Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Список фондів

Список фондів подано у порядку номерів фондів.
Для пошуку інформації рекомендуємо застосовувати комбінацію клавіш Ctrl+F

Номер фонду Назва фонду Крайні дати Кількість справ
1Колекція документів Скарбу коронного 1546–179215
2Гродський суд Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства1581–1800219
3Земський суд Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства1712–179679
4Підкоморський суд Київського воєводства, м. Київ1584–1600, 1636–16473
5Головні каптурові суди Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства1733–1734, 1743–1744, 17643
6Київська російсько-польська прикордонна комісія, м. Київ, м-ко Мотовилівка Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва 1735–1790100
7Конфедератський суд Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства1792, 17937
8Цивільно-військова порядкова комісія Київського воєводства, м. Житомир Київського воєводства1790–179521
9Зем’янський суд Наддніпрянського повіту, м. Богуслав 17922
10Житомирський земський суд, м. Житомир Київського воєводства1767–180283
11Житомирський гродський суд, м. Житомир Київського воєводства1582–1796202
12Кобеляцький повітовий земський суд, м. Кобеляки Полтавського полку17931
13Магістрат м. Житомир Київського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1782–1794, 1796–1799, 1815–184523
14Овруцький земський суд, м. Овруч Київського воєводства1779–17801
15Овруцький гродський суд, м. Овруч Київського воєводства1678–1717, 1793–179618
16Магістрат м. Овруч Київського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1788–1795, 1799, 1789, 1792–181410
17Головні каптурові суди Волинського воєводства, м. Луцьк Волинського воєводства1692–16978
18Конфедератські суди Волинського воєводства, м. Луцьк Волинського воєводства1673–17932
19Головний трибунальський суд скарбових справ Волинського воєводства, м. Луцьк Волинського воєводства1660–16843
20Магістрат м. Кременець Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1563–181665
21Кременецький гродський суд, м. Кременець Волинського воєводства1543–1796329
22Кременецький земський суд, м. Кременець Волинського воєводства1568–164752
23Магістрат м. Луцьк Волинського воєводства1638–1640, 1725, 1790–17947
24Луцький підкоморський суд, м. Луцьк Волинського воєводства1585–1617, 1619–1637, 1643–16486
25Луцький гродський суд, м. Луцьк Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1558–1800547
26Луцький земський суд, м. Луцьк Волинського воєводства1565–178483
27Володимирський земський суд, м. Володимир Волинського воєводства1567–1682, 1795–179649
28Володимирський гродський суд, м. Володимир Волинського воєводства1567–1756198
29Магістрат м. Володимир Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1794–180627
30Ратуша м-ка Олика Дубенського повіту Волинської губернії1796–17999
31Магістрат м-ка Ратне Холмського повіту Руського воєводства1599–1602, 1632–1633, 1663–1666, 1792–17965
32Магістрат м-ка Вижва Волинського воєводства1601–1753, 1784–17898
33Магістрат м. Дубно Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1648–1787, 1789–180139
34Дубенський гродський суд, м. Дубно Волинського воєводства1774–179526
35Магістрат м. Ковель Волинського воєводства, з 1796 р. – Волинської губернії1646–180538
36Комісарський суд Подільського воєводства, м. Львів Руського воєводства1645, 1678–1680, [1710–1718], 17765
37Кам’янецький земський суд, м. Кам’янець-Подільський Подільського воєводства1521–179050
38Кам’янецький гродський суд, м. Кам’янець-Подільський Подільського воєводства1625–176742
39Магістрат м. Кам’янець Подільського воєводства, з 1796 р. – Подільської губернії1519–1801, 1808, 1824–1833178
40Летичівський гродський суд, м. Летичів Подільського воєводства1663–17273
41Цивільно-військова порядкова комісія Кременецького повіту, м. Кременець Волинського воєводства1790, 1792, 17962
42Магістрат м-ка Проскурів Подільського воєводства, з 1796 р. – Подільської губернії1771–17999
43Брацлавський земський суд, м. Брацлав Брацлавського воєводства1639, 1647, 1664, 17793
44Вінницький гродський суд, м. Вінниця Брацлавського воєводства1543–179544
45Магістрат м. Вінниця Брацлавського воєводства, з 1796 р. – Подільської губернії1764–1809, 1793–1799, 1813, 1814, 1827 95
46Магістрат м-ка Звенигородка Брацлавського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії 1791–1792, 1801–186048
47Чернігівський повітовий земський суд, м. Чернігів1754–1782, 1797–1831429
48Сапєги1402–18311067
49Потоцькі1413–19186450
50Магістрат м. Сатанів Подільського воєводства 1709–17583
51Генеральна військова канцелярія, м. Чигирин, м. Гадяч, м. Батурин, м. Глухів1656–176423255
52Генеральна скарбова канцелярія, м. Глухів Ніжинського полку1728–1784979
53Перша Малоросійська колегія, м. Глухів Ніжинського полку1722–17281148
54Друга Малоросійська колегія, м. Глухів Ніжинського полку1764–178617977
55Канцелярія міністерського правління, м. Глухів1731–1750, 1755655
56Генеральний військовий суд, м. Глухів Ніжинського полку1666, 1708–17814246
57Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років1765–1769985
58Київська приказна ізба, м. Київ1636–170316
59Київська губернська канцелярія, м. Київ1708–178210071
60Київський гарнізонний військовий суд, м. Київ1767–17682
61Київська поштова контора, м. Київ 1763, 1772, 177911
62Магістрат м. Київ1503, 1544, 1545, 1556–1780, 1803–187521
63Київська полкова канцелярія, м. Київ (1648–1708), м-ко Козелець (1708–1781)1679–1781194
64Сотенні канцелярії полків Гетьманської України. Об’єднаний архівний фонд1678–17831360
65Київський полковий суд, м-ко Козелець Київського полку1741–176439
66Київський гродський суд, м-ко Козелець Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1765–179493
67Київське земське комісарство, м. Київ1776, 1778–17794
68Козелецький повітовий земський суд, м-ко Козелець Київського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1765–1783, 1793–183865
69Козелецький підкоморський повітовий суд, м-ко Козелець Київського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1767–181213
71Остерський повітовий земський суд, м. Остер Київського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1749–1782, 1804–1830249
72Гадяцька полкова канцелярія, м. Гадяч1698–178165
74Гадяцький полковий суд, м. Гадяч1742–176687
75Ніжинська полкова канцелярія, м. Ніжин1713–1780190
76Ніжинський полковий суд, м. Ніжин1736–1766155
77Ніжинський гродський суд, м. Ніжин1765–178093
78Ніжинський повітовий земський суд, м. Ніжин Ніжинського полку, з 1802 р. – Чернігівської губернії1765–1783, 1797–1810190
80Стародубська полкова канцелярія, м. Стародуб1708–1780433
81Стародубський гродський суд, м. Стародуб 1769–1781174
82Стародубський повітовий земський суд, м. Стародуб Стародубського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1750–1783, 1790–1817211
83Переяславська полкова канцелярія, м. Переяслав 1687–1785181
85Переяславська гарнізонна канцелярія, м. Переяслав Переяславського полку17502
86Переяславський полковий суд, м. Переяслав 1736–176427
87Переяславський повітовий земський суд, м. Переяслав Переяславського полку, з 1796 р. – Малоросійської губернії1765–1783, 179760
88Переяславський гродський суд, м. Переяслав Переяславського полку1766–178155
89Переяславський підкоморський повітовий суд, м. Переяслав Переяславського полку1766–177819
90Золотоніський повітовий земський суд, м. Золотоноша Переяславського полку, з 1802 р. – Полтавської губернії1773, 1802–1803, 18259
91Волинське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Новоград-Волинський Волинської губернії1899–1917184
94Полтавська полкова канцелярія, м. Полтава1661–1784163
95Полтавський полковий суд, м. Полтава1743–177070
96Прилуцька полкова канцелярія, м. Прилуки1710–178493
97Прилуцький полковий суд, м. Прилуки1717–176769
98Лубенська полкова канцелярія, м. Лубни, м.  Ромни Лубенського полку1711–1781434
99Лубенський полковий суд, м. Лубни, м. Ромни Лубенського полку 1740–1765421
100Лубенський повітовий земський суд, м. Лубни Лубенського полку, з 1802 р. – Полтавської губернії1766–1774, 1800–181013
101Лубенський гродський суд, м. Лубни Лубенського полку1766–1780638
102Миргородська полкова канцелярія, м. Миргород, м. Сорочинці Миргородського полку1691–1782165
103Миргородський полковий суд, м. Миргород, м. Сорочинці Миргородського полку1743–177373
104Миргородський повітовий земський суд, м. Миргород Миргородського полку1763–1773, 178115
105Миргородський гродський суд, м. Миргород Миргородського полку1762–178125
106Миргородський підкоморський повітовий суд, м. Миргород Миргородського полку17652
108Чернігівська полкова канцелярія, м. Чернігів1672–17812047
110Чернігівський полковий суд, м. Чернігів1703–1770318
115Чигиринський повітовий земський суд, м. Чигирин Київської губернії18291
116Візитатори Черняхівського деканату, м. Черняхів Волинського воєводства1783, 17902
118Васильківська прикордонна митниця, м-ко Васильків Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1750–1795269
119Сокиринецька прикордонна митна застава, м-ко Домонтів Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1763–1779, 1785–178743
120Сорокошицька прикордонна митна застава, с. Сорокошичі Київського полку, з 1782 р. – Чернігівського намісництва 1744–1747, 1773–178295
121Стайківська прикордонна митна застава, с. Стайки Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1761, 1765–178354
122Переяславська прикордонна митна застава, м. Переяслав Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1754, 1761–179590
123Межигірська прикордонна митна застава, с. Межигір’я Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва 1756, 1758, 1761–178032
124Усть-Ірпінська прикордонна митна застава, устя р. Ірпінь у Київському полку, з 1782 р. – Київському намісництві1785, 178713
125Погорільська прикордонна митна застава, с. Погоріле Київського намісництва1785, 179512
126Коноплянська прикордонна митна застава, форпост Коноплянський Київського намісництва1785–1793, 179626
127Київська духовна консисторія, м. Київ 1700–1930160282
128Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ1712–192830035
129Києво-Софійський кафедральний чоловічий монастир, м. Київ 1630, 1666, 1685–1788, 1804, 184097
130Києво-Видубицький Свято-Михайлівський чоловічий монастир, м. Київ1638, 1658, 1661, 1710–19212432
131Київський Пустинно-Миколаївський (Микільський) чоловічий монастир, м. Київ1726–19223015
132Києво-Межигірський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, с. Нові Петрівці Київського воєводства, з 1648 р. – Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1796 р. – Київської губернії1615–1701, 1713–1798, 1853–1866, 1875–1879, 1890, 1900, 1906, 1917, 1918127
133Чернігівський Борисоглібський чоловічий монастир, м. Чернігів1595, 1633, 1635–1786762
134Сосницький Рувимський Спаський чоловічий монастир, м. Сосниця Чернігівського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1712, 1717–178523
135Костянський Почепський Троїцький чоловічий монастир, м. Почеп Стародубського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1724, 1733, 1756–178512
136Мутинський жіночий монастир, с. Мутин Глухівської сотні Ніжинського полку 17331
137Мгарський Лубенський Преображенський чоловічий монастир, м. Лубни Лубенського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1802 р. – Полтавської губернії1673, 1690, 1693, 1710–1796, 1817, 1826, 1859, 1863141
138Рябцівський Успенський чоловічий монастир, с. Рябців Першої полкової сотні Стародубського полку1674–172626
139Бречицький Андрониківський Троїцький чоловічий монастир, на березі р. Бречиця в Киселівській сотні Чернігівського полку1679–174231
140Новомлинський Успенський жіночий монастир, побл. м-ка Нові Млини Ніжинського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1663–179943
141Кам’янський Успенський чоловічий монастир, сл. Семенівка Топальської сотні Стародубського полку, з 1802 р. – Новозибківського повіту Чернігівської губернії 1687–1771, 183334
142Ладинський (Підгірський Ладинський) Покровський жіночий монастир, побл. с. Ладин Київського воєводства, з 1648 р. – Прилуцького полку, з 1781 р. – Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1619, 1657, 1729–187480
143Максаківський Спаський (Киселівський) чоловічий монастир, побл. с. Максаки Чернігівського воєводства, з 1648 р. – Чернігівського полку 1642–1771105
144Рихлівський Миколаївський чоловічий монастир, побл. с. Понорниця Чернігівського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва, 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії1635, 1669–1916181
145Ніжинський Благовіщенський чоловічий монастир, м. Ніжин Ніжинського полку, з 1782 р. – Чернігівського намісництва1653–1786140
146Макошинський Миколаївський чоловічий монастир, побл. с. Макошине Чернігівського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1659–1782224
147Каташинський (Семигорський) Миколаївський чоловічий монастир, м. Стародуб Стародубського полку1685–177879
148Гамаліївський Пустинно-Харлампіївський жіночий (з 1733 р. – чоловічий) монастир, сл. Гамаліївка Ніжинського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1669–1786216
149Глухівський Преображенський (з 1692 р. – Успенський) жіночий монастир, м. Глухів Ніжинського полку1671–1688, 1720–177116
150Домницький (Думницький) Різдва Богородиці чоловічий монастир, побл. м. Березна Чернігівського полку, з 1782 р. – Чернігівського намісництва1668–178354
151Любецький Антоніївський чоловічий монастир, м-ко Любеч Чернігівського полку1654–1755102
152Макошинський Покровський жіночий монастир, с. Макошине Седнівської сотні Чернігівського полку1660–178046
153Омбиський Введенський чоловічий монастир, побл. с. Омбиш Ніжинського полку1649–177048
154Батуринський Крупицький Миколаївський чоловічий монастир, м. Батурин Ніжинського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1650–1797, 1834113
155Церква Різдва Пресвятої Богородиці м-ка Вороньків Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії, з 1802 р. – Переяславського повіту Полтавської губернії1722–182211
156Церква Архістратига Христового Михаїла м. Бориспіль Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії, з 1802 р. – Переяславського повіту Полтавської губернії1763–1808, 1833–18396
157Чернігівський Єлецький Успенський чоловічий монастир, м. Чернігів1648–1908178
158Печеницький Успенський жіночий монастир, с. Печеники Новоміської сотні Стародубського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1684–178618
159Густинський Свято-Троїцький чоловічий монастир, побл. м. Прилуки Київського воєводства, з 1648 р. – Прилуцького полку, з 1782 р. – Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1614–1920656
160Чернігівський П’ятницький жіночий монастир, м. Чернігів1657–178154
161Глухівський Петропавлівський чоловічий монастир, побл. м. Глухів Ніжинського полку1655–178281
162Шуморівський Покровський жіночий монастир, с. Шуморово Стародубського полку1676, 1679, 1680, 16825
163Чернігівський Троїцький Іллінський чоловічий монастир, м. Чернігів1661–1784132
164Суражицький Благовіщенський чоловічий монастир, с. Суражичі Стародубського полку1688–177044
165Козелецький Георгіївський чоловічий монастир, м-ко Козелець Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва1642–179347
166Мошногірський Вознесенський чоловічий монастир, м-ко Мошни Київського воєводства, з 1796 р. – Черкаського повіту Київської губернії1708–1800, 1850, 1859, 186082
167 иєво-Флорівський Вознесенський жіночий монастир, м. Київ1709–19241186
168Києво-Братський Богоявленський училищний чоловічий монастир, м. Київ1746–1923575
169Києво-Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир, м. Київ1594, 1620–1665, 1735–1920, 19348793
170Ржищівський Спасо-Преображенський жіночий монастир, м. Ржищів Київського повіту і губернії1852–1923296
174Земський комісар м. Недригайлова, м. Недригайлів Сєвської провінції Київської губернії17233
178Московсько-Київське жандармське поліцейське управління залізниць, м. Київ1908–19173
179Києво-Покровський жіночий монастир, м. Київ1889–1924123
180Мотронинський Троїцький чоловічий монастир, уроч. Холодний Яр у Київському воєводстві, з 1796 р. – Чигиринському повіті Київської губернії1765–1806, 1848–190944
181Чигиринський Троїцький жіночий монастир, м. Чигирин Київського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії1774–190726
182Канцелярія київського митрополита, м. Київ 1560–1919424
183Благочинний монастирів Київської єпархії, м. Київ 1836–1919582
184Києво-Софійський митрополичий дім, м. Київ1747, 1799–1918, 192595
190Канцелярія вікарія Київської єпархії, м. Київ 1830–191993
192Платон (Городецький Микола Іванович; 1803–1891) – церковний діяч, вчений та проповідник, митрополит Київський і Галицький1824–1889218
193Київське намісницьке правління, м. Київ1769–1778, 1782–17977174
194Київський губернський магістрат, м. Київ1782–1797536
195Городовий магістрат м. Городище Київського намісництва17881
196Городовий магістрат м. Переяслав Київського намісництва1785, 1786, 1788, 1789, 1794, 1795, 17975
197Городовий магістрат м. Васильків Київської губернії1800–1837, 1845–184845
198Городовий магістрат м. Лубни Київського намісництва1787–1789, 1793, 1794, 1796 6
199Городовий магістрат м. Козелець Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1801216
200Городовий магістрат м. Говтва Київського намісництва1782, 1784–17854
201Городовий магістрат м. Богуслав Київського намісництва, з 1796 р. – Київської губернії1794–1822, 182525
202Городовий магістрат м. Канів Київської губернії1837–185830
203Городовий магістрат м. Черкаси Київської губернії1791, 1800–1838, 1840, 184222
204Чернігівське намісницьке правління, м. Чернігів1781–17978147
205Городовий магістрат м. Чернігів1781–1868385
206Новгород-Сіверське намісницьке правління, м. Новгород-Сіверський1781–179712500
207Новгород-Сіверський губернський магістрат, м. Новгород-Сіверський1782–17971113
208Магістрат м. Стародуб Стародубського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1661, 1665–1784159
209Катеринославське намісницьке правління, м. Катеринослав1784–17991977
210Подільське намісницьке правління, м. Кам’янець-Подільський1795–179653
211Вознесенське намісницьке правління, м. Вознесенськ1795–1797, 180034
212Брацлавське намісницьке правління, м. Вінниця, з 1795 р. – м. Брацлав1792–179716
214Наглядач секвестрованих маєтків Рожівського округу Київського намісництва1795–17962
215Управитель Рожівського округу, м-ко Рожів Київського намісництва, з 1796 р. – Київської губернії1795–179782
216Наглядач Богуславського староства, м. Богуслав Наддніпрянського повіту, з 1796 р. – Київської губернії1794–17975
217Наглядач секвестрованих маєтків Канівського староства, м. Канів Брацлавського, з 1795 р. – Київського намісництва1794–179515
218Наглядачі секвестрованих маєтків Трахтемирівського і Ржищівського ключів Богуславського округу Київського намісництва1794–179611
219Наглядач секвестрованих маєтків Білоцерківського округу Київського намісництва1795–17973
220Колекція документів, зібраних Київською археографічною комісією1369–1899694
221 Колекція документів “Нова серія” про земельні права окремих монастирів і приватних осіб 1505–1896 673
222 Колекція документів, зібраних Історичним товариством Нестора-літописця 1605–1649, 1799–1881, 1917 350
223 Колекція документів “Серія Б” 1518, 1531, 1540–1885 687
224 Колекція метричних книг 1717–1925 2947
225 “Коліївщина”. Колекція документів, зібраних Київською археографічною комісією 1768–1791, 1838–1843, 1888 19
228 Колекція рукописів з гуманітарних і природничих наук, літератури і мистецтва ХІІІ ст., XIV ст., 1628, 1629, 1679–1916 рр. 742
229 Архів Коша Нової Запорозької Січі 1713–1777 373
230 Комісія для передачі таємному радникові, графу Олександру Андрійовичу Безбородьку маєтностей, наданих йому імператрицею Катериною ІІ, м. Глухів Ніжинського полку 1784–1786 26
231 Зібрання військових справ. Колекція 1735–1796, 1829–1843 25
232 Документи, зібрані археографічними комісіями ЦДІА УРСР у 1965–1966 рр. Колекція 1668–1844 40
233 Макшеєви-Машонови 1894–1917 32
