Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1417
Назва фонду Помічник начальника Полтавського губернського жандармського управління в Кременчуцькому та Переяславському повітах, м. Кременчук Полтавської губернії
Крайні дати 1873, 1876
Кількість справ 2
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Журнали вхідних та вихідних документів.

1873, 1876 2