Зведений каталог
метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписівЗведений каталог являє собою розширену уніфіковану інформаційну базу, яка містить відомості про наявні у фондах ЦДІАК України метричні книги, клірові відомості та сповідні розписи церков, костьолів, кірх, синагог та інших релігійних спільнот центральної України.

Зведений каталог побудовано за предметно-географічним принципом, тобто перейшовши у розділ, присвячений кожній конкретній конфесії, користувач має можливість пошуку даних за географічною ознакою.

Назви та географічну приналежність населених пунктів вказано відповідно до адміністративно-територіального поділу часу створення документів.

При переході за посиланням на картку конкретного населеного пункту можна побачити російськомовний, а також сучасний варіант його назви та приналежність відповідно до сучасного адміністративно-територіального поділу України.

Окремо подається зведений каталог метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів релігійних громад м. Києва, принцип упорядкування якого є предметний, тобто, при переході за посиланням на розділ кожної конкретної конфесії, користувач потрапляє на сторінку з переліком храмів, за яким слід здійснювати подальший пошук.

У разі, якщо метрична книга, сповідний розпис тощо за один і той самий рік зберігається у двох примірниках (парафіяльний і консисторський) – біля номеру справи додано спеціальну позначку.
Наприклад: 2-й зош. 2-й прим.

Справи, в яких частина аркушів відсутня, позначено знаком “*”.
Наприклад: 588(1862)*

Неповні метричні книги, тобто, такі, в яких не вистачає однієї або двох основних частин (записи про народження, записи про шлюб, записи про смерть) мають позначки, що уточнюють, які саме частини метричної книги збереглися у даній справі.
Наприклад: 989(1912)- н., ш.; (1909-1910)-с.

Оскільки консисторське діловодство ХІХ ст. велося за традиціями Російської імперії, у церковних документах маленькі приписні села або хутори визначалися словом “деревня”, відсутнім в українській мові. Такі населені пункти у покажчику позначаються літерою “с.” із додаванням знаку “*”.
Наприклад: с.* Глиняна Балка

Для зручності пошуку необхідного населеного пункту або храму у головному списку радимо використовувати комбінацію клавіш “Ctrl+F” (пошук за текстом).

Список скорочень та спеціальних позначок

б. д. – без дати
губ. – губернія
зош. – зошит
н. – народження
п. – полк
пов. – повіт

прис. – приселок
с. – село, смерть
сс. – села
c.* – деревня
сс.* – деревни
св. – святий, свята
сл. – слобода
сот. – сотня
хут. – хутір
ш. – шлюб

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ КОРИСТУВАЧІВ,
ЩО МИ ПРЕДСТАВЛЯЄМО РОБОЧИЙ ВАРІАНТ ЗВЕДЕНОГО КАТАЛОГУ,
ЯКИЙ ПОСТІЙНО ОНОВЛЮЄТЬСЯ,
ПОПОВНЮЄТЬСЯ ТА ЗАЗНАЄ ВИПРАВЛЕНЬ.

БУДЕМО ВДЯЧНІ ЗА ІНФОРМУВАННЯ АРХІВУ
ПРО ПОМІЧЕНІ НЕТОЧНОСТІ:
[email protected]
із позначенням теми листа “уточнення до зведеного каталогу”
ДЯКУЄМО ЗА РОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦЮ!