Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 2162
Назва фонду Управління Харківського навчального округу, м. Харків Слобідсько-Української, з 1835 р. – Харківської губернії
Крайні дати 1803–1919
Кількість справ 1056
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Листування про приєднання навчальних закладів Київської губернії, що перебували у сфері діяльності Віленського університету, до Харківського навчального округу (1818 р.).

Справи про відкриття, закриття та постановку навчального процесу в середніх і початкових навчальних закладах Київської, Чернігівської, Подільської, Волинської і Полтавської губерній, Волинському ліцеї, гімназії вищих наук князя Безбородька та грецькому училищі в м. Ніжині; про призначення, переміщення, звільнення викладачів, учителів і лікарів, виплату їм жалування, пенсій, грошової допомоги та винагород; про прийняття та виключення учнів, видачу свідоцтв про закінчення навчальних закладів; про звинувачення викладачів і вихованців в участі в польському повстанні 1831 р.; про асигнування коштів на будівництво та утримання навчальних закладів; придбання приладів для кабінетів; про комплектування бібліотек; про пожертвування на користь навчальних закладів; про заборону викладання польської мови; про передавання в оренду земель та майна Волинського ліцею, отримання доходів з його маєтків, проведення в них ревізій, стягнення недоїмок з орендарів; про припинення занять у зв’язку з епідемією холери (1831 р.).

Про створення Київського навчального округу (1832 р.) та передачу в його відомство навчальних закладів Київської, Чернігівської, Подільської та Волинської губерній.

Статут гімназії вищих наук князя Безбородька у м. Ніжині; послужні списки її викладачів, списки вихованців; журнали засідань правління гімназії та його звіти.

Відомості про кількість навчальних закладів у Київській, Подільській, Волинській та Полтавській губерніях та їх стан.

Карта Волинської губернії із позначенням місць знаходження навчальних закладів.

Про відкриття аптеки при Уманському повітовому училищі; про відведення приміщень навчальних закладів у м. Вінниці під лазарети (1832 р.); про дослідження руди, знайденої в Городнянському повіті Чернігівської губернії.

1803–1839891
2

Циркуляри Міністерства народної освіти.

Список навчальних закладів округу. Статут Харківського жіночого медичного інституту, відомості про кількість слухачок у ньому. Формулярні списки викладачів Харківського університету, ветеринарного інституту, Харківської губернської гімназії, повітових училищ, гімназії та парафіяльних училищ Області Війська Донського.

Справи про розподіл кафедр у Харківському університеті; про затвердження на посадах професорів і лаборантів Харківського технологічного інституту; навчальні програми; про відкриття та реорганізацію середніх, початкових і приватних навчальних закладів у Кавказькій області і Тамбовській губернії, їхній особовий склад; про зарахування та виключення учнів; асигнування коштів на їхнє утримання; про придбання навчального приладдя; про пожертви на користь навчальних закладів; про виділення коштів викладачам Новгород-Сіверської гімназії на винаймання квартир.

1835–1857, 1871–1892, 1900–1919116
3

Справи про закриття Волинського ліцею, Вінницької гімназії та ін. навчальних закладів, що утримувалися римсько-католицькими ченцями; про участь викладачів та учнів Волинського ліцею у польському повстанні 1831 р.; про продаж земель у маєтках Волинського ліцею у зв’язку з його закриттям; про асигнування коштів на утримання училищ Волинської губернії; про передачу директору народних училищ Волинської губернії бібліотеки, що належала Овруцькому василіанському монастиреві. Відомості про прибутки та видатки гімназії вищих наук князя Безбородька. Формулярні списки службовців.

Журнали вхідних та вихідних документів Управління.

1828–183249