Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 268
Назва фонду Південне районне охоронне відділення, м. Одеса Херсонської губернії
Крайні дати 1902–1914
Кількість справ 1119
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Циркуляри Департаменту поліції та листування про діяльність політичних партій РСДРП, есерів, анархістів-комуністів, УСДРП, “Бунд”, “Поалей-Ціон”, Польської соціалістичної партії та ін.; про роботу VІІ Міжнародного конгресу соціалістичних партій у Штутґарті, Інтернаціонального соціалістичного бюро в Брюсселі; про арешт делегатів V з’їзду РСДРП; про конференцію партії есерів у Балті (1907 р.) та ін.

Справи про діяльність відділень Всеросійського селянського союзу, Всеросійського залізничного союзу, Союзу Чорноморських моряків та ін.; про революційні виступи моряків Російського товариства пароплавства і торгівлі; про підготовку збройного повстання солдатів морського батальйону.

Донесення і листування про вибори до Державних дум трьох скликань; про страйки робітників пекарень, кондитерських, гільзової фабрики, канатного заводу, друкарень, сірникового, арматурного та машинобудівного заводів у м. Одесі; суднобудівельного та цегляного заводів у м. Миколаєві; чавуноливарного заводу в м. Каховці Херсонської губернії; робітників ст. Бендери Південно-Західної залізниці; про заворушення селян; про діяльність студентських фракцій РСДРП, есерів, “Бунд”, студентських земляцтв та ін. студентських організацій; про організацію в Парижі Міжнародної асоціації “Зірка Свободи” та ін. Статут Одеського товариства “Есперанто”.

Справи про особовий склад Південного районного охоронного відділення. Журнали реєстрації вхідних і вихідних документів.

1907–1914940
2

Інструкції та циркуляри Департаменту поліції про форми і методи роботи охоронних відділень і жандармських управлінь.

Справи про діяльність політичних партій РСДРП, есерів, анархістів-комуністів, кадетів, УСДРП, “Спілка”, “Просвіта”, “Поалей-Ціон”, “Бунд”, “Серп”, соціалістів-сіоністів, “Гнчак”, “Дашнакцутюн”, Польської партії соціалістів та ін. Копії листів, одержаних агентурним шляхом, про боротьбу меншовиків проти рішень VІ (Празької) загальноросійської конференції РСДРП; про незаконне ввезення зброї та нелегальної літератури та ін. Щоденники агентурного нагляду за особами, підозрюваними в шпигунстві.

Листування про діяльність Одеського комітету Товариства допомоги євреям хліборобам і ремісникам у Сирії та Палестині. Списки його членів.

Листування про діяльність секретних агентів Одеського, Південного та Миколаївського охоронних відділень; списки філерів; відомості про діяльність російської секретної агентури на Балканах; про особовий склад та ін.

1902–1914179