Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 485
Назва фонду Київська палата кримінального суду, м. Київ
Крайні дати 1777–1880
Кількість справ 23707
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1
т. 1

Протоколи засідань Палати.

Справи про вбивства та пограбування селян, козаків, міщан, дворян, купців Лівобережної та Правобережної Київщини; про зґвалтування та перелюбство; та вбивство селянами позашлюбних дітей; про самогубства; про марновірство, чаклунство, святотатство і незаконне лікування; про жорстоке поводження поміщиків з селянами; про втечі селян-кріпаків; про підбурювання чорноморськими козаками селян до втеч; про переховування дезертирів і селян-втікачів; про незаконне перетинання державного кордону; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1777–1804 1097
1
т. 2

Справи про звинувачення в антиурядових висловлюваннях; про вбивства, крадіжки, підпали та святотатство; про вбивство позашлюбних дітей; про побиття чоловіками своїх дружин; про жорстоке поводження поміщиків з селянами; про зґвалтування та побиття вагітних селянок; про пошуки селянами звільнення від кріпацтва; про закріпачення селян і дрібної шляхти; про переховування селян-втікачів; про непокору селян; про факти зловживання службовим становищем; про підпали поліцейських будівель; про фальшування грошей і документів та ін.

1804–1813 1081
1
т. 3

Справи про вбивства, пограбування, підпали та зґвалтування; про вбивство позашлюбних дітей; про жорстоке поводження поміщиків з кріпаками; про втечі селян від поміщиків; про незаконне перетинання державного кордону; про втечі арештантів з-під варти; про захоплення поміщиками маєтків; про загибель людей в результаті нещасного випадку; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1813–1819 895
1
т. 4

Справи про вбивства, зґвалтування, бійки, крадіжки, святотатство самогубства, бродяжництво; про фальшування документів; про жорстоке поводження поміщиків з селянами, втечі кріпаків; про переховування селян-втікачів і дезертирів; про таємне вінчання священиками міщан і селян; про зарахування на службу та звільнення канцелярських службовців та ін.

1820–1822 899
1
т. 5

Справи про вбивства, крадіжки, підпали, та святотатство, бродяжництво; про фальшування документів і грошей; про втечі арештантів з-під варти; про втечі кріпаків; про повернення вихрестів до юдаїзму та ін.

1821–1825 1957
1
т. 6

Справи про суперечки між поміщиками за право володіння кріпаками; про втечі селян від поміщиків; про звинувачення селян святотатстві і бродяжництві; про переховування кріпаків; про незаконний продаж спиртних напоїв; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1826–1831 2012
1
т. 7

Справи про переховування селян-втікачів і дезертирів; про втечі арештантів з-під варти; про звинувачення селян у бродяжництві; про вбивство позашлюбних дітей; про пограбування селянами різних осіб; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1832–1834 1294
1
т. 8

Справи про вбивства, зґвалтування, бійки, бродяжництво та пограбування; про вбивство позашлюбних дітей; про звинувачення поміщиків у примушенні селян до роботи у неділю та святкові дні; про антиурядові висловлювання; про переховування селян-втікачів; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1835–1837 1633
1
т. 9

Справи про вбивства, зґвалтування, бійки, святотатство, бродяжництво та пограбування; про перелюбство та вбивство позашлюбних дітей; про жорстоке поводження поміщиків з кріпаками; про пошук селянами звільнення від кріпацтва; про ухилення селян від запису до ревізії та ін.

1838–1842 1767
1
т. 10

Справи про вбивства, крадіжки, підпали, зґвалтування, бродяжництво; про смерть і передчасні пологи у результаті побоїв, отриманих від економів та поміщиків; про ухилення селян від запису до ревізії; про перелюбство та вбивство позашлюбних дітей; про перехід католиків на православ’я та ін.

1843–1847 1108
1
т. 11

Справи про вбивства, зґвалтування, бродяжництво та пограбування; про вбивство позашлюбних дітей; про жорстоке поводження поміщиків та економів з селянами; про переховування селян-втікачів; про антиурядові висловлювання; про перехід з православ’я на католицизм та ін.