234 Російське акціонерне товариство “Углеток”, м. Москва 1917 1
235 Сулими 1773 – початок ХХ ст. 3
236 Любомирські 1500–1917 600
237 Каманін Іван Михайлович (1850–1921) – історик, палеограф, архівіст, археограф, завідувач Київського центрального архіву давніх актів 1918–1919, 1930 76
238 Собанські 1731–1889 38
239 Грохольські 1580–1918 92
240 Оскерки 1809–1886 18
241 Браницькі 1616–1914 100
242 Холоневські 1740–1843 31
243 Понятовські 1714–1880 30
244 Ганські 1640–1858 92
245 Дунайське (Новоросійське) козацьке військо, м. Аккерман, станиця Миколаївка-Новоросійська Аккерманського повіту Бессарабської області 1828–1870 281
246 Військово-похідна канцелярія генерал-фельдмаршала Петра Олександровича Рум’янцева 1757–1766, 1768–1795 1203
247 Лєдоховські 1733–1914 14
248 Дуніни-Борковські 1634–1810 29
249 Ґіжицькі 1663–1917 348
250 Мнішки 1557–1865 578
251 Тарновські 1644–1857 65
252 Вороничі 1557–1868 13
253 Ґодебські 1652–1908 29
254 Тарло 1583–1821 1493
255 Савицькі 1732–1855 5
256 Замойські 1500–1916 2590
257 Радзивілли 1407–1928 182
258 Строганови 1579–1920 337
259 Жевуські 1649–1916 141
260 Жевахов Володимир Давидович (1874–1937) – чиновник при київському, подільському і волинському генерал-губернаторові, автор статей з церковно-історичних питань 1888–1926 145
261 Стороженки 1817–1919 247
262 Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867–1934) – історик, етнограф та фольклорист, джерелознавець, архівознавець, археограф, професор Київського університету 1881–1918 212
263 Кістяківський Олександр Федорович (1833–1885) – український історик права, вчений-криміналіст, професор Київського університету 1864–1920 86
264 Кулаковський Юліан Андрійович (1855–1919) – історик, археолог, професор Київського університету 1871–1919 261
265 Алексєєв Георгій Петрович (1834–1914) – предводитель дворянства Катеринославської губернії, почесний громадянин м. Катеринослав 1852–1900 66
266 Падалка Лев Васильович (1859–1927) – український статистик, історик, археолог, етнограф 1895–1906 11
267 Павловський Іван Францевич (1851–1922) – український історик, архівіст, педагог, літературознавець, дослідник історії Полтавщини 1879–1915 108
268 Південне районне охоронне відділення, м. Одеса Херсонської губернії 1902–1914 1119
269 Похідна канцелярія гетьмана Кирила Розумовського 1750–1764 4552
270 Чернігівський гродський суд, м. Чернігів, адміністративний центр полку 1692–1782 650
273 Тимчасовий генерал-губернатор Черкаського повіту Київської губернії, м. Сміла Київської губернії 1906–1907 37
274 Київське губернське жандармське управління, м. Київ 1829–1917 6534
275 Київське охоронне відділення, м. Київ 1902–1913 3011
276 Південно-Західне районне охоронне відділення, м. Київ 1906–1914 500
278 Київське жандармське поліцейське управління залізниць, м. Київ 1869–1917 468
279 Дніпровське відділення Московсько-Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Київ 1907–1917 88
280 Київське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Київ 1892–1917 52
281 Ковельське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Ковель Волинської губернії 1900–1917 90
282 Конотопське відділення Московсько-Київського жандармського поліцейського управління залізниць, ст. Конотоп Чернігівської губернії 1892–1917 113
283 Коростенське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Київ 1901–1917 210
284 Лубенське відділення Московсько-Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Лубни Полтавської губернії 1906–1917 27
285 Фастівське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, ст. Фастів Київської губернії 1876–1917 1732
286 Черкаське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, ст. Черкаси Київської губернії 1883–1917 326
287 Бердичівське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Бердичів Київської губернії 1895–1917 63
289 Київська кріпосна жандармська команда, м. Київ 1835–1865, 1887–1915 336
290 Слідча комісія для розбору справ Конотопського відділення Московсько-Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Київ 1906–1917 16
291 Реєстраційне бюро в м. Києві 1911–1914 22
292 Ковальський Бернгард – секретар німецького консульства в м. Київ 1907–1914 11
293 Київський цензурний комітет, м. Київ 1834–1865 984
294 Канцелярія Київського окремого цензора, м. Київ 1865–1906 461
295 Київський тимчасовий комітет у справах друку, м. Київ 1906–1917 627
296 Редакція газети “Киевлянин”, м. Київ 1896–1918 92
297 Київська губернська рада “Союза русского народа”, м. Київ 1907 1
298 Київське патріотичне товариство “Русский богатырь” 1917 1
299 Рада Київського відділу “Общества активной борьбы с революцией и анархией” 1908 1
300 Залізничний Південно-Західної залізниці й візницько-промисловий м. Києва та його передмість відділ “Русского народного союза имени Михаила Архангела” 1910–1911 1
301 Жандармські установи Подільської губернії. Об'єднаний архівний фонд 1833–1917 3840
304 Харківське охоронне відділення, м. Харків 1902–1907 195
306 Помічник начальника Харківського губернського жандармського управління в м. Харків 1885–1917 12
307 Помічник начальника Харківського губернського жандармського управління в Харківському, Богодухівському, Валківському, Зміївському та Вовчанському повітах Харківської губернії, м. Харків 1895, 1907–1917 239
308 Помічник начальника Харківського губернського жандармського управління в Старобільському, Ізюмському та Куп’янському повітах, м. Слов’янськ Харківської губернії 1907–1917 10
309 Харківське жандармське поліцейське управління залізниць, м. Харків 1894–1917 133
310 Харківське відділення Харківського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Харків 1882–1917 180
311 Чугуївське відділення Харківського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Харків 1906–1916 10
312 Слов’янське відділення Харківського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Слов’янськ Харківської губернії 1907, 1916 2
313 Катеринославське губернське жандармське управління, м. Катеринослав 1867–1917 3492
315 Канцелярія військового прокурора Київського військово-окружного суду, м. Київ 1868–1917 8570
316 Київський військово-окружний суд, м. Київ 1867–1918 11436
317 Прокурор Київської судової палати, м. Київ 1875–1919 13430
318 Київська судова палата, м. Київ 1880–1919 3071
320 Полтавське губернське жандармське управління, м. Полтава 1876–1917 1848
321 Розшуковий пункт Полтавського губернського жандармського управління, м. Полтава 1906–1917 268
322 Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в м. Полтава 1903–1910 38
323 Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Полтавському, Миргородському та Гадяцькому повітах, м. Полтава 1902–1917 276
324 Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Костянтиноградському, Зіньківському та Кобеляцькому повітах, м. Полтава 1916–1917 22
325 Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Лубенському, Переяславському, Пирятинському та Прилуцькому повітах, м. Лубни Полтавської губернії 1905–1917 264
326 Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Прилуцькому, Пирятинському та Лохвицькому повітах, м. Прилуки Полтавської губернії 1904–1916 199
327 Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Роменському, Гадяцькому, Миргородському та Зеньківському повітах, м. Ромни Полтавської губернії 1879, 1880, 1902–1912 60
328 Реєстраційне бюро в м. Полтава 1909 11
330 Полтавське відділення Кременчуцького жандармського поліцейського управління залізниць, м. Полтава 1909–1917 43
331 Сумське відділення Кременчуцького жандармського поліцейського управління залізниць, м. Суми, повітовий центр Харківської губернії 1892–1895 2
332 Кичкаське відділення Катеринославського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Олександрівськ Катеринославської губернії 1906–1917 51
333 Українське відділення Московсько-Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Полтава 1910–1914, 1917 3
334 Люботинське відділення Кременчуцького жандармського поліцейського управління залізниць, м. Люботин Валківського повіту Харківської губернії 1894–1912 20
335 Тимчасовий генерал-губернатор м. Одеси і Одеського повіту Херсонської губернії, м. Одеса 1905–1908 246
336 Харківське губернське жандармське управління, м. Харків 1836–1917 5597
339 Помічник начальника жандармського управління м. Одеси в Одеському порту, м. Одеса 1871–1917 242
340 Одеська міська кінна жандармська команда, м. Одеса 1898, 1910–1915 6
341 Одеське жандармське поліцейське управління залізниць, м. Одеса 1906–1917 118
342 Одеське відділення Одеського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Одеса 1876–1917 42
343 Бирзулівське відділення Одеського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Бирзулове Єлисаветградського повіту Херсонської губернії 1909–1917 38
344 Вознесенське відділення Одеського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Одеса 1911–1917 41
346 Військовий прокурор Одеського військово-окружного суду, м. Одеса 1881–1917 296
347 Одеський військово-окружний суд, м. Одеса Херсонської губернії 1869–1888, 1891, 1895–1919 3516
348 Одеська судова палата, м. Одеса 1873–1919 1543
349 Херсонське губернське жандармське управління, м. Херсон 1902–1917 75
350 Помічник начальника Херсонського губернського жандармського управління в м. Херсоні 1906–1917 15
351 Помічник начальника Херсонського губернського жандармського управління в Херсонському повіті, м. Херсон 1906–1917 6
352 Помічник начальника Херсонського губернського жандармського управління в Дніпровському повіті, м. Олешки Дніпровського повіту Таврійської губернії 1908–1917 9
353 Помічник начальника Херсонського губернського жандармського управління в Єлисаветградському повіті, м. Єлисаветград Херсонської губернії 1906–1915 5
354 Помічник начальника Херсонського губернського жандармського управління в м. Миколаїв Херсонської губернії 1889, 1903–1916 38
355 Помічник начальника Херсонського губернського жандармського управління в Тираспольському та Ананьївському повітах, м. Ананьїв Херсонської губернії 1905–1917 91
356 Канцелярія миколаївського військового губернатора, м. Миколаїв Херсонської губернії 1850–1900 476
358 Тимчасовий військовий генерал-губернатор Херсонського і Дніпровського повітів, м. Херсон, м. Миколаїв Херсонської губернії 1904–1909 44
359 Миколаївський розшуковий пункт Херсонського губернського жандармського управління, м. Миколаїв Херсонської губернії 1904–1916 83
361 Канцелярія військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни, м. Київ, м. Тернопіль, м. Чернівці 1914–1918 3352
363 Штаб військового генерал-губернатора областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни, м. Київ, м. Львів, м. Тернопіль, м. Чернівці 1914–1917 578
365 Жандармські установи тимчасового військового генерал-губернаторства Галичини. Об'єднаний архівний фонд 1914–1915 451
375 Канцелярія військового прокурора військово-окружного суду генерал-губернаторства Галичини, м. Львів 1915 5
376 Військово-окружний суд військового генерал-губернаторства Галичини, м. Львів 1914–1915 66
377 Управління в справах фінансів військового генерал-губернаторства областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом війни (1916–1918), м. Чернівці 1916–1918 181
378 Управління військово-окружного контролера Галичини, м. Львів, м. Чернівці 1914–1915 1
379 Польове казначейство при Управлінні військового генерал-губернаторства Галичини, м. Львів 1914–1915 20
380 Сумська полкова канцелярія, м. Суми, центр Сумського полку 1672–1770 131
381 Тимчасова ревізійна комісія з перевіряння витрат, викликаних війною 1914–1917 рр., м. Тернопіль 1915–1918 7
385 Жандармське управління м. Одеси 1867–1917 3514
386 Одеське охоронне відділення, м. Одеса 1902–1907 1120
419 Прокурор Одеської судової палати, м. Одеса 1869–1920 10952
420 Сумська провінційна канцелярія, м. Суми Слобідсько-Української губернії 1764–1782 142
431 Тернопільське польове казначейство при Управлінні головного казначея армій Південно-Західного фронту, м. Тернопіль 1914–1917 88
442 Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, м. Київ 1827–1916 234614
443 Піклувальний комітет про іноземних поселенців Південного краю Росії, м. Одеса 1874–1878 1
444 Цивільна канцелярія командира Окремого Литовського корпусу та головнокомандуючого польською армією великого князя Костянтина Павловича, м. Варшава 1822–1830 1394
445 Управління військових поселень Київської та Подільської губерній, м. Умань Київської губернії 1836–1877 438
466 Тимчасове управління у справах охорони громадського порядку і спокою в Черкаському, Канівському, Чигиринському та Звенигородському повітах (1881), м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії 1881 78
467 Київська губернська комісія для розгляду справ про учасників Польського повстання 1830–1831 рр., м. Київ 1831–1843 65
468 Подільська губернська комісія для розгляду справ про учасників Польського повстання 1830–1831 рр., м. Кам’янець-Подільський 1834 7
469 Липовецька комісія для розгляду справ про учасників Польського повстання 1830–1831 рр., м. Липовець Київської губернії 1831–1832 56
470 Київська секретна комісія про таємні товариства при київському, подільському і волинському генерал-губернаторові, м. Київ 1837–1839 248
471 Військово-слідча комісія при київському ордонанс-гаузі для розгляду справ про учасників Польського повстання 1863 р., м. Київ 1863–1865 121
472 Військово-судова комісія у політичних справах при штабі військ Київського військового округу, м. Київ 1869–1872 149
473 Слідча комісія для розгляду політичних справ при київському, подільському і волинському генерал-губернаторові, м. Київ 1846–1883 214
474 Київський військово-польовий суд, м. Київ 1863–1868 135
475 Київська особлива слідча комісія при штабі військ Київського військового округу, м. Київ 1840–1844 19
476 Військово-судова комісія при Київському ордананс-гаузі, м. Київ 1843–1867 17
477 Заславська військово-слідча комісія Київського військового округу, м. Заслав Волинської губернії 1864–1867 14
478 Вінницька військово-судова комісія при Київському військовому окрузі, м. Вінниця Подільської губернії 1864 6
479 Немирівська військово-слідча комісія при Київському військовому окрузі, м. Немирів Брацлавського повіту Подільської губернії 1863–1864 5
480 Кам’янецька військово-слідча комісія при Київському військовому окрузі, м. Кам’янець-Подільський 1863–1864 3
481 Київська центральна комісія для ревізії дій дворянських депутатських зібрань Київської, Подільської і Волинської губерній, м. Київ 1836–1848 3979
484 Київський головний суд, м. Київ 1791–1841 2672
485 Київська палата кримінального суду, м. Київ 1777–1880 23707
486 Київська палата цивільного суду, м. Київ 1782–1880 31361
487 Київська об’єднана палата кримінального та цивільного суду, м. Київ 1830–1900 3826
488 Київський поліцейський суд для розгляду справ щодо порушень тимчасових правил, введених для польського населення, м. Київ 1861–1868 160
489 Колекція документів про польські повстання 1835–1873 204
490 Подільське губернське управління державного майна, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії 1839–1889 5581
491 Київське губернське управління державного майна, м. Київ 1823–1882 2470
492 Києво-Подільське управління землеробства і державного майна, м. Київ 1744–1920 7459
493 Київський удільний округ Головного управління уділів Міністерства імператорського двору і уділів, м. Київ 1814–1924 17892
494 Управитель 1-го Станіславчицького удільного маєтку Київського удільного округу, с. Бесідка Таращанського повіту Київської губернії 1866, 1869–1911 692
495 Управитель 2-го Житньогірського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Житні Гори Васильківського повіту Київської губернії 1869–1912 545
496 Управитель 3-го Богуславського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Богуслав Канівського повіту Київської губернії 1869–1915 661
497 Управитель 4-го Поташнянського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Поташня Канівського повіту Київської губернії 1869–1915 484
498 Управитель 5-го Виноградівського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Виноград Звенигородського повіту Київської губернії 1871–1908 383
499 Управитель 6-го Чорнобайського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Чорнобай Золотоніського повіту Полтавської губернії 1867–1911 254
500 Управитель 7-го Харківського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Харків 1869–1907 298
501 Управитель 8-го Катеринославського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Олександрівськ Катеринославської губернії 1869–1907 87
502 Управитель 9-го Устянського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Устя Ольгопільського повіту Подільської губернії 1871–1915 606
503 Управитель 10-го Тульчинського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Тульчин Брацлавського повіту Подільської губернії 1844–1918 1030
504 Управитель 11-го Голованівського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Голованівськ Балтського повіту Подільської губернії 1863–1912 835
505 Управитель 12-го Грушанського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Грушка Балтського повіту Подільської губернії 1875–1915 635
506 Управитель 15-го Бирзулівського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Бирзулове Єлисаветградського повіту Херсонської губернії 1876–1915 635
507 Управитель 14-го Ольшаницького удільного маєтку Київського удільного округу, с. Ольшаниця Васильківського повіту Київської губернії 1862–1915 446
508 Управитель 6-го Клеванського удільного маєтку Київського удільного округу, м. Клевань Рівненського повіту Волинської губернії 1868–1912 927
509 Управитель 7-го Підлужнянського удільного маєтку Київського удільного округу, с. Підлужне Рівненського повіту Волинської губернії 1874–1917 394
510 Управитель 17-го Острозького маєтку Київського удільного округу, м. Острог Волинської губернії 1857–1915 889
511 Управитель 5-го Костопільського маєтку Київського удільного округу, м. Костопіль Рівненського повіту Волинської губернії 1871–1915 102
512 Документи з історії Путивльського Молченського монастиря, м. Путивль і Путивльського повіту (ХVII–ХІХ ст.). Колекція 1620–1753, 1873 35
513 Завідувач Південно-Західним загоном з утворення, відводу і оцінки земельних ділянок для відчуження, м. Київ 1866–1868 23
514 Київська губернська люстраційна комісія, м. Київ 1868–1873 432
515 Подільська губернська люстраційна комісія, м. Кам’янець-Подільський 1870–1874 218
533 Київський військовий губернатор, м. Київ 1796–1832 6518
542 Завідувач роботами з утворення, відводу і оцінки земельних ділянок для відчуження в Подільській губернії, м. Кам’янець-Подільський 1866–1868 2
573 Київське товариство західних земств з продажу сільськогосподарських машин, м. Київ 1912–1920 426
574 Канцелярія старшого фабричного інспектора Київської губернії, м. Київ 1894–1919 2093
575 Канцелярія окружного фабричного інспектора Київського округу, м. Київ 1885–1918 927
576 Київське губернське з фабричних та гірничозаводських справ присутствіє, м. Київ 1894–1916 441
577 Київське товариство з нагляду за паровими котлами, м. Київ 1910–1919 86
578 Київське губернське у справах страхування робітників присутствіє, м. Київ 1913–1917 57
579 Центральне бюро з об’єднання закупівлі цукру Державного продовольчого комітету, м. Київ 1910, 1915–1918 1303
580 Михайлівський Шосткинський пороховий завод Головного артилерійського управління, м. Шостка Глухівського повіту Чернігівської губернії 1771–1919, 1922 2787
581 Києво-Межигірська фаянсова фабрика, с. Нові Петрівці Київського повіту і губернії 1800–1860 2687
587 Матушевський Федір Павлович (1868–1919) – український історик культури, публіцист, літератор, громадський і політичний діяч 1899–1911 17
592 Київське відділення товариства російсько-французьких заводів гумового, гутаперчевого і телеграфного виробництва “Проводник”, м. Київ 1908–1918 95
593 Київське відділення товариства російсько-американської гумової промисловості під фірмою “Треугольник”, м. Київ 1908–1920 110
594 Київське відділення акціонерного товариства розповсюдження швейних машин “Singer”, м. Київ 1894–1922 31
