Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 712
Назва фонду Київська духовна семінарія, м. Київ
Крайні дати 1819–1919
Кількість справ 9556
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1
Правління семінарії

Укази і розпорядження Сенату, Синоду, Київської духовної консисторії, Окружного академічного правління і Київської духовної академії з питань підвищення по службі вчителів, надання матеріальної допомоги сім’ям викладачів та ін.; послужні списки викладачів і службовців семінарії.

Справи про переміщення по службі викладачів; про надання дозволів викладачам навчальних закладів, підпорядкованих семінарії, взяти шлюб; про присвоєння студентам семінарії наукових звань; про посвячення у духовний сан, постриг у ченці, розподіл вакансій у парафіях; про надання відпусток студентам семінарії; про поведінку студентів; відомості про вступ випускників семінарії до вищих навчальних закладів, зокрема, до Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії; розклади іспитів для учнів духовних училищ; копії атестатів учнів, що вибули з училищ у єпархіальне відомство; про організацію навчального процесу, включення нових предметів до курсу навчання; про призначення ректора семінарії архімандрита Антонія членом комітету з цензури духовних книг; про відправлення молебнів з приводу народження спадкоємців престолу і великих князів; про пожертвування грошей на утримання Володимирського собору в м. Севастополі; про асигнування коштів на утримання семінарії, бідних студентів, на благодійні цілі; звіти економа семінарії; книги прибутків і видатків; відомості про формування бібліотеки семінарії.

1845–18643260
2
Правління семінарії

Справи про зміни у викладацькому складі семінарії; про нагородження і призначення пенсій викладачам, списки викладачів; про посвячення у духовний сан і надання священицьких посад учням вищого відділення семінарії; про надання відпусток учням; відомості про прийняття і відрахування учнів із семінарії, перехід їх в інші училища та вступ випускників семінарії до Київської духовної академії і Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії; про поведінку учнів, розрядний список учнів, складений ректором семінарії; про асигнування коштів на будівництво нового приміщення семінарії; на утримання бідних учнів та єпархіальних училищ; про комплектування бібліотеки семінарії, каталог бібліотеки; про появу в Київській губернії епідемії холери і заходи для боротьби з нею (1830, 1832 рр.); про лікування учнів під час епідемій. Журнали будівельної комісії, кошториси та економічні звіти.

1828–18441402
3
Правління семінарії

Укази Синоду, циркуляри Духовно-навчального управління.

Справи про єпархіальні з’їзди, нагородження викладачів і службовців семінарії; про зарахування учнів до семінарії; про надання відпусток хворим учням, визначення випускників семінарії для вступу в духовні академії, висвячення у духовний сан, зарахування на навчання іноземців і видачу їм посвідчень; про призначення стипендій для бідних учнів; послужні списки викладачів і службовців; атестати учнів, які закінчили курс семінарії, свідоцтва про закінчення Києво-Софійського духовного училища; іменні відомості учнів; розклади річних іспитів у єпархіальних училищах і семінарії; класні журнали і відомості про поведінку та успішність учнів; про будівництво нових приміщень семінарії; книги запису видатків, кошториси прибутків по Київській єпархії на утримання духовних навчальних закладів.

1865–19022300
4

Справи про нагородження викладачів і призначення їм пенсій, про надання дозволів викладачам духовних училищ взяти шлюб; про зарахування випускників духовних училищ на навчання; про успішність учнів семінарії; про проведення ревізії підвідомчих навчальних закладів, бібліотеки семінарії і фізичного кабінету; про ревізію фінансової звітності семінарії; про ремонт будівлі семінарії. Загальні та послужні списки викладачів семінарії і підвідомчих їй навчальних закладів, списки учнів, які закінчили курс навчання; прохання учнів про видачу їм посібників і казенного одягу, прохання учнів-іноземців про видачу їм посвідчень, атестати про закінчення семінарії. Журнали засідань правління, педагогічних і розпорядчих зборів семінарії, вхідної кореспонденції; листування з Духовно-навчальним управлінням при Синоді про видання та пересилання книг і журналів; прибутково-видаткові книги; кошториси на утримання семінарії та духовних училищ; каталоги бібліотек духовних семінарій.

1909–19191031
5

Укази Синоду; повідомлення і приписи Духовно-навчального управління та Київської духовної академії.

Справи про зміни в особовому складі викладачів і службовців семінарії, про нагородження і присвоєння звань викладачам; послужні списки викладачів і службовців семінарії; про зарахування до семінарії учнів на казенне утримання; про висвячення учнів семінарії у духовний сан; про визначення кращих учнів для вступу до Київської духовної академії; про поведінку та успішність учнів духовних училищ і семінарії; про організацію навчального процесу; про асигнування коштів на потреби духовних училищ і семінарії; про видання навчальних посібників та іншої літератури; про комплектування бібліотеки семінарії. Екзаменаційні відомості, конспекти уроків; економічні звіти семінарії; записки економа семінарії про екіпірування випускників семінарії, призначених для вступу до Київської духовної академії; відомості про прибутки і видатки продовольчих запасів семінарії та підвідомчих їй духовних навчальних закладів; грошові звіти підвідомчих семінарії навчальних закладів; копії атестатів випускників семінарії.

1827, 1831, 1836–1856, 1917–1919361
6

Приписи Київської духовної академії і Київської духовної дикастерії; листування з Київською духовною академією, митрополитом київським і галицьким, Київською казенною палатою, наглядачами духовних училищ з питань фінансування і організації навчального процесу; відомості про зміни у викладацькому складі; особові справи викладачів і службовців. Справи про надання дозволів викладачам взяти шлюб, про нагородження викладачів; про надання відпусток викладачам і учням семінарії і підвідомчих їй навчальних закладів; про висвячення у духовний сан учнів семінарії; про асигнування коштів на утримання семінарії; про витрату продовольчих запасів; про будівництво нових будівель для київських повітового і парафіяльного училищ. Списки учнів семінарії і підвідомчих їй навчальних закладів; журнали поведінки і успішності; твори учнів семінарії; конспекти уроків; особові справи учнів; навчальні програми; фінансові та господарчі звіти семінарії і підвідомчих їй навчальних закладів.

1819–19191202