Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1943
Назва фонду Новгород-Сіверська палата цивільного суду, м. Новгород-Сіверський
Крайні дати 1782–1796
Кількість справ 1022
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Маніфести, укази Сенату про відкриття пам’ятника Петру І; про укладення договорів із Туреччиною, Швецією; про поділ Польщі і затвердження єпархій на приєднаних територіях; про приєднання до Росії Курляндського та Литовського князівств; про торговельні угоди з Францією та Китаєм; про порядок ввозу іноземних товарів, продажу коноплі й льону; про торгівлю дровами; про випуск та обмін асигнацій; про продаж казенних земель; про порядок судочинства; про покарання фальшивомонетників та ін. Рескрипт про відкриття Новгород-Сіверського намісництва (1782 р.).

Справи про визначення і опис кордонів Новгород-Сіверського намісництва та його повітів; про накладення та зняття арешту на майно поміщиків; про суперечки за землю та інше майно; про захоплення козаками, поміщиками, монастирями земель; про вирубування лісів, продаж маєтків; про закріпачення селян, козаків, міщан; про порядок стягнення податків; про забудову землі Києво-Печерської лаври; про організацію народних училищ та поштових відділень; про збір подушного податку; про надання привілеїв дворянам; про застосування тілесного покарання до священиків та ін. Журнали, протоколи і рішення судових засідань; книги запису вирішених та невирішених справ; журнали вхідних документів; відомості про затвердження купчих; книги запису векселів та вірчих листів.

1782–17961022