Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 707
Назва фонду Канцелярія попечителя Київського навчального округу, м. Київ
Крайні дати 1832–1920
Кількість справ 68599
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Циркуляри Міністерства народної освіти. Правила відкриття приватних навчальних закладів, бібліотек; складання іспитів і видачі атестатів. Звіти про стан і ревізію навчальних закладів. Річні результати перевірки організації викладання навчальних дисциплін. Відомості про кількість навчальних закладів в окрузі.

Справи про утворення Київського навчального округу, підпорядкування йому навчальних закладів Полтавської і Харківської губерній, реорганізацію середніх училищ у Київській, Подільській і Волинській губерніях; заснування Київського університету, відкриття юридичного факультету і архітектурного кабінету, зміну статуту і штатного розпису Київського університету, обрання почесних членів; створення “Комитета для отыскания и сохранения в западных губерниях древних отечественных памятников” з розшуку та збереженості в західних губерніях давніх пам’яток вітчизняної історії, заснування Київського інституту шляхетних дівчат, відкриття публічної бібліотеки в м. Житомирі; призначення, переміщення, звільнення, нагородження чиновників, призначення пенсій професорам, наглядачам, учителям, лікарям та ін.

Справа про підготовку статуту і штатного розпису Ніжинського ліцею.

Документи про будівництво нових приміщень для Київської губернської гімназії (1829 р.).

1832–1847 1209
3

Циркуляри Міністерства народної освіти і попечителя Київського навчального округу. Щомісячні донесення інспекторів про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття приватних навчальних закладів, складання іспитів і видачу атестатів у навчальних закладах, затвердження декана юридичного факультету Київського університету, про призначення почесних попечителів університету; призначення, переміщення, нагородження, відрядження, звільнення професорів, наглядачів, учителів, лікарів та службовців, призначення пенсій учителям, вдовам службовців округу; про епідемічні захворювання в начальних закладах.

1836–1837 528
4

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу. Правила складання іспитів у Київському університеті. Правила утримання бібліотек у навчальних закладах. Річні звіти Київського університету та Ніжинського ліцею.

Справи про відкриття приватних пансіонів при навчальних закладах, про інспекцію гімназій і парафіяльних училищ попечителем Київського навчального округу; про переміщення, призначення, нагородження, звільнення та надання відпусток професорам, наглядачам, учителям, лікарям та ін. службовцям округу; про призначення пенсії вдовам і дітям померлих чиновників.

Списки студентів Київського університету, Ніжинського ліцею та гімназій.

Відомості про надзвичайні події та смертність у навчальних закладах округах.

1838 425
5

Циркуляри попечителя Київського навчального округу.

Справи про відкриття, закриття приватних пансіонів при навчальних закладах; про інспекцію навчальних закладів директором училищ Подільської губернії; виключення учнів із гімназій, призначення, переміщення, нагородження, відрядження, відпустки, звільнення професорів, попечителів, наглядачів, учителів та ін. службовців.

Каталог лекцій Дерптського університету, списки учнів Першої та Другої київських гімназій; відомості про заміщення вакантних посад у Київському університеті; про наявність випадків епідемічних захворювань в навчальних закладах.

1839 460
6

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу. Положення про Варшавський навчальний округ. Річні результати перевірки організації викладання предметів в навчальних закладах.

Справи про відкриття приватних навчальних закладів, створення курсів акушерства при Київському університеті, складання іспитів і видачу свідоцтв на право приватного викладання, зарахування студентів до Київського університету, постачання книг до бібліотеки університету, пожертви на підтримку навчальних закладів, призначення, переміщення, нагородження, відрядження, звільнення професорів, попечителів, наглядачів, учителів та службовців; призначення пенсій вдовам і дітям померлих викладачів.

1840–1847 359
7

Циркуляри Міністерства народної освіти. Річні звіти Київського університету, правила складання іспитів в університеті, розклади лекцій; зарахування студентів, учнів до навчальних закладів, видачу атестатів, списки студентів Київського університету, Ніжинського ліцею, гімназій; донесення про стан Київського університету, гімназій; відомості про кількість чиновників у навчальних закладах; видачу свідоцтв на право приватного викладання; справи про призначення, переміщення, нагородження, відрядження, відпустки, пенсії, звільнення професорів, попечителів, наглядачів, учителів, лікарів та ін. службовців округу.

1841–1846 412
8

Річні звіти про стан навчальних закладів Київського навчального округу. Правила складання іспитів у Київському університеті.

Справи про відкриття навчальних закладів, інспектування гімназій та училищ попечителем Київського навчального округу; про видачу свідоцтв на право приватного викладання; про зарахування студентів, видачу атестатів; про призначення, переміщення, нагородження, відрядження, відпустки, звільнення професорів, попечителів, учителів, наглядачів та ін. службовців.

Розклади лекцій та уроків. Списки студентів Київського університету та Ніжинського ліцею. Відомості про наявність випадків епідемічних захворювань в навчальних закладах.

1842–1856 388
9

Циркуляри Міністерства народної освіти. Справи про відкриття, закриття парафіяльних та приватних училищ і пансіонів при гімназіях; про видачу свідоцтв на право викладання в навчальних закладах; про призначення, переміщення, нагородження чиновників, учителів, лікарів, надання їм відпусток, призначення пенсій; пожертви на підтримку навчальних закладів.

Розклад іспитів у Київському університеті, донесення попечителя про перевірку навчальних закладів; відомості про кількість навчальних закладів у Києві; розклад занять у Ніжинському ліцеї. Відомості про наявність випадків епідемічних захворювань в навчальних закладах.

1843 373
10

Циркуляри Міністерства народної освіти. Річний звіт про стан та інспектування попечителем навчальних закладів. Правила складання іспитів у гімназіях.

Справи про відкриття приватних пансіонів, видачу свідоцтв на право викладання в навчальних закладах, про присвоєння звання домашнього вчителя, обрання почесних членів Київського університету, видання друком каталогу бібліотеки університету, зарахування студентів і складання іспитів, про результати перевірки організації викладання навчальних дисциплін, створення Тимчасової комісії для розгляду давніх актів.

Списки студентів Київського університету; справи про призначення, переміщення, відрядження, нагородження, звільнення почесних наглядачів, учителів, лікарів та ін. службовців; про наявність випадків епідемічних захворювань в навчальних закладах.

1832–1919 428
11

Циркуляри Міністерства народної освіти і попечителя Київського навчального округу. Положення про управління жіночими навчальними закладами. Річний звіт про стан Київського навчального округу, про осіб, які займались приватним навчанням.

Справи про ліквідацію Комітету з розшуку та зберігання в західних губерніях давніх пам’яток вітчизняної історії при Київському університеті і створення при київському військовому губернаторі Комісії для розгляду давніх актів; про відкриття приватних пансіонів, затвердження почесних попечителів Київського університету, пожертви, передавання книг до Київського університету; зарахування та переміщення студентів з одного факультету на інший, затвердження наукових ступенів у Київському університеті, видачу свідоцтв про присвоєння звання домашнього вчителя.

Списки студентів Київського університету, Ніжинського ліцею, учнів гімназій. Відомості про кількість навчальних закладів в окрузі та учнів в них, про призначення, нагородження, переміщення, відрядження, звільнення, надання відпусток професорам, учителям, наглядачам, чиновникам; про наявність випадків епідемічних захворювань в навчальних закладах та надзвичайні події в окрузі.

1845 396
12

Циркуляри Міністерства народної освіти і попечителя Київського навчального округу. Протоколи засідань педагогічної Ради Київського повітового училища. Річні результати перевірки організації викладання навчальних дисциплін у Київському університеті. Звіт про стан Київського навчального округу.

Справи про відкриття приватних пансіонів, реорганізацію училищ, відкриття Новоград-Волинського єврейського училища, про видачу свідоцтв на право приватного викладання, видачу атестатів в університеті, пожертви на підтримку навчальних закладів; документи з особового складу Київського університету, Ніжинського ліцею, гімназій та училищ, про призначення пенсій викладачам. Списки студентів Київського університету, Ніжинського ліцею. Відомості про кількість навчальних закладів, службовців та учнів в них. Справа про затвердження правил складання іспитів лікарями, фармацевтами, ветеринарами.

1846-1850 453
13

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу. Річний звіт про стан та інспектування навчальних закладів.

Справи про відкриття парафіяльного жіночого училища в Чернігові, приватних пансіонів, передавання справ канцелярії попечителя в архів Київського університету для зберігання, про видачу свідоцтв на звання домашнього вчителя, збільшення штату бібліотеки університету, складання іспитів, присвоєння наукових ступенів, пожертви на підтримку навчальних закладів; документи з особового складу Київського університету, гімназій та училищ. Формулярні списки чиновників. Списки студентів Київського університету, Ніжинського ліцею. Відомості про кількість приватних навчальних закладів.

1847 648
14

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу. Правила викладання мистецтв у Київському університеті. Річний звіт Київського навчального округу, про стан Київського університету, Ніжинського ліцею, гімназій. Річні результати перевірки організації викладання навчальних дисциплін у Ніжинському ліцеї.

Справи про відкриття приватних пансіонів, видачу свідоцтв на право приватного викладання, пожертви на підтримку навчальних закладів, складання іспитів і зарахування до Київського університету, видачу атестатів, призначення почесними попечителями, нагородження лікарів і студентів Київського університету за участь у ліквідації епідемії холери в Києві та Київській губернії; документи з особового складу Київського університету, гімназій, училищ; формулярні списки чиновників. Відомості про кількість навчальних закладів у Києві та приватних училищ.

1848 633
15

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу. Правила для парафіяльних училищ.

Справи про відкриття камерального факультету Київського університету та мінералогічного кабінету, затвердження почесних членів університету, наукових ступенів, підготовку до видання “Описання губерній Київського навчального округу”; з особового складу Київського університету, гімназій, училищ; зарахування студентів до університету, Ніжинського ліцею, гімназій, видачу свідоцтв на право викладання; про відкриття приватних пансіонів єврейських училищ.

Річні результати перевірки організації викладання навчальних дисциплін у Київському університеті, Ніжинському ліцеї. Відомості про стан навчальних закладів; списки студентів Київського університету, Ніжинського ліцею; формулярні списки чиновників.

1849 520
16

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу, київського, подільського і волинського генерал-губернатора. Звіти про стан навчальних закладів.

Справи про створення в Київському університеті кафедри візантійських письменників, відкриття на філософському факультеті історико-філологічного та фізико-математичного відділень, запровадження викладання географії, про захист дисертацій, наявність випадків захворювань студентів і учнів у навчальних закладах, складання іспитів; документи з особового складу Київського університету, Ніжинського ліцею, гімназій, училищ; призначення почесних попечителів, перевірки парафіяльних училищ.

Списки студентів Київського університету, Ніжинського ліцею; формулярні списки чиновників округу; розклад відправ в університетській церкві.

1850 677
17

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу, київського, подільського і волинського генерал-губернатора. Звіт про стан Київського навчального округу.

Справи про відкриття, закриття, реорганізацію та перевіряння навчальних закладів, видавання свідоцтв на право викладання, пожертви, обрання почесних членів університету, зарахування до навчальних закладів, складання іспитів, видачу атестатів, про сонячне затемнення.

Відомості про приватні навчальні заклади. Списки студентів Київського університету, Ніжинського ліцею, гімназій.

Повідомлення про роботу Комісії для описання губерній Київського навчального округу.

1851 628
18

Звіти про стан навчальних закладів Київського навчального округу.

Справи про відкриття приватних пансіонів, парафіяльних училищ та їх реорганізацію, видачу свідоцтв на право викладання, заснування Центрального архіву давніх актів, про введення викладання аналітичної хімії в Київському університеті, зарахування студентів, учнів, складання іспитів, захист дисертацій; пожертви на підтримку навчальних закладів.

Формулярні списки чиновників округу, викладачів університету та учителів; документи про нагородження та вихід на пенсію, надання матеріальної допомоги.

1852 586
19

Циркуляри київського, подільського і волинського генерал-губернатора. Звіт про лекції, прочитані в університеті.

Справи про відкриття приватних пансіонів, парафіяльних училищ, зарахування студентів до університету, учнів до гімназій, складання іспитів, видачу атестатів, обрання почесних членів університету; про наявність випадків епідемічних захворювань в навчальних закладах

Списки студентів Київського університету; список іноземців – службовців округу; формулярні списки чиновників; відомості про стан навчальних закладів.

1853 560
20

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про відкриття Кременчуцького жіночого парафіяльного училища, відкриття етнографічного відділення при Комісії для описання губерній Київського навчального округу, приватних пансіонів; про видачу свідоцтв на право викладання; обрання почесних членів Київського університету; зарахування учнів у гімназії, училища, складання іспитів, видачу атестатів, захист дисертацій.

Списки та формулярні списки чиновників округу; відомості про стан навчальних закладів.

1854 516
21

Циркуляри київського, подільського і волинського генерал-губернатора та попечителя Київського навчального округу.

Справи про видачу свідоцтв на право викладання, оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад у Київському університеті, дозвіл помічникам аптекаря слухати лекції в університеті; зарахування в гімназії, складання іспитів, затвердження наукових ступенів, про наявність випадків епідемічних захворювань серед студентів Київського університету.

Формулярні списки чиновників, документи з особового складу. Відомості про стан навчальних закладів.

1855 508
22

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу; звіт про стан Київського навчального округу.

Справи про відрядження викладачів і студентів Київського університету в Південну армію (1856 р.), створення Комітету для приймання студентів до університету, обрання почесних членів університету, реорганізацію історико-філологічного факультету і створення двох відділень: історичного і філологічного; відкриття приватних пансіонів, видачу свідоцтв на право викладання, надання дозволу чиновникам, викладачам утримувати пансіонерів, зарахування студентів і учнів у навчальні заклади, складання іспитів, видачу атестатів; про наявність випадків захворювань в навчальних закладах.

Відомості про приватні навчальні заклади. Списки студентів університету, учнів гімназій. Формулярні списки чиновників.

1856 556
23

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу; звіт про стан Київського навчального округу.

Справи про відкриття, реорганізацію і закриття приватних навчальних закладів, зарахування студентів і учнів у навчальні заклади, складання іспитів, присвоєння наукових ступенів, видачу свідоцтв на право викладання; про наявність випадків захворювань в навчальних закладах. Списки студентів Київського університету, Ніжинського ліцею. Відомості про навчальні заклади, не підпорядковані Міністерству народної освіти.

Формулярні списки чиновників.

1857 529
24

Циркуляри Міністерства народної освіти; річний звіт про стан Київського навчального округу та про лекції прочитані в університеті.

Справи про створення при Київському університеті педагогічної семінарії, відкриття в м.Києві педагогічної гімназії, училища землемірів; приватних навчальних закладів; призначення засідань педагогічних рад гімназій для обговорення викладання предметів, видачу свідоцтв на право викладання, зарахування студентів і учнів у навчальні заклади, складання іспитів, присвоєння наукових звань, видачу атестатів, виключення за неуспішність.

Списки студентів університету, Ніжинського ліцею. Формулярні списки викладачів, чиновників.

1858 469
25

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Віленського навчального округу.

Справи про відкриття жіночих училищ, створення при гімназіях учительських семінарій для підготовки вчителів парафіяльних училищ, зарахування до університету, гімназій, складання іспитів, видачу атестатів, видачу свідоцтв на право викладання, надання дозволу викладачам, приватним особам утримувати пансіонерів.

Відомості про стан приватних учнівських квартир. Списки студентів Київського університету, Ніжинського ліцею.

1859 493
26

Циркуляри міністра народної освіти, попечителя Віленського навчального округу. Протоколи засідань педагогічних рад гімназій і училищ. Річний звіт про стан навчальних закладів.

Правила складання іспитів у Київському університеті.

Справи про відкриття, реорганізацію, закриття училищ, пансіонів при гімназіях, недільної школи для дітей ремісників та міщан при Полтавській гімназії; створення педагогічних курсів, затвердження наукових ступенів, видачу свідоцтв на право викладання, зарахування студентів; дозвіл утримувати пансіонерів; обговорення проекту статуту початкових і середніх навчальних закладів; створення в Києві будинку для божевільних, передавання справ канцелярії попечителя Київського навчального округу на зберігання до архіву Київського університету, відновлення викладання польської мови в навчальних закладах західних губерній; реорганізацію факультетів Київського університету.