596 8-ма інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів 1915–1918 17
606 Головна контора Мартинівського цукробурякового заводу Н. Ф. Муравйової–Апостол, с. Мартинівка Канівського повіту Київської губернії 1894–1919 250
619 Головна вотчинна контора маєтків графів Бобринських, м. Сміла Черкаського повіту Київської губернії 1833–1919 2368
622 Контора Черкаського рафінадного заводу Тульсько-Черкаського товариства цукробурякового і рафінадного заводів братів Терещенків, м. Черкаси Київської губернії 1899, 1900, 1912–1921 162
624 Трубецькой Євген Миколайович (1863–1920) – релігійний філософ, історик філософії, правознавець і громадський діяч 1877–1922 101
640 12-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів, м. Катеринослав 1916–1918 207
648 3-тя інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів 1916–1918 19
649 4-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів 1916–1918 68
654 5-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів 1916–1918 154
657 6-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів 1916–1918 191
663 Коростишівський рабинат, м. Коростишів Радомишльського повіту Київської губернії 1840–1916 203
664 Київський округ водних шляхів, м. Київ 1917–1920 114
666 Товариство цукрових і рафінадних заводів братів Терещенків, м. Київ 1883–1918 432
667 7-ма інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів 1916–1918 61
692 Київський округ шляхів сполучення, м. Київ 1843–1919 20755
693 Управління Південно-Західної залізниці, м. Київ 1895–1919 3155
694 Правління товариства пароплавства по Дніпру та його притоках, м. Київ 1879–1907 33
695 Правління 2-го товариства пароплавства по Дніпру та його притоках, м. Київ 1888–1893 35
696 Управління Київського поштово-телеграфного округу, м. Київ 1841–1920 7557
697 Канцелярія Державного контролю Південно-Західної залізниці, м. Київ 1894–1922 1558
698 Товариство Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ 1897–1919 298
699 Будівельне управління нових залізничних колій товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ 1902–1920 646
701 Управління польового дорожнього контролера Київського округу шляхів сполучення, м. Київ 1915–1919 429
702 Управління окремого начальника дорожніх робіт армій Південно-Західного фронту Головного управління військових сполучень, м. Київ 1915–1918 1213
703 Уповноважений розпорядчого комітету з водних перевезень басейну річок Дніпра, Південного Бугу і Дністра, м. Київ 1916–1920 245
704 Управління з будівництва залізничної колії Одеса-Бахмач товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ 1905–1918 5353
705 Південно-Східне районне охоронне відділення, м. Харків 1907–1914 1375
706Контора Райгородського маєтку В. Н. Ханенко, с. Райгород Черкаського повіту Київської губернії1895–190412
707Канцелярія попечителя Київського навчального округу, м. Київ1832–192068599
710Волинський (Кременецький) ліцей, м. Кременець Волинської губернії1758–18372844
711Київська духовна академія, м. Київ1817–191922632
712Київська духовна семінарія, м. Київ1819–19199556
715Комітет Всеросійського земського союзу Південно-Західного фронту, м. Київ1914–191943104
717Південно-Західний обласний комітет допомоги хворим та пораненим воїнам при Всеросійському земському союзі, м. Київ1914–1918937
718Південноросійське товариство заохочення землеробства і сільської промисловості, м. Київ 1894–191818
719Управління головноуповноваженого Російського товариства Червоного Хреста при арміях Південно-Західного фронту та підвідомчих йому фронтових і тилових установ на території України. Об’єднаний архівний фонд1914–19197629
720 Управління інженерно-будівельних дружин Південно-Західного фронту, м. Київ 1916–1919 971
721 Комітет Всеросійського союзу міст Південно-Західного фронту, м. Київ 1914–1919 12001
722 Управління гідротехнічних робіт при арміях Південно-Західного фронту (ГІДРОЮЗ) 1915–1919 6961
725Київське товариство охорони пам’яток старовини і мистецтва, м. Київ1910–1919139
730 Київське відділення Російського технічного товариства, м. Київ 1870–1918 712
731 Київське товариство сільського господарства і сільськогосподарських машин, м. Київ 1888–1918 155
732 17-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту 1915–1918 46
733 Харківський військово-окружний суд, м. Харків 1869–1890 5511
734 Канцелярія військового прокурора Харківського військово-окружного суду, м. Харків 1868–1900 47
735 Помічник начальника Київського губернського жандармського управління в Бердичівському та Сквирському повітах, м. Бердичів Київської губернії 1914–1916 1
736 Канцелярія київського, чернігівського і новгород-сіверського генерал-губернатора, м. Київ 1781–1796 1215
738 Салтівська нижня розправа, м. Салтів Харківського намісництва 1776–1797 401
739 Колекція стародруків 1494, 1504, 1508, 1540, 1551–1918 1008
740 Катеринославський губернський магістрат, м. Кременчук, з 1789 р. м. Катеринослав, центри намісництва 1784–1797 48
741 Плятери (Плятери де Броель) 1622–1918 231
742 Валківська нижня розправа, м. Валки Харківського намісництва 1759–1797 126
744 Озембловські 1622–1799 36
745 Менський повітовий земський суд, м. Мена Чернігівського полку 1764–1781 85
746 Ворцелі 1746–1811 4
747 Цетнери 1603–1820 82
748 Млоцькі 1624–1819 77
749 Корнякти 1528–1858 125
750 Сулятицькі 1670–1909 27
751 Військово-похідна канцелярія генерал-поручика Михайла Федоровича Каменського 1773–1774 6
752 Військово-похідна канцелярія генерал-майора Петра Абрамовича Текелі 1772–1773, 1775–1777 16
753 Військово-похідна канцелярія генерал-майора Олександра Олександровича Прозоровського 1768–1769, 1775, 1777 5
754 Військово-похідна канцелярія командира корпусу 1-ї армії генерал-аншефа Миколая Васильовича Рєпніна 1771–1772, 1774 9
755 Військово-похідна канцелярія генерал-аншефа Петра Івановича Олиця 1762–1766, 1769–1771 54
756 Військово-похідна канцелярія генерала 1-ї армії генерал-поручика Івана Христофоровича фон Дерфельдена 1771–1772 9
757 Військово-похідна канцелярія командира корпусу 1-ї армії генерал-поручика Вільяма Івановича фон Ессена 1770–1772 15
758 Військово-похідна канцелярія головнокомандуючого 1-ю армією генерал-аншефа Олександра Михайловича Голіцина 1763–1772 69
759 Військово-похідна канцелярія генерал-аншефа Петра Івановича Стрешньова 1757–1762, 1782 178
760 Генеральне дежурство Першої армії 1768–1791 129
761 Військово-похідна канцелярія Івана Петровича Салтикова – командира дивізії 1-ї армії, генерал-поручика, з 1773 р. – генерал-аншефа 1766, 1767, 1770–1774, 1784 51
762 Військово-похідна канцелярія генерал-майора Юрія Микитовича Трубецького 1772–1773 9
763 Канцелярія малоросійського генерал-губернатора П. О. Румянцева-Задунайського, м. Глухів, м-ко Козелець, м. Київ 1764–1781 749
784 Городовий магістрат м. Гадяч Малоросійської губернії 1797 4
785 Слобідсько-Український вотчинний департамент, м. Харків 1739, 1740, 1743, 1765–1779 704
786 Городовий магістрат м. Ніжин Чернігівського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1782, 1787, 1789, 1817, 1821 11
787 Городовий магістрат м. Нове Місто Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1785–1801 25
788 Городовий магістрат м. Новгород-Сіверський Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1785, 1800, 1842, 1850–1851 8
789 Городовий магістрат м. Мглин Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1799 138
790 Салтівська кріпосна контора, м. Салтів Київської, з 1727 р. – Бєлгородської губернії 1718, 1739, 1757, 1758 5
791 Городовий магістрат м. Пирятин Київського намісництва 1788, 1794, 1797 7
792 Городовий магістрат м. Погар Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1782–1811 95
793 Городовий магістрат м. Радомишль Київської губернії 1799–1860 52
794 Малоросійський генеральний суд, м. Чернігів 1799–1826 1760
795 Гадяцький гродський суд, м. Гадяч Гадяцького полку 1764–1781 92
796 Прилуцький гродський суд, м. Прилуки Прилуцького полку 1764–1781 16
797 Батуринський повітовий земський суд, м. Батурин Ніжинського полку 1764–1784 497
798 Глухівський повітовий земський суд, м. Глухів Ніжинського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1763–1781, 1797–1827 477
800 Погарський повітовий земський суд, м. Погар Стародубського полку 1764–1782 194
801 Роменський повітовий земський суд, м. Ромни Лубенського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1763–1781, 1797–1823 971
802 Васильківсько-Богуславський підкоморський суд, м. Васильків Київської губернії 1800–1834 9
803 Ратуша м. Золотоноша Полтавського полку 1735 1
804 Золотоніська цехова управа, м. Золотоноша Переяславського полку, з 1802 р. – Полтавської губернії 1724–1852 1
805 Городова ратуша сл. Зибка Новгород-Сіверського намісництва 1787, 1789 2
806 Городова ратуша м-ка Короп Ніжинського полку, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1755, 1774, 1804–1866 52
807 Городова ратуша м-ка Нові Млини Новгород-Сіверського намісництва 1783 1
808 Полтавська провінційна канцелярія, м. Полтава Малоросійської губернії 1776 15
810 Генеральна лічильна комісія, м. Глухів 1739–1781 69
811 Київська полкова лічильна комісія, м. Козелець Київського полку 1752–1781 27
812 Лубенська полкова лічильна комісія, м. Лубни 1750–1773 39
813 Переяславська полкова лічильна комісія, м. Переяслав 1752–1781 11
814 Миргородська полкова лічильна комісія, м. Сорочинці Миргородського полку 1739–1778 8
815 Переяславль-Рязанська провінційна канцелярія, м. Переяславль-Рязанський Московської губернії 1770 1
816 Волинське охоронне відділення, м. Житомир Волинської губернії 1903–1909 31
818 Харківська воєводська канцелярія, м. Харків 1762, 1764 2
821 Таврійсько-Катеринославське управління державного майна, м. Сімферополь 1899–1908 1
822 Борзнянський підкоморський повітовий суд, м. Борзна Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1799–1810 1
823 Богуславський Миколаївський чоловічий монастир, м. Богуслав Київської губернії, з 1837 р. – Канівського повіту Київської губернії 1795, 1815, 1824, 1870–1909 15
824 Виноградський Ірдинський Успенський чоловічий монастир, м-ко Сміла Чигиринського полку, з 1667 р. – Київського повіту і воєводства, з 1797 р. – Черкаського повіту Київської губернії 1656, 1660, 1709, 1710, 1723, 1809–1909 16
825 Лебединський Миколаївський жіночий монастир, с. Лебедин Київського повіту і воєводства, з 1797 р. – Чигиринського повіту Київської губернії 1782–1910, 1921 38
826 Медведівський Миколаївський чоловічий монастир, м-ко Медведівка Київського повіту і воєводства, з 1797 р. – Чигиринського повіту Київської губернії 1661, 1730–1909 46
827 Салтівська воєводська канцелярія, м. Салтів Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської губернії, з 1779 р. – Салтівського повіту Слобідсько-Української губернії 1724–1780 227
828 Арсеній (Москвін Федір Павлович; 1795/1797–1876) – єпископ російської православної церкви, митрополит Київський і Галицький1848–1875 152
830 Терещенки 1870–1919 2102
832 Антоновичі 1860–1928 268
833 Базилевич Василь Митрофанович (1892–1942) – український історик, архівіст, краєзнавець, професор Київського університету 1907–1928 23
834 Миклашевські 1665–1908 142
835 Бантиш Василь Олександрович – предводитель дворянства Ізюмського повіту Харківської губернії, депутат ІІІ Державної думи 1908–1913 12
836 Боде Августин Климентович – російський військовий аташе в Америці 1795–1913 63
837 Бубнов Микола Михайлович (1858–1943) – історик-медіївіст, професор Київського університету 1869–1919 127
838 Колекція листівок, прокламацій та інших агітаційно-пропагандистських документів 1896–1919, 1923 3291
839 Висневські 1898–1929 24
840 Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович (1838–1916) – доктор російської історії, професор історії російського права в Київському університеті, член-кореспондент Петербурзької Академії наук 1871–1910 71
841 Горпинченки 1862–1918 7
843 Данилевич Василь Юхимович (1872–1936) – історик, археолог, нумізмат 1896–1916 38
844 Забугін Микола Павлович (1846–1900) – правитель Канцелярії попечителя Київського навчального округу 1856–1904 19
845 Зайцев Павло Іванович (1886–1965) – український громадський і культурний діяч, учений-літературознавець; член Української Центральної Ради 1903–1920 59
846 Запольська (фон Мекк) Кіра Миколаївна (1886–1969) – власниця маєтків у Київській губернії 1910–1912 15
847 Заремби 1814–1823 8
848 Ігнатьєв Олексій Миколайович (1874–1948) – дипломат і державний діяч, останній київський губернатор (1915–1917) 1846–1915 87
849 Іконников Володимир Степанович (1841–1923) – український історик та педагог, архівіст, археограф, історіограф, професор, декан історико-філологічного факультету Київського університету 1864–1919 103
850 Каменський Василь Афанасійович – дійсний статський радник, волинський, згодом київський губернський прокурор 1793–1843 30
851 Карпека Данило Олександрович – власник цукрових заводів у Чернігівській і Київській губерніях 1881–1919 77
854 Лівен Олена Олександрівна (1842–1915/1917) – княжна, камер-фрейліна, начальниця Смольного інституту шляхетних дівчат 1894–1915 26
855 Лубенці 1882–1922, 1941–1943 26
856 Модзалевський Вадим Львович (1882–1920) – український історик, археограф, архівіст, генеалог, геральдик; автор численних наукових праць 1888–1924 80
857 Неплюєви 1808–1908 13
858 Паше-Озерський Микола Миколайович (1889–1962) – фахівець у галузі кримінального права та вчений-пенітенціарист, доктор юридичних наук, професор 1894–1919 19
860 Прокопович В’ячеслав Костянтинович (1881–1942) – політичний і громадський діяч, педагог, публіцист і історик, член Української Центральної Ради, міністр народної освіти УНР, голова Ради Міністрів Директорії УНР 1911–1919 78
864 Соколов Платон Петрович (1863–1923) – доктор церковного права, професор Київського університету XIX–XX ст. 90
866 Ходот Кузьма Потапович (1841–1912) – колезький радник, секретар Чернігівського губернського дворянського зібрання, почесний громадянин м. Чернігів 1891–1907 28
870 Чернов Василь Єгорович (1852–1912) – доктор медицини, громадський і політичний діяч, професор Київського університету 1906–1912 10
871 Шелухін Андрій Павлович (1871–1931) – архівіст, музеєзнавець, хранитель Музею українських старожитностей В. В. Тарновського 1884–1917 115
872 Шечков Георгій Олексійович (1856–1920) – російський публіцист і політик, член ІІІ і ІV Державної думи від Курської губернії 1904–1918 34
873 Юзефович Михайло Володимирович (1802–1889) – поет, історик, публіцист, громадський діяч, голова Тимчасової комісії для розгляду давніх актів 1826–1907 99
874 Янковський Генріх Мечиславович – головний бухгалтер Комітету Всеросійського земського союзу Південно-Західного фронту 1912–1918 31
877 Лінке 1914–1918 39
878 Пшездецькі 1795–1923 276
879 Соболевські 1734–1879 51
882 Київський порайонний комітет з регулювання масових перевезень вантажів залізницею, м. Київ 1907–1919 335
883Однорічні педагогічні курси при Управлінні Київського навчального округу, м. Київ1909–191954
884 Комісія для описання губерній Київського навчального округу, м. Київ 1851–1861 100
888 Київський Кирилівський Троїцький чоловічий монастир, м. Київ 1606–1693, 1745–1786 44
889 Контора Торгового дому братів Терещенків, м. Київ 1872–1883 48
890 Бродські 1873–1914 211
891 Управління уповноваженого Всеросійського союзу міст при 7-й армії Південно-Західного фронту, м. Проскурів Подільської губернії 1916–1918 41
892 Уповноважений Всеросійського союзу міст при 8-й армії Південно-Західного фронту, м. Луцьк Волинської губернії 1915–1917 11
893 Уповноважений Всеросійського союзу міст при 11-й армії Південно-Західного фронту, [м. Кременець] Волинської губернії 1916–1918 22
894 Управління уповноваженого Всеросійського союзу міст при Особливій армії Південно-Західного фронту, м. Луцьк Волинської губернії 1916–1918 266
895 Уповноважений Всеросійського союзу міст з допомоги хворим та пораненим воїнам у Галичині, м. Львів 1915–1919 16
896 Гірниче управління Півдня Росії, м. Катеринослав 1915–1917 10
897 Комітет з надання допомоги пораненим та сім’ям запасних при Київському навчальному окрузі, м. Київ 1914–1918 164
898 Києво-Катерининський грецький чоловічий монастир, м. Київ 1826–1908 19
899 Управитель 15-го Журавлівського маєтку Київського удільного округу, м. Тульчин Брацлавського повіту Подільської губернії 1874–1891, 1909–1919, 1924 150
903 Пустинно-Жаботинський Онуфріївський чоловічий монастир, м-ко Жаботин Київського повіту і воєводства, з 1797 р. – Черкаського повіту Київської губернії 1753–1789, 1826–1916 28
904 Скельський Преображенський чоловічий монастир, м-ко Куземин Гадяцького полку, з 1782 р. – Чернігівського намісництва 1750, 1786 2
905 Рівненське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Рівне Волинської губернії 1911–1917 5
906 Тимчасовий генерал-губернатор м. Кременчука, п. Крюкова і Кременчуцького повіту, м. Кременчук Полтавської губернії 1905–1906 2
908 Чугуївська воєводська канцелярія, м. Чугуїв Бєлгородської провінції та губернії 1739, 1742 466
910 Святогірська Успенська пустинь, чоловічий монастир, місцевість Святі Гори на правому березі р. Сіверський Донець у Харківській губернії 1879, 1884, 1917, 1918 3
911 Білилівський Георгіївський чоловічий монастир, м-ко Білилівка Махнівського повіту Київської губернії 1785, 1809–1842 7
912 Полтавський Хрестовоздвиженський чоловічий монастир, м. Полтава 1668–1772 9
915 Київський Миколаївський Йорданський жіночий монастир, м. Київ 1742–1807 19
916 Корсунський Онуфріївський Гуляницький чоловічий монастир, м. Корсунь Київського повіту і воєводства, з 1797 р. – Богуславського повіту, з 1844 р. – Канівського повіту Київської губернії 1784–1799, 1820–1909 24
917 Уповноважені Центрального обивательського комітету Царства Польського у різних округах, м. Київ, м. Житомир, м. Вінниця, м. Миколаїв 1915–1919 360
918 Всеросійське товариство цукрозаводчиків, м. Київ 1899–1919 79
919 Полтавське відділення польського комітету з надання тимчасової допомоги потерпілим від воєнних дій, м. Полтава 1915–1918 9
920 Городовий магістрат м. Сквира Київської губернії 1809, 1821–1848, 1852, 1854–1859, 1867 23
922 Київський Свято-Троїцький Іонинський чоловічий монастир, м. Київ 1875–1912 44
923 Обер-форшмейстер при київському цивільному губернаторові, м. Київ 1799–1828 554
925 Микільське лісництво Управління землеробства та державного майна Могильовської та Чернігівської губерній, ст. Дарниця Остерського повіту Чернігівської губернії 1890–1924 545
928 Чорнобильське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Чорнобиль Радомишльського повіту Київської губернії 1893–1920 299
930 Волинський губернський комітет Всеросійського земського союзу, м. Житомир Волинської губернії 1915–1918 38
937 Другий Всеросійський кооперативний з’їзд, м. Київ 1912–1914 25
938 Комітет з організації фабрично-заводської, торгово-промислової та сільськогосподарської виставки, м. Київ 1912–1913 15
940Ратуша м-ка Ольгопіль Подільської губернії1852143
941Городовий магістрат м. Бердичів Київської губернії1842–186032
942Брацлавський губернський магістрат, м. Брацлав, центр намісництва1796–17978
943Холмська єпархіальна училищна рада, м. Холм Руського воєводства1911–191936
944Городовий магістрат м. Новоград-Волинський Волинської губернії1776, 1796–179911
945Говтвянський городничий, м. Говтва Київського намісництва1782, 1783, 1785, 17865
946Волинський губернський магістрат, м. Новоград-Волинський Волинського намісництва1796–17976
947Городовий магістрат м. Чигирин Київської губернії1801–1851, 1856, 1858, 186025
949Магістрат м. Летичів Подільського воєводства, з 1796 р. – Подільської губернії1784–1849, 1860, 186117
952Городовий магістрат м. Миргород Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії1789–18197
953 Городовий магістрат м. Хорол Київського намісництва 1791, 1793 2
955 Городовий магістрат м. Кременчук, Новоросійської губернії, з 1784 р. – Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1776–1809, 1811, 1820 11451
956 Городовий магістрат м. Золотоноша Київського намісництва 1789, 1790, 1796 2
957 Городова ратуша м. Умань Київської губернії 1853, 1861 2
