_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua

Жінка – хто вона є? Жінка в сім’ї, жінка в суспільстві, жінка в історії… Як і в попередні епохи, донині точаться суперечки про роль жінки, її соціальне становище і покликання. Статус жінки в суспільстві як маркер відбиває особливості соціально-політичного устрою країни, рівень її економіки, культури, управління, правових норм, він чутливо реагує на глибинні зміни в усіх сферах, в громадській свідомості, ціннісних орієнтаціях.

Українська жінка, будучи достатньо значущою соціальною одиницею, часто нарівні з чоловіком брала активну участь в усіх процесах, що відбувалися в суспільстві в той чи інший період історії. Правове становище української жінки вигідно відрізнялося від становища жінок в сусідніх державах – жінки вищих суспільних станів нарівні з чоловіками мали правову дієздатність без основних обмежень (в XVI–XVIII ст. цей принцип було зафіксовано у відповідних артикулах Литовського Статуту). Це дозволяло жінкам-дружинам бути певною мірою незалежними – вони могли розпоряджатися власним майном, займатися господарчими і доброчинними справами, витрачаючи кошти на побудову монастирів і шкіл. У рамках інституту шлюбу в Україні існувало таке унікальне для тієї епохи явище, як розлучення – проте під час важких випробувань, які досить часто випадали на долю їхніх чоловіків, жінки завжди залишались вірними своїй родині і за чоловіками їхали і в еміграцію, і на заслання до Сибіру.

Вагомою є роль жінки як важливого чинника духовного формування провідної верстви українського суспільства. Велику роль жінки-матері важко переоцінити, бо формування особистості багатьох видатних політичних і церковних діячів української історії відбулося під безпосереднім впливом їх матерів – про це свідчить високий рівень освіченості і духовності української еліти ранньомодерної епохи.

Нерідко бувало, що жінки приймали чернецтво і розпочинали своє служіння в лоні церкви. З подальшим розвитком суспільства жінки отримали можливість самореалізації поза межами родини і активно долучилися до педагогічної та мистецької діяльності.

Жінки-дружини і жінки-матері, жінки-політичні діячки і жінки-благодійниці, жінки-черниці і жінки-письменниці – незалежно від соціального, правового чи будь-якого іншого статусу жінки вона назавжди залишається ЖІНКОЮ. А бути жінкою означає багато що: це бути підтримкою для чоловіка, взірцем для дітей, музою для митця і оберегом для Батьківщини.

* * *

У підбірці презентовано документи з фондів ЦДІАК України з автографами жінок – представниць української і польської шляхти, козацької старшини, чернецтва, освіти і мистецтва.


Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2018 - ЦДІАК України
Всі права застережені