Списки чиновників округу, викладачів і студентів Київського університету.

1860 232
27

Циркуляри попечителя Віленського навчального округу.

Протоколи засідань педагогічних рад навчальних закладів; звіти про їхню діяльність; звіт про лекції, прочитані в університеті. Відомості про приватні навчальні заклади, стан учнівських квартир.

Справи про відкриття недільних шкіл, парафіяльних училищ, приватних пансіонів, затвердження в навчальних закладах паралельних класів; видачу свідоцтв на право викладання; участь студентів у демонстраціях; дозвіл приватним особам утримувати пансіонерів; про обрання почесних членів Київського університету.

Списки чиновників, викладачів, лікарів, студентів.

1861 559
28

Циркуляри попечителів Віленського і Харківського навчальних округів.

Протоколи засідань педагогічних рад гімназій та училищ. Річний звіт та відомості про стан навчальних закладів. Звіт про лекції, прочитані в Київському університеті.

Справи про відкриття, реорганізацію, закриття училищ, пансіонів при гімназіях, недільних шкіл; розгляд проекту статуту загально-освітніх навчальних закладів і плану відкриття народних училищ; перейменування кафедри архітектури на кафедру будівельного мистецтва та архітектури в Київському університеті; збільшення штату архіву при університеті; приймання учнів, складання іспитів, видачу атестатів, заснування стипендій в університеті.

Списки чиновників, викладачів, лікарів, студентів. Список навчальних закладів округу.

1862 550
29

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителів Віленського, Харківського навчальних округів. Протоколи засідань Ради Київського університету, педагогічних рад гімназій. Звіт про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття, реорганізацію, закриття парафіяльних училищ; реорганізацію Ніжинського ліцею, фізико-математичного, юридичного і медичного факультетів університету, організацію публічних безкоштовних лекцій при Київському університеті; видачу свідоцтв на право викладання, зарахування студентів до університету, учнів до гімназій; складання іспитів, видачу атестатів, впровадження нового статуту університету; звільнення з університету студентів-поляків, заборону чиновникам розмовляти на службі польською мовою; заборону вчителям і чиновникам Київського навчального округу носити бороду та вуса; про складання програми викладання дисциплін у гімназіях.

Список уродженців західних губерній, яким заборонено вступ до університету.

1863 558
30

Циркуляри попечителів Віленського, Казанського, Московського і Харківського навчальних округів.

Протоколи засідань Ради Київського університету, педагогічних рад в навчальних закладах. Звіт про стан навчальних закладів.

Справи про організацію з’їзду вчителів російської мови, ліквідацію Комісії для описання губерній Київського навчального округу; заборону призначення вчителів-поляків на роботу в південно-західні губернії; відкриття народних шкіл, приватних пансіонів; зарахування до навчальних закладів, складання іспитів, видачу атестатів студентам, учням; пожертви на підтримку навчальних закладів, надання грошової допомоги вчителям; обрання почесних членів університету. Списки посібників для навчальних закладів. Списки лікарів навчальних закладів.

1864 564
31

Циркуляри попечителів Казанського, Московського, Одеського і Харківського навчальних округів. Правила преміювання учнів гімназії за кращі твори. Протоколи засідань Ради Київського університету, педагогічних рад навчальних закладів. Відомості про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття учительської семінарії, Третього реального училища (на Подолі) в Києві, Чернігівської жіночої гімназії та ін.; організацію в Києві педагогічних зібрань для вивчення питань виховання та навчання учнів; запровадження в навчальних закладах викладання Закону Божого для осіб римсько-католицького віросповідання російською мовою, про зарахування учнів, складання іспитів, видачу свідоцтв на право викладання, нагородження, пожертви на підтримку навчальних закладів; про наявність випадків епідемічних захворювань в навчальних закладах. Справа про відкриття педагогічного класу для навчання вчителів народних шкіл.

Списки чиновників та викладачів. Звернення з проханням про зарахування на службу до навчальних закладів.

1865 630
32

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Звіт про стан навчальних закладів.

Статути гімназій. Програма викладання предметів у гімназіях.

Справи про ремонт будівель гімназій, надання дозволу на видання газети “Друг народа”: виключення з податного стану студентів університету; відведення цвинтаря для поховання трупів анатомічного театру Київського університету; святкування 100-річчя з дня народження М. М. Карамзіна; видачу свідоцтв на право викладання; заснування стипендій в навчальних закладах; призначення пенсій вдовам чиновників, переміщення, звільнення, надання відпусток вчителям, про наявність випадків епідемічних захворювань в навчальних закладах.

Листування з питань доцільності об’єднання Київського центрального архіву давніх актів та Комісії для розгляду давніх актів.

1866 529
33

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про відкриття народних шкіл, приватних пансіонів, закриття Педагогічних курсів, видачу свідоцтв на звання вчителя; святкування 100-річчя з дня народження І. А. Крилова; дозвіл на зарахування студентів та учнів-поляків до навчальних закладів; призначення премій учням гімназій за кращі твори; переміщення, призначення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, відрядження за кордон. Розклад іспитів в гімназіях.

Списки чиновників Київського навчального округу.

1867 426
34

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Положення про спеціальні іспити по Міністерству народної освіти. Проект статуту товариства природознавців. Звіт про викладання навчальних дисциплін у Ніжинському ліцеї. Протоколи засідань Ради Київського університету. Розклади іспитів у гімназіях.

Справи про відкриття приватних навчальних закладів; видачу свідоцтв на право викладання в парафіяльних училищах; зарахування до навчальних закладів, складання іспитів, видачу атестатів; виключення студентів університету з податного стану, надання вчителям дозволу на одруження; організацію при гімназіях ощадно-позичкових кас; благоустрій шляхів, будівництво мостів; нагляд за початковими навчальними закладами, дирекціями гімназій; пожертви на підтримку навчальних закладів, обрання почесних членів університету, зарахування, переміщення, звільнення, нагородження, відрядження за кордон викладачів. Списки чиновників.

1868 475
35

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Статистичні відомості про кількість навчальних закладів та учнів у них в окрузі. Звіт про викладання навчальних дисциплін у Київському університеті.

Справи про відкриття, реорганізацію, закриття училищ, пансіонів при гімназіях; про видачу свідоцтв на звання вчителя; відрядження викладачів до Москви на з’їзд природознавців; святкування 50-річчя заснування Ніжинського ліцею; виключення з податного стану помічників аптекаря; затвердження форменого одягу учнів гімназій; порушення громадського порядку студентами університету в театрі Шато-де-Флер, призначення викладачів в учительську семінарію; переміщення, звільнення, надання відпусток, обрання почесних членів університету. Списки чиновників; список пенсіонерів.

Розклад іспитів і уроків у гімназіях.

Списки початкових навчальних закладів у Чернігівській і Полтавській губерніях.

Листування щодо проекту правил для позаштатних професорів, схваленого Радою Київського університету.

1869 512
36

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителів Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету. Звіт про викладання навчальних дисциплін у Київському університеті. Інспектування попечителем навчальних закладів.

Справи про відкриття навчальних закладів, проведення в Києві з’їзду викладачів природознавчих наук Київського навчального округу; зміни в програмі викладання дисциплін у навчальних закладах; затвердження проекту статуту земської школи в Полтаві; видачу свідоцтв на право викладання, виключення вчителів з податного стану, дозвіл професорам читати публічні лекції; відрядження викладачів за кордон; зарахування на навчання в гімназіях; пожертви на підтримку навчальних закладів; призначення, переміщення, звільнення викладачів, чиновників. Списки чиновників.

Розклади іспитів в навчальних закладах.

1870 412
37

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Правила складання іспитів на факультетах Київського університету; розклад лекцій Київського університету.

Справи про відкриття реального училища в Києві, створення в Києві Комітету для сприяння політехнічній виставці в Москві; включення доповнень до статуту гімназій і прогімназій; заснування в м. Глухові дитячого притулку; дозвіл приватним особам утримувати учнів гімназій; про видачу свідоцтв на право викладання; виключення вчителів з податного стану; призначення, переміщення, звільнення, нагородження, наукові відрядження викладачів за кордон.

1871 441
38
1 стіл

Укази Сенату; циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету. Звіт про стан навчальних закладів.

Справи про проведення у 1874 р. в Києві ІІІ Археологічного з’їзду; реорганізацію повітових училищ, створення вчительських інститутів, зокрема у Глухові; затвердження статуту Київського товариства розповсюдження письменності; виключення вчителів з податного стану; звільнення політично неблагонадійних вчителів, наукові відрядження за кордон; прищеплювання віспи учням; про наявність випадків епідемічних захворювань в навчальних закладах; про видачу свідоцтв на звання вчителя, заснування стипендій в навчальних закладах; нагородження чиновників і викладачів, списки чиновників, списки студентів Київського університету.

Відомості про час відкриття гімназій, що існують вже понад 40 років; про навчальні заклади, в яких введено викладання гімнастики.

1872 196
39
1 стіл

Циркуляри попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету; розклад лекцій в університеті. Розклад іспитів у навчальних закладах.

Справи про відкриття реального училища в Житомирі, реорганізацію шкіл і прогімназій; видачу свідоцтв на звання вчителя; надання дозволу чиновникам на утримання учнів; виключення вчителів з податного стану; про наявність випадків епідемічних захворювань в навчальних закладах; про зарахування до навчальних закладів; призначення, переміщення, звільнення, призначення пенсій, нагородження викладачів.

Відомості про оплату за навчання в Полтавській губернії.

1873 257
40
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету.

Справи про заснування при Київському університеті курсів фельдшериць, юридичного товариства, відкриття при акушерській клініці поліклініки; реорганізацію Ніжинського ліцею в історико-філологічний інститут, відкриття при Хорольському училищі школи шовківництва; дозвіл професорам читати публічні лекції; про видачу свідоцтв на звання вчителя, звільнення політично неблагонадійних учителів, відрядження за кордон, нагородження, зарахування до Київського університету студентів; військову повинність.

Списки чиновників; відомості про викладачів навчальних закладів.

1874 199
41
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету.

Справи про відкриття в Києві відділу Товариства класичної педагогіки і філології; призначення в Комісію для перегляду статуту університетів помічника попечителя та ректора Київського університету; відкриття і реорганізацію приватних училищ; видачу свідоцтв на звання вчителя, зарахування студентів до університету, складання іспитів; звільнення політично неблагонадійних вчителів, призначення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів. Списки чиновників.

Розклад іспитів у навчальних закладах.

1875 205
42
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету та конференції Ніжинського історико-філологічного інституту. Статистичні відомості до звіту про стан навчальних закладів. Розклад іспитів у навчальних закладах.

Справи про захист дисертацій, видачу свідоцтв на звання вчителя, зарахування до навчальних закладів, складання іспитів, видачу атестатів, заборону вчителям на приватні уроки учням тих навчальних закладів, де вони працюють; про призначення, звільнення, призначення пенсій викладачам, чиновникам, заснування позичково-ощадної каси при Київському реальному училищі. Формулярні списки чиновників.

1876 209
43
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету. Звіт про стан навчальних закладів. Розклад іспитів у реальних училищах.

Справи про відкриття прогімназії в м. Переяслав; видачу свідоцтв на звання вчителя; зарахування до навчальних закладів, складання іспитів, виключення вчителів з податного стану: про призначення, переміщення, нагородження, призначення пенсій викладачам, наукові відрядження за кордон.

Формулярні списки чиновників.

1877 164
44
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Звіт про стан навчальних закладів. Розклад іспитів у навчальних закладах.

Відомості про кількість лікарів, почесних попечителів і учнів в навчальних закладах.

Справи про відкриття, реорганізацію, закриття училищ; дозвіл професорам читати публічні лекції, проведення екскурсій для учнів реальних училищ; зарахування студентів до Ніжинський історико-філологічний інститут, видачу свідоцтв на звання вчителя, виключення вчителів з податного стану; призначення, переміщення, звільнення, відрядження за кордон, нагородження чиновників.

1878 245
45
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету. Правила складання іспитів для учениць жіночих гімназій. Розклад іспитів в навчальних закладах.

Справи про відкриття, реорганізацію, закриття приватних навчальних закладів; видачу свідоцтв на звання вчителя, виключення вчителів з податного стану, обрання членів попечительських рад жіночих гімназій, посилення нагляду за приватними учнівськими квартирами; відкриття метеорологічної станції при Суразькій семінарії; про призначення, переміщення, звільнення, наукові відрядження за кордон, нагородження, призначення пенсій; зарахування студентів у Київський університет, складання іспитів.

Формулярні списки чиновників.

1879 240
46
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань Ради Київського університету. Звіт про стан навчальних закладів. Розклад лекцій, іспитів у Київському університеті, реальних училищах та ін. навчальних закладах.

Справи про складання до 1884 р. звіту про 50-річну діяльність Київського університету; відкриття, реорганізацію і закриття приватних навчальних закладів; видачу свідоцтв на звання вчителя; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон.

Формулярні списки чиновників та осіб, які склали присягу на вірність царю.

1880 127
47
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя; виключення вчителів з податного стану, зарахування учнів у гімназії, училища; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон; військову повинність, складання присяги Олександру Ш службовцями та учнями.

Список викладачів навчальних закладів. Формулярні списки чиновників.

1881 129
48
1 стіл

Річний звіт про стан Київського навчального округу.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя; виключення з податного стану студентів університету; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон. Справа щодо службових зловживань колишнього тимчасового помічника завідуючого Центральним архівом давніх актів А. М. Верминського.

1882 97
49
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти. Річні звіти про стан навчальних закладів.

Правила про звільнення в запас чиновників військово-медичного відомства: лікарів, фармацевтів, ветеринарів. Відомості про вакантні посади вчителів.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя; виключення вчителів з податного стану, зарахування учнів у гімназії, училища; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, нагородження викладачів, студентів, наукові відрядження за кордон.

Формулярні списки чиновників.

1883 98
50
1 стіл

Звіт про стан навчальних закладів.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя, затвердження членів попечительських рад жіночих гімназій і прогімназій; надання відомостей про вакантні посади вчителів середніх навчальних закладів; затвердження ординарних професорів Київського університету у званні заслужених; складання відомостей про законовчителів навчальних закладів м. Києва; про призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон професорів Київського університету. Списки чиновників.

1884 125
51
1 стіл

Звіт про стан навчальних закладів.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя, обрання серед професорів Київського університету членів попечительської ради, надання відомостей про вакантні посади вчителів середніх навчальних закладів; обрання почесних членів університету; про призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон; складання списку військових у відставці, які працювали в закладах Міністерства народної освіти в м. Києві. Список чиновників.

1885 125
52
1 стіл

Звіт про стан навчальних закладів.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя, виключення з податного стану вчителів, надання відомостей про наявні вакантні посади в середніх навчальних закладах; заборону євреям обіймати посади приват-доцентів у Київському університеті, заборону римо-католикам працювати вчителями в західних губерніях; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій чиновникам, вчителям, наукові відрядження за кордон викладачів. Списки чиновників.

1886 112
53
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Звіт про стан навчальних закладів.

Справи про введення позаштатних посад на кафедрах Київського університету, видачу свідоцтв на звання вчителя, надання відомостей про наявні вакантні посади вчителів в середніх навчальних закладів, заходи щодо поліпшення вивчення іноземних мов у гімназіях; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон.

Журнал засідань ради при попечителі Київського навчального округу.

1887 107
53 а
1 стіл

Звіт про стан навчальних закладів.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя, надання відомостей про наявні вакантні посади в середніх навчальних закладах; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон, підвищення по службі чиновників, формулярні списки.

1888 104
54
1 стіл

Звіт про стан навчальних закладів.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя, підвищення по службі чиновників, надання відомостей про наявні вакантні посади вчителів у середніх навчальних закладах; заборону католикам відкривати приватні навчальні заклади та викладати в університеті; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон. Списки чиновників.

