Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 274
Назва фонду Київське губернське жандармське управління, м. Київ
Крайні дати 1829–1917
Кількість справ 6534
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1
т. 1, Секретна
частина

Циркуляри Департаменту поліції про діяльність політичних партій РСДРП, есерів, анархістів, “Спілки", РУП, “Бунд” та ін. Розшукові циркуляри. Огляди найважливіших дізнань та циркуляри Департаменту поліції про Чигиринську справу; діяльність “Народної волі”, “Чорного переділу” у Києві, Одесі, Харкові, Єлисаветграді; народницького гуртка “Подільська дружина”.

Справи про діяльність Одеського “Південноросійського робітничого союзу”, Київського “Союзу боротьби за звільнення робітничого класу”, Київського, Одеського, Харківського, Катеринославського, Єлисаветградського комітетів РСДРП, Канівської та Уманської організацій РСДРП, Російської групи ЦК РСДРП у Києві, Київської групи “Искра”.

Справи про зберігання та поширення нелегальної літератури серед різних верств населення. Листування, дізнання про сходки, страйки, демонстрації робітників, збройні сутички з поліцією; про страйки робітників і службовців заводу “Ґретера і Криванека”, “Південноросійського машинобудівного заводу”, заводу “Гельферіх-Саде” в Харкові; про загальний Жовтневий політичний страйк (1905 р.).

Справи про селянський рух у Київській, Полтавській, Харківській губерніях, вбивства поміщиків, підпали маєтків, участь селян у масовому селянському русі “Київська козаччина”.

Справи про військові організації різних політичних партій, сходки солдатів; повстання саперів у Києві, поширення серед солдатів соціал-демократичної літератури.

Дізнання та листування про студентський рух, виступи учнів середніх навчальних закладів; демонстрації у день 50-річчя Київського університету та у зв’язку з відданням 183-х студентів у солдати (1901); про діяльність студентських земляцтв.

Журнали вхідних і вихідних документів.

1829–19072130
1
т. 2, Секретна
частина

Циркуляри та довідки Департаменту поліції про революційний рух. Розшукові циркуляри.

Дізнання й листування про діяльність політичних партій РСДРП, УСДРП, есерів, анархістів-комуністів, “Спілки”, “Поалей-Ціон”, “Бунд”, сіоністів-соціалістів, “Гнчак” “Дашнакцутюн” та ін.; про їх військові та селянські організації.

Справи про страйки, сходки, демонстрації робітників у Києві та інших містах Київської губернії; страйки робітників залізничних майстерень, друкарні Лубківського й інших підприємств м. Києва; про страйки сільськогосподарських робітників, у тому числі в с. Шубівка Канівського повіту (1909 р.), с. Попудня Липовецького повіту (1911 р.). Відомості про зберігання та поширення серед робітників революційної літератури, транспортування її з-за кордону.

Відомості про революційний рух у військових частинах, сходки солдатів, поширення серед них нелегальної літератури.

Списки студентів виключених із вищих навчальних закладів за участь у революційному русі (1911). Справи про студентські заворушення в Київському університеті та Київському політехнічному інституті; звинувачення у належності до “Общестуденческого коалиционного совета г. Киева”, поширення його прокламацій; припинення занять студентами політехнічного інституту в день і в річницю смерті Л. М. Толстого (1911–1912); про арешт учасників нелегальної сходки студентів-поляків Київського університету і політехнічного; арешт за належність до студентської організації партії есерів та “Інформаційного бюро київського українського студентства”.

Огляди Департаменту поліції про український і польській національний рухи, демонстрацію в Києві присвячену 100-річчю з для народження Т. Г. Шевченка (1914); поширення листівок, присвячених пам’яті Т. Г. Шевченка (1917). Довідки про діяльність М. С. Грушевського, його арешт, протоколи його допитів і обшуку (1914–1915).

Справи про введення воєнного стану в Південно-Західному краї (1914); евакуацію державного майна і населення; “замороження” іноземного капіталу; арешти та вислання австро-угорських і німецьких підданих у внутрішні губернії Росії; звинувачення в шпіонажі.

Журнали вхідних і вихідних документів.

1908–19171985
2
Стройова та
господарська частини

Накази й циркуляри Окремого корпусу жандармів. Книги наказів по стройовій та господарській частинах, кінній жандармській команді.

Справи про діяльність помічників начальника управління в повітах Київської губернії; про розподіл і діяльність загонів поліцейської варти у губернії; їхнє утримання; про стан зброї і практичне її використання офіцерами і унтер-офіцерами; про формування Київської кріпосної жандармської команди (1887 р.).

Справи та журнали реєстрації видатків по секретній частині управління, асигнування коштів на утримання та транспортування політичних в’язнів, розшук емігрантів.

Листування про збільшення штату управління, про призначення на посаду начальника управління полковника В. Д. Новицького (1878 р.), його відставку (1903 р.); про відставку генерал-майорів Окремого корпусу жандармів Є. П. Потоцького (1911 р.) та М. М. Філатьєва (1912 р.). Послужні списки генералів та офіцерів управління. Особові справи унтер-офіцерів додаткового штабу та Київської кріпосної жандармської команди; про нагородження солдат і офіцерів, підвищення в чинах.

Відомості про видатки на канцелярські потреби, відрядження працівників, видачу пенсій, грошової допомоги, квартирних, провіантських та інших грошей, посвідчень на безкоштовний проїзд залізницею.

Журнали вхідних і вихідних документів.

1829–1917750
3
Речові докази і
документи, вилучені у
політичних в’язнів

Брошури, журнали, газети, листівки, видані політичними партіями “Спілка”, РУП, РСДРП, есерів, анархістів, студентськими та іншими організаціями; щоденники, записники, листи, зошити з записами і малюнками політичних в’язнів; фотографії, паспортні книжки, посвідчення, вилучені при обшуках у діячів політичного і революційного рухів та ін.

1861–1916907
4

Циркуляри Департаменту поліції про діяльність політичних партій РСДРП, есерів, анархістів-комуністів, УСДРП, “Спілки”, “Бунд”, сіоністів-соціалістів, Польської соціалістичної партії та ін.

Листування про встановлення нагляду за членами соціал-демократичної фракції ІV Державної Думи; про збір відомостей про політичну направленість газет і журналів, списки періодичних видань, що поширювалися й видавалися в Києві; дізнання про чорносотенні організації “Союз русского народа”, “Союз Михаила Архангела” та ін. Розшукові циркуляри Департаменту поліції.

Справи сходки і страйки робітників фабрик і заводів у Києві, Черкасах та ін. Містах Київської губернії.

Листування про рух студентів Київського університету, політехнічного, кооперативного та ін. навчальних закладів; про арешти членів “Тимчасового комітету з організації студентських виступів у дні ювілею Т. Г. Шевченка”, демонстрацію студентів у Києві в день 55-ї річниці смерті Т. Г. Шевченка; про арешт членів Української студентської громади в Києві. Страйк студентів у зв’язку із закриттям Петербурзької військово-медичної академії.

Дізнання й листування про встановлення нагляду за діяльністю професійних товариств, “Київської каси допомоги політичним висланцям та в’язням”; про перевіряння політичної благонадійності власників павільйонів і службовців Київської Всеросійської виставки (1913).

Списки київських фабрик, заводів та інших підприємств і робітників на них. Справи про перлюстрацію листів, одержаних агентурним шляхом та військовою цензурою.

Журнал вхідних і вихідних документів.

1902–1917679
5

Циркуляри та розпорядження Департаменту поліції про методи роботи охоронних відділень, інструкція з ведення політичного розшуку.

Агентурні відомості та листування про діяльність політичних партій РСДРП, есерів, УСДРП, “Спілки”, “Мазепинців”, сіоністів-соціалістів, “Бунд”, “Поалей-Ціон”, Польської соціалістичної партії, “Дашнакцутюн” та ін.

Списки депутатів Державної Думи І–ІV скликань, членів партії кадетів.

Листування про іноземних підданих та інших осіб, підозрюваних у військовому шпигунстві.

Документи з особового складу; особові справи філерів, писарів та ін. службовців.

1903–191783