Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 385
Назва фонду Жандармське управління м. Одеси
Крайні дати 1867–1917
Кількість справ 3514
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1
т. 1

Циркуляри Департаменту поліції, накази штабу Окремого корпусу жандармів, штабу Одеського військового округу.

Справи про організацію Одеської міської поліції, створення охоронних відділень, відкриття Одеського військово-окружного суду; про рекрутські набори в Одесі та Одеському повіті; нагляд за особами, які підозрювалися у зв’язках з учасниками польського повстання; нагляд за приїздом до Одеси болгарського письменника Л. Каравелова; вилучення з продажу творів Т. Г. Шевченка та інших членів Кирило-Мефодіївського товариства; про пожежі в Одесі, єврейські погроми; про збір пожертв для переселення євреїв до Палестини; про перевірку політичної благонадійності студентів Новоросійського університету, донесення про страйки студентів у зв’язку з закриттям Московського університету, участь студентів у революції 1905–1907 рр., політичні демонстрації, мітинги; про діяльність студентських організацій.

Дізнання, донесення та листування про народницький рух, про керівників “Таємної дружини” Я. В. Стефановича і Л. Г. Дейча; про діяльність організацій “Земля і воля”, “Народна Воля”, “Чорний переділ”, революціонерів-народників А. І. Желябова, В. М. Фігнер, В. Л. Обнорського, В. І. Засулич; про діяльність “Південноросійського союзу робітників”, виникнення марксистських гуртків та їхні зв’язки з діячами І Інтернаціоналу; про поширення соціал-демократичної літератури, брошур, газет, листівок; справи про страйки портових робітників, робітників цукрового заводу Бродського, на тютюнових та ін. фабриках; відомості про О. І. Герцена, М. Л. Огарьова, М. О. Бакуніна, І. К. Айвазовського, В. Г. Короленка, П. Ф. Лесгафта, І. М. Садовського, І. К. Карпенка-Карого, І. М. Сєченова, І. І. Мечникова; про діяльність українських, польських, єврейських політичних партій та чорносотенних організацій; відомості про експедиції до Абіссінії, Індії, Персії. Списки в’язнів. Звіти жандармського управління про видатки на агентуру, відрядження жандармів, перевезення арештантів. Місячні відомості про дізнання в жандармському управлінні. Журнали вхідної та вихідної кореспонденції.

1867–1903 1149
1
т. 2

Циркуляри Департаменту поліції, накази Штабу Окремого корпусу жандармів.

Справи про діяльність політичних партій “Спілка”, “Українська громада”, “Бунд”, “Поалей-Ціон”, “Сокол”, анархістів, есерів, соціал-демократів, кадетів, Польської партії соціалістів, чорносотенних організацій, Одеського відділення “Союза русского народа”; про мітинги, політичні демонстрації, страйки студентів Новоросійського університету, робітників заводів, фабрик, Одеського порту; про революцію 1905–1907 рр., барикадні бої на вулицях Одеси, загальний страйк робітників, службовців і учнів, діяльність Виконавчого комітету Одеської ради робітничих депутатів; про селянський рух; про поширення нелегальної літератури; про заворушення, голодування і втечу політичних в’язнів, про кількість заарештованих, які утримувались у в’язницях; про повернення військовополонених із Японії; про діяльність військової організації Одеського комітету РСДРП і пропаганду серед солдатів; про повстання на панцернику “Потьомкін”. Списки матросів, які брали участь у повстанні; донесення про відмову солдатів стріляти у повстанців; про сходки солдатів і матросів; дізнання про діяльність професійних спілок; протоколи обшуків і вилучення соціал-демократичних видань, листівок, брошур, газет. Рапорти про отримання закордонних паспортів.

Журнали вхідної та вихідної кореспонденції.

1903–1917 1200
1
т. 3

Циркуляри Департаменту поліції, накази Штабу Окремого корпусу жандармів.

Дізнання про діяльність політичних партій “Спілка”, “Мазепинці”, “Бунд”, “Поалей-Ціон”", “Полонія”, “Гнчак”, “Дашнакцутюн”, анархістів, кадетів, есерів, РСДРП, Польської партії соціалістів та чорносотенних організацій “Союз русского народа”, “Союз Михаила Архангела”.

Справи про поширення соціал-демократичної літератури, листівок, брошур, газет серед робітників, службовців, студентів; про демонстрації студентів у зв’язку зі 100-річчям з дня народження М. І. Пирогова; про заворушення, голодування і втечу політичних в’язнів, відомості і списки про кількість заарештованих, які утримувались у в’язницях м. Одеси; про діяльність професійних спілок, комітету “Союз службовців“, про звинувачення службовців “Одесского городского общественного управления” в участі у подіях 1905 р.; про нелегальну еміграцію до Америки через Одеський порт; про осіб, звинувачених у шпигунстві; облік та реєстрацію іноземців; політичну перевірку ченців Пантелеймонівського монастиря на Афоні (Греція); протоколи обшуків. Список матросів, які брали участь у повстанні на панцернику “Потьомкін“. Журнали вхідної та вихідної кореспонденції.

1909–1917 762
2

Циркуляри Департаменту поліції, накази штабу Окремого корпусу жандармів.

Справи про діяльність політичних партій “Бунд”, “Поалей-Ціон”, українських, вірменських революційних партій, соціал-демократів, есерів, чорносотенних організацій, професійних спілок “Союз черноморских моряков”, “Союз судовых команд России”; про мітинги, політичні демонстрації, страйки студентів Новоросійського університету, робітників заводів і фабрик; про посилення нагляду за політично неблагонадійними особами; про розшук матросів, які брали участь у повстанні на панцернику “Потьомкін”; дізнання про діяльність сектантських громад в Одесі, протоколи обшуків, агентурні відомості, перлюстрована кореспонденція та ін.

Особові справи співробітників жандармського управління. Алфавітна книга на осіб, які проходять у справах Південного районного охоронного відділення і жандармського управління м. Одеси.

1902–1917 256
3
Унтер-офіцер жандармського управління м. Одеси на пункті
м-ка Варварівка

Відомості про розшук політично неблагонадійних осіб.

1904 1
4
Унтер-офіцер жандармського управління м. Одеси на пункті
в с. Сичавка

Листування про розшук, перевірку політичної благонадійності осіб; рапорти, дорожній журнал унтер-офіцера Сичавського жандармського пункту Одеського повіту.

1904–1917 14
5
Унтер-офіцер жандармського управління м. Одеси на пункті
в с. Троїцьке

Відомості про розшук політично неблагонадійних осіб.

1903–1916 13
6

Відомості про нагляд та розшук політично неблагонадійних осіб.

1904–1915 11
7

Циркуляри та інструкції Департаменту поліції про боротьбу з революційним рухом та військовим шпигунством.

Справи про діяльність політичних партій “Спілка”, “Мазепинці”, “Союз визволення України”, “Бунд”, “Поалей-Ціон”, Польської партії соціалістів, “Полонія”, “Гнчак”, “Дашнакцутюн”, РСДРП, соціалістів-революціонерів, анархістів та ін.; про розшук та затримання військових розвідників; щоденники агентурних відомостей. Звіти про видатки на агентуру, списки агентів, філерів, їхні особові справи.

1902–1917 108