1889 120
55
1 стіл

Справи про стан навчальних закладів, видачу свідоцтв на звання вчителя, затвердження членів попечительських рад у гімназіях, надання відомостей про наявні вакантні посади вчителів у середніх навчальних закладах, введення позаштатних посад на кафедрах Київського університету, призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон. Список чиновників з відомостями про підвищення їх по службі.

1890 153
57
1 стіл

Програми для вступу в Глухівський учительський інститут та учительські семінарії.

Справи про стан навчальних закладів, поновлення призову на військово-медичну службу стипендіатів медичного факультету Київського університету; видачу свідоцтв на звання вчителя, введення позаштатних посад на кафедрах Київського університету; затвердження кандидатур до попечительських рад при гімназіях; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон. Формулярні списки чиновників.

1891 190
58
1 стіл

Справи про стан навчальних закладів, видачу свідоцтв на звання вчителя, надання відомостей про наявні вакантні посади в середніх навчальних закладах, затвердження членів попечительських рад гімназій; призначення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон. Відомості про чиновників.

1892 132
59
1 стіл

Звіт про стан навчальних закладів.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя, затвердження членів попечительських рад гімназій, запровадження нових посад в Київському університеті; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження, наукові відрядження за кордон.

Справа столоначальника канцелярії Київського навчального округу А. Сопоцинського, запідозреного в службових зловживаннях

1893 121
59 а
1 стіл

Справи про стан навчальних закладів, видачу свідоцтв на звання вчителя, приведення до присяги Миколі ІІ чиновників і учнів, запровадження нових посад в Київському університеті, складання списку чиновників Київського навчального округу та викладачів навчальних закладів м. Києва; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження, наукові відрядження за кордон. Формулярні списки чиновників.

1894 135
60
1 стіл

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя, складання іспитів чиновниками для одержання першого класного чину, запровадження нових посад в Київському університеті; призначення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон. Формулярні списки чиновників.

Список осіб, які одержали свідоцтва на звання вчителя, учнів аптекаря та перший класний чин.

1895 135
61
1 стіл

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя, надання відомостей про вакантні посади в середніх навчальних закладах, введення в Глухівському учительському інституті посади вчителя праці; складання іспитів чиновниками для одержання першого класного чину; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, наукові відрядження за кордон, обрання почесних членів університету.

1896 153
62
1 стіл

Справи про реорганізацію приватного училища в м. Києві в прогімназію; видачу свідоцтв на звання вчителя, складання іспитів чиновниками для одержання першого класного чину, заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам, затвердження положення про новий формений одяг чиновників Міністерства народної освіти, розподіл уроків між викладачами Першої гімназії м. Києва; призначення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій чиновникам, викладачам, пожертви на підтримку університету.

1897 142
64
1 стіл

Справи про підвищення по службі чиновників, надання відомостей про наявні вакантні посади вчителів у середніх навчальних закладах; заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; розподіл уроків у навчальних закладах Київської, Подільської і Волинської губерній; видачу чиновникам паспортів та довідок на проживання, створення при Київському університеті підсекції повітроплавання та обрання професора М.Є. Жуковського членом Розпорядчого комітету Х з’їзду природознавців; призначення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій чиновникам і викладачам.

1898 105
65
1 стіл

Справи про надання жінкам-лікарям прав, однакових з чоловіками; запровадження при вчительських інститутах посади почесного попечителя; формений одяг для жінок – працівниць Міністерства народної освіти; надання відомостей про наявні вакантні посади в середніх навчальних закладах; розподіл уроків між учителями в навчальних закладах Київської, Подільської, Волинської, Чернігівської губерній, підвищення по службі чиновників, призначення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів.

1899 133
66
1 стіл

Справи про реорганізацію училищ, розподіл уроків між учителями в навчальних закладах Київської, Подільської, Волинської, Чернігівської, Полтавської губерній, заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; надання відомостей про наявні вакантні посади в середніх навчальних закладах; призначення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, чиновників.

1900 111
67
1 стіл

Справи про розподіл уроків між учителями навчальних закладів Київської, Подільської, Волинської. Чернігівської, Полтавської губерній, заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; надання відомостей про наявні вакантні посади в середніх навчальних закладах; дозвіл жінкам викладати музику в чоловічих навчальних закладах; призначення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, чиновників.

1901 54
68
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про надання чинів службовцям, заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам, розподіл уроків між учителями навчальних закладів Київської, Подільської, Волинської. Чернігівської, Полтавської губерній; надання відомостей про наявні вакантні посади в навчальних закладах; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, чиновників.

1902 94
69
1 стіл

Справи про надання відомостей про службовців Київського навчального округу, які брали участь в обороні Севастополя, про лікарів, які працювали в навчальних закладах; про наявні вакантні посади вчителів у навчальних закладах; розподіл уроків у реальних училищах і прогімназіях; присвоєння чинів, призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів, чиновників.

1903 133
70
1 стіл

Відомості про чиновників та лікарів Київського навчального округу, наявні вакантні посади в навчальних закладах.

Справи про призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій викладачам і вдовам службовців округу, наукові відрядження за кордон; присвоєння чинів службовцям округу.

1904 68
71
1 стіл

Накази про присвоєння чинів службовцям округу. Відомості про чиновників та лікарів Київського навчального округу; наявні вакантні посади в навчальних закладах.

Справи про відкриття, реорганізацію прогімназій; заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій викладачам округу, наукові відрядження професорів за кордон.

1905 124
72
1 стіл

Циркуляри попечителя Київського навчального округу.

Накази про присвоєння чинів службовцям округу.

Справи про заборону чиновникам округу брати участь в протиурядових партіях, товариствах, спілках; медичний огляд чиновників; розподіл уроків у гімназіях, реальних та технічних училищах; про призначення, переміщення, звільнення, надання відпусток, призначення пенсій, нагородження викладачів.

Списки керівників середніх навчальних закладів, осіб з вищою освітою, які не мають звання вчителя та службовців, виділених для участі в виборах до Державної думи. Звернення з проханням про зарахування на службу до навчальних закладів.

1906 125
73
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Накази про призначення, переміщення, звільнення, присвоєння чинів і нагород службовцям округу.

Справи про відкриття в Києві на кошти Управління Південно-Західної залізниці гімназії; розподіл уроків у гімназіях, прогімназіях м. Києва; заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; наукові відрядження викладачів за кордон. щодо включення окремих місцевостей Седлецької та Люблінської губерній до складу Волинської губернії.

1907 182
74
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

1908 317
75
1 стіл

Циркуляри попечителя Київського навчального округу.

Справи про надання чинів службовцям, призначення експертів у суди із викладачів навчальних закладів; про наявні вакантні посади в навчальних закладах, розподіл уроків у середніх навчальних закладах; нагородження, призначення пенсій чиновникам, викладачам. Листування щодо включення представників відомства Міністерства народної освіти до складу комісій низки установ з розбору та знищення старих архівних справ.

Звернення з проханням про зарахування на службу до навчальних закладів. Книга наказів про переміщення по службі.

1909 120
78
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Відомості про народні училища та їхній особовий склад; кількість посад лікарів у навчальних закладах.

Справи про розподіл уроків у гімназіях; заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; наявні вакантні посади в середніх та початкових навчальних закладах; наукові відрядження викладачів за кордон, нагородження службовців і почесних громадян за багаторічну діяльність. Звернення з проханням про зарахування на службу до навчальних закладів.

1910 169
79
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про розподіл уроків у навчальних закладах; заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; наявні вакантні посади викладачів у середніх навчальних закладах; наукові відрядження за кордон викладачів, надання чинів, нагородження службовців за благодійницьку діяльність.

Штатний розпис дирекцій народних училищ; Звернення з проханням про зарахування на службу до навчальних закладів.

1911 169
80
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про утворення Холмської губернії; підпорядкування навчальних закладів попечителю Київського навчального округу; підготовку до відкриття виставки, присвяченої 300-річчю Дома Романових; надання чинів службовцям; про особовий склад Київського університету, гімназій, училищ та ін.; розподіл уроків у навчальних закладах. Звернення з проханням про зарахування на службу до навчальних закладів.

1912 434
81
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету. Законопроекти та пропозиції Міністерства народної освіти з питань освіти, що були подані на затвердження Державної Думи. Доповідна записка директора Ніжинського історико-філологічного інституту про відновлення Ніжинського юридичного ліцею та з інших питань діяльності інституту.

Справи про заворушення студентів Київського університету; виховну роботу в університеті; військову повинність студентів, захист дисертацій, призначення стипендій, надання допомоги, пільг для навчання студентів; видачу свідоцтв на звання вчителя, складання іспитів, благодійних вистав на користь бідних учнів; про затвердження кошторисів у вищих навчальних закладах; питання практичного застосування закону від 28 червня 1912 р. про центральні архіви давніх актів західних губерній; про особовий склад Київського університету, Ніжинського історико-філологічного інституту, київських жіночих курсів.

1913 103
82
1 стіл

Законопроекти Міністерства народної освіти з питань освіти, що були подані на затвердження Державної думи. Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу. Протоколи засідань Ради Київського університету.

Звіт про утримання дачі-колонії в с.Плюти Київського повіту.

Справи про затвердження кошторисів вищих навчальних закладів; складання іспитів на звання вчителя, помічника аптекаря; зарахування до університету, військову повинність студентів, затвердження положення про стипендії; влаштування вистав на користь бідних студентів; особовий склад Ніжинського історико-філологічного інституту, наукові відрядження за кордон; про результати перевірки організації викладання навчальних дисциплін та лекцій в університеті.

1914 107
83
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу. Протоколи засідань Ради Київського університету.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителя; складання іспитів, призначення стипендій, надання допомоги, пільг; захист дисертацій, військову повинність студентів; кошториси вищих навчальних закладів та видавничого комітету округу; про курси підготовки вчителів середніх навчальних закладів.

1914 110
84
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету. Звіти по вищим навчальним закладам.

Справи виховних комісій Київського університету; про видачу свідоцтв на звання вчителя, помічника аптекаря; складання іспитів, призначення стипендій, надання допомоги, пільг для студентів, захист дисертацій, військову повинність студентів; організацію вистав на користь бідних студентів; про затвердження кошторисів у вищих навчальних закладах; особовий склад Київського університету, Ніжинського історико-філологічного інституту; про курси підготовки вчителів середніх навчальних закладів.

1916 94
85
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради Київського університету. Відомості про стан середніх навчальних закладів.

Справи про відкриття гімназій, прогімназій, вечірніх курсів для дорослих; видачу свідоцтв на звання вчителя, помічника аптекаря, складання іспитів, призначення стипендій, надання допомоги, пільг для студентів; про військову повинність, затвердження кошторисів вищих навчальних закладів, ремонтні роботи в будинках вищих навчальних закладів; про курси для підготовки вчителів середніх навчальних закладів; особовий склад Київського університету, Ніжинського історико-філологічного інституту.

1917 285
86
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань Ради професорів Київського університету, видавничого комітету; комісії з народної освіти. Звіт видавничого комітету про видання ювілейних брошур Київського навчального округу.

Статут асоціацій наукових установ, товариств і вищих шкіл м. Києва.

Відомості про середні навчальні заклади, приватні училища, курси для дорослих тощо. Формулярні списки службовців навчальних закладів.

Описи справ та майна канцелярії Київського навчального округу, підготовлені до передавання в архів.

1918 613
87
Т.1, 2 стіл

Укази Сенату, циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про переїзд Волинського ліцею до м. Києва та заснування Київського університету; організацію та утримання ботанічного саду та греблі; улаштування водопроводу, каналізації; відкриття друкарні, літографії, фізичного кабінету та ін.; комплектування штату викладачів університету; придбання обладнання; правила для студентів університету; положення про будівництво та відкриття Інституту шляхетних дівчат, школи землемірів, Другої київської гімназії, Новгород-Сіверської, Чернігівської та ін. гімназій, єврейської друкарні та лікарні у м. Житомирі; звіти будівельної комісії про будівництво гімназій; фінансові звіти Ніжинського ліцею, єврейських училищ; кошториси на утримування навчальних закладів, пансіонів, казеннокоштних студентів; придбання книг та періодичних видань для бібліотек, виплату жалування викладачам і службовцям, пожертви на підтримку навчальних закладів.

Розпорядження про заснування губернських та повітових єврейських училищних комісій у Київській, Подільській, Чернігівській, Полтавській губерніях; відомості про кількість єврейських навчальних закладів в окрузі, статистичні відомості про учнів; справи про стягування свічного збору з єврейських товариств Подільської губернії; складання опису архітектурних пам’яток Волинської губернії. План частини м. Києва поблизу Золотих воріт.

Перелік посібників з малювання для навчальних закладів.

Таблиця цін на продовольчі товари, фураж, паливо, тканини в м. Ніжині у 1837р.

Перевідна таблиця.

1833-1852 2777
87
Т.2, 2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Положення про державні єврейські училища та звіт про ревізію приватних єврейських навчальних закладів. Протоколи складання іспитів у Житомирському рабинському училищі.

Інструкція про права та обов’язки лікарів.

Фінансові звіти управління Київського навчального округу, навчальних закладів, учнівських квартир.

Кошториси на утримання будинків Київського університету, ботанічного саду, лікарні, гімназій, пансіонів, учнівських квартир, казеннокоштних студентів. Правила продажу рослин та фруктів ботанічним садом Київського університету.

Справи про будівництво та ремонт приміщень Київського університету, Ніжинського ліцею, гімназій; влаштування у будинках навчальних закладів вентиляції; переобладнання астрономічної обсерваторії університету; про відправлення до Міністерства народної освіти планів будинків навчальних закладів; відкриття лікарні для лікування холери; порядок прищеплювання віспи учням; про придбання книг, періодичних видань, обладнання шкільного знаряддя для навчальних закладів; стягування свічного збору з єврейських общин; передавання грошей від благодійних вистав до бібліотеки університету, недільних шкіл; про військову повинність студентів, учнів; виплату жалування попечителю М. І. Пирогову, вчителям, службовцям; про зарахування до навчальних закладів державним коштом дітей та родичів офіцерів, загиблих або поранених у боях під м. Севастополем.

Карта Волинської губернії із зазначенням навчальних закладів.

1852-1864 2158
87
Т.3, 2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Програми викладання навчальних дисциплін у гімназіях. Протоколи засідань педагогічних рад гімназій, прогімназій, училищ. Звіти про прибутки та видатки єврейських навчальних закладів, реальних училищ. Звіти про діяльність товариства природознавців, фінансовий звіт округу. Кошториси на утримання Київського університету, центрального архіву давніх актів, Ніжинського історико-філологічного інституту, середніх навчальних закладів.

Справи про відкриття при Київському університеті кафедри дитячих хвороб, при Київському військовому шпиталі психіатричного відділення; про необхідність скликання педагогічних з’їздів; з’їзду природознавців; відкриття педагогічного відділення виставки в Парижі; про участь навчальних закладів у ХV промислово-мистецькій виставці у Москві, про відкриття вчительської семінарії в м. Коростишеві, народних та єврейських училищ, бібліотек; заснування в м. Києві Місіонерського товариства; затвердження статутів товариств допомоги бідним учням Першої Київської гімназії, прогімназій, Роменського, Глухівського училищ та ін.; про ремонт і будівництво приміщень університету, огорожі ботанічного саду; учительських семінарій, церков при гімназіях та ін.; про зміни в статутах гімназій і прогімназій; правила нарахування стипендій та складання іспитів студентами, підготовку проекту положень про плату за навчання; введення тілесних покарань у середніх навчальних закладах; стягування свічного збору; виплату жалування викладачам, вчителю малювання М. І. Мурашка та ін.; списки вчителів православного віросповідання, які отримали підвищене жалування за рахунок конфіскованих маєтків польських поміщиків; про виділення грошей на віспощеплення учнів, про нагородження студентів, які брали участь у боротьбі з епідемією холери; пожертви вчителів та службовців на медичне обслуговування армії та на підтримку сімей солдатів, загиблих на війні; улаштування благодійних вистав для збору грошей на будівництво пам’ятників О. С. Пушкіну в Москві, М. В. Гоголю в Ніжині; про святкування 50-річчя Київського університету, Другої Київської гімназії; 100-річчя В. А. Жуковського, 900-річчя Хрещення Русі; про придбання книг, періодичних видань, обладнання для навчальних закладів; передавання книг із римо-католицьких монастирів південно-західних губерній, що припинили свою діяльність, до бібліотек навчальних закладів; про передавання до бібліотеки університету перших примірників дисертацій з юриспруденції; списки книг для навчальних закладів, розглянуті цензурним комітетом університету; звільнення від військової повинності уродженців Царства Польського. Відомості про приналежність м. Немирова графу Потоцькому.

