Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1928
Назва фонду Краснокутський повітовий стряпчий, м. Краснокутськ Харківського намісництва
Крайні дати 1786
Кількість справ 3
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Реєстри та відомості про вирішені й невирішені справи, журнали присутствія, відомості про в’язнів, утримуваних під вартою, та інші звітні документи, надіслані Краснокутському повітовому стряпчому Краснокутськими нижньою розправою, повітовим судом та городовим магістратом

1786 3