958 Магістрат м-ка Турійськ Володимирського повіту Волинського воєводства 1776–1780 4
959 Городовий магістрат м. Глухів Новгород Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1784–1807 170
960 Ходкевичі 1642–1916 46
961 Переяславське духовне правління, м. Переяслав Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва 1749–1795 185
966 Колекція документів Департаменту Герольдії Царства Польського 1538–1862 186
968 Козелецький нижній земський суд, м-ко Козелець Київського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1786, 1815, 1842 5
969 Канцелярія чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора, м. Харків 1830–1856 284
970 Начальник з виділення корабельних лісів в західних губерніях Департаменту корабельних лісів Морського міністерства, м. Мінськ, м. Київ 1839–1858 38
972 Білоруська греко-католицька духовна консисторія, м. Полоцьк Вітебської губернії 1746–1840 297
974 Миргородський нижній земський суд, м. Миргород Київського намісництва 1783–1793 7
977 Переяславський нижній земський суд, м. Переяслав Київського намісництва 1783, 1791–1792 6
978 Переяславський Вознесенський чоловічий монастир, м. Переяслав Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії, з 1802 р. – Полтавської губернії 1744, 1781, 1790–1816 8
979 Махнівська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Махнівка Київської губернії 1831–1832 10
981 Городовий магістрат м. Могилів Подільської губернії 1844 1
982 Троцини 1678–1918 100
983 Ханенки 1661–1839 113
984 Селецькі 1844–1849 3
985 Меньшови 1816–1896 142
988 Управління Фастівської залізниці Міністерства шляхів сполучення, м. Фастів Київської губернії 1876–1881 29
990 Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія, м. Переяслав Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1729–1799 1879
992 Брамсон Леонтій Мойсейович (1869–1941) – російський письменник, публіцист, політичний і громадський діяч, адвокат, депутат І Державної думи від Ковенської губернії 1884–1929 45
995 Гаркаві Авраам Якович (1835–1919) – філолог, історик, сходознавець, громадський діяч 1866–1917 75
1000 Гуревич Єзекіїль Бенціонович – лікар, член Партії кадетів, депутат IV Державної Думи від Курляндської губернії 1881–1918 5
1004 Нісселович Лазар Ниссенович (Леопольд Миколайович; 1856–1914) – юрист і політичний діяч, депутат ІІІ Державної думи від Курляндської губернії 1883–1915 181
1010 Фрідман Нафталі (Нафталь Маркович; 1861–1921) – адвокат, громадський діяч, депутат ІІІ і ІV Державної думи від Ковенської губернії 1907–1920 241
1013 Ніжинська митниця, м. Ніжин 1769 1
1014 Андрієвський Олексій Олександрович (1845–1902) – український педагог, історик, археограф, філолог, громадський діяч 1862–1889 13
1016 Конотопська нижня розправа, м. Конотоп Новгород-Сіверського намісництва, з 1791 р. – Чернігівського намісництва 1782–1797 238
1017 Хорольська нижня розправа, м. Хорол Київського намісництва, з 1795 р. – Катеринославського намісництва 1788–1791, 1794, 1797 9
1018 Переяславська нижня розправа, м. Переяслав Київського намісництва 1782–1796 15
1019 Пирятинська нижня розправа, м. Пирятин Київського намісництва 1785 1
1020 Прилуцька нижня розправа, м. Прилуки Чернігівського намісництва 1785–1796 17
1021 Остерська нижня розправа, м. Остер Київського намісництва 1782–1792 47
1022 Лохвицька нижня розправа, м. Лохвиця Чернігівського намісництва 1787–1793 6
1023 Лубенська нижня розправа, м. Лубни Київського намісництва 1783, 1785, 1788–1796 13
1024 Козелецька нижня розправа, м. Козелець Київського намісництва 1782–1797 47
1025 Київська нижня розправа, м. Київ 1788–1796 7
1026 Золотоніська нижня розправа, м. Золотоноша Київського намісництва 1782–1796 9
1027 Зіньківська нижня розправа, м. Зіньків Чернігівського намісництва 1782, 1785, 1790 4
1028Городиська (Градизька) нижня розправа, м. Городище (з 1789 р. – Градизьк), Київського намісництва, з 1789 р. – Катеринославського намісництва1784–179710
1029Говтвянська нижня розправа, м. Говтва Київського намісництва 1781–1786 10
1030 Гадяцька нижня розправа, м. Гадяч Чернігівського намісництва 1787–1797 46
1031 Київська верхня розправа, м. Київ 1784–1797 11
1032 Новгород-Сіверська верхня розправа, м. Новгород-Сіверський 1782–1797 812
1034 Смілянське духовне правління, м. Сміла Київського воєводства 1773–1793 7
1038 Редакція журналу “Киевские епархиальные ведомости”, м. Київ 1861–1917 121
1040 Радомишльський деканат, м. Хабне Радомишльського повіту Київського воєводства, з 1793 р. – Київської губернії 1749–1926 979
1041 Сквирський деканат, м. Сквира Київської губернії, з 1781 р. Київського намісництва; з 1796 р. Київської губернії 1740–1921 92
1042 Таращанський деканат, м. Тараща Київської губернії 1831–1916 40
1043 Звенигородсько-Уманський деканат, м. Умань Київського намісництва, з 1796 р. – Київської губернії 1782–1909 101
1044 Житомирський деканат, м. Житомир Київського воєводства, з 1802 р. – Волинської губернії 1786–1901 37
1045 Рівненський та Новоград-Волинський деканати, м. Новоград-Волинський (до 1795 р. м. Звягель) Волинської губернії 1750–1933 1209
1046 Липовецько-Бердичівський деканат, м. Бердичів Житомирського повіту Київського воєводства, з 1795 р. – Волинської губернії, з 1846 р. – Київської губернії 1773–1922 242
1048Піклувальний комітет Холмської єпархії, м. Холм1906–191898
1049Звенигородське духовне правління, м. Звенигородка Київської губернії1794–1807, 1842–186517
1055Київське відділення Тетянівського комітету з реєстрації осіб, потерпілих від воєнних дій, м. Київ1915–191694
1056Управління Києво-Полтавської залізниці товариства Московсько-Києво-Воронезької залізниці, м. Київ1899–191934
1058Контроль за будівництвом Києво-Ковельської залізниці, м. Київ1899–190010
1059Управління з будівництва Сокальської військової залізниці при Управлінні Південно-Західної залізниці, м. Київ1914–1917158
1060Таращанська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Тараща Київської губернії18313
1061Південно-Західне управління шосейних доріг, м. Київ1917–1919396
1063Управління Львівського округу шляхів сполучення, м. Львів1914–1917133
1064Головноуповноважений з управління і ліквідації інституцій та організацій воєнного часу, м. Київ1918–1919382
1067Брацлавський гродський повітовий суд, м. Брацлав17956
1069Київський губернський комітет Всеросійського земського союзу, м. Київ1914–1917825
1071Прокурор Харківської судової палати, м. Харків Харківської губернії; м. Сімферополь (1920)1871–1920161
1072Харківська судова палата, м. Харків1877–19202483
1073Мердер Олексій Іванович (1861–1920) – український історик, чиновник з особливих доручень при київському, подільському та волинському генерал-губернаторові, генерал-майор1896–191528
1075Товариство залізничних колій Міністерства шляхів сполучення, м. Київ1829–191753
1080Уманська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Умань Київської губернії1831–183232
1081Радомишльська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Радомишль Київської губернії1871–19182
1082Холмська навчальна дирекція, м. Холм Люблінської губернії1871–191835
1083Чернігівське відділення Орловського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Чернігів1892–18962
1084Проскурівське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Проскурів Подільської губернії19154
1085Управління Подільської залізниці Міністерства шляхів сполучення, м. Проскурів Подільської губернії1914–191829
1087Тульчинський городничий, м. Тульчин Подільської губернії1796–179713
1089Бузький рабинат, м. Буки Уманського повіту Київської губернії1847–18532
1090Остерський нижній земський суд, м. Остер Київського намісництва1767, 1782–179110
1093Махнівський городничий, м. Махнівка Київської губернії1805, 18061
1095Центральний єврейський комітет допомоги потерпілим від погромів, м. Київ1905, 1908–1919, 1921–192310
1099Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Заславському та Старокостянтинівському повітах, м. Заслав Волинської губернії1886–190218
1100Золотоніський городничий, м. Золотоноша Київського намісництва1785–17861
1102Завідуючий київським рибоводним районом, м. Київ1915–19167
1103Городова ратуша м. Канів Київської губернії1808–183512
1104Київська гарнізонна канцелярія, м. Київ1717, 1725, 1730, 1732–1774, 1781, 178379
1105Київський обласний військово-промисловий комітет, м. Київ1915–191812
1106Городовий магістрат м. Тараща Київської губернії 1804, 1821–185926
1107Проскурівська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Проскурів Подільської губернії1831–18321
1110Черкаська і Чигиринська нижня розправа, м. Черкаси Вознесенського намісництва17961
1111Спілка споживчих товариств Півдня Росії, м. Харків1912–19202290
1113Комісія для упорядкування метричних та актових книг Київської, Волинської і Подільської губерній, м. Київ1834–18356
1114Правління акціонерного товариства лісопросочувальних заводів системи Юліуса Рютгерса в Росії, м. Київ1912–191855
1116Армашевський Петро Якович (1851–1919) – український геолог-петрограф, професор Київського університету1865–191118
1118Канцелярія попечителя Варшавського навчального округу, м. Варшава1848, 191214
1119Товариство споживачів при Київському окрузі шляхів сполучення, м. Київ1917–19198
1120З’їзд директорів і викладачів Київського навчального округу, м. Київ191614
1123Ямпільська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Ямпіль Подільської губернії1831–183232
1124Могилівська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Могилів Подільської губернії1831–18328
1125Балтська окрема комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Балта Подільської губернії 1831–18326
1126Гайсинська військово-слідча комісія у справах учасників польського повстання 1831 р., м. Гайсин Подільської губернії1831–183211
1127Магістрат м-ка Погар Стародубського полку1728–1782116
1128Сквирська повітова слідча комісія у справах учасників польського повстання, м. Сквира Київської губернії1831, 18671
1130Бориспільське духовне правління, м. Бориспіль Переяславського полку, з 1782 р. – Київського намісництва 1766–178511
1131Баришівське духовне правління, м. Баришівка Переяславського полку, з 1782 р. – Переяславського повіту Київського намісництва1749–17864
1132Золотоніське духовне правління, м. Золотоноша Черкаського полку; з 1781 р. – Київського намісництва; з 1796 р. – Малоросійської; з 1802 р. – Полтавської губернії 1747–1842283
1133Чигиринське духовне правління, м. Чигирин Київського повіту і воєводства з 1796 р. – Київської губернії1772–1776, 1824–18658
1136Холмська духовна колегія з церковних справ на окупованих землях України, м. Київ1918–191913
1137Римсько-католицька духовна колегія, м. Санкт-Петербург1822–184510
1139Переяславський кафедральний Вознесенський собор, м. Переяслав Полтавської губернії1827–18429
1142Філофей (Успенський Тимофій Григорович; 1808–1882) – церковний діяч, викладач, митрополит Київський і Галицький1858–186415
1143Левицький Орест Іванович (1848–1922) – український історик, археограф, етнограф, архівіст, письменник, секретар Тимчасової комісії для розгляду давніх актів1874–191820
1144Рудинські1896–1966184
1147Брацлавський верхній земський суд, м. Брацлав1796–179749
1149Київське відділення акціонерного товариства “Каучук”, м. Київ1909–191749
1150Богуславський рабинат, м. Богуслав Канівського повіту Київської губернії 18481
1151Розпорядчий комітет 10-го з’їзду природознавців і лікарів, м. Київ1896–1898, 190122
1152Помічник начальника Бессарабського губернського жандармського управління на прикордонному пункті в м. Ізмаїл, в Ізмаїльському, Аккерманському та Бендерському повітах (1867–1917), м. Ізмаїл Бессарабської губернії1879–1916543
1153Помічник начальника Бессарабського губернського жандармського управління на прикордонному пункті в м. Рені Бессарабської губернії1889–1916272
1157Київська Маріїнська община сестер милосердя Російського товариства Червоного Хреста, м. Київ1878–1918635
1158Переяславський рабинат, м. Переяслав Полтавської губернії1863–1920100
1159Васильківський рабинат, м. Васильків Київської губернії1849–191725
1160Сквирський рабинат, м. Сквира Київської губернії1854–18677
1161Липовецкий рабинат, м. Липовець Київської губернії18519
1162Таращанський рабинат, м. Тараща Київської губернії1845–191738
1163Бердичівський рабинат, м. Бердичів Київської губернії1845–18512
1164Київський рабинат, м. Київ1850–1917713
1165Уманський рабинат, м. Умань Київської губернії1844–1848, 186021
1166Звенигородський рабинат, м. Звенигород Київської губернії1846–186644
1167Радомишльський рабинат, м. Радомишль Київської губернії1855–1874, 189379
1191Канцелярія тимчасового харківського генерал-губернатора, м. Харків1879–18881662
1192Державний контроль за будівництвом форту поблизу м. Дубно Волинської губернії1884–1908 143
1194Завідувач київським загоном уповноважених міністра шляхів сполучення з адміністративних розслідувань, м. Київ1915–19178
1196Київський відділ Російського військово-історичного товариства, м. Київ1908–1919, (колекція 1760–1912, 1924–1925)229
1200Церква Святителя Христового Миколая Чудотворця м. Васильків Київської губернії1886–1900, 1914–193113
1201Мокрієвичі1665–180826
1202Шумицькі1712–189626
1203Шираї1676–181055
1204Чернігівський комендант, м. Чернігів1781–1789, 1792–17946
1207Управління уповноваженого Всеросійського союзу міст при 3-й армії, [с. Лунінець] Пінського повіту Мінської губернії1916–19175
1210Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 11-й армії Південно-Західного фронту, [м. Дубно] Волинської губернії1916–191882
1211Унтер-офіцер додаткового штату Бесcарабського губернського жандармського управління у посаді Вилково, п. Вилково Аккерманського повіту Бессарабської губернії1914–191617
1212Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 7-й армії Південно-Західного фронту, [м. Проскурів] Подільської губернії1916–1918126
1213Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 8-й армії Південно-Західного фронту, м. Чернівці1916–191722
1214Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при Особливій армії Південно-Західного фронту, м. Рівне Волинської губернії1916–191855
1215Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при 9-й армії Південно-Західного фронту, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії, м. Чернівці на Буковині 1916–191719
1216Полтавський губернський комітет для формування малоросійських кінно-козачих полків, м. Полтава1855–185624
1218Яворницький Дмитро Іванович (1855–1940) – український історик, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, дослідник історії українського козацтва19141
1219Скоропадські1600–19192832
1220Марголін Арнольд Давидович (1877–1956) – громадський і політичний діяч, учений, юрист, дипломат1902–191741
1221Радомишльське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Радомишль Київської губернії1845–1900, 1906, 1915, 1916346
1222Козинське лісництво Управління землеробства і державного майна Радомської, Келецької і Люблінської губерній, м. Радом19151
1223Південно-Західне товариство ветеринарних лікарів, м. Київ19132
1225Лотоцький Олександр Гнатович (1870–1939) – громадський і політичний діяч, письменник і науковець, публіцист, член Центральної Ради1861–1917151
1230Документи з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Колекція фотокопій1619, 1637, 1638, 1646, 1648–1659, 1669390
1234Канівський земський суд, м. Канів Київської губернії1847–18602
1235Грушевські1830–19581481
1236Магістрат м-ка Хмільник Подільського воєводства, з 1793 р. Ізяславського намісництва, з 1795 р. Подільського намісництва1776–17968
1237Магістрат м-ка Олика Волинського воєводства1596–1704, 1727–1750, 1781–1783, 1792–179411
1238Слідча комісія Харківського губернського громадського комітету (з виявлення провокаторів), м. Харків 191716
1240Чорнобильський рабинат, м. Чорнобиль Київської губернії1852–191651
1241Малинський рабинат, м. Малин Радомишльського повіту Київської губернії1846–186258
1243Хабенський рабинат, м. Хабне Радомишльського повіту Київської губернії1849–191878
1244Виконавчий комітет Ради делегатів робітників і службовців Київського округу шляхів сполучень, м. Київ1917–1919126
1245Рада робітничих делегатів інженерно-будівельних дружин Південно-Західного фронту і союзу міст, м. Київ191710
1247Золотоніська попечительська контора в справах малоросійських козаків, м. Золотоноша Полтавської губернії1833–183950
1248Генеральний турецький консул в Одесі1858–191419
1250Помічник начальника Бессарабського губернського жандармського управління на прикордонному пункті в м. Кілія Ізмаїльського повіту Бессарабської губернії 1888–1889 2
1252Штаб-офіцер корпусу жандармів у м. Одеса1839–1868195
1253Лебединський Георгіївський чоловічий монастир, с. Лебедин Київського повіту і воєводства, з 1793 р. – Брацлавського намісництва, з 1797 р. – Чигиринського повіту Київської губернії1666–1794, 183517
1254Колекція документів судових установ, переданих до Київського університету з Петербурзького сенатського архіву1798–1848, 1899–19013118
1257Особлива комісія для ведення слідства у справі таємного товариства з розповсюдження польських книг, м. Житомир Волинської губернії18623
1258Радомське губернське жандармське управління, м. Радом1905–19158
1259Вінницьке відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Вінниця Подільської губернії1908–19177
1260Магістрат м-ка Мацеїв Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1797 р. – Волинської губернії1649–18004
1261Духовне правління Українського ландміліцького корпусу, Білівська фортеця Української лінії1754–17585
1262Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Новоград-Волинському, Острозькому та Ізяславському повітах, м. Житомир Волинської губернії 1902–1917 471
1263Магістрат м. Пряшів (Словаччина)1583, 1587, 1610–184782
1265Українське товариство “Академічна громада”, м. Краків1888, 18895
1266Іванківський рабинат, м. Іванків Радомишльського повіту Київської губернії1854–1862, 1904–191638
1267Горностайпільський рабинат, м. Горностайпіль Радомишльського повіту Київської губернії1851–191649
1268Київський деканат, м. Київ1756–1919149
1269Колекція сувоїв ТориХІХ ст.116
1270Помічник начальника Херсонського губернського жандармського управління в Миколаївському порту для огляду паспортів, м. Миколаїв Херсонської губернії1911–19143
1271 Колекція приватних листів 1589, 1609–1918, 1924 493
1276 Державне рухоме ополчення в Чернігівській, Полтавській і Харківській губерніях. Об’єднаний архівний фонд 1855–1857 671
1283 Чиновник з особливих доручень при малоросійському військовому губернаторові для формування малоросійських козачих полків Ханіков (1832–1833), м. Лубни Полтавської губернії 1832–1833 24
1284 Штаби малоросійських козачих полків легкої кавалерії. Об’єднаний архівний фонд 1831–1833 291
1292 Полтавський губернський комітет зі збору продовольства для армії, м. Полтава 1828–1854 22
1294 Кременчуцький повітовий земський суд, м. Кременчук Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1797–1811 92
1295 Новосанжарська воєводська канцелярія, м. Нові Санжари Новоросійської губернії 1777–1781 6
1296 Прилуцька полкова лічильна комісія, м. Прилуки Прилуцького полку 1767–1769, 1771–1772 3
1297 Крюківська воєводська канцелярія, м. Крюків Єлизаветградської провінції Новоросійської губернії 1778, 1783 608
1298 Губернські комітети з формування державного рухомого ополчення Полтавської і Харківської губерній. Об’єднаний архівний фонд 1855–1863 116
1309 Управління польового дорожнього контролера при Управлінні окремого начальника дорожніх робіт в районі Південно-Західного фронту, м. Чернівці 1914–1919 67
1311 Полтавський легкокінний полк 1785–1797 27
1314 Штаб 7-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Шебелинка Зміївського повіту Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії 1816–1858 452
1316 Управління Херсонських військових поселень, м. Єлисаветград Херсонської губернії 1837–1866 387
1317 Городовий магістрат м. Літин Подільської губернії 1825 1
1318 Михайловський Андрій Казимирович – присяжний повірений 1879–1909 21
