Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 487
Назва фонду Київська об’єднана палата кримінального та цивільного суду, м. Київ
Крайні дати 1843–1891
Кількість справ 3843
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1
Цивільний департамент

Книги запису купчих та заставних на рухоме та нерухоме майно, позичкових листів, заповітів, доручень та ін.

1871–1880 299
2

Укази Сенату; циркуляри Міністерства юстиції. Журнали засідань Палати.

Справи про вбивства, пограбування та бійки між селянами; про звинувачення у перелюбстві, святотатстві; про факти зловживання службовим становищем; про продаж, успадкування, заставу та розподіл рухомого і нерухомого майна дворян та міщан; про стягнення боргів з поміщиків та міщан; про конфіскацію маєтків учасників Польського повстання 1863 р.; про встановлення опіки над неповнолітніми дітьми та над майном померлих дворян і міщан та ін. Книга запису прибутків. Опис справ Палати за 1880 р.

1872–1881 393
3
Конкурсні управління

Справи про створення конкурсних управлінь над рухомим і нерухомим майном неспроможних боржників та ін. Настільний реєстр ухвал Конкурсного управління, вхідних і вихідних документів.

1843–1891 571
8

Протоколи та журнали засідань Палати.

1872–1880 523
12
Кріпосний і явочні столи

Справи про засвідчення купчих, заставних та продажних записів на рухоме та нерухоме майно поміщиків і міщан; про розподіл, дарування та успадкування маєтків; про видачу дворянам і селянам документів на викуплені ними землі і маєтки та ін.

1872–1880 2053