Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1954
Назва фонду Новгород-Сіверський губернський прокурор, м. Новгород-Сіверський
Крайні дати 1782, 1784, 1790
Кількість справ 8
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Реєстри ордерів князя О. В’яземського, генерал-губернатора М. Кречетнікова, реєстр листів князя О. В’яземського, листи графа П. Рум’янцева-Задунайського; справа про військового товариша Мовчана, який перешкодив дворянському засідателю Лашкевичу здійснити описування свого маєтку; рапорт глухівського повітового стряпчого про проведення слідства у справі отамана с. Сопич К. Коновалова.

1782, 1784, 17908