Перевідна таблиця.

1864–1889 2042
142
1 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про перебування імператора в м. Рівне під час військових маневрів; розклад іспитів у навчальних закладах, розподіл уроків та затвердження класних керівників у гімназіях, реальних училищах, придбання книг та періодичних видань для бібліотек навчальних закладів, зарахування до Київського університету студентів; улаштування Київським драматичним товариством літературних вечорів, відкриття в м. Києві курсів драматургії та мистецтва.

1890 47
143
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань педагогічних рад гімназій та прогімназій. Звіти про стан гімназій.

Справи про відкриття гімназій, прогімназій; запровадження нових правил складання іспитів учнями гімназій; розподіл уроків, розклад лекцій, уроків та іспитів у навчальних закладах та затвердження класних керівників у середніх навчальних закладах; придбання для бібліотек навчальних закладів книг та періодичних видань, портретів та погрудь видатних діячів.

1891 56
144
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань педагогічних рад навчальних закладів. Звіти про діяльність гімназій, прогімназій, училищ.

Справи про розподіл уроків у навчальних закладах та затвердження класних керівників, придбання книг та періодичних видань для бібліотек; про тимчасове припинення занять у навчальних закладах через значне зниження температури повітря; складання іспитів студентами та учнями, про влаштування благодійних вистав на користь бідних учнів. Списки та характеристики учнів.

1892-1893 120
145
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань ради університету, педагогічних рад навчальних закладів. Правила складання іспитів на звання зубного лікаря.

Справи про приймання студентів у Київський університет; відкриття приватних навчальних закладів, реорганізацію Новозибківського реального училища, відкриття механіко-технічного відділення при Київському реальному училищі; розклад уроків у середніх навчальних закладах; придбання книг та періодичних видань для бібліотек, про залишення учнів на повторний курс, улаштування благодійних вистав на користь бідних учнів. виготовлення експонатів для мистецької виставки в м. Нижній Новгород.

1894 57
146
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про відкриття при історико-філологічному факультеті Київського університету кабінету експериментальної психології; затвердження проекту Київського педагогічного товариства взаємодопомоги; про організацію в м. Києві Х з’їзду природознавців та лікарів; виготовлення експонатів для мистецько-промислової виставки в м. Києві; відрядження викладачів середніх навчальних закладів у Москву на з’їзд з питань технічної та професійної освіти; про відкриття приватних навчальних закладів, гімназії в м. Кременець; про правила складання іспитів у реальних училищах; організацію при середніх навчальних закладах вечірніх та недільних занять з малювання та креслення для ремісників; заборону приймання в навчальні заклади м. Києва дітей євреїв, які мешкають поза містом; про виготовлення антидифтерійної сироватки.

1895 55
147
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань педагогічних рад навчальних закладів. Звіти про стан навчальних закладів.

Справи про розширення викладання агрономії в Київському університеті; створення в університеті фізико-математичного товариства; відкриття ХІ Aрхеологічного з’їзду в м. Києві, промислової та сільськогосподарської виставки в м. Києві; відкриття гімназій, реорганізацію училищ, дозвіл на заснування зуболікарської школи в м. Києві.

Програма святкування Російським товариством збереження народного здоров’я 100-річного ювілею введення віспощеплення за методом Е. Дженнера.

1896 74
148
1 стіл

Протоколи засідань педагогічних рад середніх навчальних закладів. Звіти про стан навчальних закладів.

Справи про створення в м. Києві політехнічного інституту, реорганізацію історико-філологічного Ніжинського інституту у вищий сільськогосподарський навчальний заклад; відкриття при медичних факультетах університетів курсів для студентів і лікарів лікування чуми; при Київському університеті психіатричного товариства; про відкриття в м. Парижі курсів для викладачів французької мови з іноземців та відрядження на них вчителів; введення уроків гігієни в середніх навчальних закладах, складання іспитів, передплату періодичних видань у навчальних закладах.

1897 73
149
2 стіл

Звіт про стан навчальних закладів. Відомості про кількість учнів і викладачів у навчальних закладах.

Справи про відкриття навчальних закладів; заснування Полтавського гуртка аматорів фізичних наук; про організацію літературних вечірок, публічних лекцій, складання іспитів; правила поведінки учнів; встановлення нагляду за учнями в позаурочний час; правила приймання євреїв у навчальні заклади; відрядження викладачів за кордон на міжнародні конгреси.

Списки осіб, які склали іспити на звання вчителя. Подяки болгар в зв’язку з 20-річчям визволення Болгарії від турецької неволі; про підготовку до святкування 100-річчя з дня народження О. С. Пушкіна.

1898 57
150
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів; статути товариств, зокрема місцевих осередків “Товариства допомоги нужденним учням”.

Справи про відкриття в Кам’янець-Подільському середнього промислового училища, в Полтаві – пансіонату-притулку для виховання дворян; заснування в м. Києві товариства народних дитячих садків, улаштування при Київському університеті дерматологічного товариства, курсів для удосконалення лікарів; товариства аматорів вивчення Полтавської губ., студентської їдальні в м. Києві; відзначення 100-річчя з дня смерті засновника Ніжинського історико-філологічного інституту О. А. Безбородька; складання іспитів, виписку періодичних видань, військову повинність в навчальних закладах.

1899 56
151
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти. Протоколи засідань педагогічних рад навчальних закладів. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття навчальних закладів, збільшення штатної чисельності Київського центрального архіву давніх актів; відновлення при університеті вищих жіночих курсів; створення при управлінні Київського навчального округу педагогічного музею; організацію шкільних позичкових кас; розробку програм викладання дисциплін, складання іспитів, влаштування вистав, публічних лекцій в навчальних закладах; про відзначення 50-річчя з дня смерті М. В. Гоголя.

1900 52
152
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань педагогічних рад. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів. Програми викладання дисциплін у середніх навчальних закладах.

Справи про відкриття та реорганізацію навчальних закладів, гуртожитку для дітей членів товариства взаємодопомоги учням народних училищ; про зміни статуту та штатів університету, складання іспитів, передплату періодичних видань для навчальних закладів, влаштування екскурсій для учнів.

1901 50
153
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань педагогічних рад. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів. Програми викладання дисциплін у навчальних закладах.

Справи про відкриття при Київському університеті повивальної школи; курсів декламування та виразного читання для студентів; запровадження в навчальних закладах викладання закону “єврейської віри”, про обмеження кількості євреїв у середніх навчальних закладах; скасування тілесних покарань учнів з селян у нижчих та середніх навчальних закладах.

Списки осіб, які перебували під гласним наглядом поліції.

1902 88
154
2 стіл

Протоколи засідань педагогічних рад. Протоколи засідань попечительської ради Першого Київського комерційного училища з приводу заворушень та зібрань учнів. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про проведення в Києві з’їзду викладачів природознавчих наук; участь у Першому міжнародному конгресі шкільної гігієни в м. Нюрнберзі; відкриття, реорганізацію навчальних закладів; про введення загальної форми санітарних звітів у середніх навчальних закладах, відкриття при Ніжинському історико-філологічному інституті історико-філологічного гуртка; складання іспитів, приймання учнів, передплату періодичних видань.

1903 78
155
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань педагогічних рад. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів. Відомості про наукові товариства.

Справи про участь викладачів у Другому міжнародному конгресі в м. Берні з викладання малювання, створення при університеті наукових студентських гуртків, відкриття при військовому шпиталі відділення лікування вуха, горла, носа; про передавання у відання Міністерства народної освіти шкіл з підготовки зубних лікарів; надання дозволу на видання журналу “Педагогическая мысль”.

1904 61
156
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань педагогічних рад. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття гімназій, училищ, про зміни в статуті Ніжинського історико-філологічного інституту; про заворушення та страйки учнів; складання іспитів, зарахування до Київського університету, гімназій; передплату періодичних видань для навчальних закладів.

1905 126
157
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань педагогічних рад. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття при гімназіях та училищах почтово-телеграфних курсів, курсів для вчителів з фізики та механіки, французької та німецької мов; відрядження викладачів на Перший з’їзд з педагогічної психології; про введення в середніх навчальних закладах викладання гігієни, гімнастики; про страйки в гімназіях і училищах м. Києва; про обов’язковість шкільної форми; про батьківські комітети в навчальних закладах.

1906 106
158
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань педагогічних рад, директорів навчальних закладів. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про страйки та заворушення в Київському університеті, Вищих жіночих курсах, відкриття при Вищих жіночих курсах юридичного відділення; про створення комісії для обговорення питань з викладання навчальних дисциплін; улаштування зразкового фізичного кабінету в м. Києві, математичного семінару; припинення приймання дітей євреїв у Першу київську гімназію; про батьківські комітети в середніх навчальних закладах; складання іспитів, запровадження нової форми атестатів, перевірка оригінальності атестатів; про заходи з запобігання захворюваності на холеру.

Списки викладачів середніх закладів, інспекторів народних училищ.

1907 151
159
2 стіл

Протоколи засідань педагогічних рад. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття навчальних закладів; заснування хірургічного товариства “Спілки студентських представників”; вироблення положень постановки шкільної освіти в Чернігівській, Волинській, Подільській, Київській, Полтавській губерніях; правила складання іспитів у середніх навчальних закладах; підготовку до з’їзду директорів середніх навчальних закладів; проведення вистав, публічних лекцій тощо, посилення нагляду за поведінкою учнів, дозвіл відвідувати кінематограф, видання учнями журналів з дозволу керівництва; про підготовку до святкування 100-річчя з дня народження М. В. Гоголя, 200-річчя Полтавської битви.

Списки осіб, які одержали атестати про закінчення навчальних закладів Одеського, Варшавського, Петербурзького, Московського, Київського навчальних округів.

1908 165
160
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань педагогічних рад. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про створення при Київському університеті фізико-хімічного товариства, педагогічного інституту в м. Києві; про відрядження викладачів за кордон на курси англійської мови у Лондонському та Оксфордському університетах, на з’їзд законовчителів середніх навчальних закладів; заходи з поліпшення фізичного здоров’я учнів середніх навчальних закладів; складання іспитів, приймання учнів, звільнення за погану поведінку, позашкільний нагляд за учнями; про святкування 200-річчя Полтавської битви, 100-річчя Першої київської гімназії.

Плани помешкань приватних навчальних закладів.

Справи про інспектування навчальних закладів.

1909 162
161
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань педагогічних рад. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів. Статут Другої полтавської гімназії. Штатний розпис викладачів Ніжинського історико-філологічного інституту.

Справи про заснування курсів для санітарних лікарів при Київському університеті, розширення викладання агрономії в університеті; затвердження проекту статуту жіночого університету, замість “Положення про Вищі жіночі курси в м. Києві”; про з’їзд викладачів давніх мов у м. Санкт-Петербурзі, складання іспитів, зарахування, виключення студентів та учнів навчальних закладів; посилення нагляду за учнями, улаштування спортивних ігор у м. Києві, народних читань, учнівських екскурсій.

1911 112
162
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу.

Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про підготовку до ХІІІ з’їзду природознавців та лікарів у м. Тифлісі; про відкриття курсів для підготовки вчителів гімнастики; про заворушення в Київському університеті, справи про ревізію навчальних закладів, закриття навчальних закладів у зв’язку з епідемічними захворюваннями, складання іспитів, улаштування учнівських екскурсій. Опитувальні листи викладачів та учнів.

1912 228
163
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про Фребелівський педагогічний інститут у м. Києві, затвердження кошторисів на утримання гімназій, прогімназій; про приватні жіночі єврейські навчальні заклади, курси іноземних мов; про призначення депутатів від Управління округу в приватні гімназії для нагляду за складанням випускних іспитів, видачу паспортів службовцям гімназій, наявні вакантні посади по Міністерству народної освіти; відмови у наданні посад викладачам у середніх навчальних закладах; виплату стипендій і винагород, призначення пенсій.

1913 334
164
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Програма методики викладання навчальних дисциплін у гімназіях. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про Фребелівський педагогічний інститут у м. Києві, затвердження кошторисів на утримання навчальних закладів, будівництво приміщень середніх навчальних закладів; складання іспитів учнями, виплату стипендій, надання відпусток службовцям та учням гімназій, училищ; розподіл уроків та класного керівництва між викладачами, придбання книг та періодичних видань для навчальних закладів; про кількість німецьких та австрійських підданих, які навчались у гімназіях і прогімназіях. Справи про ревізію навчальних закладів.

Особові справи директорів гімназій та прогімназій.

1914 432
165
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів. Звіт Київських педагогічних курсів.

Справи про відкриття навчальних закладів; затвердження кошторисів на утримання гімназій, прогімназій, училищ тощо, про господарську частину в чоловічих гімназіях; обрання осіб до попечительських рад навчальних закладів, особовий склад гімназій та прогімназій, складання іспитів учнями, протоколи та програми складання іспитів у Першій Полтавській гімназії, фізичне виховання в гімназіях, затвердження статутів позичкових кас. Справи про ревізію навчальних закладів.

Особові справи директорів гімназій та прогімназій.

1915 360
166
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття навчальних закладів, курсів іноземних мов, Фребелівський педагогічний інститут у м. Києві, затвердження кошторисів на утримання навчальних закладів, виплату заробітної плати викладачам, будівництво приміщень для гімназій і прогімназій, обрання до попечительських рад навчальних закладів та проведення їхніх засідань, складання іспитів у гімназіях і прогімназіях, проведення допризовної підготовки учнів гімназій, про дозвіл викладачам проводити відпустки за кордоном. Справи про ревізію навчальних закладів.

1916 388
167
2 стіл

Циркуляри попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань попечительської ради. Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття навчальних закладів, вечірніх курсів, курсів іноземних мов тощо; про Фребелівський педагогічний інститут у м. Києві, затвердження кошторисів на утримання навчальних закладів; господарську діяльність у гімназіях, прогімназіях, будівництво приміщень для навчальних закладів, особовий склад; складання іспитів студентами, учнями; передплату періодичних видань для навчальних закладів; про мобілізацію.

Особові справи директорів гімназій та прогімназій.

1917 616
168
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Звіти та статистичні відомості про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття українських гімназій, культурно-просвітницьких товариств: “Просвіта”, Київського єврейського товариства “Культурна ліга”, Куренівсько-Пріорської спілки педагогів та Товариства розповсюдження середньої освіти; про українізацію середніх навчальних закладів; затвердження кошторисів на утримання навчальних закладів, виділення кредитів на господарчі потреби гімназій; виплату надбавок до заробітної плати, стипендій, надання допомоги вчителям, студентам, учням; складання іспитів у гімназіях і прогімназіях; про батьківські комітети; заходи щодо поліпшення шкільного життя; евакуацію навчальних закладів, збирання пожертв на потреби війни. Накази з особового складу в чоловічих гімназіях.

Анкетні листи для отримання відомостей про національний характер навчальних закладів в Україні.

1918 680
169
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Справи про затвердження кошторисів на утримання Ніжинського історико-філологічного інституту, гімназій, училищ; перерахування грошей навчальним закладам; придбання книг і посібників для гімназій, шкіл та ін.; затвердження статутів товариств для допомоги студентам і учням; надання допомоги студентам, учням, звільнення від плати за навчання, збільшення плати за навчання; пожертви на підтримку навчальних закладів, ремонт і будівництво приміщень для навчальних закладів.

