Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1711
Назва фонду Київська академія (1701–1817), Києво-Могилянський колегіум (1631–1701), м. Київ
Крайні дати 1669–1780, 1799–1817
Кількість справ 497
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази і приписи Київської духовної дикастерії щодо постановки навчального процесу.

Справи про висвячення студентів у духовний сан, призначення студентів паламарями і дияконами в церкви Київської єпархії; про зарахування студентів до Академії, бурси та сирітського дому на своєкоштне утримання, отримання свідоцтв про успішність і поведінку, зарахування студентів на службу до духовного відомства; про відрахування студентів з Академії; про вступ на навчання до Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії. Списки професорсько-викладацького складу і студентів; журнали вхідних і вихідних документів, прибутків і видатків Академії.

Рахунки і відомості про кількість придбаних матеріалів для пошиття одягу для вихованців; про ремонт будівлі Академії; припис Київської духовної дикастерії про видачу грошей архітектору А. Меленському; опис будівель, переданих Київською академією Київській духовній семінарії; повідомлення книговидавця М. Берлінського про придбання для бібліотеки нововиданих книг та ін.

Купчі, виписи з гродських книг та ін. документи про право власності Київської академії на м-ко Стайки Канівського повіту і перевіз через р. Дніпро; чолобитна гетьмана Данила Апостола до Колегії іноземних справ про поновлення надання Академії 200 рублів щорічної субсидії та ін.

1669–1780, 1799–1817497