Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 336
Назва фонду Харківське губернське жандармське управління, м. Харків
Крайні дати 1836–1917
Кількість справ 5597
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1
т. 1, Секретна частина

Циркуляри Третього відділення власної його імператорської величності канцелярії, Департаменту поліції, Міністерства внутрішніх справ, харківського генерал губернатора, начальника Харківського ГЖУ. Розшукові циркуляри Департаменту поліції та огляди найважливіших дізнань.

Листування про діяльність політичних партій “Народна воля”, “Союзу боротьби за звільнення робітничого класу”, РСДРП, есерів, анархістів-комуністів, сіоністів, Польської партії соціалістів, “Бунд”, “Харківська вільна громада” та ін.

Справи про зберігання та поширення нелегальної літератури серед різних верств населення; про встановлення негласного нагляду поліції за особами, підозрюваними в участі в антиурядових організаціях, шпигунстві, антивоєнній агітації, проведення дізнань, обшуків та арештів щодо зазначених осіб; про нагляд за діяльністю релігійних сект; про діяльність підпільних друкарень; про зберігання і поширення нелегальної літератури; про організацію фотографування політичних в’язнів; про страйки, демонстрації робітників харківських заводів і фабрик, збройні сутички з поліцією; про страйки робітників і службовців залізничних станцій Харківської губернії. Дізнання та листування про студентський рух, виступи учнів середніх навчальних закладів та ін. Журнали вхідних та вихідних документів та ін.

1867–1914 1554
1
т. 2, Секретна частина

Циркуляри Департаменту поліції про вжиття репресивних заходів, спрямованих на придушення революційного руху робітників і селян; про нагляд за діяльністю політичних партій РСДРП, есерів, анархістів-комуністів.

Листування про діяльність політичних партій РСДРП, УСДРП, РУП, есерів, анархістів-комуністів, сіоністів, Польської партії соціалістів, “Бунд”, “Поалей-Ціон”;“Серп”, “Харківська вільна громада” та ін.

Справи про збройні повстання та страйки робітників у Харкові та губернії у грудні 1905 р.; про заворушення селян; про встановлення негласного нагляду поліції за особами, підозрюваними в участі в антиурядових організаціях, антиурядових висловлюваннях; про проведення дізнань, обшуків та арештів; про зберігання та поширення відозв, прокламацій та іншої нелегальної літератури; про дозвіл політичним в’язням побачень з родичами; про збільшення штату агентів; про перевірку політичної благонадійності осіб, підозрюваних у антиурядовій діяльності; про арешт учасників сходки в Харківському університеті (1907 р.); про проведення обшуків в народних бібліотеках-читальнях Харкова, Вовчанська, с. Хрущово Микитівки; Дізнання та листування про студентський рух, виступи учнів середніх навчальних закладів та ін.

Списки осіб, які проживали у Харківській губернії і перебували під негласним наглядом поліції; заарештованих у 1907–1910 рр.; списки провокаторів; про видатки на утримання агентури; про перевірку політичної благонадійності осіб – кандидатів на посади в державних установах та ін.

1906–1913 1676
1
т. 3, Секретна частина

Циркуляри Департаменту поліції про діяльність політичних партій; про створення за кордоном есерівської групи “Українська громада”.

Справи про перевірку політичної благонадійності, обшуки та арешти осіб, підозрюваних у революційній діяльності; про зберігання та поширення нелегальної літератури серед різних верств населення; про встановлення негласного нагляду поліції за особами, підозрюваними в участі в антиурядових організаціях, шпигунстві, антивоєнній агітації; про демонстрацію зневаги до державного гімну викладачів і учениць Білопільської жіночої прогімназії у день 200-річчя Полтавської битви; про нагляд за діяльністю релігійних сект; про політичну перевірку осіб, які висловили бажання взяти участь у святкуванні 200-річчя Полтавської битви; про вбивства, пограбування, зберігання вогнепальної зброї; про виявлення підпільних друкарень; про опір селян впровадженню столипінської реформи; про перевірку політичної благонадійності осіб – кандидатів на посади в бібліотеки, читальні, благодійні товариства та ін. державні установи.

Агентурні відомості про діяльність партії есерів, анархістів-комуністів; про настрої у військах, що дислокуються в Харківській губернії; звіти про видатки на утримання агентури. Відомості про кількість арештованих, які перебувають у харківських в’язницях; листування про пересилання книжок, одягу, білизни, листів, грошей, отриманих політичними в’язнями. Журнали вхідної та вихідної кореспонденції; алфавітний покажчик до справ Харківського ГЖУ (1911 р.) та ін.

1909–1917 1352
1
т. 4, Стройова та господарська частини

Циркуляри Штабу Окремого корпусу жандармів, Департаменту поліції про порядок утримування політичних в’язнів, про виділення коштів на утримання агентури.

Справи про підвищення, стягнення, нагородження та звільнення унтер-офіцерів; особові справи постійного складу управління; щомісячні списки з відомостями про штаб та обер-офіцерів; послужні списки офіцерів Харківського ГЖУ; накази по стройовій та господарській частинах; про видачу жалування, пенсій, матеріальної допомоги, грошової винагороди; про видатки на придбання канцелярських товарів, фуражу; на службові відрядження; про видачу коштів для винаймання квартир та ін. Журнали вхідної та вихідної кореспонденції.

1867–1917 648
2
Секретна частина

Циркуляри та накази Департаменту поліції та штабу Окремого корпусу жандармів про нагляд і затримання осіб, підозрюваних у революційній діяльності; про іноземних підданих, яким заборонений в’їзд у Росію; про другий Всеросійський студентський з’їзд в Петербурзі. Розшукові циркуляри Департаменту поліції.

Справи про діяльність політичних партій РСДРП, есерів, анархістів-комуністів та ін.; про перевірку політичної благонадійності осіб, підозрюваних у антиурядовій діяльності; про страйки робітників харківських заводів; про заворушення селян в Сумському, Охтирському, Ізюмському повітах; про діяльність релігійних сект у м. Харкові; про збір робітниками Краматорського заводу коштів на газету “Путь Правды”. Листування з жандармськими установами про розробку листів, отриманих агентурним шляхом; про розшук, арешт та вислання осіб, підозрюваних в революційній діяльності. Списки осіб, які перебувають під гласним наглядом поліції; робітників та службовців машинобудівного заводу інженера Дітмара та ін. підприємств і навчальних закладів Харкова; агентурні відомості про студентський рух у Харкові і губернії; відомості про депутатів ІV Державної думи.

Листування з особового складу; послужні списки та особові справи службовців та співробітників; журнали вхідних та вихідних документів та ін.

1914–1916 237
3

Циркуляри і накази Штабу Корпусу жандармів зі стройових, фінансових і господарських питань; про надання відпусток за вислугу років; про присудження чергових звань та призначення пенсій; про збір пожертв на спорудження пам’ятника на честь “Тисячоліття Росії”; журнали вхідних та вихідних документів та ін.

1836–1867 43
4
Секретна частина

Циркуляри Департаменту поліції про порядок проведення дізнань, огляди про діяльність політичних партій.

Справи про нагляд за діяльністю політичних партій РСДРП, есерів, “Бунд”, “Поалей-ціон”, УСДРП, “Юнацька спілка”, “Українське національне коло” та ін.; про нагляд за особами, підозрюваними в участі у антиурядових організаціях, демонстраціях, зберіганні та поширенні нелегальної літератури; про посилення нагляду за іноземцями, які проживають в імперії. Щоденники агентурних спостережень, списки осіб, підозрюваних у шпигунстві; звіти про видатки на утримання агентури; списки та особові справи агентів та ін.

1913–1917 87