_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua


14 лютого 2019

Архів презентує цифрові копії актових книг з ф. 21, Кременецький ґродський суд, які є одним з небагатьох джерел з історії Кременеччини за XVI–XVIII ст. Ці унікальні документи, що збереглися дотепер, дійшли до нас у невеликому об’ємі – маємо ряд свідчень про те, що книги кременецьких судів дуже постраждали вже під час Національної революції 1648–1676 рр. Через це кременецькі актові книги, які сьогодні зберігаються в архіві, є чи не єдиною документальною пам’яткою цього регіону і цього періоду і введення їх до наукового обігу надзвичайно важливо для дослідників історії України.

До Списку актових книг, складеного в 1862–1864 рр. Київським центральним архівом давніх актів (КЦАДА), ці матеріали було внесено як “різного роду актові книги, розбиті й в багатьох місцях зотлілі”; а в 1868 р. члени Археографічної комісії свідчили про в’язки кременецьких книг, “зруйнованих і в багатьох місцях попсованих”, а також про те, що “документи в отих в’язках зовсім переплутані…”.

До ЦДІАК України книги Кременецького ґродського суду надійшли з колишнього КЦАДА у складі листовного розсипу разом з книгами Кременецького земського суду. Друга світова війна завдала непоправної шкоди актовим книгам, які зберігалися в КЦАДА – з майже 6000 книг судових та адміністративних установ залишилося близько 2000, у тому числі розсип кременецьких книг. Протягом 1950-х років було проведено часткову реставрацію та описання книг, що дало змогу систематизувати справи за фондами: Кременецький ґродський суд (ф. 21) і Кременецький земський суд (ф. 22). У ф. 21, Кременецький ґродський суд, було сформовано 329 од. зб., але через пошкодженість і неповну збереженість текстів аркуші справ частково не було пронумеровано, частково – перекладено відповідно до змісту (навіть за наявності нумерації).

До складу фонду входять актові книги, що містять дарчі, заставні, продажні, вінові, уступні записи; купчі і заставні листи на маєтки, села; суперечки за землю, маєтки, мирові угоди; оповідання, тестаменти, скарги про наїзди, захоплення маєтків, про втечі підданих, збирання поборів і мит до королівського скарбу, про призначення на посади, стягнення боргів; скарги про пограбування, за мордування підданих, нанесення побоїв, вбивства та інше; декрети, апеляції, квити, зиски, угоди, позови, зізнання, свідчення возних тощо.

Звертаємо увагу дослідників на відсутність нумерації аркушів у справах, що пов'язано з подальшим упорядкуванням документів.

Архів сподівається на плідну співпрацю з дослідниками і буде вдячний за уточнення та будь-яку іншу допомогу в опрацюванні цих унікальних джерел.

Перейти до опису ф. 21, Кременецький ґродський суд.


Головна сторінка         Про архiв         Довідковий апарат         Звернення громадян         Контакти

Copyright © 2019 - ЦДІАК України
Всі права застережені