Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 486
Назва фонду Київська палата цивільного суду, м. Київ
Крайні дати 1782–1898
Кількість справ 31383
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1
т. 1

Справи про вирішення суперечок за право володіння рухомим та нерухомим майном; про продаж, заставу, оренду, розмежування, захоплення, встановлення опіки, введення у володіння маєтками; про розподіл майна поміщиків між кредиторами та спадкоємцями, описи маєтків; про взаємні грошові та майнові претензії дворян та міщан; про звільнення селян від кріпацтва; про переведення кріпаків у казенне володіння та незаконне закріпачення; про щорічне асигнування графом В. Потоцьким грошей на користь Волинської гімназії за рахунок прибутків його маєтку у Волинській губернії (1809–1810). Листування зі Сквирським, Радомишльським, Уманським та іншими повітовими судами Київської губернії. Відомості про засвідчення заповітів, про доброчинні пожертви поміщиків; доручення, прохання, квитанції на отримання боргів. Справи з особового складу; про організацію діловодства, введення нових форм судових актів; списки вирішених і невирішених справ та ін.

1782–1843 2167
1
т. 2

Справи про вирішення суперечок за право володіння рухомим та нерухомим майном; про продаж, дарування, заставу, оренду, розмежування, захоплення, встановлення опіки, введення у володіння маєтками; про звільнення маєтків від боргів з видачею свідоцтв; про стягнення з власників маєтків податків; про розподіл майна поміщиків між кредиторами та спадкоємцями; про взаємні грошові та майнові претензії дворян, духівництва, міщан та селян; про звільнення та відмову у звільненні селян від кріпацтва, продаж та незаконне закріпачення селян; про засвідчення заповітів та купчих; про посилення варти під час проведення київських контрактових ярмарок (1821 р.) та організацію охорони грошей, зібраних після ярмарку у Київському контрактовому будинку (1823 р.). Справи з особового складу чиновників Палати; відомості про організацію діловодства; податки, зібрані під час укладання судових актів; про розміщення архіву Сквирського повітового суду у новому приміщенні (1824 р.) та ін.

1813–1843 2233
1
т. 3

Справи про вирішення суперечок за право володіння рухомим та нерухомим майном; про продаж, заставу, оренду, розмежування, встановлення та скасування опіки, накладання заборони на маєтки; про розподіл майна поміщиків між кредиторами та спадкоємцями, видачу поміщикам свідоцтв про відсутність боргів; про стягнення з власників маєтків податків за їхнє придбання; про взаємні грошові та майнові претензії дворян, духівництва, міщан та селян; про звільнення та відмову у звільненні селян від кріпацтва, продаж та незаконне закріпачення селян; про засвідчення заповітів, відпускних, орендних угод, купчих та інших судових актів, внесення до них змін. Справи з особового складу; про організацію діловодства; відомості про податки, зібрані під час укладання судових актів; списки вирішених і невирішених справ та ін.

1829–1871 2526
1
т. 4

Укази імператора і Сенату.

Справи про вирішення суперечок за право володіння рухомим та нерухомим майном; про продаж, заставу, оренду, розмежування, захоплення маєтків; про встановлення та скасування опіки над неповнолітніми дітьми та маєтками померлих дворян та міщан; про розподіл майна поміщиків між кредиторами та спадкоємцями, видачу власникам свідоцтв про відсутність боргів; відомості про взаємні грошові та майнові претензії дворян, священнослужителів, міщан та селян; про звільнення та відмову у звільненні селян від кріпацтва, продаж та незаконне закріпачення селян; про засвідчення заповітів, відпускних, орендних угод, купчих та інших судових актів, внесення до них змін; про забезпечення порядку під час проведення київських контрактових ярмарок (1838 р.); відомості про доброчинні пожертви поміщиків, зокрема графа Б. Потоцького на користь Немирівської гімназії (1839 р.). Справи з особового складу; про організацію діловодства; списки вирішених і невирішених справ та ін.

1836–1865 2629
1
т. 5

Укази імператора і Сенату.

Справи про вирішення суперечок за право володіння рухомим та нерухомим майном; про продаж, заставу, дарування, розмежування, накладання заборони, введення у володіння маєтками; про встановлення та скасування опіки над неповнолітніми дітьми та маєтками померлих дворян та міщан; про розподіл майна поміщиків між кредиторами та спадкоємцями, видачу поміщикам свідоцтв про відсутність боргів; про взаємні грошові та майнові претензії дворян, духівництва, міщан та селян; про звільнення та відмову у звільненні від кріпацтва; про виплату компенсацій власникам кріпаків-рекрутів; про засвідчення заповітів, відпускних, орендних угод, купчих та інших судових актів. Справи з особового складу; про організацію діловодства; про податки, зібрані у ході укладання судових актів та ін.

1844–1866 2486
1
т. 6

Справи про вирішення суперечок за право володіння рухомим та нерухомим майном; про продаж, заставу, дарування, розмежування, введення у володіння маєтками; про встановлення та скасування опіки над неповнолітніми дітьми та маєтками померлих дворян та міщан, про розподіл їхнього майна між кредиторами та спадкоємцями, про видачу поміщикам свідоцтв про відсутність боргів на маєтках; про взаємні грошові та майнові претензії дворян та міщан; про звільнення та відмову у звільненні селян від кріпацтва; про засвідчення заповітів, відпускних, заставних, орендних угод, купчих та інших судових актів. Справи з особового складу чиновників; про організацію діловодства; відомості про податки, зібрані у ході укладання судових актів та ін.