1882 78
170
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про виділення коштів на утримання Київського університету, Ніжинського історико-філологічного інституту, гімназій, звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Волинської, Полтавської, Чернігівської губерній, кошториси прибутків та видатків Глухівського вчительського інституту, учнівських квартир, пансіонів; про виплату заробітної плати, винагород, стипендій, надання допомоги чиновникам, викладачам, студентам, учням; про виділення коштів на винаймання квартир, на видання посібників, наукових праць професорів університету; про збільшення плати за навчання; заснування товариств допомоги учням гімназій, затвердження статутів ощадно-позичкових кас для викладачів колегії Павла Галагана, гімназій, прогімназій; про ремонти в будинках навчальних закладів; про заснування в Києві центральної станції для обміну кореспонденцією між державними установами.

1883 139
171
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про прибутки та видатки Державної скарбниці по навчальним закладам Київської, Подільської, Волинської, Полтавської, Чернігівської губерній, виділення грошей на утримання Київського університету, інститутів, гімназій; про виплату заробітної плати, винагород, надання допомоги викладачам, студентам, учням; заснування стипендій в навчальних закладах, ощадно-позичкових кас; збір пожертв на будівництво пам’ятника М. Ю. Лермонтову в м. Батумі, про ремонт у будинках навчальних закладів; устрій у м. Києві телеграфного сполучення; про передавання до бібліотеки Київського університету книг, конфіскованих з бібліотек Пляттера, Радзивілла, Міхаловського.

1884 128
172
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про фінансові звіти Державної скарбниці по навчальним закладам Київської, Подільської, Полтавської, Волинської, Чернігівської губерній; про надання дозволів на видання наукових праць професорів Київського університету; виплату заробітної плати викладачам, стипендій, надання допомоги студентам і учням, збільшення плати за навчання, пожертви на підтримку навчальних закладів, роз’яснення Міністерства народної освіти правил про плату за слухання лекцій в університеті; заснування стипендій, ощадно-позичкових кас у навчальних закладах.

1885 121
173
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про дозвіл на витрати грошей по Київському університету, Ніжинському історико-філологічному інституту, звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Полтавської, Волинської, Чернігівської губерній; виплату заробітної плати викладачам, стипендій студентам; про надання допомоги, звільнення від плати за навчання студентів університету; затвердження проекту товариства допомоги бідним учням гімназій.

1886 134
174
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про розмір гонорарів професорів Київського університету, надання дозволу на друкування зауважень викладачів юридичного факультету на проект нового карного кодексу; розсилання Міністерством народної освіти кошторисів навчальним закладам; ремонт і будівництво приміщень навчальних закладів; заснування ощадно-позичкових кас при гімназіях; виплату заробітної плати викладачам, стипендій студентам; про надання допомоги студентам та учням; пожертви на підтримку навчальних закладів, заснування стипендій.

1887 156
175
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Справи про постачання газового двигуна та ін. обладнання Київському університету; медикаментів для клінік; затвердження кошторисів на утримання університету, Ніжинського історико-філологічного інституту; розсилання Міністерством народної освіти кошторисів навчальним закладам; виплату заробітної плати викладачам, надання допомоги студентам і учням, пожертви на підтримку навчальних закладів, збільшення плати за навчання.

1888 127
177
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про затвердження протоколів засідань правління Київського університету; про друкування наукових праць професорів університету; будівництво та ремонт приміщень університету, гімназій; затвердження кошторисів на утримання гімназій, пансіонів, учнівських квартир; виплату заробітної плати та винагород викладачам, стипендій, надання допомоги студентам і учням, збільшення плати за навчання, виписування книг, періодичних видань, обладнання для навчальних закладів; про виділення товариству природознавців грошей на видання покажчика з російської літератури, математики та ін. дисциплін.

1890 106
178
3 стіл

Справи про затвердження протоколів засідань правління Київського університету, відкриття юридичного кабінету при університеті, друкування наукових праць професорів; виплату заробітної плати викладачам, стипендій, надання допомоги студентам і учням; будівництво та ремонт приміщень гімназій, училищ; звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Полтавської, Волинської, Чернігівської губерній; відкриття інтернату при Рівненському реальному училищі, метеорологічної станції при Лубенській гімназії.

1891 127
179
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про затвердження протоколів засідань правління Київського університету; будівництво та ремонт приміщень університету, Ніжинського історико-філологічного інституту, гімназій; розсилання Міністерством народної освіти та затвердження кошторисів на утримання навчальних закладів; витрати на облаштування церков при навчальних закладах, електричного освітлення в Київській жіночій гімназії; поїздку студентів-медиків до м. Баку з метою боротьби з епідемією холери; заснування метеорологічної станції при Глухівської гімназії; про заробітну плату та винагороди викладачам, стипендії та надання грошової допомоги студентам і учням, збільшення плати за навчання, пожертви на підтримку навчальних закладів; придбання книг, періодичних видань, обладнання гімназій та училищ.

1892 133
180
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про затвердження протоколів засідань правління Київського університету, проекту статуту ощадно-позичкової каси при університеті, зміни до статуту товариства Нестора-Літописця; будівництво та ремонт приміщень Київського університету, Ніжинського історико-філологічного інституту, гімназій; про збір пожертви на будівництво православного храму в м. Варшаві, звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Полтавської, Волинської, Чернігівської губерній; затвердження кошторисів на утримання лікарні при Першій Київській гімназії, учнівських квартир; виплату заробітної плати та винагород викладачам, надання субсидії для заснування безкоштовного музичного училища в м. Києві.

Звіти товариства допомоги бідним учням Білоцерківської гімназії.

1893 131
181
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Полтавської, Волинської, Чернігівської губерній; проведення телефону при Першій Київській гімназії, електричного освітлення в приміщеннях Другої гімназії, відкриття метеорологічної станції при Києво-Печерській гімназії, про виплату заробітної плати викладачам, стипендії та надання допомоги студентам і учням; придбання книг, періодичних видань, обладнання для навчальних закладів.

1894 88
182
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про затвердження протоколів засідань правління Київського університету, будівництво теплиці при ботанічній лабораторії університету, ремонт приміщень гімназій; улаштування електричного освітлення в Київському реальному училищі; про надання дозволу на видатки по святкуванню 25-річчя ювілею Київської жіночої гімназії, звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Волинської, Полтавської, Подільської, Чернігівської губерній, затвердження кошторисів на утримання Глухівського учительського інституту, гімназій, пансіонів; придбання книг, періодичних видань, обладнання для навчальних закладів; про виплату заробітної плати, збільшення плати за навчання, заснування стипендій.

1895 122
183
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про затвердження протоколів засідань правління Київського університету, про дозвіл на видатки для друкування наукових праць професорів університету; звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Полтавської, Чернігівської, Волинської, Подільської губерній; ремонт приміщень університету, інститутів, гімназій; кошториси на утримання навчальних закладів; виплату заробітної плати викладачам, надання допомоги студентам і учням, заснування стипендій, пожертви на підтримку навчальних закладів; про влаштування в Чернігівській гімназії електричного освітлення та телефонного зв’язку.

1896 120
184
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про дозвіл на видатки Київського університету; звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Полтавської, Волинської, Чернігівської губерній, затвердження та розсилання кошторисів навчальним закладам; про ремонт у Ніжинському історико-філологічному інституті і гімназіях, улаштування електричного освітлення в Житомирській та Полтавській гімназіях; виплату заробітної плати викладачам; стипендій студентам та учням; затвердження статуту ощадно-позичкової каси при Луцькій гімназії; придбання книг, періодичних видань, обладнання для навчальних закладів.

1897 136
185
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про передавання в дарунок Київському університету бібліотеки генерал-ад’ютанта Д. Г. Бібікова; правила Міністерства народної освіти переказу грошей на утримання навчальних закладів; звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Полтавської, Волинської, Чернігівської губерній; затвердження та розсилання кошторисів на утримання гімназій, прогімназій, училищ; будівництво і ремонт приміщень гімназій; виплату заробітної плати, надання допомоги викладачам; придбання книг, періодичних видань, обладнання, музичних інструментів для навчальних закладів.

1898 100
186
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи зі звітами Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Полтавської, Волинської, Чернігівської губерній; про затвердження кошторисів на утримання, ремонт та будівництво навчальних закладів; виплату заробітної плати викладачам, стипендій студентам, надання матеріальної допомоги, збільшення платні за навчання, пожертви на підтримку навчальних закладів, заснування стипендій імені О. С. Пушкіна в Новгород-Сіверській гімназії, затвердження положення про стипендії з капіталу М. О. Терещенка для Першої Київської гімназії, придбання книг, періодичних видань, обладнання для навчальних закладів.

1899 135
187
3 стіл

Справи зі звітами Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської губернії; про видатки по Київському університету на господарські потреби; ремонт та будівництво навчальних закладів, виплату заробітної плати викладачам, стипендій студентам, надання матеріальної допомоги, збільшення плати за навчання, затвердження та розсилання навчальним закладам кошторисів, заснування стипендій.

1900 46
188
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про дозвіл на видатки Київському університету; фінансові звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Полтавської, Волинської, Чернігівської губерній; затвердження та розсилання кошторисів по навчальних закладах; ремонт та будівництво приміщень Ніжинського історико-філологічного інституту, гімназій; виплату заробітної плати викладачам, стипендій студентам, надання допомоги; про придбання книг, періодичних видань, обладнання для навчальних закладів; заснування стипендії М. В. Гоголя в Першій Київській гімназії з капіталу залишеного О. М. Терещенком; про пожежі в Немирівській і Луцькій прогімназіях.

1901-1902 223
189
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про виділення коштів на обладнання кабінетів та лабораторій Київського університету; ремонт і будівництво приміщень Ніжинського історико-філологічного інституту, гімназій, улаштування електричного освітлення в гімназіях; виплату заробітної плати, винагород викладачам та стипендій студентам, збільшення плати за навчання; придбання книг, періодичних видань, обладнання для навчальних закладів; затвердження кошторисів на утримання Чернігівської і Полтавської гімназій.

1903 138
190
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про будівництво та ремонт приміщень Київського університету, гімназій, реальних училищ; звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Чернігівської, Полтавської губерній; затвердження кошторисів на утримання навчальних закладів; заснування ощадно-позичкових кас у гімназіях; виплату заробітної плати, винагород для викладачів; про пільги для спадкоємців учасників оборони Севастополя у Кримській війні; придбання книг, періодичних видань, обладнання для навчальних закладів.

1904 110
191
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про будівництво та ремонт приміщень Київського університету, гімназій, реальних училищ; звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Полтавської, Волинської, Чернігівської губерній, затвердження кошторисів на утримання пансіонів і учнівських квартир, пропуск через кордон посібників для навчальних закладів без сплати мита, придбання книг, періодичних видань та обладнання для гімназій, училищ; виплату заробітної плати, винагород викладачам, стипендій для студентів; збільшення плати за навчання, заснування стипендій Л. І. Бродського при Златопільській гімназії і премії В. Б. Антоновича при товаристві Нестора Літописця та ін.

1905 116
192
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про затвердження кошторисів навчальних закладів; реорганізацію парафіяльного училища в Житомирську нижчу ремісничу школу; звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Волинської, Полтавської, Чернігівської губерній, затвердження статуту товариства допомоги бідним ученицям Київської жіночої гімназії; про ремонт у приміщеннях гімназій; дезінфекцію в будинках навчальних закладів, виплату заробітної плати, винагород, виділення коштів викладачам на винаймання квартир, збільшення плати за навчання; придбання книг, періодичних видань, обладнання д виділення ля навчальних закладів.

1906 121
193
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Волинської, Чернігівської, Полтавської губерній; справи про ремонт будинків Київського університету; перегляд книг протоколів педагогічної ради та господарського комітету навчальних закладів округу; пропуск через кордон посібників без сплати мита; придбання медалей у Санкт-Петербурзькому монетному дворі; продаж навчальними закладами непридатного майна; придбання книг, періодичних видань, обладнання для навчальних закладів; виплату заробітної плати, винагород, надання допомоги, виділення коштів викладачам на винаймання квартир, стипендій студентам, затвердження плати за навчання; про крадіжку в Новгород-Сіверській гімназії; характеристики учениць жіночих гімназій і прогімназій.

1907 180
194
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Річні звіти про стан жіночих гімназій та прогімназій.

Справи про розгляд нового проекту штатного розпису Київського університету, звіти Державної скарбниці з питань фінансування навчальних закладів Київської, Подільської, Чернігівської, Полтавської, Волинської губерній; затвердження кошторисів на утримування пансіонів при гімназіях та учнівських квартир; про подання попечительськими радами жіночих навчальних закладів протоколів засідань; заснування товариств допомоги бідним учням гімназій, будівництво Шостої Київської гімназії, ремонт приміщень навчальних закладів; виплату заробітної плати, надання допомоги, виділення коштів викладачам на винаймання квартир, винагород архітекторам за складання проектів будинків для навчальних закладів; стипендій студентам; придбання книг, періодичних видань, обладнання для гімназій, училищ; про обов’язкове повернення викладачами гімназій бібліотечних книг.

1908 172
195
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Звіти про стан жіночих гімназій та прогімназій.

Справи про затвердження кошторисів на утримання, будівництво та ремонт жіночих гімназій і прогімназій; складання іспитів у жіночих закладах; нагородження викладачів і службовців орденами; придбання книг, періодичних видань для бібліотек.

1909 148
196
3 стіл

Справи про вирішення з Міністерством народної освіти фінансових питань, затвердження кошторисів на утримання пансіонів і учнівських квартир; надання дозволу на витрати по найму хористів для церковного хору; будівництво приміщень для навчальних закладів; затвердження правил для бібліотеки Барського реального училища; заснування товариств для надання допомоги бідним учням, виплату заробітної плати, стипендій студентам, надання матеріальної допомоги, виділення коштів викладачам на винаймання квартир, звільнення від плати за навчання; придбання книг, обладнання для навчальних закладів; збір пожертв на будівництво пам’ятника М. Ю. Лермонтову та відзначення 50-річчя з дня смерті С. Т. Аксакова.

1910-1912 193
197
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Протоколи засідань попечительських рад гімназій і прогімназій, господарчого комітету Київського навчального округу. Звіти про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття навчальних закладів, страхування будинків та майна, затвердження кошторисів на їхнє утримання, будівництво та ремонт приміщень; перевірку господарськими комітетами та педагогічними радами матеріальних та інвентарних книг, надання допомоги жіночим навчальним закладам, дитячим садкам, затвердження положень про стипендії, виплату “севастопольських стипендій”, виховання сиріт офіцерів та солдат, які загинули у війні з Японією, звільнення від плати за навчання; заснування товариств допомоги бідним учням; затвердження статутів ощадно-позичкових кас при навчальних закладах; виплату заробітної плати, грошей для відряджень викладачам; збір пожертв для навчальних закладів та на будівництво пам’ятників; святкування 100-річчя перемоги у Франко-російській війні (1812 р.); 300-річчя дому Романових.

1913 300
198
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Звіти та статистичні відомості про стан жіночих гімназій. Справи про затвердження кошторисів жіночих гімназій і прогімназій; звіти Державної скарбниці з питань фінансування жіночих навчальних закладів; будівництво та ремонт приміщень жіночих гімназій; особовий склад навчальних закладів; нагородження викладачів, виплату заробітної плати; складання іспитів у жіночих закладах; виконання циркулярів про учнівські бібліотеки у навчальних закладах, викладання навчальних дисциплін та ін.

1914 325
199
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Звіти та статистичні відомості про стан жіночих навчальних закладів. Протоколи засідань педагогічних рад гімназій. Книга наказів третього столу.

Справи про затвердження кошторисів на утримання жіночих гімназій, виплату заробітної плати, надання матеріальної допомоги викладачам; донесення педагогічних рад навчальних закладів та ін., про виконання циркулярів у зв’язку з воєнними діями, про біженців та ін.; особовий склад навчальних закладів, нагородження викладачів, чиновників.

1915 285
200
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Звіти директорів про стан навчальних закладів.

Справи про затвердження нової системи оцінки знань учениць гімназій; виплату заробітної плати, надання матеріальної допомоги викладачам, чиновникам. Відомості про кількість викладачів і учениць у навчальних закладах. Справи гімназій.

1916 170
201
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Звіти начальників навчальних закладів.

Справи гімназій та реальних училищ, про виплату заробітної плати, нагородження законовчителів, службовців орденами, медалями, грамотами. Накази з особового складу жіночих гімназій.

1917
202
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу.

Справи про особовий склад навчальних закладів, виплату заробітної плати викладачам.

1918 187
203
4 стіл

Справи про відкриття, закриття, фінансування, забезпечення підручниками казенних та приватних єврейських початкових навчальних закладів; діяльність єврейських училищних комісій; про особовий склад цих навчальних закладів; кількість учнів; розклад занять; про заборону на навчання дітей єврейської національності особам, які не мають відповідних свідоцтв; звільнення випускників від військової повинності; про призначення директора та викладачів Житомирського єврейського учительського інституту, приймання та виключення з нього учнів; заснування ощадно-позичкової каси; про паводок на р. Дністер у м. Ямпіль Подільської губ.

Повідомлення попечителя міністру народної освіти щодо зближення єврейського та російського населення.

1863-1873 393
207
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти; звіти про стан навчальних закладів округу.

Справи про відкриття, реорганізацію, фінансування, закриття повітових, міських, сільських, парафіяльних та ін. початкових навчальних закладів, їхній особовий склад; кількість учнів; про заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; про розклад занять, успішність учнів Острозької та Коростишівської учительських семінарій; про припинення занять через епідемії; про будівництво церкви для чеських переселенців у с. Глинськ Волинської губернії.

1884-1906 217
207 а
4 стіл єврейська освіта

Справи про відкриття, утримання та фінансування казенних і приватних єврейських початкових навчальних закладів; про особовий склад цих навчальних закладів, кількість учнів, надання їм матеріальної допомоги; призначення членів єврейських училищних комісій; запровадження занять з гімнастики; про комплектування бібліотек; про постановку викладання навчальних дисциплін у Житомирському єврейському учительському інституті, відкриття при ньому ощадно-позичкової каси.

1884 54
208
4 стіл

Справи про відкриття, реорганізацію та фінансування казенних і приватних єврейських початкових навчальних закладів; про особовий склад цих навчальних закладів; про призначення та звільнення членів єврейських училищних комісій; про заборону на навчання дітей єврейської національності особам, які не мають відповідних свідоцтв; надання учням грошової допомоги, підручників, одягу та взуття.

1890-1891 93
209
4 стіл

Циркуляри попечителя Київського навчального округу.

Справи про відкриття, реорганізацію, закриття повітових міських, парафіяльних, та ін. початкових навчальних закладів, створення при них класів для дорослих і недільних читань; їх фінансування, особовий склад; заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; відзначення учнів за відмінне навчання та поведінку; відкриття та комплектування бібліотек; про зарахування та виключення учнів з Острозької та Коростишівської учительських семінарій; про припинення занять через епідемії; про затвердження статуту “Товариства допомоги нужденним учням” при Київському міському двокласному училищі.

1884-1905 220
209 а
4 стіл єврейська освіта

Справи про відкриття єврейських приватних початкових навчальних закладів та ремісничих відділень при них, їхнє утримання; про призначення членів єврейських училищних комісій; про особовий склад цих навчальних закладів; про заборону на навчання дітей єврейської національності особам, які не мають відповідних свідоцтв; приймання та виключення учнів, надання їм матеріальної допомоги; комплектування бібліотек; про затвердження програми викладання навчальних дисциплін, розклад занять, про дозвіл викладати єврейську мову в середніх навчальних закладах; про збільшення жалування та надання відпусток викладачам Житомирського єврейського учительського інституту, взяття на казенне утримання його вихованців.

1885 58
210 а
4 стіл єврейська освіта

Справи про відкриття, реорганізацію єврейських початкових навчальних закладів та створення ремісничих відділень; їхнє утримання; про призначення членів єврейських училищних комісій; про особовий склад цих навчальних закладів; надання матеріальної допомоги учителям та учням; про заборону на навчання дітей єврейської національності особам, які не мають відповідних свідоцтв; звільнення учнів єврейської національності від занять у святкові та суботні дні; комплектування бібліотек.

1886 54
211 а
4 стіл єврейська освіта

Справи про відкриття, утримання, казенних і приватних єврейських початкових навчальних закладів; діяльність членів єврейських училищних комісій; особовий склад цих навчальних закладів; про заборону на навчання дітей єврейської національності особам, які не мають відповідних свідоцтв; розклад занять; надання матеріальної допомоги учням; про комплектування бібліотек, припинення занять у зв’язку з епідеміями; про звільнення випускників від військової повинності.

1887 41
212 а
4 стіл єврейська освіта

Справи про відкриття та утримання казенних і приватних єврейських початкових навчальних закладів; їхній особовий склад; заборону на навчання єврейських дітей особам, які не мають відповідних свідоцтв; надання учням матеріальної допомоги; про недопущення дітей євреїв навчатися в нижчих навчальних закладах; про відкриття при Могилівському єврейському початковому училищі ремісничого відділення; про ремонт приміщення Житомирського єврейського учительського інституту.

1888 37
213 а
4 стіл

Справи про відкриття казенних і приватних єврейських початкових навчальних закладів з ремісничими відділеннями при казенних училищах; їхній особовий склад; надання матеріальної допомоги учителям; про запровадження занять з гімнастики; комплектування бібліотек; про висилку виробів учнів ремісничих відділень на виставки; про відхилення клопотання купця Л. Бродського щодо відкриття в м. Києві єврейського ремісничого училища на його кошти.

1889 48
217
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу. Звіти про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття, реорганізацію, закриття міських, сільських, парафіяльних та ін. початкових навчальних закладів, створення класів для дорослих та недільних читань, курсів садівництва й городництва; про їхній особовий склад, фінансування; про заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; про виплату жалування учителям, надання грошової допомоги; запровадження занять з гімнастики; комплектування бібліотек; про зарахування студентів та учнів до Глухівського учительського інституту та Коростишівської учительської семінарії; про влаштування театральних вистав і літературних вечорів; про припинення занять через епідемії.

1893-1903 184
217 а
4 стіл

Справи про відкриття казенних та приватних єврейських початкових навчальних закладів; їхній особовий склад, утримання; надання грошової допомоги учителям та учням; про заборону на навчання дітей єврейської національності особам, які не мають відповідних свідоцтв; про запровадження занять з гімнастики, співів; комплектування бібліотек; влаштування спектаклів і музичних вечорів.

1893 126
218
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти. Протоколи засідань Ради інспекції народних училищ Київського навчального округу; звіти про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття та реорганізацію початкових навчальних закладів ремісничих шкіл, створення недільних шкіл для дорослих, курсів садівництва, городництва, бджільництва і шовківництва; про призначення, переміщення та звільнення вчителів, почесних блюстителів і лікарів, надання їм відпусток, грошової допомоги, виплату жалування і винагород; призначення пенсій; про заборону на навчання дітей особам, які не мають відповідних свідоцтв; про надання грошової допомоги учням; про фінансування навчальних закладів про запровадження занять з військової гімнастики; про відкриття та комплектування бібліотек; про організацію музично-танцювальних вечорів; про припинення занять через епідемії.

1894-1910 154
218 а
4 стіл

Справи про відкриття та фінансування казенних і приватних єврейських початкових навчальних закладів; призначення, переміщення, звільнення учителів, надання їм відпусток, надання грошової допомоги; про заборону на навчання дітей єврейської національності особам, які не мають відповідних свідоцтв; про надання матеріальної допомоги учням; про запровадження занять з гімнастики та співу; розклад занять комплектування бібліотек.

1894 85
219
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, попечителя Київського навчального округу. Протоколи засідань Ради інспекції народних училищ; звіти про стан навчальних закладів Київської, Волинської, Подільської, Полтавської та Чернігівської губерній.

Справи про відкриття, реорганізацію початкових навчальних закладів, створення ремісничих шкіл, недільних шкіл для дорослих, курсів садівництва, городництва, бджільництва і шовківництва; про призначення, переміщення та звільнення учителів; виплату їм жалування, надання грошової допомоги; про звинувачення їх у політичній неблагонадійності, хабарництві та побитті учнів; про заборону на навчання дітей особам, які не мають відповідних свідоцтв; про виплату винагород учням за відмінне навчання і поведінку; про будівництво та ремонт будинків навчальних закладів; про запровадження занять з гімнастики; про відкриття і комплектування бібліотек при народних училищах; про організацію літературних вечорів і спектаклів; про припинення занять через епідемії, протокол засідання з’їзду інспекторів народних училищ Полтавської губернії.

1895-1912 185
219 а
4 стіл

Справи про відкриття приватних єврейських навчальних закладів та асигнування коштів на їхнє утримання; про призначення учителів і лікарів, надання їм та учням грошової і матеріальної допомоги; про заборону на навчання дітей єврейської національності особам, які не мають відповідних свідоцтв; про запровадження занять з військової гімнастики.

1895 53
220
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу. Протоколи засідань сесій Ради інспекції народних училищ; звіти про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття та реорганізацію міських, сільських, приватних та ін. початкових навчальних закладів, створення ремісничих шкіл, недільних шкіл і вечірніх класів для дорослих; призначення, переміщення та звільнення вчителів і лікарів, виплату їм жалування, пенсій, надання грошової допомоги; про приймання та виключення учнів, виплату винагород за відмінне навчання і поведінку; про асигнування коштів на будівництво, ремонт та утримання навчальних закладів; про запровадження занять з гімнастики та співів; про відкриття та комплектування бібліотек; про організацію літературно-музичних вечорів, спектаклів; про припинення занять через епідемії; про участь директорів, інспекторів й учителів у роботі губернських та повітових комісій з перепису населення; про участь навчальних закладів у сільськогосподарській та промисловій виставці у Києві в 1897р.

1896-1910 187
220 а
4 стіл

Справи про відкриття єврейських приватних училищ, ремісничих класів у казенних початкових навчальних закладах Київського навчального округу, їхнє забезпечення, утримання; особовий склад; приймання і виключення учнів, надання їм матеріальної допомоги; запровадження занять з військової гімнастики; влаштування театральних вистав і вечорів; звільнення від навчання у святкові та суботні дні; про створення в Кременчуці, Полтаві та Бердичеві “Товариства взаємної допомоги євреям, які навчалися і навчали”.

1896 45
221
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу; протоколи засідань Ради інспекції народних училищ.

Справи про відкриття і реорганізацію міських, сільських та ін. початкових навчальних закладів, створення ремісничих училищ, класів для дорослих, літніх педагогічних курсів для вчителів; їхній особовий склад; про заборону на навчання учнів особам, які не мають відповідних свідоцтв; про зарахування і виключення учнів; асигнування коштів на будівництво, ремонт і утримання приміщень; про проведення занять з військової гімнастики, співу; відкриття та комплектування бібліотек; про влаштування спектаклів і вечорів; про припинення занять через епідемії.

1897 140
223
4 стіл

Справи про відкриття, реорганізацію та закриття казенних і приватних єврейських початкових навчальних закладів з ремісничими відділеннями при казенних училищах Київського навчального округу; про діяльність членів єврейських училищних комісій; про особовий склад цих навчальних закладів; про заборону на навчання єврейських дітей особам, які не мають відповідних свідоцтв; про приймання та виключення учнів, надання їм матеріальної допомоги; про викладання військової гімнастики, співів; розклад занять; про звільнення дітей учителів і лікарів єврейської національності від плати за навчання; про припинення занять у зв’язку з епідеміями.

Справи про відкриття єврейських початкових навчальних закладів у Віленському навчальному окрузі, їхній особовий склад.

1879-1915 627
225
4 стіл

Циркуляри попечителя Київського навчального округу; звіти про стан навчальних закладів; журнали засідань губернських училищних рад.

Справи про відкриття, реорганізацію і закриття міських, сільських, парафіяльних, приватних та ін. початкових навчальних закладів, створення ремісничих училищ і класів, чеських шкіл, недільних шкіл, вечірніх класів для дорослих та педагогічних курсів для вчителів; про призначення, переміщення та звільнення учителів і лікарів, надання їм відпусток, виплату жалування, винагород, пенсій, надання грошової допомоги, звільнення від податного стану, рекрутської та ін. повинностей; про розповсюдження вчителями штундизму; про зарахування та виключення учнів; про будівництво і ремонт приміщень навчальних закладів; про пожежі в них; про проведення занять з гімнастики та співу; відкриття та комплектування бібліотек; про організацію літературно-музичних вечорів і спектаклів; про припинення занять через епідемії; про відрядження інспекторів народних училищ до Москви для участі в роботі політехнічної виставки; про скликання з’їздів учителів та інспекторів; про зарахування та виключення учнів з учительських семінарій, навчання садівництву і городництву в них.

Справа про надання вчителю малювання Київської прогімназії М. Мурашку грошової допомоги на видання складеного ним альбому із малювання.

1862-1883 1839
226
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу; протоколи засідань Ради інспекції народних училищ; звіти про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття і реорганізацію міських, сільських, парафіяльних та ін. початкових навчальних закладів, створення ремісничих класів, курсів бджільництва, городництва, садівництва та шовківництва, педагогічних курсів для вчителів; про особовий склад цих навчальних закладів; заборону на педагогічну діяльність політично неблагонадійним особам; зарахування та виключення учнів, надання їм матеріальної допомоги; про проведення занять з військової гімнастики; відкриття та комплектування бібліотек; про влаштування вечорів і спектаклів; припинення занять через епідемії; про відкриття у м. Гадяч Полтавської губ. дитячого притулку.

1898 155
227
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу; протоколи засідань Ради інспекції народних училищ; звіти про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття та діяльність Глухівського учительського інституту та учительських семінарій; про відкриття і реорганізацію міських, сільських, парафіяльних та ін. початкових навчальних закладів, створення ремісничих училищ і шкіл, недільних шкіл, вечірніх класів для дорослих, шкіл у німецьких колоніях, педагогічних курсів для вчителів, курсів садівництва, городництва, бджільництва та шовківництва, організацію дитячих садків у Києві; про призначення, переміщення та звільнення вчителів і лікарів, перевірку їх політичної благонадійності, надання відпусток, виплату жалування та винагород, виключення їх з податного стану; про зарахування та виключення учнів, надання матеріальної допомоги; про сходку учнів Ніжинського технічного училища (1905 р.); про будівництво та ремонт навчальних закладів; про проведення занять з гімнастики та співу; про відкриття та комплектування бібліотек; про організацію літературно-музичних вечорів і спектаклів; про скликання з’їздів інспекторів та учителів народних училищ; про припинення занять через епідемії; про діяльність товариств сприяння розвитку початкової освіти; про відзначення ювілеїв О. С. Пушкіна, М. В. Гоголя, В. А. Жуковського.

1899-1906 1109
229
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу.

Справи про приєднання частини Варшавського навчального округу до Київського (1907 р.); про відкриття та стан учительських інститутів і семінарій; відкриття, реорганізацію і закриття міських, сільських, парафіяльних та ін. початкових навчальних закладів, створення ремісничих училищ, педагогічних курсів для вчителів, вечірніх класів для дорослих, закриття таємних польських шкіл, улаштування в Києві сільськогосподарських, поштово-телеграфних курсів, школи з транспортної та будівельної справи; про призначення, переміщення та звільнення учителів, надання їм відпусток, виплату жалування; про асигнування коштів на будівництво та утримання навчальних закладів; про викладання німецької та французької мов, проведення занять з гімнастики; про відкриття та комплектування бібліотек при навчальних закладах і безкоштовних бібліотек-читалень; про припинення занять через епідемії; про скликання з’їздів інспекторів та директорів народних училищ; про діяльність товариств сприяння розвитку початкової освіти; про відзначення ювілею М. В. Гоголя та 50-річчя звільнення селян від кріпацтва.

1907-1916 2276
232
5 стіл

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів, наставників і аптекарських учнів (у т. ч. євреям); про видачу О. П. Косач свідоцтва на звання домашньої наставниці.

