Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 2195
Назва фонду Куп’янський городничий, м. Куп’янськ Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії, з 1780 р. – Воронезького намісництва, з 1796 р. – Слобідсько-Української губернії
Крайні дати 1779–1789, 1794–1813
Кількість справ 49
Назва опису Анотація Крайні дати Кількість справ
1

Укази Сенату, Воронезького намісницького правління. Книги для запису указів та ін. вхідних документів. Книги для запису ринкових цін на продукти, засвідчувальних листів та ін.

Повідомлення городничого місцевим установам та посадовим особам, накази підлеглим, рапорти Слобідсько-Українському губернському правлінню. Ордери городничому про вжиття заходів для припинення чуток щодо кінця світу; про відкриття в м. Куп’янськ народного училища.

Відомості про кількість жителів різних станів та сплачувані ними податки і збори; про казенне майно в місті, про ярмарки, про прибутки й видатки.

Справи про передавання на відкуп казенного млина та винної торгівлі; про проведення слідства щодо утисків городничим Плотніковим жителів міста; про включення до складу Воронезького намісництва Острогозької та частини Ізюмської провінцій Слобідсько-Української губернії; про надання Куп’янському нижньому земському суду відомостей про поміщиків, які оселилися на землях військових обивателів; про стягнення недоїмок; опис лісів Куп’янської округи; питання для складання географічно-статистичного опису повіту тощо.

1779–1789, 1794–181349