Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)Зведений каталог
метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів