Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 301
Назва фонду Жандармські установи Подільської губернії. Об'єднаний архівний фонд
Крайні дати 1833–1917
Кількість справ 3840
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1
т. 1, Секретна частина

Циркуляри Департаменту поліції; інструкції “Про військове шпигунство”, “Про службу таємної розвідки під час мобілізації”; звіти Подільського ГЖУ.

Листування про діяльність політичних партій РСДРП, “Бунд”, “Поалей-Ціон”, сіоністів, есерів, “Гнчак”, “Спілка”, Української бойової дружини “Гайдамаки”, польської “Незалежної спілки”; про встановлення нагляду, перевірку політичної благонадійності, обшуки та арешти осіб, підозрюваних у антиурядовій діяльності, дезертирстві, шпигунстві, зберіганні та поширенні листівок революційного змісту та іншої нелегальної літератури; відомості про боротьбу зі страйками; про розробку анонімних заяв та листів; статистичні відомості про населення, кількість підприємств і робітників, жандармських та поліцейських чиновників в окремих повітах губернії.

Справи про особовий склад (особові справи, прийом, звільнення, переміщення по службі, забезпечення жалуванням) та ін.

1833–19171979
1
т. 2, Стройова та господарська частини та інші

Циркуляри і накази штабу Окремого корпусу жандармів та начальника Подільського ГЖУ.

Листування про діяльність політичних партій РСДРП, “Бунд”, анархістів-комуністів, есерів, “Спілка” та ін.; про встановлення нагляду, політичну перевірку, обшуки та арешти осіб, підозрюваних у антиурядовій діяльності, агітації селян проти вступу до армії, у поширенні нелегальної літератури та ін.

Справи про революційні заворушення, напади на поліцейських, пограбування, теракти у Подільській губернії; про збирання у повітах Подільської губернії пожертв на спорудження пам’ятника М. І. Кутузову у Москві (1913 р.); коштів для “Всеросійського товариства боротьби з раковими захворюваннями” (1913 р.). Відомості про затримку та обшук під час повернення з-за кордону Л. П. Косач (Лесі Українки) (1902 р.).

Справи про особовий склад жандармських установ (зарахування, звільнення, пересування по службі, стягнення, нагородження, забезпечення жалуванням, відрядження, сімейний стан, хвороби та лікування, надання пільг та права на зберігання зброї). Списки особового складу; майна; журнали вхідних та вихідних документів та ін.

1867–19171406
2

Циркуляри та накази Третього відділення власної й. і. в. канцелярії, начальника штабу Окремого корпусу жандармів та начальника ІV округу Корпусу жандармів. Огляди найважливіших дізнань та політичні огляди Подільської губернії.

Дізнання та листування про розшук та арешт колишніх учасників селянського повстання під проводом Устима Кармалюка; про арешти учасників польських повстань 1831 та 1863 рр.; про посилення нагляду на державному кордоні у зв’язку з революційними подіями у Парижі (1871 р.); про діяльність гуртків “Народна воля” та “Подільська дружина” у Кам’янець-Подільському, “Ліга” – у Немирові; про діяльність політичних партій РСДРП, “Бунд”, сіоністів, есерів, українського товариства “Просвіта” та ін.; про встановлення нагляду, перевірку політичної благонадійності, обшуки та арешти осіб, підозрюваних у революційній діяльності, зберіганні та поширенні нелегальної літератури, у таємному зберіганні зброї, у нелегальному перетинанні державного кордону.

Справи про заворушення у зв’язку з реквізицією худоби до армії (1916, 1917 рр.); про казенні маєтки та маєтки військових поселенців Подільської губернії; про кількість єврейського населення, яке проживало у 50-ти верстах від р. Збруч – російсько-австрійського кордону. Списки лікарів, вчителів та чиновників Подільської губернії; осіб, підозрюваних в антиурядовій діяльності, учасників польського національно-визвольного руху та осіб, яким заборонений в’їзд у Росію,

Справи з особового складу жандармських установ. Журнал вхідних та вихідних документів та ін.

1882–1917455