Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1072
Назва фонду Харківська судова палата, м. Харків
Крайні дати 1868–1920
Кількість справ 2483
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Справи про вирішення суперечок за право володіння землею, рухомим та нерухомим майном; про продаж, заставу, оренду, розмежування, захоплення, встановлення опіки, введення у володіння маєтками; про розподіл майна поміщиків між кредиторами та спадкоємцями та ін.

1880–1918 23
2
1-й цивільний департамент

Справи про вирішення суперечок за право володіння землею, рухомим та нерухомим майном; про продаж, заставу, оренду, розмежування, захоплення, встановлення опіки, введення у володіння маєтками та ін.

1877–1909 689
3

Справи про вирішення суперечок за право володіння маєтками; про крадіжки, пограбування; про незаконне вирубування лісів; про пожежі; про звинувачення у побитті, завданні образи, зґвалтуваннях, вбивствах; про факти зловживання чиновників та ін. Скарги на рішення окружних судів та ін.

1868–1917 1585
4

Циркуляри Міністерства юстиції і генерального секретаря Української Центральної Ради; накази і постанови голови Палати; копії протоколів засідань; листування з повітовими судами.

Скарги на дії мирових судів. Відомість щодо засуджених та їхню кількість (1884 р.); особові справи службовців Палати та ін.

1884–1920 120
5

Справи про поширення прокламацій політичних партій; про опір селян с. Борисівка Курської губернії місцевій владі (1908 р.); про фальшування грошей та документів; про розкрадання казенних грошей; про право власності на землю та ін. Скарги на рішення Орловського окружного суду, постанови судових установ різних інстанцій стосовно права на спадщину.

1893–1917 21
6

Справи про належність до партії соціалістів-революціонерів; про непокору селян; про єврейські погроми в с. Бобрик Гадяцького повіту Полтавської губернії; про зловживання владою та ін.

1894–1920 34
7

Листування з Міністерством юстиції, окружними судами та іншими установами з питань ведення судочинства. Справи про звинувачення в революційній пропаганді серед робітників та ін.

1884–1912 11