Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 725
Назва фонду Київське товариство охорони пам’яток старовини і мистецтва, м. Київ
Крайні дати 1910–1919
Кількість справ 139
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Листування про заснування Товариства, статут Товариства, проект положення про охорону старожитностей, протоколи засідань Ради Товариства та його розпорядчого комітету, звіт про діяльність Товариства та його відділення в м. Умань, списки членів.

Справи про охорону та реставрацію пам’яток старовини та мистецтва: Софійського собору, Андріївської церкви, Золотих воріт у Києві, церкви в с. Болячів Радомишльського повіту Київської губернії; про проведення археологічних розкопок, обстеження, реставрацію й охорону пам’яток у Київській, Подільській та Волинській губерніях, на території Десятинної церкви, садиб Софійського собору та київського митрополита, на території Звіринця та на дальніх печерах Києво-Печерської лаври; на території Спасо-Преображенського монастиря у Новгород-Сіверському повіті Чернігівської губернії; про відновлення давніх назв місцевостей та урочищ; про організацію музею церковної старовини; про відрядження делегатів на ХV Всеросійський археологічний з’їзд.

Плани м. Києва та його передмість, фотографії архітектурних пам’яток, фасаду парафіяльної церкви в м-ку Іллінці Липовецького повіту Київської губернії та ін.

Кошториси та звіти про прибутки і видатки Товариства.

1910–1919139