Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 325
Назва фонду Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Лубенському, Переяславському, Пирятинському та Прилуцькому повітах, м. Лубни Полтавської губернії
Крайні дати 1901–1917
Кількість справ 264
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Циркуляри Головного комітету у справах друку про заборону та арешт газет “День”, “Правда”, “Луч” та ін.

Справи про нагляд за особами, підозрюваними в участі в антиурядових організаціях, шпигунстві; про перевірку політичної благонадійності; про звинувачення осіб в антиурядовій агітації та ін.; про діяльність політичних партій РСДРП, “Спілка”; “Бунд”, анархістів, “Гнчак”, сіоністської “Гехавер”, про розповсюдження листівок; про затримання керівника повстання на панцирнику “Потьомкін” О. М. Матюшенка, маніфест до всіх робітників Росії від депутатів-робітників Державної Думи (1906 р.); відомості про нагляд за діяльністю Російського фармацевтичного товариства та Бюро комісії з розробки законопроекту про реорганізацію аптечної справи в Росії; списки осіб, які знаходилися під наглядом поліції; накази та справи з особового складу; про озброєння та обмундирування нижніх чинів поліції; відомості повітових справників про події у повітах та ін.

1905–1917 232
2

Донесення про події у повітах; справи про арешти, нагляд, розшук політично неблагонадійних осіб; про просування по службі та ін.

1913–1917 17
3

Циркуляри Департаменту поліції; листування про нагляд, розшук політично неблагонадійних осіб, про діяльність духовенства; про переміщення службовців; з питань діловодства та ін.

1901–1917 6
4

Циркуляри Департаменту поліції; листування про осіб, які знаходилися під негласним та особливим наглядом поліції; про розшук політично неблагонадійних осіб та його припинення та ін.

1907–1914 9