Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1598
Назва фонду Помічник начальника Волинського губернського жандармського управління в Луцькому, Ковельському та Володимир-Волинському повітах, м. Луцьк Волинської губернії
Крайні дати 1874–1915
Кількість справ 407
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Циркуляри Департаменту поліції та листування про діяльність, розшук та нагляд за членами політичних партій РСДРП, есерів, анархістів-комуністів, “Спілки”, “Бунд”, “Поалей-Ціон”, Польської соціалістичної партії та ін.; відомості про засідання ЦК РСДРП у Кракові (грудень 1912 р.); про з'їзд селянського союзу партії есерів у Фінляндії (1906 р.). Розшукові циркуляри Третього відділення власної й. і. в. канцелярії та Департаменту поліції.

Справи про страйки ремісників та робітників у містах Ковель (1905 р.), Луцьк (1909 р.); про поширення нелегальної літератури серед робітників; про виступи селян проти поміщиків у селах Луцького, Ковельського та Володимир-Волинського повітів; про проведення в с. Любишівці Ковельського повіту зборів, присвячених 100-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка (1914 р.); про хід передвиборної компанії до ІV Державної Думи (1912 р.). Списки земських гласних у Луцькому, Ковельському та Володимир-Волинському повітах (1911, 1913, 1914 рр.), відомості про кількість населення в цих повітах (1907 р.) та про поляків-землевласників (1910, 1914 рр.).

Справи з особового складу жандармських установ. Журнали реєстрації вхідних та вихідних документів.

1874–1914 374
2

Циркуляри Департаменту поліції та розпорядження Волинського ГЖУ про встановлення нагляду та розшук членів політичних партій РСДРП, есерів, “Бунд”, сіоністів.

Справи про виявлення делегатів з’їзду партії “Бунд”, який мав відбутися у Відні в березні 1914 р.; по про перевірку та арешт осіб, підозрюваних у шпигунстві; список та адреси керівників сіоністських організацій. Листування про вербовку секретних співробітників та їхні списки (1908 р.).

1908–1915 33