Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1439
Назва фонду Чернігівське губернське жандармське управління, м. Чернігів
Крайні дати 1874, 1879–1917
Кількість справ 1810
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Циркуляри Третього відділення власної й. і. в. канцелярії та Департаменту.

Справи про діяльність політичних партій РСДРП, “Поалей-Ціон”, “Бунд”, “Українська громада” та ін.; про перевірку політичної благонадійності жителів Чернігівської губернії та нагляд за політично неблагонадійними особами, підозрюваними в антиурядовій діяльності; про заходи щодо припинення революційної пропаганди; про діяльність підпільних друкарень та поширення газети “Искра”, прокламацій, відозв, листівок та ін. нелегальної літератури. Алфавітні списки підозрюваних осіб; відомості про збройні пограбування на залізниці; про проїзд міністра юстиції І. Г. Щегловітова та короля Сербії (1910 р.). Особові справи офіцерів та філерів відділення; про відрядження філерів; алфавітні списки співробітників відділення; журнали вхідної та вихідної кореспонденції та ін.

1874, 1879–1917 1810