Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1252
Назва фонду Штаб-офіцер корпусу жандармів у м. Одеса
Крайні дати 1839–1868
Кількість справ 195
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Розпорядження, донесення і листування про вилучення з продажу творів Т. Г. Шевченка (1847 р.), нагляд за таємними товариствами (1850 р.), за появою в Одесі газети “Колокол” і книг, виданих за кордоном у друкарні А. І. Герцена (1856–1860 рр.), про обшук Ф. М. Достоєвського при його поверненні із-за кордону (1866 р.); про посилення нагляду за південними і західними кордонами Росії та іноземцями, які мешкають в Одесі, у зв’язку зі зростанням національно-визвольного руху в Польщі, Молдові, Валахії, Болгарії, Греції (1844–1849 рр.)

Справи про вбивства селянами поміщиків, заворушення селян, спостереження за населенням у зв’язку з опублікуванням маніфесту про набір рекрутів у східних губерніях Росії (1845 р.); про розповсюдження чуток щодо звільнення селян від кріпацтва, розшук селян-втікачів (1856 р.), про агітацію селян проти поміщиків і реформи 19 лютого 1861 р.; про обшуки і допити осіб, підозрюваних у зв’язках з польськими емігрантами, про розшук і нагляд за польськими емісарами, про нелегальні сходки поляків в Одесі; про учасників польського повстання (1863 р.); про нагляд і політичну перевірку студентів Новоросійського університету і учнів середніх навчальних закладів (1862–1867 рр.); про дозвіл викладачам Новоросійського університету читати публічні лекції; про порушення в Одеському порту указу щодо заборони вивозу пшениці у зв’язку з Кримською війною (1854 р.); про рекрутські набори в Одесі та Одеському повіті (1866–1867 рр.) та ін.

1839–1868 195