Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1973
Назва фонду Харківський колегіум, м. Харків
Крайні дати 1728–1819
Кількість справ 2352
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Жалувана грамота імператриці Анни Іоаннівни. Укази російських імператорів, Сенату, Синоду, бєлгородських єпископів, Бєлгородської, Курської та Слобідсько-Української духовних консисторій, Слобідсько-Української губернської канцелярії.

Інструкція [єпископа Самуїла Миславського] ректору, префекту і вчителям Колегіуму про зміст і методи викладання в ньому; інструкції щодо перепису підданих Колегіуму, супроводження до нього дітей. Укази, накази, розпорядження, приписи, пропозиції, промеморії Колегіуму та Харківського семінарського правління духовним правлінням, монастирям, приписним пустиням, викладачам.

Донесення, рапорти, доповіді, промеморії, повідомлення Колегіуму та Харківського семінарського правління, духовних правлінь і відомств, протопопів до Бєлгородської і Курської духовних консисторій і єпископів, полкових канцелярій монастирів, духовних правлінь, начальників підлеглих пустиней, ченців, прикажчиків, скарбників, викладачів та ін. осіб про збір і надіслання хліба й грошових сум на утримання Колегіуму, зокрема, 20-ї і 30-ї частин прибутків з монастирів і церков; про зарахування учнів до Колегіуму, у т. ч. з Курської і Старооскольської гімназій; про втечі учнів та ченців, постриг у ченці; про призначення та звільнення з посад і від навчання; про хід занять у Колегіумі, поведінку та успіхи учнів; про вивчення іноземних мов, підготовку учнів до читання проповідей у церквах; в господарських справах.

Свідчення і протоколи допитів ченців, послушників, учнів, священнослужителів у справах про втечі, крадіжки, зловживання по службі тощо.

Свідоцтва (абшити), відпускні білети, атестати, паспорти про звільнення з Колегіуму в зв’язку із закінченням навчання, вступом до інших навчальних закладів, на військову службу, приватними вчителями у родини, від’їздом у відпустку, через нездатність до навчання та ін. причини; свідоцтва про хвороби.

Списки учнів Колегіуму; шкіл та учнів Бєлгородської єпархії; ченців, учителів із зазначенням їхньої освіти, віку, національності та звання; рапорти учителів про викладання своїх предметів з відомостями про кількість та успішність учнів; відомості і каталоги учнів окремих шкіл і класів Колегіуму (у т. ч. дві справи з автографами викладача Г. С. Сковороди). Розклади проповідей; програма навчання в нотному відділі, розклад занять у додаткових класах Колегіуму.

Каталог бібліотеки Колегіуму (1769–1779 рр.). Справи про одержання книг з Московської друкарні, про закупівлю підручників в Києві і Санкт-Петербурзі. Лист губернатора Є. О. Щербініна про намір заснувати друкарню у Харкові (1769 р.); про благодійницькі внески на користь Колегіуму.

Справи про зарахування до Колегіуму учнів, які закінчили інші навчальні заклади; про продовження навчання випускників у навчальних закладах Москви і Санкт-Петербурга, Харківському головному народному училищі, Київській Академії тощо. Документи господарського змісту: квитанції, розписки, відомості, реєстри, рапорти про одержання і видачу грошей, про збір пожертв у церквах і монастирях, про одержання Колегіумом частини з цих прибутків, про кількість худоби тощо; прибутково-видаткові книги. Справи про грабунки й захоплення земель та майна в маєтках Колегіуму. Справи про розкольників. Журнали й книги вхідної і вихідної кореспонденції.

1728–18192352