1319 Рада присяжних повірених округу Київської судової палати, м. Київ 1907, 1914–1918 3
1320 Станіславський Антон Григорович (1817–1883) – юрист, професор Казанського та Харківського університетів 1856–1880 1
1321 Щербина Олександр Мойсейович (1874–1934) – професор філософії, тифлолог, психолог 1885–1941 28
1322 Штаб 2-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Лиман Ізюмського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1815–1863 442
1323 Штаб 6-го кавалерійського округу Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1818–1858 549
1324 Штаб 7-го військово-робітничого батальйону Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії 1820–1858 150
1325 Штаб 1-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Сватова Лучка Куп'янського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1806–1860 351
1326 Штаб 8-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Ново-Сєрпухов Зміївського повіту Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії 1817–1858 542
1327 Колекція документів щодо політики Австро-Угорщини на українських землях під час Першої світової війни 1914–1918 5
1328 Кам’янська прикордонна митна застава, с. Кам’янка Чернігівського полку, з 1782 р. – Чернігівського намісництва 1773, 1779 3
1329 Київський верхній земський суд, м. Київ 1782–1790 9
1330 Бержинські 1864 3
1331 Управління 2-го округу Херсонських військових поселень, м. Єлисаветград Херсонської губернії 1833–1858 265
1333 Командуючий Чернігівським губернським земським військом Безбородько І. А. 1806–1808 50
1335 Волинське губернське жандармське управління, м. Житомир Волинської губернії 1830–1917 3121
1336 Малоросійське губернське правління, м. Чернігів 1795–1802, 1806 6684
1337 Городовий магістрат м-ка Березна Чернігівського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1782, 1786, 1787, 1795, 1800, 1849 8
1338 Козелецький Богословський жіночий монастир, м. Козелець Київського полку, з 1782 р. – Київського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1773, 1793, 1810 4
1339 Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Кременчуцькому, Кобеляцькому та Хорольському повітах, м. Кременчук Полтавської губернії 1908–1909 1
1341 Катеринославський батальйон військових кантоністів 1823 1
1342 Управління подільського і волинського тимчасового військового губернатора, м. Житомир Волинської губернії 1830–1832 1668
1343 Управління малоросійського військового губернатора, м. Полтава 1801–1836 32
1345 Малоросійський поштовий департамент, м. Глухів Ніжинського полку 1765–1766 15
1346 Штаби малоросійських кінно-козачих полків, створених для охорони прикордонних земель. Об’єднаний архівний фонд 1862–1864 191
1347 Управління губернського комісара Галичини, м. Тернопіль 1916–1918 4
1349 Управління з квартирного забезпечення військ військового генерал-губернатора Галичини і Буковини, м. Київ 1914–1917 17
1350 Особлива комісія при військовому генерал-губернаторі Галичини щодо заручників та адміністративно висланих з Галичини, м. Київ 1915–1917 29
1351 Штаб поселеної кірасирської дивізії чергування перших чотирьох округів Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1822–1858 218
1352 Штаб поселеної уланської дивізії чергування других чотирьох округів Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1817–1858 654
1353 Штаб восьми округів Українського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1818–1868 1274
1354 Штаб 3-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Нова Астрахань Старобільського повіту Воронезької, з 1823 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1779–1858 480
1355 Штаб 4-го кавалерійського округу Українського військового поселення, сл. Новопсков Старобільського повіту Воронезької, з 1823 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1822–1857 380
1356 Штаб 5-го кавалерійського округу Українського військового поселення, м. Ново-Бєлгород Вовчанського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1816–1858 801
1357 Управління начальника Харківського військового поселення, м. Чугуїв Зміївського повіту Харківської губернії 1858–1863 13
1370 Магістрат м. Ніжин Ніжинського полку 1713–1780 18
1371 Південноросійське товариство торгівлі аптекарськими товарами, м. Київ 1880–1919 113
1376 Городовий магістрат м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1799 77
1378 Губернські і повітові комітети Полтавської і Чернігівської губерній для формування малоросійських козачих полків легкої кавалерії. Об’єднаний архівний фонд 1831–1842 365
1379 Штаби малоросійських кінно-козачих полків, мобілізованих в Державне ополчення. Об’єднаний архівний фонд 1855–1856 369
1385 Центральне продовольче бюро Міністерства шляхів сполучення, м. Київ 1917–1923 28
1387 Магістрат м. Бар Подільського воєводства 1565–1573, 1659–1785 3
1388 Комісія для розгляду справ про учасників польського повстання 1831 р. у Подільській і Волинській губерніях 1831–1834 4
1389 Дебогорій-Мокрієвич Володимир Карпович (1848–1926) – український політичний діяч, революціонер-народник, публіцист, мемуарист 1905–1931 16
1390 Управління 3-го округу Херсонських військових поселень, м. Вознесенськ Єлисаветградського повіту Херсонської губернії 1832–1863 165
1391 Переяславський Михайлівський чоловічий монастир, м. Переяслав 1700, 1712–1781 15
1392 Колекція документів, зібраних Київським відділом Російського військового історичного товариства 1521, 1559, 1579, 1627, 1645, 1682, 1695–1849, 1908–1910 105
1393 Черкаський рабинат, м. Черкаси Київської губернії 1846–1853 1
1394 Яворівський старостинський суд, м. Яворів Львівської землі Руського воєводства 1722–1750, 1751, 1755 1
1395 Управління Південно-Західного митного округу, м. Радзивиллів Кременецького повіту Волинської губернії 1830–1831, 1908–1912 6
1396Церковно-історичне та археологічне товариство при Київській духовній академії, м. Київ1872–1918121
1397 Старокостянтинівський повітовий земський суд, м. Старокостянтинів Волинської губернії 1797 1
1400 Магістрат м. Берестечко Волинського воєводства 1677–1695, 1723, 1784 1
1401 Магістрат м-ка Миляновичі Волинського воєводства 1586–1735 1
1402 Новоміський повітовий суд, м. Нове Місто Новгород-Сіверського намісництва 1790–1793 18
1403 Радомишльський повітовий земський суд, м. Радомишль Київської губернії 1804, 1823, 1827–1829, 1831–1837 4
1404 Бутовичі 1781–1920 1
1405 Київський комітет Всеросійського союзу міст, м. Київ 1914–1917 2
1407 Колекція універсалів, привілеїв і листів українських гетьманів, великих литовських князів і польських королів, грамот російських царів 1385, 1648–1764 673
1408 Тоцькі 1697–1834 53
1409 Волинська губернська комісія з ліквідації боргів конфіскованих маєтків в учасників Польського повстання 1831 р., м. Житомир 1841–1842 2
1410 Подільська губернська комісія з ліквідації боргів конфіскованих маєтків в учасників Польського повстання 1831 р., м. Кам’янець-Подільський 1833–1834 43
1411 Київська губернська комісія з ліквідації боргів конфіскованих маєтків в учасників Польського повстання 1831 р., м. Київ 1833–1836 12
1412 13-та інженерно-будівельна дружина Південно-Західного фронту при Головному комітеті з постачання армій Всеросійського земського і міського союзів 1917 2
1413 Слов’яносербська комісія, м. Бахмут Воронезької, з 1764 р. – Новоросійської губернії 1753–1766 53
1414 Гайсинське лісництво Києво-Подільського управління землеробства та державного майна, м. Гайсин Подільської губернії 1876–1897 121
1415 Агрономічний відділ Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу, м. Житомир 1916–1919 325
1416 Київська рентмейстерська контора, м. Київ 1723–1727 15
1417 Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Кременчуцькому та Переяславському повітах, м. Кременчук Полтавської губернії 1873, 1876 2
1420 Військово-польова судова комісія у політичних справах, м. Кам'янець-Подільський Подільської губернії 1864–1865 4
1421 Заславське військово-поліцейське управління, м. Заслав Волинської губернії 1863–1865 40
1423 Колекція документів, зібраних Єврейською історико-археографічною комісією при історико-філологічному відділенні Всеукраїнської Академії наук 1912–1925 42
1424 Управління товариства пароплавства по Дніпру та його притоках і Другого пароплавного товариства по Дніпру і його притоках, м. Київ 1893–1919 309
1425 Магістрат м-ка Мглин Стародубського полку 1717, 1770–1781 27
1426 Григор’єв Володимир Петрович (1883–1922) – київський авіаконструктор 1915–1921 11
1427 Козятинське відділення Київського жандармського поліцейського управління залізниць, м. Козятин Бердичівського повіту Київської губернії 1900–1917 39
1428 Комісаріатська комісія при головнокомандувачеві земського війська шостої області 1808 1
1429 Правління 4-го округу шляхів сполучення Головного управління шляхів сполучення і публічних будівель, м. Київ 1834–1843 134
1430 Правління 5-го округу шляхів сполучення Управління водними і сухопутними сполученнями, м. Київ 1807–1836 41
1431 Правління 9-го округу шляхів сполучення Головного управління шляхів сполучення і публічних будівель, м. Катеринослав 1844–1861 60
1432 Управління окремого начальника дорожніх робіт Бессарабського району, м. Одеса Херсонської губернії 1916–1917 133
1433 Союз інженерів Київського округу шляхів сполучення, м. Київ 1917–1918 3
1434 Київська інженерна команда, м. Київ 1800–1867 139
1435 Об’єднаний комітет партії соціалістів-революціонерів м. Кам’янець-Подільський і Кам’янець-Подільського гарнізону, м. Кам’янець-Подільський 1917–1919 10
1436 Київське фортечне інженерне управління Київського військового округу, м. Київ 1866–1918 85
1437 Чернігівське управління державного майна, м. Чернігів 1888–1893 54
1438 Сквирське окружне управління державного майна, м. Сквира Київської губернії 1849–1866 4
1439 Чернігівське губернське жандармське управління, м. Чернігів 1874, 1879–1917 1810
1440 Чернігівська губернська попечительська контора в справах малоросійських козаків, м. Чернігів 1835 7
1455 Остерський підкоморський повітовий суд, м. Остер Київського полку 1764–1780 14
1467 Ніжинський підкоморський повітовий суд, м. Ніжину 1765–1779 11
1469 Ратуша м-ка Сосниця Чернігівського полку 1720 2
1470 Ратуша м. Новгород-Сіверський (Новгородка) Стародубського полку 1725, 1737 3
1471 Магістрат м. Остер Київського воєводства, з 1654 р. – Київського полку 1626–1669, 1754–1765 3
1472 Городова ратуша м-ка Понорниця Чернігівської губернії 1813 2
1473 Ратуша м. Миргород Миргородського полку 1650–1703, 1725 1
1474 Ратуша м-ка Мена Чернігівського полку 1747, 1749 4
1475 Галагани 1722–1923 2118
1481 Остап’ївський підкоморський повітовий суд, м. Остап’є Миргородського полку 1772–1774 2
1482 Лубенський підкоморський повітовий суд, м. Лубни 1773–1776 4
1483 Хорольський підкоморський повітовий суд, м. Хорол Малоросійської губернії 1799–1800 1
1484 Чернігівський підкоморський повітовий суд, м. Чернігів 1765–1818 13
1485 Батуринський підкоморський повітовий суд, м. Батурин Ніжинського полку 1771–1782 2
1486 Шептаківська волосна контора двірцевих описних слобід, с. Шептаки Стародубського полку 1748–1750 2
1490 Лубенська польова аптека, м. Лубни 1756, 1758, 1761, 1764, 1766–1767 18
1500 Вербецьке лісництво Києво-Подільського управління державного майна, м. Новокостянтинів Літинського пов. Подільської губернії 1880–1889 35
1501 Похідна Генеральна військова канцелярія 1734–1741 127
1503 Сосницький повітовий земський суд, м. Сосниця Ніжинського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1765–1771, 1797–1849 47
1504 Малоросійський губернський прокурор, м. Чернігів 1789–1915 84
1505 Городнянський повітовий земський суд, м. Городня Чернігівського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1779–1831 491
1508 Чернігівський верхній земський суд, м. Чернігів 1782–1797 2025
1509 Борзнянський повітовий земський суд, м. Борзна Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1786–1830 45
1510 Новгород-Сіверський верхній земський суд, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва 1782–1801 659
1517 Гадяцький підкоморський повітовий суд, м. Гадяч Гадяцького полку 1768–1774 1
1518 Глухівський підкоморський повітовий суд, м. Глухів Ніжинського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1764–1806 21
1519 Роменський підкоморський повітовий суд, м. Ромни Лубенського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1765–1829 69
1520 Волосна контора описних розкольницьких слобід, сл. Добрянка Чернігівського полку 1750–1779 33
1521 Городова ратуша м. Сураж Чернігівської губернії 1807 2
1523 Ратуша м. Глухів Ніжинського полку 1681, 1713–1731, 1741 11
1524 Ратуша м. Гадяча Гадяцького полку 1730 1
1525 Ратуша м-ка Ічня Прилуцького полку 1747, 1749 4
1526 Ратуша м-ка Грунь Гадяцького полку 1732 2
1527 Ратуша м. Лубни Лубенського полку 1774–1778 2
1528 Ратуша м. Лохвиця Лубенського полку 1653–1716, 1730–1759 4
1529 Стародубський полковий суд, м. Стародуб Стародубського полку 1729–1736 4
1530 Полтавська полкова лічильна комісія, м. Полтава Полтавського полку 1766, 1768–1775 9
1531 Погарський підкоморський повітовий суд, м. Погар Стародубського полку 1764–1780 7
1532 Кременчуцький підкоморський повітовий суд, м. Кременчук Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1796–1802 14
1533 Конотопський підкоморський повітовий суд, м. Конотоп Малоросійської губернії 1799 2
1534 Катеринославське жандармське поліцейське управління залізниць, м. Катеринослав 1913–1917 8
1535 Новгород-Сіверський підкоморський повітовий суд, м. Новгород-Сіверський Малоросійської губернії 1797 2
1536 Городовий магістрат м. Короп Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1782, 1800–1803 13
1537 Чернігівський губернський магістрат, м. Чернігів 1782–1797 1258
1538 Новгород-Сіверська нижня розправа, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва 1781–1797 28
1539 Чернігівська верхня розправа, м. Чернігів 1782–1797 1103
1540 Березнянська нижня розправа, м. Березна Чернігівського намісництва 1789–1794 5
1541 Військово-похідна канцелярія головнокомандувача 2-ї армії генерал-аншефа Петра Івановича Паніна (1769–1770) 1769–1772 114
1542 Військово-похідна канцелярія київського генерал-губернатора генерал-аншефа Івана Федоровича Глєбова 1760–1762 3
1543 Почепська приказна канцелярія, м-ко Почеп Стародубського полку 1726, 1727 3
1544 Кролевецький підкоморський повітовий суд, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1788–1815 2
1545Глухівська гарнізонна канцелярія, м. Глухів Ніжинського полку, з 1782 р. – Новгород-Сіверського намісництва1727–1728, 1738, 17844
1546Чернігівська гарнізонна канцелярія, м. Чернігів Чернігівського полку17422
1554 Кременчуцьке жандармське поліцейське управління залізниць, м. Кременчук Полтавської губернії 1908–1917 9
1556 Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, м. Новгород-Сіверський Стародубського полку 1666–1688, 1767–1772 8
1557 Чугуївська кріпосна контора, м. Чугуїв Київської, з 1727 р. – Бєлгородської губернії 1704, 1716–1719, 1759 2
1558 Ніжинське грецьке братство, м. Ніжин Ніжинського полку 1753–1755 4
1559 Предводитель шляхетства Лубенського полку, м. Лубни 1767–1781 10
1560 Похідна канцелярія наказного гетьмана Якима Івановича Горленка 1736 1
1561 Городовий магістрат м. Сосниця Чернігівської губернії 1803 1
1562 Мглинський підкоморський повітовий суд, м. Мглин Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1797–1809 20
1563 Предводитель шляхетства Ніжинського і Батуринського повітів Ніжинського полку м. Ніжин 1767–1781 11
1564 Стародубський підкоморський повітовий суд, м. Стародуб Стародубського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1765–1820 17
1565 Ніжинська полкова лічильна комісія, м. Ніжин Ніжинського полку 1737–1740, 1745–1775 61
1566 Ратуша м. Полтава Полтавського полку 1743–1752, 1755 3
1567 Контора опікунства над новоросійськими іноземними поселенцями, м. Конотоп Чернігівської губернії 1800–1808 2
1569 Городовий магістрат м. Борзна Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1782–1801, 1814 125
1571 Золотоніське окружне управління державного майна, м. Золотоноша Полтавської губернії 1838–1869 14
1573 Акціонерне товариство Південно-Західної залізниці, м. Київ 1880–1895 150
1574 Головний дорожній комітет профспілок службовців, майстрових і робітників Південно-Західної залізниці, м. Київ 1917–1918 42
1575 Городовий магістрат м. Путивль Курського намісництва 1782, 1788–1789 2
1576 Маріупольський грецький суд, м. Маріуполь Азовської губернії, з 1783 р. – Катеринославського намісництва, з 1797 р. – Новоросійської губернії 1780–1799 54
1577 Миропільська воєводська канцелярія, м. Миропілля Бєлгородської провінції та губернії 1731–1779 85
1578 Миропільське комісарство, м. Миропіль Бєлгородської провінції Київської губернії 1715–1723 3
1579 Миропільська кріпосна контора, м. Миропілля Бєлгородської губернії 1737, 1765, 1769 4
1580 Дарницьке дослідне лісництво Управління землеробства та державного майна Могильовської та Чернігівської губерній, ст. Дарниця Остерського повіту Чернігівської губернії 1906–1919 66
1581 Київська кріпосна контора, м. Київ 1740, 1754 2
1582 Кам’янець-Подільський підкоморський суд, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії 1797–1798 1
1583 Ізюмська кріпосна контора, м. Ізюм Бєлгородської губернії 1744–1762 9
1584 Ізюмська провінційна канцелярія, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії 1764–1783 658
1585 Городовий магістрат м. Катеринослав Азовської губернії 1782 1
1586 Городова ратуша сл. Добрянка Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1782–1801, 1837 53
1587 Вільнянська внутрішня митниця, м. Вільний Бєлгородської губернії 1741 4
1588 Вільнянська кріпосна контора, м. Вільний Бєлгородської губернії 1756–1762 6
1589 Бахмутська кріпосна контора, м. Бахмут Азовської, з 1725 р. – Воронезької губернії 1746–1762 13
1590 Союз українських прогресистів, м. Київ 1912–1917 3
1591 Катеринославська палата кримінального суду, м. Катеринослав 1796 1
1592 Рада делегатів тилових працівників комітету Південно-Західного фронту Всеросійського союзу міст, м. Київ 1917–1918 13
1593 Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу по Буковинно-Галицькому району, м. [Чернівці] 1916–1917 10
1594 Центральний і місцеві фабрично-заводські комітети Всеросійського земського союзу на Південно-Західному фронті. Об’єднаний архівний фонд 1917–1918 24
1595 Подільський губернський комітет Всеросійського земського союзу, м. Кам’янець-Подільський Подільської губернії 1914–1918 25
1596 Тимчасовий генерал-губернатор південного гірничозаводського району, м. Катеринослав 1905–1908 58
1597 Катеринославське охоронне відділення, м. Катеринослав 1901–1915 426
1598 Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Луцькому, Ковельському та Володимир-Волинському повітах, м. Луцьк Волинської губернії 1874–1914 407
1599 Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Житомирському, Овруцькому та Старокостянтинівському повітах, м. Житомир Волинської губернії 1903–1917 399
1600 Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Рівненському, Дубенському та Кременчуцькому повітах, м. Рівне Волинської губернії 1878–1916 763
1601 Канцелярія завідувача другого відділу прикордонної з Австрією смуги при Волинському губернському жандармському управлінні, м. Дубно Волинської губернії 1914, 1915 33
1602 Обуховицьке лісництво Києво-Подільського управління землеробства та державного майна, м. Радомишль Київської губернії 1891–1900 26
1603 Броварське лісництво Управління землеробства та державного майна Могильовської та Чернігівської губерній, м-ко Бровари Остерського повіту Чернігівської губернії 1915–1918 37
1604 Меджибізьке лісництво Києво-Подільського управління землеробства та державного майна, м-ко Меджибіж Летичівського повіту Подільської губернії 1867–1900 31
1605 Летичівське лісництво Києво-Подільського управліннями землеробства та державного майна, м. Летичів Подільської губернії 1859–1900 153
1607 Літківське лісництво Управління хліборобства та державного майна на Чернігівщині, м-ко Літки Остерського повіту Чернігівської губернії 1918–1919 19