1848–1850 306
1
т. 12

Справи про вбивства, побиття, зґвалтування, святотатство, бродяжництво, підпали та пограбування; про вбивство позашлюбних дітей; про самогубство серед селян; про пошук селянами звільнення від кріпацтва; про жорстоке поводження поміщиків з селянами; про звинувачення священиків у таємному вінчанні шляхтичів з селянками; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1850–1851 290
1
т. 13

Справи про вбивства, пограбування, святотатство, підпали, зґвалтування, бродяжництво; про вбивство позашлюбних дітей; про бійки між селянами; про жорстоке поводження поміщиків з кріпаками; про пошук селянами звільнення від кріпацтва. Відомості про кількість в’язнів, засланих до Сибіру та кількість неповнолітніх в’язнів та ін.

1851–1852 243
1
т. 14

Справи про вбивства, пограбування, підпали, зґвалтування, бродяжництво, розбій та святотатство; про перелюбство та вбивство позашлюбних дітей; про жорстоке поводження поміщиків та економів з селянами; про пошук селянами звільнення від кріпацтва; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1853–1858 668
1
т. 15

Справи про вбивства, пограбування, підпали і зґвалтування; про звинувачення у перелюбстві, вбивстві позашлюбних дітей, бродяжництві та у незаконному лікуванні людей; про ведення дворянами антиурядової пропаганди; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1859–1868 1290
1
т. 16

Справи про вбивства, пограбування, розбій, зґвалтування, підпали, святотатство; про самогубство; про звинувачення у перелюбстві та бродяжництві; про незаконне перетинання селянами державного кордону; про фальшування грошей і документів; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1869–1875 2404
1
т. 17

Справи про вбивства, пограбування, розбій, зґвалтування, підпали, святотатство; про самогубство; про звинувачення у перелюбстві; про фальшування грошей і документів тощо; про непокору селян, захоплення поміщицьких земель; про діяльність товариства “Таємна дружина” у Чигиринському повіті; про факти зловживання купців і чиновників; про завдання образи державним чиновникам та ін.

1876–1880 1518
2

Розпорядження Київського губернського правління; реєстри справ; рапорти повітових судів; журнали засідань суду.

Справи про вбивства, пограбування, зґвалтування, святотатство; про самогубство селян; про перелюбство і вбивство позашлюбних дітей; про жорстоке поводження поміщиків та економів з селянами, непокору кріпаків; про втечі кріпаків; про переховування селян-втікачів, про шахрайство купців; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1782–1880 1091
3

Укази Сенату; журнали указів і розпоряджень Сенату та київського губернатора; журнали та протоколи засідань Палати.

Справи про вбивства, бійки, крадіжки; про звинувачення у перелюбстві і вбивстві позашлюбних дітей; про фальшування документів, що посвідчували особу; про незаконне перетинання державного кордону та ін.

1782–1797 232
4

Укази Сенату та Київського губернського правління.

Справи про вбивства, пограбування, зґвалтування та святотатство; про жорстоке поводження поміщиків та економів з кріпаками; про втечі селян від поміщиків; про переховування втікачів; про фальшування грошей та документів; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1832–1872 243
6

Укази Київського намісницького правління. Журнали засідань Палати; реєстри протоколів засідань суду, рішення Палати у справах, що надійшли з повітових судів; опис справ Палати за 1794 р.

Справи про вбивства та підпали; про незаконне перетинання державного кордону; про втечі кріпаків від поміщиків та ін.

1780–1796 39
7

Справи про вбивства, пограбування, зґвалтування; про звинувачення у перелюбстві; про фальшування документів; про втечі кріпаків від поміщиків і переховування їх священиками та селянами та ін.

Описи справ, що надійшли з повітових судів; звіт Палати про ведення судових справ за 1862 р.

1830–1872 132
8

Укази Сенату, губернського правління; циркуляри київського, подільського і волинського генерал-губернатора. Журнали та протоколи засідань Палати.

1832–1872 798
9

Справи про вбивства, крадіжки, бійки, зґвалтування, підпали; про звинувачення у перелюбстві та кровозмішенні; про вбивство позашлюбних дітей; про святотатство; про озброєні напади козаків на маєтки; про непокору селян; про незаконне перетинання селянами державного кордону; про факти зловживання службовим становищем та ін.

1781–1797 710