Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1504
Назва фонду Малоросійський губернський прокурор, м. Чернігів
Крайні дати 1785–1915
Кількість справ 84
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Ордери генерал-губернатора та генерал-прокурора з розпорядженнями щодо організації діловодних процесів та по суті судових справ, що велися на місцях; з кадрових питань та ін.

1785–18336
2

Циркуляри Міністерства юстиції щодо порядку діловодства, осудження представників різних верств населення, ведення процесів у вищих та місцевих судових установах та ін. Розпорядження відділень департаменту Міністерства юстиції щодо порядку ведення справ місцевими судовими установами, ведення діловодства, служби чиновників та по суті судових справ, які велися на місцях; про рух справ у місцевих судових установах та про кількість арештантів, утримуваних у місцевих в’язницях; списки в’язнів; перелік справ канцелярії; фінансові звіти та ін. Справи про переміщення по службі та нагородження чиновників місцевих судових установ та дворянських опік; про звинувачення селян у зневажливій поведінці; про порядок оплати за отримані видання Сенату; про запровадження на місцях нового “Уложения о наказаниях уголовных и исправительных” та ін. Формулярні списки чернігівського губернського прокурора, губернських стряпчих у казенних та кримінальних справах і повітових стряпчих. Реєстр розпоряджень міністра юстиції, реєстр вихідних документів.

1819–187365
3

Розпорядження міністра юстиції щодо порядку ведення діловодства та по суті судових справ. Листування чернігівського губернського прокурора з Міністерством юстиції та чернігівським губернатором з кадрових питань. Справи про стягнення боргу з міщан м. Конотоп; про пограбування церкви св. Михаїла у с. Воловиця Сосницького повіту та вбивство сторожів. Відомість про жителів Чернігівської губернії, підозрюваних у скоєнні злочинів. Реєстр в’язнів, утримуваних при місцевих судових установах. Реєстр вихідних документів та ін.

1789–191513