_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua


"Дело об учинении архивной справки...":
з історії використання інформації документів в архівах Гетьманщини

Діяльність архівних установ Гетьманщини, передусім архіву Генеральної військової канцелярії (“Гєнєральної архіви”) та архіву Малоросійської колегії, майже нічим не відрізнялась від сьогодення. Так само, як і сьогодні, архіваріуси (які мали звання канцеляристів, військових канцеляристів і навіть перекладачів) приймали документи на зберігання і робили все від них залежне, щоб ці документи збереглися цілими і неушкодженими, поповнювали архіви новими надходженнями (наприклад, книгами переписів і ревізій, судовими справами тощо), описували справи і складали на них реєстри, а також відповідали на запити як від вищих органів влади (Колегії іноземних справ, Генеральної військової канцелярії, Малоросійської колегії, домової канцелярії гетьмана, а також судів і магістратів), так і від приватних осіб, надавали довідки, виписи і копії за змістом документів.

Документи, що публікуються нижче, презентують тогочасні зразки запитів, розпоряджень і ордерів щодо пошуку інформації, а також відповідей архівів, дають уявлення про розгалужену бюрократичну систему Гетьманщини. Запити зазвичай мають докладний опис того, про що хочуть дізнатися дописувачі; передусім, за допомогою запитів розшукували документи, що стосуються державних та приватних інтересів, як-то підтвердження належності сіл до рангових маєтностей, права власності на маєтності монастирів та приватних осіб тощо. Відповіді архівів містять точні і стислі дані про запитувані документи. Написані вони, як правило, на ініціативному листі та в обов’язковому порядку засвідчені підписами архіваріусів (перекладача Генеральної військової канцелярії Семена Дзівовича, кацеляриста Дем’яна Петрашевича, військового канцеляриста Гаврила Черняховського та військового канцеляриста Михайла Кедровського).
Головна сторінка         Про архiв         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2018 - ЦДІАК України
Всі права застережені