1898 232
233
5 стіл

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів, наставників і аптекарських учнів (у т. ч. євреям).

1899 249
234
5 стіл

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів, наставників і аптекарських учнів (у т. ч. євреям).

1900 230
235
5 стіл

Справи про складання іспитів на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів і аптекарських учнів (у т. ч. євреями).

1901 128
236
5 стіл

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів і наставників (у т. ч. євреям).

1901 210
237
5 стіл

Справи про складання іспитів на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів і аптекарських учнів (у т. ч. євреями).

1902 204
238
5 стіл

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів і наставників (у т. ч. євреям).

1902 264
239
5 стіл

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів і аптекарських учнів (у т. ч. євреям).

1903 91
241
5 стіл

Справи про перевірку політичної благонадійності та видачу свідоцтв на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів, наставників і аптекарських учнів (у т. ч. євреям); призначення надбавок до жалування чиновникам і вчителям.

1903 44
244
5 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та Київського навчального округу.

Справи про видачу свідоцтв на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів, наставників і аптекарських учнів (у т. ч. євреям); призначення надбавок до жалування чиновникам та вчителям.

1904 42
245
5 стіл

Справи про перевірку політичної благонадійності та видачу свідоцтв на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів, наставників і аптекарських учнів (у т. ч. євреям); призначення надбавок до жалування чиновникам та вчителям.

1905 37
246
5 стіл

Звіти про стан технічних і ремісничих училищ.

Справи про перевірку політичної благонадійності та видачу свідоцтв на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів, наставників і аптекарських учнів (у т. ч. євреям); про затвердження надбавок до жалування вчителям.

1906-1912 60
247
5 стіл

Справи про приватні навчальні заклади Київського навчального округу, дитячий садок Домонтович-Щипилло та Фребелівський педагогічний жіночий інститут при товаристві трудової допомоги інтелігентним жінкам у Києві; про набір викладачів до вищих жіночих історико-літературних курсів, заснованих у Києві професором М. В. Довнар-Запольським.

1906-1912 127
248
5 стіл

Справи про перевірку політичної благонадійності та видачу на звання вчителів початкових та середніх навчальних закладів, домашніх учителів, наставників і аптекарських учнів (у т. ч. євреям); про затвердження надбавок до жалування чиновникам і вчителям.

1907 45
249
5 стіл

Список студентів Київського університету 1908 р. навчання.

Справи про видачу студентам дипломів; про відкриття та діяльність ремісничих шкіл, приватних чоловічих і жіночих училищ, курсів латинської мови; про політичну благонадійність осіб, які складали іспити на звання вчителів початкових і середніх навчальних закладів, домашніх учителів, наставників і аптекарських учнів (у т. ч. євреїв); про призначення надбавок до жалування чиновникам і вчителям.

Справа про арешт учня Київського Олександрівського ремісничого училища О. Шайковського за переховування вибухового пристрою.

1908 71
250
5 стіл

Справи про видачу дипломів студентам, які закінчили Київський університет; про відкриття та діяльність промислових і реальних училищ, приватних чоловічих та жіночих училищ; про політичну благонадійність осіб, які складали іспити на звання вчителів початкових і середніх навчальних закладів, домашніх учителів та аптекарських учнів (у т. ч. євреїв); призначення надбавок до жалування чиновникам та вчителям.

1909 74
251
5 стіл

Справи про складання іспитів у казенних і приватних гімназіях і прогімназіях Київського навчального округу та Білоцерківській жіночій єврейській професійній школі.

1908-1912 27
253
5 стіл

Циркуляри попечителя Київського навчального округу; звіти про стан початкових навчальних закладів.

Справи про видачу дипломів студентам, які закінчили Київський університет; про політичну благонадійність осіб, які складали іспити на звання вчителів початкових і середніх навчальних закладів, домашніх учителів та аптекарських учнів (у т. ч. євреїв); призначення надбавок до жалування чиновникам та вчителям; про виставку робіт вчителів малювання, відкриту при Київському реальному училищі (1911 р.).

1910-1912 335
256
5 стіл

Звіти про стан Київського університету, середніх та початкових навчальних закладів Київського навчального округу.

Справи про діяльність навчальних закладів; підготовку вчителів для викладання фізичного виховання, прийняття та звільнення вчителів, виплату жалування і пенсій, надання матеріальної допомоги, нагородження медалями; асигнування коштів на утримання навчальних закладів; про проведення занять з гімнастики та фехтування; комплектування бібліотек; влаштування літературно-музичних вечорів і спектаклів; позашкільний нагляд за учнями; створення батьківських комітетів; створення товариств взаємодопомоги та їхню діяльність; про підготовку та проведення Міжнародного конгресу з прикладної хімії, всеросійських з’їздів з питань народної освіти, природознавців і лікарів, законовчителів, Першої Російської олімпіади; про діяльність Педагогічного музею; про відкриття Міжнародної виставки з друкарської справи та Всеросійської виставки шкільної гігієни; про збір пожертв на військово-повітряний флот; виготовлення учнями різдвяних подарунків для фронту; про святкування 300-річчя Дому Романових, відкриття пам’ятника П. А. Столипіну у м. Києві.

1912-1914 283
258
5 стіл

Циркуляри попечителя Київського навчального округу; звіти про стан середніх і початкових навчальних закладів та діяльність товариств допомоги нужденним учням.

Справи про діяльність навчальних закладів; про прийняття, переміщення та звільнення учителів, підготовку учителів для проведення занять з фізичного виховання, виплату жалування та пенсій, призначення матеріальної допомоги, надання відпусток, відрядження за кордон з науковою метою; про екзаменаційні роботи учнів, звільнення від плати за навчання, залишення на другий рік за неуспішність, смерть від нещасних випадків, самогубство; про запровадження занять з гімнастики, гігієни, анатомії та фізіології; про влаштування літературно-музичних вечорів і спектаклів; про позашкільний нагляд за учнями; створення батьківських комітетів; про заходи проти розповсюдження епідемій; про діяльність Педагогічного музею; про організацію тимчасових санаторіїв та лазаретів у навчальних закладах; про виконання технічними та ремісничими училищами замовлень воєнного часу, виготовлення учнями пасхальних подарунків для воїнів, надання педагогічної допомоги дітям, батьків яких було призвано на фронт; про евакуацію навчальних закладів, пошкодження їхніх приміщень під час воєнних дій; проведення занять просвітницького характеру з дітьми біженців.

1912-1916 338
259
5 стіл

Циркуляри попечителя Київського навчального округу; протоколи засідань педагогічного з’їзду в м. Києві.

Справи про скликання у Петербурзі наради з питань професійної освіти; створення у м. Києві обласного педагогічного товариства; про діяльність університету, середніх та початкових навчальних закладів; про прийняття, переміщення та звільнення викладачів та учителів, підвищення їм жалування, виплату пенсій, призначення матеріальної допомоги, надання відпусток; про зарахування та звільнення учнів, складання іспитів, залишення на другий рік за неуспішність, смерть від нещасних випадків, самогубство; про асигнування коштів на утримання навчальних закладів; про проведення занять з гімнастики; про влаштування музично-літературних вечорів та спектаклів; про позашкільний нагляд за учнями; створення батьківських комітетів; про вжиття протипожежних заходів; організацію фонду допомоги дітям фронтовиків, благодійну діяльність учителів, учнів та їхніх батьків у зв’язку з війною; про звільнення приміщень навчальних закладів від лазаретів; призов у діючу армію учителів та учнів; ухилення від військової служби; створення комітету юних розвідників.

1916 378
260
таємна частина

Справи про прийняття, переміщення та звільнення викладачів Київського університету та вчителів середніх навчальних закладів, перевірку їхньої політичної благонадійності; зарахування студентів та учнів до навчальних закладів; їхні здібності, поведінку, віросповідання; зобов’язання ректора університету та директорів гімназій і прогімназій доповідати попечителю про неблагонадійну поведінку студентів та учнів; виявлення нелегальної літератури, зокрема польською мовою, та заходи щодо запобігання її розповсюдженню; заборону надання домашніх відпусток та встановлення таємного нагляду за політично неблагонадійними студентами і учнями; про самовільну відлучку студента університету В. Гордона і виключення його з університету.

Списки учнів, які закінчили гімназії (1838–1839 рр.).

1833-1840 163
261
таємна частина

Справи про відкриття та діяльність навчальних закладів, про прийняття, переміщення та звільнення викладачів і вчителів, збільшення жалування, нагородження; про зарахування та покарання вихованців навчальних закладів за неуспішність, порушення громадського порядку; про сходки та заворушення студентів та учнів; про перевірку політичної благонадійності викладачів, учителів, вихованців та їхніх батьків і родичів, у т. ч. поляків; встановлення таємного нагляду поліції; про вилучення нелегальної літератури, в т. ч. польською мовою; про заборону студентам та учням брати участь у таємних товариствах і гуртках; про створення українофільських гуртків; про вилучення з бібліотек заборонених видань; про відгуки вихованців навчальних закладів на польське повстання, встановлення суворого нагляду за вчителями та учнями-поляками, заборону на застосування польського алфавіту в російській мові; про діяльність друкарні у Київському університеті, про дозвіл на призначення професора університету Д. І. Піхна редактором газети “Киевлянин”; про заборону відкривати бібліотеки та читальні для євреїв.

Списки вчителів навчальних закладів та учнів, які закінчили гімназії.

809
262
таємна частина

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу; звіти про стан гімназій, реальних і технічних училищ.

Справи про діяльність навчальних закладів, у т. ч. медичного факультету Київського університету, заходи щодо організації діяльності німецьких шкіл; про призначення, переміщення та звільнення викладачів і вчителів, збільшення жалування, відрядження за кордон з науковою метою; про сходки та заворушення студентів і вихованців навчальних закладів; перевірку політичної благонадійності викладачів, учителів, студентів та учнів; вжиття заходів проти створення таємних гуртків; про виявлення нелегальної літератури, у т. ч. польською мовою; вилучення з бібліотек заборонених видань; про порушення громадського порядку вихованцями навчальних закладів; про проведення Першого гімназичного з’їзду; про порядок улаштування вистав і концертів та організацію музично-літературного вечора з метою збору коштів для допомоги політичним емігрантам; про участь деяких викладачів та учнів середніх навчальних закладів м. Києва у відправленні панахиди в пам’ять Т. Г. Шевченка; про закриття католицької каплиці при Першій Київській гімназії; про освіту євреїв; про вивіз майна та евакуацію персоналу навчальних закладів

1883-1915 444
263
бухгалтерія

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу; головні книги партикулярних сум.

Справи про відкриття, переміщення та закриття кредитів, асигнування коштів на утримання навчальних закладів; виплату грошових винагород та жалування попечителю, ректору Київського університету, викладачам і вчителям; про пожертви на підтримку навчальних закладів, надходження грошей на заснування стипендії в пам’ять академіка М. В. Ломоносова; про отримання недоїмки свічного збору з євреїв; про надання грошової допомоги редактору газети “Киевлянин” В. В. Шульгіну.

1866-1871,1874 54
265
бухгалтерія

Головні книги кошторисних витрат і партикулярних сум Київського навчального округу.

Справи про затвердження штатного розкладу гімназій, прогімназій та реальних училищ; про асигнування коштів на утримання народних училищ, господарські потреби; про виплату жалування та грошових винагород, виділення коштів на винаймання квартир; про надходження грошей за видачу свідоцтв на звання вчителів.

1915 14
266
бухгалтерія

Справи про доходи та витрати навчальних закладів Київського навчального округу, виплату жалування та грошових винагород службовцям, викладачам і вчителям.

1881-1916 4
267
бухгалтерія

Справи про асигнування та розасигнування коштів на утримання народних училищ Київського навчального округу.

1884-1890 6
268
бухгалтерія

Справи про відкриття кредитів згідно з кошторисом Міністерства народної освіти, асигнування коштів на утримання інспекції народних училищ, середніх та початкових навчальних закладів, господарські потреби, виплату жалування, грошових винагород, на відрядження та винаймання квартир, виплату стипендій учням, про пожертви на підтримку навчальних закладів; про надання грошової допомоги населенню, яке постраждало від неврожаю.

1890-1894 102
269
бухгалтерія

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу; головні книги кошторисних витрат і партикулярних сум.

Справи про асигнування коштів на утримання інспекцій народних училищ та навчальних закладів, господарські потреби, виплату жалування, матеріальної допомоги та грошових винагород службовцям, викладачам і вчителям, виплату стипендій учням; про пожертви на підтримку навчальних закладів; про збір квартирного податку, отримання недоїмки свічного збору з євреїв.

1895-1903 204
270
бухгалтерія

Головні книги спеціальних коштів Київського навчального округу.

Справи про надходження грошей за видачу свідоцтв на звання домашніх учителів, видачу атестатів зрілості; про асигнування коштів на утримання середніх та початкових навчальних закладів і господарські потреби, виплату жалування та надання грошової допомоги службовцям, викладачам і вчителям; про збір квартирного податку та отримання недоїмки свічного збору з євреїв.

1904-1908 62
271
бухгалтерія

Головні книги кошторисних витрат Київського навчального округу.

Справи про надходження грошей за видачу свідоцтв на звання домашніх учителів; про асигнування коштів на утримання Педагогічного музею, навчальних закладів, господарські потреби, виплату жалування та грошових винагород викладачам і вчителям.

1907 34
272
бухгалтерія

Головні книги кошторисних витрат і партикулярних сум Київського навчального округу.

Справи про асигнування коштів на утримання навчальних закладів, на винаймання квартир службовцями й учителями; виплату жалування та грошових винагород, видачу про збір квартирного податку та отримання недоїмки свічного збору з євреїв.

1908 27
273
бухгалтерія

Головні книги кошторисних витрат та партикулярних сум Київського навчального округу.

Справи про асигнування коштів на утримання навчальних закладів, тимчасових педагогічних курсів; на винаймання квартир службовцями викладачами й учителями; на виплату жалування та грошових винагород; про надання грошової допомоги Єрешківському сільському училищу (Сквирського пов. Київської губ.) для проведення робіт з розвитку садівництва та городництва; про пожертви на підтримку навчальних закладів; про збір квартирного податку; про виділення коштів на святкування ювілею М. В. Гоголя та 200-річчя Полтавської битви.

1909 45
274
бухгалтерія

Головна книга партикулярних сум Київського навчального округу та книга запису надходження й витрат бланків свідоцтв.

Справи про надходження грошей за видачу свідоцтв на звання домашніх учителів; про асигнування коштів на господарські потреби навчальних закладів; на винаймання квартир службовцями й учителями, виплату жалування і винагород.

1910 11
275
бухгалтерія

Головна книга партикулярних сум Київського навчального округу.

Справи про надходження грошей за видачу свідоцтв на звання домашніх учителів; асигнування коштів на утримання середніх і початкових навчальних закладів, господарські потреби; на винаймання квартир службовцями й учителями, виплату жалування і винагород; про збір квартирного податку.

1911 17
276
бухгалтерія

Головні книги кошторисних витрат і партикулярних сум Київського навчального округу.

Справи про надходження грошей за видачу свідоцтв на звання домашніх учителів; про асигнування коштів на відрядження потішних рот до Петербурга на “височайший огляд”, утримання навчальних закладів і тимчасових педагогічних курсів; виплату жалування і винагород, асигнування коштів на відрядження та винаймання квартир, господарчі потреби; про збір квартирного податку.

1912 25
277
бухгалтерія

Головні книги кошторисних витрат і спеціальних коштів Київського навчального округу.

Справи про переведення кредитів на утримання евакуйованих навчальних закладів; про надходження грошей за видачу свідоцтв на звання вчителів; про асигнування коштів на утримання навчальних закладів і господарські потреби, на винаймання квартир; виплату жалування, надання грошової допомоги чиновникам і вчителям, в т. ч. викладачам гімнастичних курсів і службовцям Педагогічного музею; про затвердження штатного розпису гімназій, прогімназій та реальних училищ.