1850–1874 2492
1
т. 7

Справи про вирішення суперечок за право володіння рухомим та нерухомим майном; про продаж, заставу, дарування, захоплення, введення у володіння, конфіскацію маєтків за борги та за участь у Польському повстанні 1863 р.; про встановлення та скасування опіки над неповнолітніми дітьми та маєтками померлих дворян та міщан, розподіл їхнього майна між кредиторами та спадкоємцями, видачу поміщикам свідоцтв про відсутність боргів на маєтках; про взаємні грошові та майнові претензії дворян, духівництва, міщан та селян; про засвідчення заповітів, заставних, орендних угод, купчих та інших судових актів. Справи з особового складу; про організацію діловодства та ін.

1868–1884 2348
1
т. 8

Справи про вирішення суперечок за право володіння рухомим та нерухомим майном; про продаж, заставу, дарування, введення у володіння, конфіскацію маєтків; про встановлення та скасування опіки над маєтками померлих дворян та міщан, розподіл їхнього майна між кредиторами та спадкоємцями, видачу поміщикам свідоцтв про відсутність боргів; про взаємні грошові та майнові претензії дворян, міщан та селян; про засвідчення заповітів, заставних, орендних угод, купчих та інших судових актів, внесення до них змін та ін.

1873–1880 2712
1
т. 9

Справи про вирішення суперечок за право володіння рухомим та нерухомим майном; про продаж, заставу, введення у володіння, конфіскацію маєтків; про встановлення та скасування опіки над маєтками померлих дворян та міщан, розподіл їхнього майна між кредиторами та спадкоємцями; про видачу поміщикам, міщанам та селянам актів на придбану нерухомість; про взаємні грошові та майнові претензії дворян, міщан та селян; про засвідчення заповітів, заставних, орендних угод, купчих та ін. судових актів, внесення до них змін та ін.

1877–1898 2292
3
т. 1

Справи про взаємні грошові претензії; про продаж, заставу, введення у володіння маєтками, розподіл рухомого та нерухомого майна між кредиторами та спадкоємцями; про встановлення опіки над неповнолітніми дітьми померлих поміщиків та над виморочними маєтками; про створення конкурсних управлінь у справах неплатоспроможних боржників; відомості про звільнення селян від кріпацтва та ін.

1856–1861 3204
3
т. 2

Справи про взаємні грошові претензії; про продаж, заставу, введення у володіння, розподіл рухомого та нерухомого майна поміщиків, міщан та селян між кредиторами та спадкоємцями; про встановлення опіки над неповнолітніми дітьми померлих поміщиків та над виморочними маєтками; про створення конкурсних управління у справах неплатоспроможних боржників; відомості про звільнення селян від кріпацтва та ін.

1862–1867 3319
4

Укази Сенату.

Справи про взаємні грошові претензії; про продаж, заставу, введення у володіння, встановлення опіки над маєтками померлих поміщиків; про звільнення та відмову у звільненні від кріпацтва та ін.

1781–1870 164
5

Книги запису купчих та заставних на рухоме і нерухоме майно, контрактів, дарчих, заповітів, протестів, доручень на управління або продаж маєтків, на отримання грошей, на ведення справ, квитанцій про сплату грошей, позичкових листів та ін. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції.

1800–1872 647
7
Конкурсні управління

Справи про створення конкурсних управлінь у справах рухомого і нерухомого майна неспроможних боржників, що проживали у Київської губернії. Журнал вхідних документів.

1831–1872 53
8

Укази та розпорядження імператора, Сенату, Київського губернського правління, київського цивільного губернатора; звіти та відомості Київського, Уманського, Канівського та ін. міських сирітських судів про встановлення опіки над маєтками неповнолітніх спадкоємців померлих поміщиків. Журнали засідань Палати. Книги запису боргових, орендних, заставних угод, позовів, маніфестів та ін.

1832–1872 718
9

Укази Сенату та Київського губернського правління; фінансові звіти Палати. Справи про взаємні грошові претензії; про продаж, заставу, введення у володіння рухомого і нерухомого майна; про встановлення опіки над неповнолітніми дітьми померлих поміщиків та міщан та над виморочними маєтками; про конфіскацію маєтків учасників Польського повстання 1830–1831 рр.; про звільнення та відмову у звільненні від кріпацтва та ін. Справи з особового складу.

1831–1872 698
11

Укази і пропозиції Сенату та Київського намісницького правління. Журнали та протоколи засідань Палати.

1782–1796 81
13

Справи про продаж, заставу, дарування, розподіл між кредиторами та спадкоємцями маєтків; про введення у володіння маєтками; про засвідчення заповітів та ін.

1868–1871 451
14

Справи про вирішення суперечок за право володіння рухомими та нерухомим майном між дворянами та міщанами; про заставу, розподіл, захоплення, обмін маєтками, про незаконне закріпачення селян та ін.

1782–1797 163