Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1250
Назва фонду Помічник начальника Бессарабського губернського жандармського управління на прикордонному пункті в м. Кілія Ізмаїльського повіту Бессарабської губернії
Крайні дати 1888–1889
Кількість справ 2
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Справи про приймання-передавання майна пункту при зміні керівництва: акти, списки літератури, забороненої до ввезення в Росію; описи справ діловодства, фінансові розписки тощо.

1888–1889 2