Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1087
Назва фонду Тульчинський городничий, м. Тульчин Подільської губернії
Крайні дати 1796–1797
Кількість справ 13
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази Сенату, Брацлавського намісницького правління, Брацлавської казенної палати, палати кримінального суду. Листування городничого зі Смоленським драгунським і Шліссельбурзьким піхотним полками, командуючим бригадою Гольберхом щодо розшуку солдат-втікачів, нагляду за передаванням в провіантське відомство зібраного за подушним податком хліба, прийняття справ Фанагорійського гренадерського полку та Білоруського єгерського корпусу.

Справи з відомостями щодо цін на провіант та фураж, кількості провіанту в Тульчинському хлібному магазині; про посіви та урожай зернових та ін.; про відсилку до нижнього земського і повітового судів та городового магістрату необхідних їм для роботи ревізьких сказок та іменних відомостей. Справи про крадіжки.

1796–179713