Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 883
Назва фонду Однорічні педагогічні курси при Управлінні Київського навчального округу, м. Київ
Крайні дати 1909–1919
Кількість справ 54
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Протоколи засідань педагогічної ради курсів та прийому іспитів; проект закону про функції педагогічних рад у середніх школах; прохання про зарахування на курси та свідоцтва про їх закінчення; особові списки слухачів, зарахованих на курси в 1914–1915 рр.; розклад лекцій; списки навчальних посібників; відомості про асигнування коштів на утримання курсів. Карта Київського навчального округу.

1909–191954