Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 711
Назва фонду Київська духовна академія, м. Київ
Крайні дати 1817–1919
Кількість справ 22632
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1 т. 1
внутрішнє правління

Укази та циркуляри Сенату, Синоду і Київської духовної консисторії; листування з Синодом про виділення грошей на утримання академії; послужні списки викладацького складу і службовців; справи про призначення пенсій удовам померлих викладачів; про надання відпусток викладачам і студентам; про нагородження викладачів і студентів, присвоєння вчених ступенів, висвячення у духовний сан; списки і особові справи студентів.

Справи про асигнування коштів на утримання бідних студентів і студентів-іноземців; про надання грошової допомоги випускникам академії; про діяльність Богоявленського братства, церковно-історичного товариства; про видання “Трудов Киевской духовной академии”; про направлення студентів академії на службу в Пекінську місію; про витрати на утримання академічної бібліотеки, лікарні, канцелярії; про видання каталогу бібліотеки і творів студентів; про складання проектів і кошторисів на перебудову приміщень академії; книги прибутків і видатків, фінансові звіти академії. Журнали засідань внутрішнього правління і будівельного комітету академії.

1819–18796882
1 т. 2
внутрішнє правління

Укази Сенату, циркуляри обер-прокурора Синоду і Київської духовної консисторії; проект правил для студентів, проект статуту церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії. Журнали засідань внутрішнього правління.

Справи про видання друком каталогу бібліотеки; про призначення пенсій удовам померлих викладачів; про надання відпусток викладачам і студентам; про нагородження викладачів і студентів, присвоєння вчених ступенів, висвячення у духовний сан; про проходження військової служби студентами; списки і особові справи професорів академії і студентів; про ремонт приміщень академії; відомості про ціни на продукти харчування в Києві.

Інвентарні книги бібліотеки; фінансово-господарські документи; книги прибутків і видатків, журнали вхідних і вихідних документів.

1880–19194636
2
зовнішнє правління

Доповіді і звіти про відкриття духовних семінарій, духовних училищ і парафіяльних шкіл на території Київського духовно-навчального округу та асигнування коштів на їх утримання; фінансові звіти семінарій Київського духовно-навчального округу; листування про присвоєння викладачам училищ класних чинів; про розподіл випускників Петербурзької і Київської духовних академій; послужні списки професорсько-викладацького складу; відомості про зміни в особовому складі викладачів; списки викладачів і службовців Київського духовно-навчального округу; справи про проведення іспитів при вступі в академію; відомості успішності і поведінки студентів; справи про організацію навчального процесу; про пожертвування приватних осіб на утримання духовних навчальних закладів; про пошкодження будівель навчальних закладів унаслідок стихійних лих; журнали засідань правління академії; каталоги книг бібліотек семінарій і Комісії духовних училищ.

1817–18676044
3
Конференція, Рада

Укази Синоду та розпорядження Комісії духовних училищ; звіти і рапорти ректора про роботу академії; журнали засідань Ради; справи про організацію навчального процесу; класні журнали; навчальні програми; твори студентів; листування про екскурсії студентів до Греції, Єгипту і Палестини; про відрядження професорів і студентів за кордон; річні звіти студентів про роботу.

Справи про нагородження викладачів і студентів академії, присвоєння духовних звань і наукових ступенів, звань почесних членів академії; про вступ випускників семінарій до академії; про викладацьку діяльність професорів академії Д. Богдашевського, В. Екземплярського, Ф. Покровського, О. Булгакова, М. Петрова та ін.; списки членів і звіти про діяльність Богоявленського братства; інвентарні книги і каталоги бібліотеки; звіти про святкування ювілеїв: 200-річчя від дня народження М. Ломоносова (1911); 100-річчя від дня народження О. Пушкіна (1899); М. Лобачевського (1893) та ін.

1823–19195070