Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1104
Назва фонду Київська гарнізонна канцелярія, м. Київ
Крайні дати 1717, 1725, 1730, 1732–1774, 1781, 1783
Кількість справ 79
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази Військової колегії, Крігс-комісаріату, Канцелярії головної артилерії і фортифікації, Головного комісаріату; рапорти, донесення, відомості про ремонтні і будівельні роботи у Києво-Печерській, Старокиївських та інших фортецях, форпостах і укріпленнях, зокрема підвідомчих Переяславській гарнізонній канцелярії; про спостереження за територіями Османської імперії, контроль за режимом охорони кордону, за особовим складом і фінансовими справами російського гарнізону м. Києва та інших російських військ на Лівобережжі, а також за порядком у м. Києві; про виплату жалування гусарам новосербських полків. Штатні розписи Канцелярії за 1725 р., відомості про її фінансування. Реєстри вхідних і вихідних документів, журнали реєстрації паспортів.

1717, 1725, 1730, 1732–1774, 1781, 178379