1608 Шершнівське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, с. Шершні, Радомишльського повіту Київської губернії 1915–1919 5
1609 Трипільське дослідне лісництво Головного управління землевлаштування та землеробства, м-ко Трипілля Київської губернії 1912–1913 1
1610 Ольгопільське лісництво Подільської палати державного майна Міністерства державного майна, м-ко Ольгопіль Подільської губернії 1843 1
1611 Київське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Київ 1877, 1917 2
1612 Дахнівське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Черкаси Київської губернії 1877–1920 529
1613 Бердичівське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Бердичів Київської губернії 1847–1917 15
1614 Димерське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м-ко Димер Київської губернії 1907–1917 21
1615 Левшин Олександр Михайлович – ботанік, викладач ботаніки на Київських Вищих жіночих курсах 1896–1913 7
1616 Новоросійська палата суду і розправи, м. Новоросійськ 1794–1799 5
1617 Драгоманови 1850, 1866, 1905–1939 4
1618 Червонський цукровий завод Ф. Ф. Терещенка, м. Червоне Житомирського повіту Волинської губернії 1904–1918 13
1619 Кам’янець-Подільське місцеве управління Російського товариства Червоного Хреста, м. Кам’янець-Подільський 1872–1916 59
1620 Магістрат м-ка Короп Ніжинського полку 1733–1780 1
1622 Дубіївське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м-ко Білозір’я Черкаського повіту Київської губернії 1898–1921 238
1623 Черкаське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Черкаси Київської губернії 1848–1852, 1905, 1909–1924 42
1624 Смілянське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської, м-ко Сміла Черкаського повіту Київської губернії 1910–1922 123
1625 Чернявське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Черкаси Київської губернії 1890–1919 309
1626 Чигиринське лісництво Управління землеробства та державного майна Київської губернії, м. Чигирин Київської губернії 1851–1918 37
1627 Управління слобідсько-українського тимчасового військового губернатора, м. Чугуїв Слобідсько-Української губернії 1833–1834 316
1628 Бюро Південноросійської обласної земської переселенської організації, м. Полтава 1911–1915 242
1630 Особливо уповноважений у справах водних перевезень в районі воєнних дій, м. Київ 1917–1918 21
1631 Пасеки 1710–1870 3529
1632 Комісія економії описних малоросійських маєтностей, м. Глухів Ніжинського полку 1739–1750 416
1633 Домова економічна канцелярія гетьмана Кирила Розумовського, м. Глухів Ніжинського полку 1751–1764 96
1634 Магістрат м. Переяслав Переяславського полку 1705, 1754 3
1635 Балаклійське комісарське правління, сл. Балаклія Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії 1766–1780 37
1636 Лубенське комісарство, м. Лубни Лубенського полку 1780 1
1637 Комісія обер-провіантмейстера, м. Харків 1726, 1750–1759, 1762, 1766 35
1638 Азовська (Воронезька) губернська канцелярія, м. Азов, м. Воронеж 1701, 1710–1732, 1748, 1769–1775, 1783 157
1639 Канцелярія Українського ландміліцького корпусу, Білівська фортеця Української лінії 1744–1761 13
1640 Миропільське комісарське правління, м-ко Миропілля Сумської провінції Слобідсько-Української губернії 1768, 1770, 1771, 1778, 1780 6
1641 Канцелярія Генеральної військової артилерії, м. Глухів 1740–1778 523
1642 Котелевське комісарське правління, сл. Котельва Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії 1765–1780 44
1643 Печенізьке комісарське правління, сл. Печеніги Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії 1765–1780 20
1644 Охтирське комісарське правління, м-ко Охтирка Слобідсько-Української губернії 1765–1780 20
1645 Калитв’янське комісарське правління, м-ко Калитва Острогозької провінції Слобідсько-Української губернії 1766, 1771 1
1646 Липецьке комісарське правління, м-ко Липці Харківської провінції Слобідсько-Української губернії 1777 2
1647 Лебединське комісарське правління, м-ко Лебедин Сумської провінції Слобідсько-Української губернії 1776, 1779 4
1648 Мереф’янське комісарське правління, м-ко Мерефа Харківської провінції Слобідсько-Української губернії 1779 3
1650 Боромлянське комісарське правління, сл. Боромля Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії 1765–1777 5
1651 Ізюмське комісарське правління, м-ко Ізюм Слобідсько-Української губернії 1766–1777 8
1652 Валківське комісарське правління, м. Валки Харківської провінції Слобідсько-Української губернії 1765–1779 34
1653 Чернігівське комісарство, м. Чернігів 1767 2
1654 Хотімлянське комісарське правління, сл. Хотімля Слобідсько-Української губернії 1767–1774, 1777 2
1655 Харківське комісарське правління, м. Харків 1765–1769 7
1656 Сумське комісарське правління, м. Суми Слобідсько-Української губернії 1778 2
1657 Сватоволуцьке комісарське правління, м-ко Сватова Лучка Слобідсько-Української губернії 1768–1771, 1777–1779 16
1658 Єлецьке економічне правління, м. Єлець Воронезької губернії 1773 2
1659 Магістрат м. Новгород-Сіверський Стародубського полку 1772, 1774, 1775 3
1660 Полтавське комісарство, м. Полтава 1765–1771, 1774 26
1661 Острогозьке комісарське правління, м-ко Острогозьк Слобідсько-Української губернії 1765–1779 81
1662 Канцелярія Нежегольського земського комісара, м. Нежеголь Бєлгородської провінції Київської губернії 1721–1724 9
1663 Ніжинське комісарство, м. Ніжин Ніжинського полку 1781 1
1664 Краснокутське комісарське правління, м. Краснокутськ Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії 1765–1780 30
1665 Березнянське комісарство, м. Березна Чернігівського полку 1781 1
1666 Богодухівське комісарське правління, сл. Богодухів Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії 1769–1771, 1773–1775, 1778 8
1667 Батуринське комісарство, м. Батурин Ніжинського полку 1781 1
1668 Білопільське комісарське правління, сл. Білопілля Сумської провінції Слобідсько-Української губернії 1770 2
1669 Куп’янське комісарське правління, м. Куп’янськ Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії 1778 8
1670 Вільшанське комісарське правління, сл. Вільшана Харківської провінції Слобідсько-Української губернії 1769, 1779 2
1671 Третейський суд, м. Глухів 1738–1748 3
1672 Іванов Євген Михайлович (1873–1928) – історик-архівіст, директор Центрального історичного архіву в Харкові 1899–1929, (колекція 1723–1812) 397
1673 Магістрат м. Чернігів 1630, 1737–1787 348
1674 Канцелярія чугуївського земського комісара, м. Чугуїв Бєлгородської провінції Київської губернії 1723–1725 5
1675 Комісар Охтирських тютюнових заводів, м. Охтирка Охтирського слобідського козацького полку 1725 2
1676 Ратуша м-ка Конотоп Ніжинського полку, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1709, 1814 2
1677 Дебальцівське відділення Катеринославського жандармського поліцейського управління залізниць, ст. Дебальцево Катеринославської губернії 1915–1917 1
1679 Київська земська контора камерирських справ, м. Київ 1725 3
1680 Канцелярія Харківського інспектора у справах друку, м. Харків 1880–1917 367
1681 Управління харківського тимчасового генерал-губернатора, м. Харків 1905–1908 13
1682 Тимчасовий генерал-губернатор м. Суми і Сумського повіту, м. Суми Харківської губернії 1905–1907 18
1684 Управління 1-го округу військових поселень Київської та Подільської губернії, м. Умань Київської губернії 1851–1860 7
1685 Судова комісія для розгляду справ і боргів графині Жевуської, м. Старокостянтинів Волинської губернії 1822–1860 196
1686 Леонтович Володимир Григорович (1881–1968) – український інженер-будівельник, геодезист, архітектор-реставратор, доктор технічних наук, професор Київського інженерно-будівельного інституту 1900–1966 525
1688 Управління Південної залізниці, м. Харків 1917 5
1689 Управління Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, м. Харків 1871–1895 3
1690 Управління Курсько-Харківсько-Севастопольської залізниці, м. Харків 1896–1898 4
1691 Управління Харківсько-Миколаївської казенної залізниці, м. Харків 1882–1892, 1899 20
1692 Харківський обласний військово-промисловий комітет, м. Харків 1915–1919 495
1693 Управління Харківського поштово-телеграфного округу, м. Харків 1904, 1911–1918 134
1694 Харківський районний уповноважений Особливої наради у справах палива, м. Харків 1915–1918 477
1695 Рада товариства допомоги гірничопромисловим робітникам Півдня Росії, м. Харків 1887–1918 308
1696 Контора виборних від гірничопромисловців Півдня Росії, м. Харків 1892–1893 12
1697 Полтавський повітовий земський, м. Полтава Полтавського полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1763–1784, 1797–1800, 1812 20
1698 “Щербачовський збірник”. Колекція документів з історії Росії XVI–XVIII ст., виявлених Ю. М. Щербачовим в архівосховищах Копенгагена (Данія) 1506–1716 з перервами 580
1699 Магістрат м-ка Канів Київського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії 1774–1800 3
1700 Києво-Печерський Троїцький Больницький чоловічий монастир, м. Київ 1779 2
1701 Прилуцький повітовий земський суд, м. Прилуки Прилуцького полку, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1765–1802 29
1702 Конотопський повітовий земський суд, м. Конотоп Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1797–1831 260
1703 Кролевецький повітовий земський суд, м. Кролевець Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1791–1813 7
1704 Гадяцький повітовий земський суд, м. Гадяч Гадяцького полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1766–1787, 1797–1798, 1811 55
1705 Київський нижній земський суд, м. Київ 1782, 1795 3
1706 Хорольський нижній земський суд, м. Хорол Київського намісництва 1788 1
1707 Остап’ївський повітовий земський суд, м. Остап‘є Миргородського полку 1764–1781 21
1708 Ржищівський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, м-ко Ржищів Київського повіту Київського воєводства, з 1797 р. – Київської губернії 1782–1853 170
1709 Харківське намісницьке правління, м. Харків 1780–1797 3458
1710 Слобідсько-Українська губернська канцелярія, м. Харків 1765–1784 2977
1711Київська академія (1701–1817), Києво-Могилянський колегіум (1631–1701), м. Київ1669–1780, 1799–1817497
1712 Чернігівський нижній земський суд, м. Чернігів 1780 1
1713 Кролевецький нижній земський суд, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва 1787, 1794 3
1714 Катеринославський верхній земський суд, м. Катеринослав 1794–1796 1
1715 Заславський повітовий земський суд, м. Заслав Волинської губернії 1793–1799 18
1716 Гадяцька полкова лічильна комісія, м. Гадяч Гадяцького полку 1732, 1735–1752, 1769–1771 1
1717 Кондратьєви 1658–1897 1947
1718 Сумська приказна ізба, м. Суми Слобідського козацького полку, з 1708 р. – Київської губернії 1681–1721 12
1719 Бєлгородська приказна ізба, м. Бєлгород Бєлгородського полку, з 1708 р. – Київської губернії 1663–1710 29
1720 Жураковський Геннадій Євгенович (1894–1955) – український викладач, історик педагогіки, професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент АПН РРФСР (1945) 1897–1972 94
1721 Охтирська полкова канцелярія, м. Охтирка Охтирського полку 1650, 1688, 1692, 1699, 1704–1766 239
1722 Ізюмська полкова канцелярія, м. Ізюм Ізюмського полку 1682–1765 66
1723 Острогозька полкова канцелярія, м. Острогозьк Острогозького полку 1735–1765 98
1724 Колекція документів поміщиків, цукрозаводчиків та промисловців 1778, 1782, 1791–1794, 1798, 1805–1919 352
1725 Харківська полкова канцелярія, м. Харків 1665–1766 1070
1726 Полтавський гродський суд, м. Полтава 1773–1784 46
1727 Зіньківський повітовий земський суд, м. Зіньків Гадяцького полку, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1763–1771, 1780–1781, 1809 23
1728 Іваницький повітовий земський суд, м. Іваниця Прилуцького полку 1763–1781 87
1729 Мглинський повітовий земський суд, м. Мглин Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1769–1823 131
1730 Новозибківський повітовий земський суд, м. Новозибків Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1781–1817 5
1731 Новгород-Сіверський повітовий земський суд, м. Новгород-Сіверський Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1797–1810 5
1732 Пирятинський повітовий земський суд, м. Пирятин Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1797–1800 5
1733 Комісія для утворення Слобідсько-Української губернії 1765 6
1734 Суразький повітовий земський суд, м. Сураж Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1788–1810 4
1735 Хорольський повітовий земський суд, м. Хорол Малоросійської губернії 1797–1798 7
1736 Ізюмський комендант, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва 1764, 1774, 1780–1781, 1783–1784 8
1737 Військовий комендант м. Ізмаїл 1773–1774 11
1738 Торський комендант, м. Тор Бахмутського повіту Катеринославського намісництва 1784 2
1739 Чугуївський комендант, м. Чугуїв Азовської (Воронезької) губернії 1712–1715 4
1740 Бахмутська прикордонна митниця, м. Бахмут Бєлгородської губернії 1763 2
1741 Ізюмська митна застава, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії 1770–1773 2
1742 Кременчуцька прикордонна митниця, м. Кременчук Новоросійської губернії 1772 2
1744 Городовий магістрат м. Охтирка Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1780–1797 122
1745 Городовий магістрат м. Богодухів Харківського намісництва 1786, 1787 2
1746 Городовий магістрат м. Бахмут Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Новоросійської губернії 1790–1799 13
1747 Городовий магістрат м. Білопілля Харківського намісництва [1787] 1
1748 Городовий магістрат м. Валки Харківського намісництва 1780–1789 18
1749 Городовий магістрат м. Городня Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1801 354
1750 Городовий магістрат м. Ізюм Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1780–1803 152
1751 Городовий магістрат м. Конотоп Новгород-Сіверського, 1791 р. – Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1802 154
1752 Городовий магістрат м. Краснокутськ Харківського намісництва 1787 2
1753 Городовий магістрат м. Недригайлів Харківського намісництва 1787 2
1754 Городовий магістрат м. Острогозьк Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1802 р. – Воронезької губернії 1780–1817 302
1755 Городовий магістрат м. Ромни Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1782–1813 193
1756 Городовий магістрат м. Суми Харківського намісництва 1787 1
1757 Городовий магістрат м. Харків 1780–1800 39
1758 Городовий магістрат м. Чугуїв Харківського намісництва 1781–1795 15
1759 Бєлгородський губернський магістрат, м. Бєлгород 1758–1768, 1770–1774 2
1760 Харківський губернський магістрат, м. Харків 1780–1797 521
1761 Городова ратуша м. Охтирка Слобідсько-Української губернії 1798–1801 9
1762 Ратуша посаду Ардонь (Ардон) Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1789–1800 18
1763 Городова ратуша м. Біловодськ Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1796, 1798 5
1764 Ратуша м. Варва Прилуцького полку 1721, 1749 3
1765 Городова ратуша м-ка Вороніж Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1799 48
1766 Ратуша посаду Деменки Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1789–1799 55
1767 Ратуша м-ка Кролевець Ніжинського полку 1655–1749 4
1768 Ратуша посаду Клинці Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1795–1800 23
1769 Городова ратуша м. Костянтиноград Малоросійської, з 1802 р. – Полтавської губернії 1804–1829 2
1770 Ратуша м-ка Лебедин Сумського полку 1764 1
1771 Ратуша посаду Лужки Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1784–1783, 1791, 1793, 1799 8
1772 Ратуша посаду Митківка Малоросійської губернії 1798 6
1773 Ратуша м-ка Срібне Прилуцького полку 1749 3
1774 Ратуша сл. Сватова Лучка Ізюмського полку 1752 2
1775 Городова ратуша м-ка Серединна-Буда Стародубського полку, з 1781 р. – Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1758, 1782–1800 147
1776 Городова ратуша м. Слов'янськ Слобідсько-Української губернії 1796–1808, 1830 11
1777 Ратуша м. Харків 1700–1732 4
1778 Ратуша м. Чугуїв Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської губернії 1725, 1733, 1740–1741, 1774–1776 14
1779 Слідча про слобідські полки та про інше комісія, м. Бєлгород 1750–1752, 1757 8
1780 Канцелярія комісії для утворення слобідських полків, м. Суми 1733–1753 36
1781 Ревізійна канцелярія Бахмутської провінції, м. Бахмут Воронезької губернії 1743–1745 2
1782 Комісія про слобідські полки, м. Острогозьк 1762–1765 73
1783 Вільнянська приказна ізба, м. Вільний Київської губернії 1709–1721 6
1784 Комендант м. Валуйки Азовської (Воронезької) губернії 1714, 1716 3
1785 Ізюмська приказна ізба, м. Ізюм Ізюмського слобідського козацького полку, з 1708 р. – Азовської (Воронезької) губернії 1699–1716 4
1786 Карпівська приказна ізба, м. Карпів Бєлгородської провінції Київської губернії 1719 2
1787 Межиріцька приказна ізба, м. Межиріч Лебединського повіту Харківського намісництва 1781–1798 30
1788 Нежегольська приказна ізба, м. Нежегольськ Бєлгородської провінції Київської губернії 1726–1727 3
1789 Острогозька приказна ізба, м. Острогозьк Острогозького слобідського козачого полку 1658 1
1790 Стратилатівська старостинська приказна ізба, сл. Стратилатівка (Кам’янка) Ізюмського повіту Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1782–1797 68
1791 Чугуївська приказна ізба, м. Чугуїв, з 1708 р. – у складі Азовської губернії, з 1719 р. – Бєлгородської провінції Київської губернії 1638–1725 450
1792 Валуйська воєводська канцелярія, м. Валуйки Бєлгородської губернії 1774–1775 34
1793 Вільнянська воєводська канцелярія, м. Вільний Бєлгородської провінції Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії 1721–1781 883
1794 Карповська воєводська канцелярія, м. Карпов Бєлгородської провінції та губернії 1746–1776 3
1795 Коротояцька воєводська канцелярія, м. Коротояк Воронезької провінції та губернії 1773, 1774 2
1796 Нежегольська воєводська канцелярія, м. Нежегольськ Бєлгородської провінції та губернії 1729–1759 3
1797 Путивльська воєводська канцелярія, м. Путивль Севської провінції Бєлгородської губернії 1761–1775 38
1798 Торська воєводська канцелярія, м. Тор Азовської губернії, з 1783 р. – Катеринославського намісництва 1770–1784 75
1799 Хотмизька воєводська канцелярія, м. Хотмизьк Бєлгородської губернії, з 1779 р. – Слобідсько-Української губернії 1765–1780 8
1800 Комісія Торських соляних заводів, м. Тор Азовської (Воронезької) губернії 1748–1782 63
1801 Охтирська провінційна канцелярія, м. Охтирка Слобідсько-Української губернії 1764–1782 521
1802 Бахмутська провінційна канцелярія, м. Бахмут Воронезької губернії, з 1765 р. – Новоросійської, з 1775 р. – Азовської губернії 1724–1784 128
1803 Бєлгородська провінційна канцелярія, м. Бєлгород Київської губернії 1718, 1721–1726 30
1804 Севська провінційна канцелярія, м. Севськ Бєлгородської губернії 1761–1763, 1765, 1767 5
1805 Бахмутська заводська соляна контора, м. Бахмут Азовської (Воронезької) губернії 1705, 1731–1779 189
1806 Бахмутська городова канцелярія, м. Бахмут Новоросійської губернії 1766–1775 37
1807 Острогозька провінційна канцелярія, м. Острогозьк Слобідсько-Української губернії 1765–1780 2389
1808 Військово-похідна канцелярія командира Окремого корпусу в Померанії генерал-поручика Михайла Микитовича Волконського 1761–1762 1
1809 Московський мушкетерський полк 1804 2
1810 Нижньогородський драгунський полк 1781–1787 6
1811 Драгунський генерал-майора А. В. Хастатова полк (серпень 1798 – лютий 1799);
Драгунський генерал-майора Г. І. Глазенапа полк (лютий 1799 – березень 1800)
1798–1799 11
1812 Козловський гарнізонний піхотний полк 1740 4
1814 Ковалевські 1703–1906 253
1815 Експедиція формування гусарських полків на Слобідській Україні, м. Харків 1765–1769 214
1816 Слобідський гарнізонний батальйон, м. Харків 1770–1782 87
1817 Бригадна канцелярія слобідських полків, м. Охтирка Охтирського полку 1762–1765 167
1818 Слобідська межова контора, м. Харків 1772, 1781–1783, 1788 7
1819 Бєлгородська губернська канцелярія, м. Бєлгород 1720, 1727–1730, 1740–1779 426
1820 Новоросійська губернська канцелярія , м. Кременчук 1776–1784, 1786 24
1821 Бахмутський повітовий суд, м. Бахмут Катеринославського намісництва 1784–1799 78