1916 19
278
Рада

Списки приватних навчальних закладів, у т. ч. єврейських, і дитячих садків, передані з управління Київського навчального округу до дирекцій народних училищ.

1884-1915 2
279
Рада

Справи про відкриття середніх і початкових навчальних закладів, у т. ч. єврейських та польських, дитячих садків, у т. ч. для дітей євреїв і чехів, дозвіл Київському товариству трудової допомоги інтелігентним жінкам відкрити приватний фребелівський педагогічний інститут; заборону діяльності таємних польських шкіл; про перевірку політичної благонадійності вчителів і вихователів; видачу свідоцтв; про закінчення приватних гімназій; про забезпечення учнів підручниками та форменим одягом; запровадження викладання природознавства, польської мови.

1907 104
280
Рада

Справи про відкриття та закриття середніх і початкових казенних і приватних навчальних закладів (у т. ч. єврейських), приватних курсів латинської мови та дитячих садків у Києві; видачу свідоцтв про закінчення приватних гімназій; про забезпечення учнів підручниками.

1908 32
281
Рада

Справи про відкриття та закриття середніх і початкових казенних і приватних навчальних закладів, у т. ч. єврейських, приватних курсів іноземних мов і дитячого садка в м. Києві; видачу свідоцтв про закінчення гімназій та реальних училищ; про забезпечення учнів підручниками.

1909 46
282
Рада

Справи про відкриття середніх і початкових казенних і приватних навчальних закладів, у т. ч. єврейських, приватних курсів з підготовки вихователів фізичних вправ у м. Києві, дитячих садків у Києві та Звенигороді Київської губ.

1910 16
283
Рада

Справи про відкриття середніх і початкових казенних і приватних навчальних закладів, у т. ч. єврейських, дитячих садків у Києві та Черкасах Київської губ.; про скорочення обсягу випускних іспитів для учнів гімназій; забезпечення підручниками.

1911 31
284
Рада

Справи про відкриття середніх і початкових казенних і приватних навчальних закладів, у т. ч. єврейських, дитячих садків у м. Києві; забезпечення учнів підручниками.

1912 37
285
Рада

Справи про відкриття середніх і початкових казенних і приватних навчальних закладів, у т. ч. єврейських, дитячих садків; приватних підготовчих курсів для осіб, які вступають до військових училищ, та вечірніх курсів з вивчення французької мови для дорослих у м. Києві; про передавання приватних навчальних закладів у відання дирекцій народних училищ.

1913 39
286
Рада

Справи про відкриття зуболікувального інституту, середніх і початкових казенних і приватних навчальних закладів, у т. ч. єврейських, училища євангелічного віровчення, польських шкіл, школи для глухонімих, землемірної школи, приватних курсів з вивчення німецької та французької мов для дорослих, лікарсько-педагогічних курсів “Мати й дитя”, курсів для підготовки бажаючих служити добровольцями у військах, вечірніх загальноосвітніх жіночих курсів, чоловічих технічних курсів, приватного класу з практичного початкового вивчення французької мови для дітей, класу рукоділля, дитячого садка; про дозвіл викладання польської мови, заборону таємного навчання дітей грамоті; забезпечення учнів підручниками.

1906 82
287
Рада

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань фізико-математичної, історико-філологічної, медичної та юридичної іспитових комісій при Київському університеті; загальні та приватні протоколи приймання іспитів; справи про склад комісій, їхню діяльність, письмові відповіді абітурієнтів.

1889-1920 4760
294
2 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти. Повідомлення ректора Київського університету про засідання Ради. Звіти про стан середніх навчальних закладів Київського навчального округу, характеристики вчителів.

Справи про відкриття середніх і приватних навчальних закладів, їхню діяльність та закриття, відкриття у м. Києві археологічного інституту; про зарахування і звільнення студентів та учнів; залишення на другий рік навчання; складання іспитів, теми творів з російської мови, математичні завдання, що були подані на екзаменах, формений одяг учениць гімназій; про розповсюдження у Київському університеті прокламацій “Студентської української громади”; про комплектування бібліотек; про улаштування учнівських екскурсій; про закриття навчальних закладів у зв’язку з епідеміями; про збір експонатів для російського відділу міжнародної гігієнічної виставки в м. Дрездені; про підготовку до святкування 50-річчя визволення селян від кріпацтва, 100-річчя з дня початку Вітчизняної війни 1812 р., 300-річчя Дому Романових; про святкування 50-річчя з дня заснування Полтавської жіночої гімназії.

1910-1911 121
296
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу; протоколи засідань Ради інспекції народних училищ та протоколи педагогічної ради Глухівського учительського інституту про результати приймальних іспитів; звіти про стан навчальних закладів.

Справи про відкриття, реорганізацію та закриття учительських семінарій, міських, сільських, парафіяльних, приватних та інших училищ, німецьких і чеських шкіл, їхню діяльність, відкриття у м. Києві шкіперського училища, класів для дорослих і недільних читань, ремісничих класів, шкіл для неповнолітніх робітників на промислових підприємствах, педагогічних курсів для вчителів, курсів з вивчення церковнослов’янської мови та церковних співів; заборону відкриття таємних польських шкіл та навчання дітей без певного дозволу; про призначення, переміщення та звільнення вчителів і лікарів, виплату їм жалування, надання грошової допомоги та відпусток, асигнування коштів на відрядження та винаймання квартир; про оголошення подяк та винесення доган, звільнення від сплати податків і виконування повинностей; про зарахування та виключення студентів та учнів, надання грошової допомоги, отримання дозволу на перескладання іспитів, стягнення плати за навчання; нещасні випадки; про асигнування коштів на будівництво та утримання навчальних закладів, пожертви на їхню підтримку; про запровадження занять з гімнастики, співів, ручної праці та рукоділля, вивчення садівництва, бджільництва та шовківництва; про улаштування вечорів і спектаклів; про припинення занять через епідемії; про комплектування бібліотек при навчальних закладах, створення народних бібліотек і читалень для дітей та дорослих та книжкових складів; про заходи з запобігання захворюваності на холеру; підготовку до участі у Всеросійській гігієнічній виставці; про діяльність товариств допомоги нужденним учням; про відзначення 50-річчя з дня смерті О. С. Пушкіна та 900-річчя хрещення Русі, утримання у м. Києві будинку в пам’ять слов’янських першовчителів Кирила та Мефодія; про допомогу голодуючому населенню східних губерній.

1885-1892 1463
299
4 стіл

Циркуляри Комісаріату в справах Київського навчального округу; протоколи засідань Виконавчого комітету службовців округу.

Справи про відкриття та діяльність учительських інститутів, семінарій та початкових навчальних закладів; про призначення, переміщення та звільнення директорів і інспекторів народних училищ, директорів і викладачів учительських інститутів і семінарій, виплату жалування, надання грошової допомоги, відпусток; про асигнування коштів на утримання цих навчальних закладів; про проведення з’їздів директорів і вчителів; про українізацію.

1916-1917 333
299 а
4 стіл

Справи про кошти, що витрачені на освіту євреїв з кошторисами витрат єврейських училищ у Київського навчального округу.

1917 21
300
5 стіл

Звіти про стан середніх та початкових навчальних закладів Київського навчального округу. Справи про їхню діяльність, відкриття кооперативного інституту ім. М. І. Туган-Барановського у м. Києві; про зарахування, переміщення та звільнення викладачів і вчителів, їхні особові справи, виплату жалування, грошових винагород та пенсій, надання відпусток та відряджень з науковою метою, призов до діючої армії, надання відстрочок; про зарахування до навчальних закладів; про звільнення учнів від плати за навчання, надання грошової допомоги, складання іспитів з військового строю, допризовну підготовку, організацію трудових учнівських дружин; про асигнування коштів на утримання навчальних закладів; про організацію занять у зв’язку з обставинами воєнного часу, підготовку до евакуації навчальних закладів Києва; про обрання делегатів на Варшавський з’їзд діячів народної освіти, про спрощення російського правопису; про проведення українізації; про чествування пам’яті Т. Г. Шевченка; про підпорядкування округу владі Генерального секретаріату, який оголосив себе вищою крайовою владою на Україні. Статут професійного союзу репетиторів і домашніх вчителів; резолюція з’їзду діячів комерційної освіти. Список комерційних навчальних закладів.

1916-1919 285
306
Бухгалтерія

Головні книги спеціальних коштів та депозитних сум Київського навчального округу.

Справи про надходження грошей за видачу свідоцтв на звання вчителів; про асигнування коштів на утримання навчальних закладів і господарські потреби; на винаймання квартир, виплату жалування, надання грошової допомоги службовцям і вчителям, у т. ч. викладачам тимчасових педагогічних курсів, учителям гімнастики і службовцям Педагогічного музею; про переведення кредитів на утримання евакуйованих навчальних закладів; про діяльність державних іспитових комісій.

1917-1919 61
307
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти та попечителя Київського навчального округу.

Справи про відкриття та закриття паралельних відділень при навчальних закладах, затвердження кошторису на утримання Ніжинського історико-філологічного інституту ім. кн. Безбородька та Глухівського учительського інституту; про виплату жалування та пенсій, надання грошової допомоги викладачам Київського університету, службовцям і вчителям; про виплату стипендій і грошової допомоги студентам та учням, збільшення плати за навчання, призначення репетиторів з числа учнів вищих класів для проведення занять з учнями, які мають проблеми в навчанні; про асигнування коштів на будівництво, ремонт та утримання навчальних закладів, виписку книг і посібників, придбання музичних інструментів, приладів для кабінетів; про затвердження статуту товариства допомоги нужденним ученицям Лубенської гімназії; про влаштування теплиці при Київському реальному училищі.

1889-1890 113
308
3 стіл

Плани, проекти, креслення будинків, навчальних закладів у м. Києві, Київській, Подільській, Волинській, Чернігівській та Харківській губерніях.

1850-1912 87
309
3 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Справи про доходи, оклади та недоїмки з капіталів маєтків, що належали Київському університету, Ніжинському ліцею кн. Безбородька, гімназіям, прогімназіям і початковим навчальним закладам Київського навчального округу; про стягнення боргів на користь навчальних закладів, накладення заборони на фундушеві маєтки поміщиків для погашення боргів Київському університету; про борги університету; про витрати, пов’язані з нерухомим майном університету; передавання нерухомих маєтків у відання Міністерства державного майна; про заснування графом Ільїнським в м. Романів Волинської губ. інституту для глухонімих; про затвердження кошторису на утримання Глухівського учительського інституту; про відкриття гімназій, пансіонів, дворянських повітових училищ і парафіяльних училищ; про призначення та звільнення службовців, викладачів і учителів, виплату їм жалування і грошових винагород; асигнування коштів на відрядження, призначення та звільнення управителів університетських маєтків; про приймання учнів до гімназій та училищ за рахунок фундушів поміщиків, зарахування учнів гімназій у число казеннокоштних вихованців, підвищення плати за навчання; про викладання гімнастики, співу, малювання; ремонт навчальних закладів, церков і лікувальних закладів при них; про комплектування бібліотек, забезпечення підручниками; про надання студентам Київського університету грошової винагороди за проведення обстеження на метеорологічній обсерваторії; про відсилку до Київського приказу громадської опіки відомостей стосовно училищних боргів; про придбання інструментів та приладів для кабінетів; про пожертви на підтримку навчальних закладів; про створення ощадно-позикових кас при гімназіях; про звільнення від сплати казенних податків селян, які служать в університетських маєтках; про надання в оренду селищ, що належали Волинському ліцею та Київському університету; про самоправну вирубку дерев селянами університетських маєтків; про бажання деяких селян університетського маєтку в с. Сапанів Волинської губ. відокремитись від своїх родин, побудувати хати та жити окремо; про паводок, прорив греблі, сильний град у с. Сапанів; про забезпечення охорони мостів, гребель і млинів в університетських маєтках та забезпечення лікування хворих селян; про посів озимої та ярової пшениці; про відправку до м. Києва з університетських маєтків хлопчиків для служби при ботанічному саду.

Статут Товариства допомоги нужденним учням Другої Київської гімназії (1880 р.) та звіти про його діяльність (1888–1908 рр.).

1833-1909 1862
311
4 стіл

Циркуляри Міністерства народної освіти, Комісаріату в справах Київського навчального округу; протоколи засідань Виконавчого комітету службовців округу.

Справи про відкриття та діяльність учительських інститутів, семінарій та початкових навчальних закладів (у т. ч. єврейських); про призначення, переміщення та звільнення директорів і інспекторів народних училищ, директорів і викладачів учительських інститутів і семінарій, виплату жалування і грошової допомоги, надання відпусток; про асигнування коштів на утримання навчальних закладів; про українізацію навчального процесу.

1918-1919 382
311 а
4 стіл

Фінансові відомості про витрати на утримання єврейських училищ у Білій Церкві, Бердичеві, Радомишлі, Києві, Балті, Вінниці та інших населених пунктах.

1917-1918 22
313
Комісаріат у справах Київського навчального округу

Циркуляри Міністерства народної освіти Української держави; протоколи засідань Виконавчого комітету та загальних зборів службовців канцелярії Комісаріату; списки службовців Комісаріату. Відомості про стан середніх навчальних закладів.

Справи про відкриття гімназій, шкіл, паралельних класів, вечірніх шкіл для дорослих; про призначення, переміщення та звільнення вчителів, проведення іспитів на звання вчителя, виплату заробітної плати, надбавок до неї; видачу свідоцтв про закінчення навчальних закладів; про методику навчання, перехід на 5-бальну систему оцінки знань учнів; про викладання старо-єврейської мови, латині, Закону Божого; про обрання батьківських комітетів; про звільнення навчальних приміщень, зайнятих військовим відомством; про українізацію в навчальних закладах.

1918-1919 75
314

Справи про організацію навчальної та господарчої роботи у Волинському ліцеї та школі землемірів при ньому, середніх та початкових навчальних закладах Київської, Подільської та Волинської губерній; про діяльність Новоград-Волинської школи глухонімих (1806 р.); про зарахування, переміщення та звільнення директорів і вчителів, виплату заробітної плати та пенсій, грошової допомоги, коштів на винаймання квартир; про успішність учнів, нагородження медалями за відмінне навчання; про асигнування коштів на утримання та ремонт навчальних закладів, придбання посібників, книг і періодичних видань; про відкриття лікарні при Волинській гімназії (1809 р.), вжиття заходів по боротьбі з холерою; про пожежі в навчальних закладах.

Книги прибутків та видатків по середніх і початкових навчальних закладах.

1803-1855 473
315
Віленський навчальний округ

Справи про приєднання навчальних закладів Білостоцької губ. до Віленського навчального округу (1811 р.); про організацію навчальної та господарчої роботи в середніх і початкових навчальних закладах Київської, Подільської та Волинської губерній; про зарахування, переміщення та звільнення вчителів, виплату заробітної плати і пенсій; про успішність учнів; про асигнування коштів на утримання та ремонт навчальних закладів; фінансові звіти; придбання посібників, книг і періодичних видань; про пожертви на підтримку навчальних закладів, в т. ч. римсько-католицьким духовенством; про призначення вихованців, які закінчили школу землемірів при Волинському ліцеї, повітовими землемірами (1818 р.).

1802-183184
316

Прибутково-видаткові книги Волинського ліцею; книги вхідних і вихідних документів навчальних закладів Київської, Подільської і Волинської губерній, Віленського університету.

1804-183341
317
Рада

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Протоколи засідань педагогічних рад навчальних закладів. Статути товариств допомоги бідним євреям м. Переяслава та м. Кременця.

Справи про відкриття жіночих, єврейських приватних та ін. навчальних закладів, дитячих садків, курсів каліграфії, німецької, французької мов, італійської бухгалтерії, математики, фізики та ін., суботніх шкіл для бідних єврейських жінок; про звільнення від плати за навчання дітей викладачів. Про розгляд правил про іспити у жіночих гімназіях Московського навчального округу, проекту положення про приватні навчальні заклади; статті, нариси, реферати з історії педагогіки, лекції, плани і конспекти уроків, учнівські твори.

1870-1919654
318

Недіючі описи.

1818–192092