_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua


До уваги користувачів
НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ
електронна пошта, надіслана з доменів
@mail.ru, @mail.ua, @list.ru, @yandex.ru, @yandex.ua, @rambler.ruДовідковий апарат архіву
     Фонди
 • В архіві нараховується 1598 фондів.

     Список фондів

     Зведений каталог метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів

     Зведений каталог метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів релігійних громад м. Києва

     Описи
 • В архіві нараховується 4282 описів:

       Описи “on-line”      Описи видано друком
       Каталоги
  • Систематичний (403 489 карток)
  • Іменний (53 453 карток)
  • Географічний (214 607 карток)

  Разом у трьох каталогах архіву налічується 671 439 карток (тематично опрацьовано 614 фондів, 446 612 одиниць зберігання)


       Покажчики

    Фондові

    Ф. 51, Генеральна військова канцелярія, м. Чигирин, м. Гадяч, м. Батурин, м. Глухів

  Географічний

    Ф. 57, Генеральний Опис Лівобережної України 1765–1769 років

  Географічний

    Ф. 127, Київська духовна консисторія, м. Київ

  Тематичний покажчик до ф. 127, Київська духовна консисторія / Укл. О. М. Івахова. – Т. 1–12. – К., 1989–1992; машинопис.
     Том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6, том 7, том 8, том 9, том 10, том 11.


  Географічний (до клірових відомостей та метричних книг)

  • Географічний покажчик до клірових відомостей ф. 127, оп. 1010 / Укл. Н. В. Замкова, Д. М. Топчій. – К., 1992; машинопис.
  • Географічний покажчик до клірових відомостей ф. 127, оп. 1009 / Укл. С. Р. Кагамлик, Т. П. Прись, Д. М. Топчій, Н. Е Філіпович. – Т. 1–3. – К., 1994; машинопис.
  • Географічний покажчик до клірових відомостей ф. 127, оп. 1011 / Укл. Т. П. Прись, Н. Е. Філіпович. – Т. 1–6. – К., 1996; машинопис.
  • Географічний покажчик до метричних книг ф. 127, оп. 1012 / Укл. К. А. Вислобоков, Т. А. Посніченко, Д. М. Топчій. – Т. 1–6. – К., 1993–1997; машинопис.
  • Географічний покажчик до метричних книг ф. 127, оп. 1013 / Укл. К. А. Вислобоков, С. Р. Кагамлик, В. М. Кравченко, О. М. Кугай, Н. В. Замкова, Т. А. Посніченко, Д. М. Топчій. – К., 1990; машинопис.
  • Географічний покажчик до метричних книг ф. 127, оп. 1014 / Укл. К. А. Вислобоков, С. Р. Кагамлик, В. М. Кравченко, О. М. Кугай, Т. А. Посніченко, Д. М. Топчий. – К., 1991; машинопис.
  • Географічний покажчик до метричних книг ф. 127, оп. 1078 / Укл. Н. В. Замкова, О. М. Кугай. – К., 1992; машинопис.

    Ф. 128, Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ

  Предметно-тематичний

  Іменний

    Ф. 256, Замойські

  Предметно-тематичний покажчик до ф. 256, Замойські, польський магнатський рід / Укладачі: Н. М. Яковенко, О. Л. Зотіков, Н. О. Черкаська, І. О. Ціборовська. – Т. 1–4. – К., 1992; машинопис.
     Том 1, том 2.

  Іменний покажчик до ф. 256, Замойські, польський магнатський рід / Укладачі: Н. М. Яковенко, О. Л. Зотіков, Н. О. Черкаська, І. О. Ціборовська. – Т. 1–4. – К., 1991; машинопис.
     Том 1, том 2, том 3, том 4.

  Географічний покажчик до ф. 256, Замойські, польський магнатський рід / Укладачі: Н. М. Яковенко, О. Л. Зотіков, Н. О. Черкаська, І. О. Ціборовська. – Т. 1–4. – К., 1991; машинопис.
     Том 1, том 2, том 3, том 4.

    Ф. 442, Канцелярія київського, подільського та волинського генерал-губернатора, м. Київ

  Тематичний покажчик до описів господарської частини, господарського відділення і ІІ діловодства ф. 442, Канцелярія київського, подільського та волинського генерал-губернатора / Укл. О. М. Івахова. – К., 1976; машинопис.


    Ф.707, Канцелярія попечителя Київського навчального округу, м. Київ

  Тематичний покажчик до описів ф. 707, Управління Київського учбового округу (іменний покажчик професури Київського університету). – Т. 1–4. – К., 1983; машинопис.
     Том 1, том 2, том 3, том 4.

    Ф. 1235, Грушевські

  Іменний    Міжфондові покажчики

  Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: Путеводитель / Науч. ред.-сост.: Е. И. Маламед, М. С. Куповецкий; Государственный комитет архивов Украины, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Еврейская теологическая семинария. - Киев: Дух і Літера, 2006. - 752 с.

  Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр. / Упоряд.: Боряк Г. В., Полегайлов О.Г., Ціборовська-Римарович І.О., Яковенко Н.М. – К.,1999. – 266 с.

  Музей Украины (Собрание П. П. Потоцкого). – Ч.І.: Указатель архивных материалов и библиографии / Сост. Климова Е. И. – К.,1995. – 140 с.

  Гаркавець О. Вірмено-кипчацькі рукописи в Україні, Вірменії, Росії: Каталог / НАН України. Інститут української археографії. Інститут сходознавства ім. А. Кримського. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 1993. – 328 c.

  Мнишки. Указатель архивных материалов и библиографии / Составитель Ульяновский В. И. – К., 1989.

  Каталог документів з історії Києва ХV–ХІХ ст. / Упоряд.: Боряк Г. В., Яковенко Н. М. – К., 1982. – 202 с.

  Документи ЦДІАК України з історії м. Києва XV ст. – 1919 р. Том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6.

  Твори В.І. Леніна на Україні (1894 – лютий 1917 р.). Покажчик архівних документів / Упоряд.: М. І. Бутич, І. І. Глизь, М. І. Крячок, П. М. Шморгун. – К., 1977. – 256 с.

  Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України) до історії національних менших та міжнародних зв’язків.

       Огляди фондів

  Олейник Л., Проценко Л., Репецкая М. Документы ЦГИА УССР по истории освободительной войныукраинского народа и воссоединении Украины с Россией // Научно-информационный бюллетень – 1954. – №1 (17). – С. 23–28.

  Ачкасова Н., Ватуля В., Гнедаш С., Майборода С. Январско-февральские стачки 1905 года на Украине: Обзор // Научно-информационный бюллетень. – 1955. – №1(20). – С. 16–24.

  Фирсова Е., Иваницкая И. “Окружной фабричний инспектор Харьковского округа”. Обзор документальных материалов фонда // Научно-информационный бюллетень. – 1957. – № 2. – С. 101–105.

  Катруха О., Бєленкіна С. Документальні матеріали фонду “Рада з'їзду гірничопромисловців півдня Росії” (1898–1919 рр.) // Науково-інформаційний бюлетень. – 1958. – № 2. – С. 92–97.

  Слюдікова Т. Поширення творів В.І.Леніна на Україні (1895-1914) // Науково-інформаційний бюлетень – 1960. – № 2 (40). – С. 62–82; № 3 (41). – С. 55–70.

  Гнедаш С. Документи з історії Київського університету // Науково-інформаційний бюлетень. – 1960. – № 4 (42). – С. 50–62.

  Зикова В. М. Документальні матеріали архівних фондів: “Канцелярія фабричного інспектора Київського фабричного округу”, і “Канцелярія старшого фабричного інспектора Київської губернії” // Науково-інформаційний бюлетень. – 1960 – № 6 (44). – С. 61–72.

  Слюдікова Т. Б. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про Т .Г. Шевченка // Науково-інформаційний бюлетень. – 1961. – № 2 (46). – С. 57–63.

  Слюдікова Т. Б. Джерела ЦДІА УРСР про селянський рух на Україні 1917–1918 рр. // Архіви України. – 1967. – № 6. – С. 71–75.

  Пляшко Л. Генеральний Опис Лівобережної України як джерело для вивчення історії забудови та планування міст // Архіви України. – 1971. – № 1. – С. 90–92.

  Апанович О. М. Джерела ЦДІА УРСР у м. Києві про військову систему України першої половини ХVІІІ ст. // Архіви України. – 1971. – № 6. – С. 87–93.

  Родін Р. І. Документи з історії народної освіти на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. у фонді “Управління Київського учбового округу” // Архіви України. – 1973. – № 2. – С. 78–79.

  Крячок М. І. Документи Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Києві про поширення на Україні першої марксистсько-ленінської програми партії // Архіви України. – 1973. – № 3. – С. 9–16.

  Сендик А. Т. Документальна розповідь про делегатів II з’їзду РСДРП (за матеріалами ЦДІА УРСР у м. Києві) // Архіви України. – 1973. – № 5. – С. 47–55.

  Лобода М. Т. “Чигиринська справа” в документах ЦДІА УРСР у м. Києві // Архіви України. – 1973. – № 6. – С. 76–77.

  Апанович Л. І. Відображення революційних подій 1905-1907 рр. у документах ЦДІА УРСР у м. Києві: Огляд // Архіви України. – 1975. – № 3. – С. 41–45. [публ. док.]

  Крячок М. І. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про розповсюдження ленінських праць на Україні в 1905 р. // Архіви України. – 1975. –№ 3. – С. 27–37.

  Тхор В. І. Актові книги ЦДІА УРСР у м. Києві про розвиток міст України доби феодалізму // Архіви України. – 1975. – № 5 (133). – С. 60–64.

  Апанович Л. І., Глизь І. І. Документи про рух декабристів на Україні // Архіви України. – 1975. – № 6. – С. 23–28.