1822 Березнянський повітовий суд, м. Березна Чернігівського намісництва 1792–1797 7
1823 Борзнянський повітовий суд, м. Борзна Чернігівського намісництва 1782–1802 17
1824 Бєлгородський повітовий суд, м. Бєлгород Курського намісництва 1784, 1790 3
1825 Глинський повітовий суд, м. Глинськ Чернігівського намісництва 1783–1796 35
1826 Глухівський повітовий суд, м. Глухів Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1766–1847 385
1827 Городнянський повітовий суд, м. Городня Чернігівського намісництва, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1781–1798, 1832, 1838, 1855 524
1828 Гадяцький повітовий суд, м. Гадяч Чернігівського полку, з 1791 р. – Київського намісництва 1782–1797, 1847 67
1829 Градизький повітовий суд, м. Градизьк (з 1789 р. – м. Городище) Катеринославського намісництва 1782–1800 122
1830 Говтвянський повітовий суд, м. Говтва Київського намісництва 1783–1788 5
1831 Донецький повітовий суд, м. Донецьк Катеринославського намісництва 1783–1795 23
1832 Зіньківський повітовий суд, м. Зіньків Чернігівського намісництва, з 1791 р. Київського намісництва 1782–1797 30
1833 Калитвянський і Біловодський повітовий суд, м. Калитва Воронезького намісництва 1780–1797 377
1834 Козелецький повітовий суд, м. Козелець Київського намісництва 1782–1796 5
1835 Конотопський повітовий суд, м. Конотоп Новгород-Сіверського, з 1791 р. – Чернігівського намісництва 1782–1797 786
1836 Коропський повітовий суд, м. Короп Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 216
1837 Краснокутський повітовий суд, м. Краснокутськ Харківського намісництва 1780–1798 630
1838 Кременчуцький повітовий суд, м. Кременчук Катеринославського намісництва 1784–1797 223
1839 Кролевецький повітовий суд, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва 1780–1797 301
1840 Куп’янський повітовий суд, м. Куп’янськ Воронезького намісництва 1780–1799 384
1841 Лохвицький повітовий суд, м. Лохвиця Чернігівського намісництва 1782–1793 10
1842 Мглинський повітовий суд, м. Мглин Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 444
1843 Миргородський повітовий суд, м. Миргород Київського намісництва 1782–1797 53
1844 Ніжинський повітовий суд, м. Ніжин Чернігівського намісництва 1782–1797 190
1845 Новгород-Сіверський совісний суд, м. Новгород-Сіверський 1791–1793 5
1846 Харківська дворянська опіка, м. Харків 1784–1799 5
1847 Остерський повітовий суд, м. Остер Київського намісництва 1782–1797 249
1848 Острогозький повітовий суд, м. Острогозьк Воронезького намісництва 1772–1819 188
1849 Пирятинський повітовий суд, м. Пирятин Київського намісництва 1782–1797 32
1850 Погарський повітовий суд, м. Погар Новгород-Сіверського намісництва 1782–1806 72
1851 Полтавський повітовий суд, м. Полтава Катеринославського намісництва 1784–1797 12
1852 Прилуцький повітовий суд, м. Прилуки Чернігівського намісництва 1781–1797 3
1853 Слов’янський повітовий суд, м. Слов’янськ Катеринославського намісництва 1780–1797 365
1854 Сосницький повітовий суд, м. Сосниця Новгород-Сіверського намісництва 1783–1794 12
1855 Стародубський повітовий суд, м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 21
1856 Старобільський повітовий суд, м. Старобільськ Слобідсько-Української губернії 1795–1802 43
1857 Суразький повітовий суд, м. Сураж Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 218
1858 Хорольський повітовий суд, м. Хорол Київського намісництва 1782–1797 26
1859 Чернігівський повітовий суд, м. Чернігів 1782–1797 258
1860 Чугуївський повітовий суд, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1766–1804 1254
1861 Охтирський нижній земський суд, м. Охтирка Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1768–1799 18
1862 Богодухівський нижній земський суд, м. Богодухів Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1787–1817 6
1863 Борзнянський нижній земський суд, м. Борзна Чернігівського намісництва 1786, 1794 25
1864 Бахмутський нижній земський суд, м. Бахмут Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Новоросійської губернії 1799–1800 4
1865 Вовчанський нижній земський суд, м. Вовчанськ Харківського намісництва, з 1797 р. – Слобідсько-Української губернії 1780–1828 10
1866 Валківський нижній земський суд, м. Валки Харківського намісництва, з 1797 р. – Слобідсько-Української губернії 1781–1797 5
1867 Глухівський нижній земський суд, м. Глухів Новгород-Сіверського намісництва 1784–1795 7
1868 Гадяцький нижній земський суд, м. Гадяч Чернігівського намісництва, з 1791 р. – Київського намісництва 1791 3
1869 Городнянський нижній земський суд, м. Городня Чернігівського намісництва 1786–1793 5
1870 Зміївський нижній земський суд, м. Зміїв Слобідсько-Української губернії 1797–1800 10
1871 Золочівський нижній земський суд, м. Золочів Харківського намісництва 1784–1785 3
1872 Ізюмський нижній земський суд, м. Ізюм Харківського намісництва 1768–1797 7
1873 Краснокутський нижній земський суд, м. Краснокутськ Харківського намісництва 1785–1797 5
1874 Коропський нижній земський суд, м. Короп Новгород-Сіверського намісництва 1789–1790 10
1875 Куп’янський нижній земський суд, м. Куп’янськ Воронізького намісництва 1780–1794 17
1876 Лебединський нижній земський суд, м. Лебедин Харківського намісництва, з 1802 р. – Слобідсько-Української губернії 1784, 1809 3
1877 Лохвицький нижній земський суд, м. Лохвиця Чернігівського намісництва 1784 2
1878 Мглинський нижній земський суд, м. Мглин Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1783–1810 46
1879 Ніжинський нижній земський суд, м. Ніжин Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1783–1801 43
1880 Новоміський нижній земський суд, м. Нове Місто Новгород-Сіверського намісництва 1794–1796 18
1881 Новгород-Сіверський нижній земський суд, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1786–1808 129
1882 Погарський нижній земський суд, м. Погар Новгород-Сіверського намісництва 1782–1796 70
1883 Полтавський нижній земський суд, м. Полтава Катеринославського намісництва 1788 2
1884 Сумський нижній земський суд, м. Суми Харківського намісництва 1795 3
1885 Суразький нижній земський суд, м. Сураж Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 227
1886 Стародубський нижній земський суд, м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1783–1800 48
1887 Слов’янський нижній земський суд, м. Слов’янськ Катеринославського намісництва 1784–1785 6
1888 Харківський нижній земський суд, м. Харків 1784–1788 21
1889 Чугуївський нижній земський суд м. Чугуїв Харківського намісництва 1781–1797 32
1890 Деркач Яків Максимович (1821–1883) – колезький асесор 1713–1898 566
1891 Роменський верхній земський суд, м. Ромни Чернігівського намісництва 1787 2
1892 Харківський верхній земський суд, м. Харків 1778–1809 1466
1893 Харківський совісний суд, м. Харків 1782–1848 7
1894 Чернігівський совісний суд, м. Чернігів Чернігівського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії 1782–1797 418
1895 Охтирська нижня розправа, м. Охтирка Харківського намісництва 1780–1798 174
1896 Балаклійська нижня розправа, м. Балаклія Харківського намісництва 1781–1793 60
1897 Борзнянська нижня розправа, м. Борзна Чернігівського намісництва 1782–1795 39
1898 Бахмутська нижня розправа, м. Бахмут Катеринославського намісництва 1784–1797 19
1899 Глухівська нижня розправа, м. Глухів Новгород-Сіверського намісництва 1782–1797 265
1900 Глинська нижня розправа, м. Глинськ Чернігівського намісництва 1782–1794 97
1902 Ізюмська нижня розправа, м. Ізюм Харківського намісництва 1780–1797 72
1903 Костянтиноградська нижня розправа, м. Костянтиноград Катеринославського намісництва 1784–1797 16
1904 Краснокутська нижня розправа, м. Красний Кут Харківського намісництва 1780–1797 555
1905 Коропська нижня розправа, м. Короп Новгород-Сіверського намісництва 1782–1796 102
1906 Кременчуцька нижня розправа, м. Кременчук Катеринославського намісництва 1784–1788 26
1907 Мглинська нижня розправа, м. Мглин Новгород-Сіверського намісництва 1782–1796 430
1908 Ніжинська нижня розправа, м. Ніжин Чернігівського намісництва 1782–1797 78
1909 Острогозька нижня розправа, м. Острогозьк Воронезького намісництва 1771–1783 7
1910 Полтавська нижня розправа, м. Полтава Катеринославського намісництва 1788–1791 4
1911 Роменська нижня розправа, м. Ромни Чернігівського намісництва 1786–1797 287
1912 Стародубська нижня розправа, м. Стародуб Новгород-Сіверського намісництва 1786–1796 22
1913 Слов’янська нижня розправа, м. Слов’янськ Катеринославського намісництва 1784–1797 155
1914 Харківська нижня розправа, м. Харків 1787, 1794 5
1915 Чернігівська нижня розправа, м. Чернігів 1782–1796 17
1916 Харківська верхня розправа, м. Харків 1780–1797 448
1917 Богодухівська дворянська опіка, м. Богодухів Харківської губернії 1858–1872 2
1918 Валківська дворянська опіка, м. Валки Харківського намісництва 1780–1795 40
1919 Зміївська дворянська опіка, м. Зміїв Слобідсько-Української губернії 1796–1820 13
1920 Ізюмська дворянська опіка, м. Ізюм Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1780–1815 52
1921 Куп’янська дворянська опіка, м. Куп’янськ Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1786–1804 10
1922 Краснокутська дворянська опіка, м. Краснокутськ Харківського намісництва 1781–1793 5
1923 Чугуївська дворянська опіка, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1781–1797 58
1924 Предводитель дворянства Валківського повіту, м. Валки Харківського намісництва 1781–1796 27
1925 Предводитель дворянства Золочівського повіту, м. Золочів Харківського намісництва 1789 2
1926 Предводитель дворянства Ізюмського повіту, м. Ізюм Слобідсько-Української губернії 1786–1815 39
1927Предводитель дворянства Краснокутського повіту, м. Краснокутськ Харківського намісництва1783–17945
1928Краснокутський повітовий стряпчий, м. Краснокутськ Харківського намісництва17863
1929Харківський стряпчий губернських казенних справ, м. Харків 1786, 17934
1930Чугуївський повітовий стряпчий, м. Чугуїв Харківського намісництва1786–17889
1931Богодухівський городничий, м. Богодухів Слобідсько-Української губернії17972
1933Біловодський городничий, м. Біловодськ Воронезького намісництва 1782, 1784, 1785, 1790–179624
1934Вовчанський городничий, м. Вовчанськ Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1796, 1797 3
1935Ізюмський городничий, м. Ізюм Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії1787–179834
1936Харківський городничий, м. Харків17943
1937Чугуївський городничий, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії1784, 17964
1938Чугуївський земський справник, м. Чугуїв Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії1782–17974
1939Новоросійське губернське правління, м. Новоросійськ (Катеринослав)1788–1789, 1795–180255
1940Полтавське губернське правління, м. Полтава1796–1840445
1941Слобідсько-Українське губернське правління, м. Харків1796–182736
1942Чернігівське губернське правління, м. Чернігів1782–1829, 185640
1943Новгород-Сіверська палата цивільного суду, м. Новгород-Сіверський1782–17961022
1944Слобідсько-Українська палата цивільного суду, м. Харків1767–185160
1945Харківська палата цивільного суду, м. Харків1782–17971528
1946Чернігівська палата цивільного суду, м. Чернігів1782–17972209
1947Новгород-Сіверська палата кримінального суду, м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського намісництва, з 1796 р. – Малоросійської губернії1782–1797663
1948Слобідсько-Українська (Харківська) палата кримінального суду, м. Харків1797–184135
1949 Харківська палата кримінального суду, м. Харків 1780–1799 1289
1950Чернігівська палата кримінального суду, м. Чернігів1782–1797620
1951Харківська (Слобідсько-Українська) казенна палата, м. Харків Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1769–1879536
1953 Слобідсько-Українська палата суду і розправи, м. Харків 1796–1805 619
1954 Новгород-Сіверський губернський прокурор, м. Новгород-Сіверський 1782, 1784, 1790 8
1955 Слобідсько-Український губернський прокурор, м. Харків 1774, 1825, 1833 6
1956 Харківський губернський прокурор, м. Харків 1786–1790 18
1957 Чернігівський губернський прокурор, м. Чернігів 1782–1833 536
1958 Слобідсько-український губернатор, м. Харків 1797–1830 1426
1959 Канцелярія харківського і воронезького генерал-губернатора, м. Харків 1781–1796 713
1960 Чернігівський губернатор, м. Чернігів 1782–1787 29
1961 Зміївська міська дума, м. Зміїв Слобідсько-Української губернії 1797, 1799 4
1962 Конотопський маршало-комісарський суд, м. Конотоп Чернігівської губернії 1795–1819 2
1963 Новгород-Сіверський маршало-комісарський суд, м. Новгород-Сіверський 1799–1819 2
1964 Чугуївський казенний соляний пристав, м. Чугуїв Харківського намісництва 1785, 1787, 1788 4
1965 Воронезька провінційна канцелярія, м. Воронеж Азовської губернії 1711–1713, 1715 56
1966 Азовська (Воронезька) губернська межова експедиція, м. Азов, м. Воронеж 1767, 1768, 1776–1797 58
1967 Новоросійська губернська межова експедиція, м. Кременчук Новоросійської губернії 1768–1785 18
1968 Борзнянський межовий суд, м. Борзна Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1786–1849 2
1969 Ніжинський межовий суд, м. Ніжин Малоросійської, з 1802 р. – Чернігівської губернії 1799–1839 2
1970 Харківський губернський землемір, м. Харків 1780–1849 41
1971 Катеринославський губернський землемір, м. Катеринослав 1790 1
1972 Ізюмський повітовий землемір, м. Ізюм, Харківського намісництва, з 1835 р. – Харківської губернії 1785, 1823, 1845–1849 6
1973Харківський колегіум, м. Харків1728–18192352
1974Канцелярія Волинського церковно-археологічного товариства, м. Житомир1894–191112
1975 Охтирське духовне правління, м. Охтирка Слобідсько-Української; з 1835 р. – Харківської губернії 1743–1862 332
1976 Боромлянське духовне правління, м. Боромля Охтирського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії 1748–1775 25
1977 Білопільське духовне правління, м. Білопілля Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1741–1799 72
1978 Богодухівське духовне правління, м. Богодухів Охтирського полку, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1772–1835 67
1979 Бахмутське духовне правління, м. Бахмут Новоросійської, з 1775 р. – Азовської губернії, з 1783 р. – Катеринославського намісництва 1770–1798 80
1980 Біловодське духовне правління, м. Біловодськ Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1780–1799 53
1981 Бєлгородське духовне правління, м. Бєлгород, з 1779 р. – Курського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1750–1798 120
1982 Вовчанське духовне правління, м Вовчанськ Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1782–1798 99
1983 Валуйське духовне правління, м. Валуйки Воронезької губернії, з 1779 р. – Воронезького намісництва 1776–1796 24
1984 Вільнянське духовне правління, м. Вільний Слобідсько-Української губернії, 1780 р. – Харківського намісництва 1761–1781 80
1985 Воронезьке духовне правління, м. Воронеж 1757–1799 38
1986 Деркульське духовне правління, сл. Деркул Воронезької (Азовської) губернії 1760–1781 19
1987 Зміївське духовне правління, м. Зміїв Чугуївського повіту Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1759–1879 150
1988 Золочівське духовне правління, м. Золочів Слобідсько-Української губернії; з 1780 р. – Харківського намісництва; з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1727, 1729, 1764–1798, 1816 10
1989 Ізюмське духовне правління, м. Ізюм Ізюмського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1725–1850 705
1990 Краснокутське духовне правління, м. Краснокутськ Охтирського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1753–1799 123
1991 Куп’янське духовне правління, м. Куп’янськ Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1782–1838 82
1992 Кролевецьке духовне правління, м. Кролевець Новгород-Сіверського намісництва 1793 2
1993 Краснопільське духовне правління, м. Краснопілля Сумського полку, 1765 р. – Слобідсько-Української губернії 1733–1775 42
1994 Костянтиноградське духовне правління, м. Костянтиноград Катеринославського намісництва 1784–1798 370
1995 Київське духовне правління, м. Київ 1718–1786 12
1996 Лебединське духовне правління, м. Лебедин Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. ­ Харківського намісництва, з 1796 р. – Охтирського повіту Слобідсько-Української губернії 1739–1805 56
1997 Миропільське духовне правління, м. Миропілля Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Курської губернії 1756–1799 123
1998 Межиріцьке духовне правління, м. Межиріч Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії 1747–1782 20
1999 Недригайлівське духовне правління, м. Недригайлів Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1787–1799 46
2000 Нежегольське духовне правління м. Нежеголь Бєлгородської губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва 1749–1780 4
2001 Печенізьке духовне правління, м. Печеніги Ізюмського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Чугуївського повіту Харківського намісництва 1759–1782 38
2002 Старобільське духовне правління, м. Старобільськ Острогозького полку, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1754, 1800, 1801, 1822–1850 7
2003 Салтівське духовне правління, м. Салтів Вовчанського повіту Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва 1761–1781 24
2004 Сумське духовне правління, м. Суми Сумського полку, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1740–1857 578
2005 Слов’янське духовне правління, м. Слов’янськ (до 1784 р. – м. Тор), Слов’янського повіту Катеринославського намісництва, з 1796 р. – Ізюмського повіту Слобідсько-Української губернії 1777–1800 209
2006 Суджанське духовне правління, м. Суджа Харківського намісництва 1779–1781 5
2007 Харківське духовне правління, м. Харків 1722–1800 3288
2008 Чугуївське духовне правління, м. Чугуїв Бєлгородської губернії, з 1765 р. – Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1763–1828, 1846 108
2009 Бєлгородська духовна консисторія, м. Бєлгород Київської губернії, з 1727 р. – Бєлгородської губернії, з 1779 р. – Курського намісництва, з 1796 р. – Курської губернії 1712–1851 4855
2010 Холмогорська духовна консисторія, м. Холмогори Двінського повіту Архангельської губернії 1710–1759 17
2011 Чернігівська духовна консисторія, м. Чернігів 1837–1924 430
2012 Слобідсько-Українська духовна консисторія, м. Харків Слобідсько-Української губернії 1792–1842 632
2013 Слов’янська духовна консисторія, м. Слов’янськ Ізюмського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1786–1905 18
2014 Харківський Покровський училищний чоловічий монастир, м. Харків 1706, 1736–1799 165
2015 Старо-Харківський Преображенський чоловічий монастир, м. Харків 1725, 1726, 1753–1797 6
2016 Церква Покрова Пресвятої Богородиці соборна м. Охтирка Охтирського полку, з 1765 р. – Охтирської провінції Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української, з 1853 р. – Харківської губернії 1745–1817, 1824, 1907–1912 42
2017Харківське історико-філологічне товариство, м. Харків1876–1920, 1922–1924, (колекція 1724, 1766, 1808–1865)1083
2018 Анфімов Яків Опанасович (1852–1930) – психіатр і невропатолог, професор медичного факультету Харківського університету 1890–1917 326
2019 Анциферов Олексій Миколайович (1867–1943) – економіст, професор Харківського університету 1867–1919 380
2020 Багалій Дмитро Іванович (1857–1932) – український історик, філософ, археолог, архівіст, ректор Харківського університету 1805–1915 111
2021 Венедиктов Олександр Савович (1799–1882) – професор анатомії та судової медицини Харківського університету 1737–1882 89
2022 Геєвський Степан Лукич (1813–1862) – педагог, письменник 1843–1862 39
2023 Гордієнко Єгор Степанович (1812–1897) – фармаколог і фармацевт, професор Харківського університету, громадський діяч 1771–1894 50
2024 Долинський Микола Іванович – землевласник Слов’янського повіту Катеринославської губернії 1891–1919 10
2025 Донець-Захаржевські 1700–1843 211
2026 Дринов Марин Стоянов (Степанович) (1838–1906) – болгарський та російський історик, філолог, етнограф, громадський діяч 1853–1906 35
2027 Духовські 1796–1905 3968
