Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 943
Назва фонду Холмська єпархіальна училищна рада, м. Холм Руського воєводства
Крайні дати 1911–1919
Кількість справ 36
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Листування з училищною радою при Синоді, завідуючими школами та радами шкіл, відділеннями ради, скарбником ради, комісаром народної освіти. фінансові документи ради (звіти про видатки, виплату зарплати вчителям та службовцям єпархіальної ради, розписки про отримання коштів, кошториси на фінансування шкіл, забезпечення підручниками тощо); списки вчителів і відомості про їхню службу; відомості про постійних членів ради і т.п. Звіти сільських шкіл.

1911–191936