Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 710
Назва фонду Волинський (Кременецький) ліцей, м. Кременець Волинської губернії
Крайні дати 1758–1837
Кількість справ 2844
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Листування з Віленським університетом щодо постановки навчальних процесів; протоколи генеральних ревізій кременецьких шкіл; характеристики на учнів; щомісячні рапорти директорів шкіл ректору ліцею; списки викладачів, робітників та учнів ліцею; книги для запису учнів з незадовільною поведінкою; для запису учнів, які виїжджають на канікули, екзаменаційні протоколи.

Інвентарні описи майна ліцею; реєстри речей та фундушевих книг учнів; прибутково-видаткові книги школи механіків, землемірів, книги вхідних і вихідних документів.

Документи про діяльність Єзуїтського колегіуму (1758).

1758, 1805–1834629
2 т. 1

Листування, рапорти про стан та діяльність навчальних закладів, підпорядкованих ліцею.

Листування з Віленським університетом візитатора Тадеуша Чацького, документи, відображають його адміністративну і просвітницьку діяльність у Волинській, Подільській та Київській губерніях.

Справи про діяльність візитаторів Ф. Плятера і Я. Вілежинського.

Підсумкові відомості про навчальний процес в гімназіях і семінаріях, викладацький склад та кількість учнів. Звіти про навчальний процес у Волинському ліцеї; розпорядження та рішення щодо діяльності ліцею; особові справи учнів ліцею.

1808–18341478
2 т. 2

Справи про стан маєтків ліцею та парафіяльних училищ Волинської і Подільської губерній; про пожертви на утримання ліцею і підпорядкованих йому навчальних закладів; відомості про прибутки та видатки ліцею; контракти, квити та інші фінансово-господарські документи ліцею; особові справи учнів ліцею.

Документи про службову і просвітницьку діяльність візитатора Волинської, Подільської і Київської губерній Тадеуша Чацького; про діяльність едукаційних комісій у Волинській, Подільській та Київській губерніях.

1808–1834367
3

Журнали засідань Ради ліцею.

Листування з Міністерством народної освіти, Віленським навчальним округом, Волинським губернським правлінням, волинським губернатором про організацію навчального процесу, успішність та поведінку учнів; надання учням свідоцтв про непричетність до польського повстання 1831 р.; протоколи випускних іспитів, статути гімназій; розпорядження міністра народної освіти О. Розумовського про атестацію викладачів та священиків; листування з питань управління маєтками ліцею; інвентарі населених пунктів, належних ліцею; план будівель Кременецького ліцею. Акти ревізій навчальних закладів Волинської і Подільської губерній. Прибутково-видаткові книги Волинського ліцею, школи землемірів; штатні розписи та відомості про виплату заробітної плати викладачам та службовцям ліцею тощо.

1801–1837370