2028 Задонські 1844–1910 82
2029 Крижановські 1741–1799 22
2030 Корнєєви 1745–1828 4
2031 Каразін Василь Назарович (1773–1842) – український вчений, винахідник, громадський діяч; засновник Харківського університету 1803–1883 88
2032 Каченовський Дмитро Іванович (1827–1872) – український вчений-правознавець, професор Харківського університету 1864–1872 53
2033 Кугушеви 1888–1918 73
2034 Каган Хаїм Наумович – нафтопромисловець 1894–1919 653
2035 Лукашевичі 1553–1918 703
2036 Лайкфельди 1875–1918 101
2037 Лебедєв Амфіан Степанович (1833–1910) – історик церкви, професор Харківського університету 1862–1903 46
2038 Максимовичі 1569–1919 1244
2039 Малиновські 1787–1886 87
2040 Міллер Дмитро Петрович (1862–1913) – український історик, краєзнавець, дослідник правової історії Гетьманщини й Слобожанщини 1813–1913 109
2041 Морозов Юрій Іванович (1835–1900) – фізик, метеоролог, професор Харківського університету 1860–1895 174
2042 Максимейко Микола Олексійович (1870–1941) – історик права, професор Харківського університету 1889–1916 438
2043 Плохинський Михайло Мелентійович (1864–1906) – український історик-архівіст, член Харківського історико-філологічного товариства; штатний архіваріус Харківського історичного архіву 1723–1807, 1893 197
2044 Пестови 1745–1917 610
2045 Потебня Олександр Опанасович (1835–1891) – український мовознавець, фольклорист, етнограф, літературознавець, професор Харківського університету 1827–1958 311
2046 Платонов (Холмогоров) Іван Васильович (1805–1890) – український правознавець, професор Харківського університету 1829–1890 373
2047 Пильчиков Микола Дмитрович (1857–1908) – український фізик-теоретик, винахідник, професор Харківського університету та Харківського технологічного інституту 1857–1908 1416
2048 Петров Михайло Назарович (1826–1887) – професор загальної історії Харківського університету 1843–1885 104
2049 Рахманови 1722–1890 332
2050 Рогожин Федір Пилипович – інспектор Харківського університету 1835–1884 28
2051 Рейнгард Людвіг Васильович (1874–1920) – професор ботаніки, перший обраний ректор Харківського університету 1895–1917 107
2052 Сумцов Микола Федорович (1854–1922) – фольклорист, етнограф і літературознавець, історик культури та громадський діяч 1876–1921 1647
2053 Самборські 1714–1897 1541
2054 Селіванов Тимофій Іванович – вчитель природознавства в гімназіях Харківської і Курської губерній 1810–1869 995
2055 Степанов Тихін Федорович (1795–1847) – вчений в галузі економіки і права, професор Харківського університету 1825–1902 11
2056 Святополк-Мирський Дмитро Іванович (1826–1899) – військовий і державний діяч, генерал від інфантерії; член Державної Ради 1831–1907 1032
2057 Соболєв Михайло Миколайович (1869–1945) – вчений-економіст, професор Харківського університету, декан економічного факультету Харківських Вищих комерційних курсів 1886–1909 726
2058 Савва Володимир Іванович (1865–1920) – професор російської історії Харківського університету 1882–1919 743
2059 Темниковський Євген Миколайович (1871/1872–1919) – професор церковного права Харківського університету [кінець ХІХ ст.] – 1919 р. 64
2060 Хрущов Петро Дмитрович – землевласник Харківської губернії 1700–1883 59
2061 Халанський Михайло Георгійович (1857–1910) – історик літератури, фольклорист, професор Харківського університету 1857–1913 285
2062 Чиріков Григорій Сергійович (1835–1881) – письменник, бібліограф, краєзнавець 1818–1918 49
2063 Шиманов Андрій Львович (1836–1901) – етнограф, історик, юрист і статистик 1858–1900 190
2064 Штакеншнейдери 1797–1909 100
2065 Шапошников Микола Миколайович – співробітник Харківського товариства знавців природи 1870–1918 68
2066 Монтвид-Шабельська Олександра Станіславівна (1845–1921) – письменниця 1893–1914 33
2067 Щербиніни 1746–1891 164
2068 Щеглєєв Сергій Сергійович (1820–1859) – доктор ботаніки, професор Харківського університету 1820–1858 56
2069 Кременчуцьке купецьке правління, м. Кременчук Новоросійської губернії 1773–1776 583
2070 Загорівський Різдва Пресвятої Богородиці чоловічий монастир, с. Загорів Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1543–1844 343
2071 Жидичинський Миколаївський чоловічий монастир, с. Жидичин Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1535–1829, 1876 283
2072 Дерманський Троїцький чоловічий монастир, с. Дермань Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Дубенського повіту Волинської губернії 1576–1848 258
2073 Колекція документів з історії луцьких монастирів і Луцького братства 1599–1875 196
2074 Володимирський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, м. Володимир Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1626–1683, 1717–1889 121
2075 Білостоцький василіанський чоловічій монастир, с. Білий Сток Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1641–1825, 1829, 1834, 1845 57
2076 Зимненський Успенський чоловічий монастир, с. Зимне Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1727, 1767–1840 14
2077 Канівський Успенський чоловічий монастир, м. Канів Канівського полку, з 1667 р. – Київського воєводства, з 1796 р. – Київської губернії 1646–1673, 1724–1831 40
2078 Милецький чоловічий монастир, м-ко Мильці, Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Ковельського повіту Волинської губернії 1586, 1684, 1758–1779, 1801–1807, 1864 6
2079 Низкиницький чоловічий монастир, с. Низкиничі Володимирського повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1703, 1743–1799, 1816–1833 19
2080 Підгорецький василіанський чоловічий монастир, с. Підгірці Луцького повіту Волинського воєводства 1766–1783 11
2081 Уманський василіанський чоловічий монастир, м. Умань Київської губернії 1796–1832 37
2082 Костел Святої Трійці м. Волочиськ Старокостянтинівського повіту Волинської губернії 1859, 1880 36
2083 Благочинний церков м. Острога Волинської губернії 1798–1861, 1896 48
2084 Канцелярія командира окупаційного корпусу в герцогстві Варшавському генерал-лейтенанта Рата 1813–1814 36
2085 Брянський мушкетерський полк 1804–1810 73
2086 Хохлов Прокіп Нефедович – калузький купець, відкупник питного відпуску 1777–1780 66
2087 Роменський повітовий суд, м. Ромни Чернігівського намісництва 1764–1797 211
2088 Харківське окружне страхове товариство, м. Харків 1915–1921 20002
2089 Куп’янська нижня розправа, м. Куп’янськ Воронізького намісництва 1780–1797 128
2090 Окружний фабричний інспектор Харківського округу, м. Харків 1875, 1897–1917 1573
2091 Південноросійське товариство з нагляду за паровими котлами, м. Харків 1912–1919 36
2092 Дубенський василіанський жіночий монастир, м. Дубно Волинської губернії 1603, 1630, 1701, 1719–1810 23
2093 Тороканський василіанський монастир, с. Торокани Пінського повіту Берестейського воєводства 1780 1
2094 Тригірський Преображенський Чуднівський чоловічий монастир, с. Тригір’я Житомирського повіту Київського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1572, 1618, 1620, 1677–1903, 1909 1274
2096 Туминський чоловічий монастир, с. Тумин Володимирського повіту Волинської губернії 1802, 1806 2
2097 Кременецький Братський Богоявленський чоловічий монастир, м. Кременець Волинського воєводства 1590, 1596, 1637–1645, 1727, 1775, 1792 11
2098 Почаївський Свято-Успенський чоловічий монастир, м-ко Почаїв Кременецького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1597, 1641, 1683, 1755–1796, 1833, 1906–1910 21
2099 Церква Покрова Пресвятої Богородиці і Святителя Христового Миколая Чудотворця с. Гриковичі Володимирського повіту Волинського воєводства 1757 1
2101 Церква Преображення Господнього с. Батьків Кременецького повіту Волинського воєводства 1745–1795 12
2102 Церква Святого Василя Великого с. Драчі Кременецького повіту Волинського воєводства 1733 1
2103 Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Менчичі Володимирського повіту Волинської губернії 1825–1843 2
2104 Овруцьке духовне правління, м. Овруч Київського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1757–1836 6
2105 Любарський чоловічий монастир, м. Любар Кременецького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Новоград-Волинського повіту Волинської губернії 1771, 1778–1789, 1805, 1832 3
2106 Церква Живоначальної Трійці с. Милостів Луцького повіту Волинського воєводства 1788 1
2107 Барсуков Микола Федорович 1898–1908 7
2108 Вязигін Андрій Сергійович (1867–1919) – професор історії середніх віків Харківського університету 1890 – поч. ХХ ст. 3
2109 Катерининська провінційна канцелярія, Білівська фортеця Новоросійської губернії, з 1777 р. – Азовської губернії 1766, 1769, 1772–1787 48
2110 Прохоренко Іван – студент історичного факультету Харківського університету 1905–1908 2
2111 Зміївська приказна ізба, м. Зміїв Ізюмського слобідського полку, з 1708 р. – у складі Азовської губернії 1688–1718 4
2112 Ратуша м-ка Вороньків Переяславського полку 1749 1
2114 Вовчанський повітовий землемір, м. Вовчанськ Харківського намісництва 1780–1794 4
2115 Суджанська воєводська канцелярія, м. Суджа Бєлгородської губернії 1765–1766 3
2116 Старооскольський повітовий суд, м. Старий Оскол Курського намісництва 1792 2
2117 Углицький піхотний полк 1736 2
2118 Сибірський піхотний полк 1735 2
2119 Білозерський піхотний полк 1761–1762 2
2120 Управління з будівництва залізничної колії Гришино-Рівне, м. Харків 1916–1918 25
2121 Хотмизький Знаменський чоловічий монастир, м. Хотмизьк Бєлгородської губернії 1743, 1761, 1769 5
2122 Павлівське духовне правління, м. Павлівськ Воронезької губернії 1783 2
2124 Церква Миколая Чудотворця с. Пересопниця Луцького повіту Волинського воєводства, з 1792 р. – Волинської губернії 1779–1805 2
2125 Церква Святителя Христового Миколая Чудотворця с. Левковичі Київського воєводства, з 1792 р. – Овруцького повіту Волинської губернії 1748, 1764, 1790, 1799–1842 7
2126 Валківський повітовий землемір, м. Валки Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1815, 1842–1844 3
2127 Донецький повітовий землемір, м. Донецьк Катеринославського намісництва 1790–1793 2
2128 Зміївський повітовий землемір, м. Зміїв Харківської губернії 1835 2
2129 Мечников Ілля Ілліч (1845–1916) – біолог і патолог, професор Новоросійського університету, почесний член багатьох зарубіжних академій, наукових товариств та інститутів 1869–1962 226
2130 Карповський повітовий землемір, м. Карпов Бєлгородської губернії 1779 2
2131 Харківський земський справник, м. Харків 1833 2
2132 Харківський комітет зі збору пожертвувань на користь слов’ян Балканського півострова, м. Харків 1876 2
2133 Липецький повітовий суд, м-ко Липці Харківського намісництва 1786 2
2134 Бахмутський кінний козачий полк, м. Бахмут Воронезької губернії 1765 2
2135 Борисоглібський драгунський полк 1770 2
2137 Сумський гусарський полк 1766, 1810, 1831 3
2138 Нововодолазьке правління шовкових і цивільних справ, м-ко Нова Водолага Катерининської провінції Новоросійської губернії 1773–1783 2
2139 Краснокутський волосний голова, м. Краснокутськ Слобідсько-Української губернії 1800, 1804 2
2140 Управління “Південні казенні залізниці” Міністерства шляхів сполучення, м. Харків 1917 1
2141 Полковник Острогозького слобідського полку Іван Дзиковський 1669 2
2143 Павлоградський повітовий суд, м. Павлоград Катеринославської губернії 1789 2
2144 Церква Різдва Пресвятої Богородиці м. Чернігів 1799–1808 2
2145 Калитвинсько-Богучарська нижня розправа, м. Калитва Воронезького намісництва 1795–1796 2
2146 Чиновник з особливих доручень при міністрові державного майна та землеробства, м. Одеса Херсонської губернії 1902–1904 3
2147 Яблоновська воєводська канцелярія, м. Яблонов Бєлгородської губернії 1742 1
2148 Канцелярія відомства бригадира Івана Олексійовича фон Менгдена 1724 1
2149 Комісія лейб-гвардії Ізмайловського полку майора Гампора, м-ко Нові Санжари Полтавського полку 1739 1
2151 Канцелярія генерал-майора Олександра Денисовича Лукіна 1750–1751 2
2152 Канцелярія малоросійського обер-форшмейстера І. Калиновського 1800 1
2153 Канцелярія Головного командира Новоросійської губернії генерал-поручика Олексія Петровича Мельгунова 1763 3
2154 Канцелярія генерал-майора Івана Варфоломійовича Якобі 1773 1
2155 Канцелярія командира 13-ї піхотної дивізії генерал-лейтенанта Пущина 1813–1830 2
2156 Обоянський піхотний полк 1740 1
2157 Псковський драгунський полк 1740 1
2158 Самарський гусарський поселенський полк 1764–1766 1
2159 Уланський Одеський 10-й полк, м. Охтирка Харківської губернії 1914 1
2160 Управління з будівництва залізничної колії Мерефа-Херсон, м. Харків 1914–1919 18
2161 Рада з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії, м. Харків 1898–1919 456
2162Управління Харківського навчального округу, м. Харків Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії1803–19191056
2163 Обласний спеціаліст з тваринництва для Воронезької, Катеринославської, Київської, Курської, Полтавської, Харківської і Чернігівської губерній (1911–1917), м. Харків 1911–1917 87
2164 Царичанська воєводська канцелярія, м. Царичанка Азовської губернії 1780–1783 5037
2165 Земський комісар Кам’яного та Недригайлівського повітів Севської провінції Київської губернії 1719, 1720 2
2166 Камєновська воєводська канцелярія, м. Камєнний Севської провінції Бєлгородської губернії 1744 2
2167 Золочівська нижня розправа, м. Золочів Харківського намісництва 1780–1797 45
2168 Колекція документів з історії України 1602–1912 497
2169 Слобідсько-Український приказ громадської опіки, м. Харків 1798, 1815 4
2170 Воронезька приказна ізба, м. Воронеж 1626–1702 7
2171 Торзька приказна палата, м. Торжок Новоторзького повіту Інгерманландської губернії 1714 2
2172 Троїцька приказна ізба, сл. Троїцька Азовської губернії 1706 2
2173 Лебединське сотенне правління, м-ко Лебедин Сумського слобідського полку 1709 2
2174Річківське сотенне правління, м-ко Річки Сумського слобідського полку 1757 2
2175Документи з історії України. Колекція фотокопій 1621–1798 63
2176Золотоніський повітовий суд, м. Золотоноша Київського намісництва 1783–1794 12
2177Михайлівський повітовий суд, м. Михайлів Рязанського намісництва 1784 2
2178Хотмизький повітовий суд, м. Хотмизьк Бєлгородської губернії 1790–1796 3
2179Пашков Іван Дмитрович (1730–1809) – правитель Харківського намісництва, дійсний статський радник 1785–1788 3
2180Астраханський драгунський полк 1770 2
2182Ізюмський гусарський полк 1768 2
2183Донецький пікінерський полк 1769 2
2184Церква Покрова Пресвятої Богородиці с. Федірки Старокостянтинівського повіту Волинської губернії 1820, 1830, 1841, 1860–18703
2185Фатезький нижній земський суд, м. Фатеж Курського намісництва17822
2186Українська дивізія17542
2187Генеральний військовий похідний комісаріат, м. Харків17402
2189Охтирський гусарський полк1771–1775, 17795
2190Церква Святих Апостолів Петра і Павла м. Березна Київського полку 1713–1747 2
2191Церква Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста с. Волиця Волинської губернії 1845–1877 3
2193Іов (Потьомкін Яків Петрович; 1752–1823) – єпископ Феодосійський і Маріупольський і єпископ-вікарій Катеринославської єпархії1793–179913
2194Колекція мап, планів та креслень1778–1785, 1800–1918, 1927433
2195Куп’янський городничий, м. Куп’янськ Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії1779–1789, 1794–181349
2196 Магістрат м. Козелець Київського полку 1725–1781 82
2197 Остерське казначейство, м. Остер Чернігівської губернії 1827 2
2198 Сумська нижня розправа, м. Суми Харківського намісництва 1786–1796 9
2199 Земський комісар Глухівського повіту, м. Глухів Малоросійської губернії 1799 9
2200 Вовчанська повітова дворянська опіка, м. Вовчанськ Харківського намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії 1785–1803 51
2201 Липецьке сотенне правління, м-ко Липці Харківського слобідського полку 1764–1765 1
2202 Вільшанське сотенне правління, м-ко Вільшана Харківського слобідського полку 1765 2
2203 Городовий магістрат м. Липовець Київської губернії 1809, 1826, 1836–1846 12
2204 Уповноважений Міністерства землеробства при штабі головнокомандувача арміями Південно-Західного фронту, м. Київ 1915–1918 38
2205 Колекція церковно-парафіяльних літописів і документів, зібраних Волинським церковно-археологічним товариством, м. Житомир Волинської губернії 1396–1792, 1849, 1867–1897, 1911, 1915 584
2206 Магістрат м-ка Богуслав Київського воєводства 1733–1793 11
2207 Уповноважений Всеросійського земського союзу при 1-й армії, [м. Білокриниця] Волинської губернії 1917 4
2208 Управління уповноваженого Всеросійського земського союзу при військах гвардії, [м. Луцьк] Волинської губернії 1916–1917 7
2209 Черкасько-Чигиринсько-Звенигородський деканат 1883–1900 15
2210 Вакар Володимир Вікторович (1878–1926) – російський адвокат, революційний діяч 1897–1926 35
2211 Ланге Юрій Валентинович (1877–1928) – вчений, винахідник, громадський діяч професор 1903–1929 130
2212 Колекція печаток і відбитків монет 2-а пол. XVI ст. – 20-і рр. XX ст. 183
2213 Потоцький Павло Платонович (1857–1938) – генерал від артилерії, військовий історик, громадський та культурний діяч, засновник історико-мистецької колекції “Музей України” 1857–1937 143
2214 Меєрович Валентин Леонович (1908–1972) – краєзнавець, дослідник історії Державного дендрологічного парку “Софіївка” 1960–1972 269
2215 Вишневські 1721–1914 49
2216 Терлецькі 1540–1919 103
2217 Проскури-Сущанські 1609–1856 75
2218 Корсунська полкова канцелярія, м. Корсунь 1648–1712 4
2219 Михайловські; Єрличі 1566–1892 286
2220 Прахов Адріан Вікторович (1846–1916) – російський мистецтвознавець, археолог, художній критик, професор Київського університету 1876–1918 106
2221 Колекція документів діячів науки, мистецтва та культури України 1833, 1841–2000 1071
2222 Білімович Олександр Дмитрович (1876–1963) – економіст, громадський діяч, професор Київського університету 1841–1918 120
2223 Котляревський Олександр Олександрович (1837–1881) – український етнограф, філолог, історик, археолог та професор Київського університету 1829–1881 69
2224 Монтрезори 1803–1898 45
2225 “Зелені листки”: картотека на осіб, що перебували під наглядом Київського губернського жандармського управління. Колекція. 1829–1917 8517
2226 Колекція фотографій з фондів жандармських управлінь та охоронних відділень 1871–1926 12687
2227 “Волинський музей”. Колекція документів до історії церкви 1400–1932 994
2228 Документи на право власності. Колекція Кін. XV ст. – 1920 р. 1057
2229 Межиріцький францисканський монастир св. Трійці, м-ко Межиричі Луцького повіту Волинського воєводства, з 1797 р. – Острозького повіту Волинської губернії 1609–1866, 1870 151
2230 Понінські 1470–1808 127
2231 Благочинний Зміївського повіту Харківської губернії Г. С. Дюков 1828–1887 29
2232 Андреєв Микола Артемович (1920–1999) – краєзнавець, смт Вороніж Шосткинського району Сумської області 1945–1993, (колекція 1687–1914) 126
2233 Довідники, укладені в державних архівах України до фондів охоронних відділень, жандармських та судових установ. Колекція 1870–1929, 1940–1947 609
2234 Левенстами 1816–1920 91
2235 Стародубське духовне правління, м. Стародуб Стародубського полку 1769–1770 1
2236 Архівна Україніка. Колекція копій документів з фондів закордонних архівів 1649–1800 530
2237 Київське комендантське управління, м. Київ 1887–1914 4
2238 Польове управління головнокомандувача арміями Південно-Західного фронту, м. Київ 1914–1919 115
2239 Штаб Київського військового гарнізону, м. Київ 1902–1917 6
2240 Штаб Київської фортеці, м. Київ 1888, 1894, 1904, 1905, 1915–1917 8
2241 Київське окружне військово-інженерне управління, м. Київ 1849–1859, 1887–1916 41
2242 Військовий слідчий військового генерал-губернаторства Галичини, [м. Львів] 1914–1915 3
2243 Військово-похідна канцелярія Петра Семеновича Салтикова – командира українського ландміліцького корпусу, генерал-лейтенанта, з 1753 р. – генерал-аншефа; головнокомандуючого діючою армією у семирічній війні 1752–1754, 1756–1759, 1768–1769 167
2244 Церква Різдва Пресвятої Богородиці сл. Волохівка Вовчанського повіту Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії 1827–1861, 1882–1890, 1909 4
2245 Центральний державний історичний архів України, м. Київ 1944–2009 1242