Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 2017
Назва фонду Харківське історико-філологічне товариство, м. Харків
Крайні дати 1876–1920, 1922–1924, (колекція 1724, 1766, 1808–1865)
Кількість справ 1083
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Протоколи засідань Історико-філологічного товариства і Комітету редакторів ювілейних університетських видань; статути Історико-філологічного товариства, Педагогічного відділу, Всеросійської спілки вчителів і діячів народної освіти. Повідомлення бюро Спілки народних вчителів і діячів народної освіти про створення спілки (1905 р.).

Листування з науковими товариствами, установами і приватними особами з питань віднайдення архівних і етнографічних матеріалів.

Справи про облаштування приміщення архіву, надання архівних матеріалів дослідникам, проведення публічних лекцій; про реєстрацію пам’яток давнини; про організацію ХІІ і ХІV Археологічних з’їздів; про збирання відомостей з історії архітектурних пам’яток; про збирання і запис народного фольклору, святкових обрядів, ремесел, вірувань та ін.

Нарис діяльності Історико-філологічного товариства за 25 років існування. Збірка пісень, відомості про кобзарів та лірників Харківської губернії; зібрання писанок; етнографічні відомості по Катеринославській і Харківській губерніях, підготовлені до ХІІ Археологічного з’їзду та ін.

1876–1920, 1922–1924, (колекція 1724, 1766, 1808–1865)1083