Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1955
Назва фонду Слобідсько-Український губернський прокурор, м. Харків
Крайні дати 1774, 1825, 1833
Кількість справ 6
Номер і назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Рапорти повітових стряпчих про надсилання прокуророві відомостей про важливі справи; про збір податків; про кількість мешканців в м. Куп’янськ, справа про суперечку за володіння нерухомим майном між поміщиками Путивльського повіту.

1774, 1825, 18336