_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: [email protected]

До Дня Конституції України

Щороку 28 червня громадяни України відзначають одне з найважливіших державних свят – День Конституції України.

Історія українського конституціоналізму має глибоке історичне коріння і тяглість – із часів давньої Русі й до сьогодення. Її віховими етапами стали «Руська правда» Ярослава Мудрого, 3 «Литовські статути», акти конституційного характеру доби Гетьманщини та Української революції 1917–1921 рр., правові документи українського визвольного руху XX ст., Конституція України 28 червня 1996 р.

Вершиною розвитку суспільно-політичної думки ранньомодерної української козацької держави – Гетьманщини стала Конституція гетьмана Пилипа Орлика «Договори і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького», ухвалена в м. Бендери (Республіка Молдова) 5 квітня 1710 р. За своєю формою вона є договором гетьмана Пилипа Орлика зі старшиною і всім Військом Запорозьким, а за змістом – документом, що в політико-правових поняттях того часу обґрунтовував права України на державну самостійність та її державний устрій.

Конституція гетьмана Пилипа Орлика увібрала в себе передові досягнення української та європейської суспільно-політичної думки початку XVIII ст. і стала новим кроком у їхньому розвитку. Ця пам’ятка – філософія й ідеологія «суспільного договору», втілені в мову правових норм. Документ складається з преамбули, 16-ти статей, присяги новообраного гетьмана, його підпису й печатки Війська Запорозького, а також підтвердження шведського короля Карла ХІІ від 10 травня 1710 р. на обрання Пилипа Орлика гетьманом Війська Запорозького.

У преамбулі викладено коротку історію козацтва та української державності з метою обґрунтування права козацької верстви виступати репрезентантом державницьких інтересів українського народу. А з іншого боку – задля дотримання традиційних демократичних принципів організації державної влади, недопущення перетворення гетьманської влади в деспотичну.

16 статей Конституції регламентували різні аспекти життя Гетьманщини: віри й захисту прав українського православ’я; недоторканості кордонів, гарантом чого мали стати договори гетьмана зі шведським королем; відновлення стратегічного союзу з Кримським ханством задля забезпечення спокою на південних кордонах і збройної допомоги татар у боротьбі з Москвою; відновлення прав Війська Запорозького Низового на його землях; закріплення основних принципів організації влади в козацькій державі; затвердження функцій і повноважень Генеральної старшини та Генеральних скарбників; визначення адміністративних обов’язків і прав гетьмана й полковників як керівників територіально-адміністративних одиниць держави та встановлення чіткого порядку набуття старшиною урядових посад і формування вертикалі виконавчої влади; гарантування самоврядних прав міст і їхніх жителів; зобов’язання гетьмана та урядовців слідкувати за розумністю податків і повинностей, загальним характером їх розподілу й виконання.

У фондах Національного архіву Швеції в Стокгольмі в колекції «Cosacica» («Kosacerna») зберігається скорочена редакція (екстракт) Конституції гетьмана Пилипа Орлика латинською мовою під назвою: «Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo collecta» («Затверджені умови договору між гетьманом і Військом Запорозьким, у стислому огляді зібрані»). Документ, ймовірно, написаний самим гетьманом Пилипом Орликом.

Національний архів Швеції передав Голові Державної архівної служби України Анатолію Хромову засвідчену копію скороченої редакції (екстракту) Конституції гетьмана Пилипа Орлика латинською мовою. Документ унесено до Національного архівного фонду України та прийнято на постійне зберігання Центральним державним історичним архівом України, м. Київ.


Ольга Вовк
начальник відділу давніх актів
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ


Документи

Головна сторінка         Про архів         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2023 - ЦДІАК України
Всі права застережені