  Крячок М. І. До питання про розповсюдження ленінських праць на Україні (За документами Центрального державного історичного архіву УРСР у м. Києві) // Архіви України. – 1976. – № 3. – С. 54–59.

  Крячок М. І., Катренко А. М. Документи ЦДІА УРСР про суспільно-політичний рух на Україні (60-80-і роки ХІХ ст.) // Архіви України. – 1976. – № 6. – С. 45–54.

  Кулеба Г. І. Життя, віддане революції (Документи Центрального державного історичного архіву УРСР про Р. С. Землячку) // Архіви України. – 1977. – № 1. – С. 48–52.

  Замковий П. В., Шандра В. С. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про підготовку Жовтня на Україні // Архіви України. – 1977.– № 3. – С. 16–23.

  Коновалов Ю. П. Документи з історії Чорноморсько-Азовського торгового флоту періоду промислового капіталізму (60-і роки – середина 90-х років ХІХ ст.) // Архіви України. –1977. – № 3. – С. 67–70.

  Франко О. О. Документи фонду “Управління Київського учбового округу” (ЦДІА УРСР) як джерело з історії суспільно-політичного руху на Україні в період першої всеросійської революційної ситуації // Архіви України. – 1977. – № 4. – С. 64–70.

  Глизь І. І., Ремезовський Й. Д. Документи ЦДІА УРСР про життя і революційну діяльність Ульянових на Україні // Архіви України. – 1977. – № 5. – С. 18–23.

  Глызь И. И. Межархивный указатель документов о распространении произведений В. И. Ленина на Украине // Советские архивы. – 1978. – № 3. – С. 94–96.

  Гайдай Л. І. Капіталістичні відносини в селянських господарствах Правобережної України (1906-1914) // Архіви України – 1978. – № 6. – С. 65–67.

  Гісцова Л. З. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про визвольну війну українського народу // Архіви України – 1979. – № 2. – С. 44–47.

  Борисюк З. П. Листи О. С. Пушкіна у ЦДІА УРСР у м. Києві // Архіви України – 1979. – № 3. – С. 54–57.

  Боряк Г. В., Овсієнко О. Ф. Документи ЦДІА УРСР про революційну діяльність Є. Б. Бош (до 100-річчя від дня народження) // Архіви України. – 1979. – № 4. – С. 38–42.

  Страшко В. В., Боряк Г. В. Документи ЦДІА УРСР з історії м. Києва // Архіви України. – 1980. – № 1. – C. 39–40.

  Юрій М. Ф. Документи ЦДІА УРСР про воєнно-промислові комітети на Україні // Архіви України. –1980. – № 3. – С. 61–62.

  Шандра В. С. Початкова та середня освіта у Києві в першій половині ХІХ ст. [Огляд фонду № 707] // Архіви України. – 1980. – № 5. – С. 63–67.

  Буравченков А. О., Боряк Г. В. Революційна діяльність І. В. Бабушкіна на Україні (за документами ЦДІА УРСР у м. Києві) // Архіви України. – 1981. – № 2. – C. 63–66.

  Івахова О. М. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про економічний розвиток і благоустрій м. Києва в ХІХ – на початку ХХ ст. // Архіви України. – 1981. – № 3. – С. 65–70.

  Кулеба Г. І., Яковенко Н. М. Покажчик документів ЦДІА УРСР до історії м. Києва // Архіви України. –1981. – № 4. – С. 13–17.

  Гісцова Л .З. Документи ЦДІА УРСР до історії м. Києва // Архіви України. – 1982. – № 2. – C. 15–21.

  Шандра В. С. Из истории развития образования во ІІ половине ХІХ в. (Анализ фонда Управление Киевского учебного округа) // Советские архивы. – 1982. – № 4. – С. 52–54.

  Овсієнко О. Ф., Папакін Г. В. Діяльність Артема (Ф. А. Сергеєва) на Україні (за документами ЦДІА УРСР у м.Києві та ЦДАЖР УРСР // Архіви України. – 1983. – № 2. – С. 52–56.

  Глизь І. І., Шандра В. С. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про діяльність ленінсько-іскрівських організацій України по підготовці ІІ з'їзду РСДРП та пропаганді його рішень // Архіви України. – 1983. – № 3. – С. 52–56.

  Купріянова Л. М. Фонд ЦДІА УРСР у м. Києві “Управління Південно-Західних залізниць” як джерело до вивчення історії вітчизняного транспорту // Архіви України. – 1983. – № 4. – С. 59–62.

  Романченко Н. Ф., Щербак М. Г. Документи царських судово-слідчих установ як джерело до вивчення історії революції 1905-1907 рр. на Україні // Архіви України. – 1983. – № 5. – С. 66–67.

  Овсієнко О. Ф. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про революційну діяльність А. С. Бубнова на Україні // Архіви України. – 1984. – № 2. – C. 68–71.

  Слюдікова Т. Б. Соціал-демократична і більшовицька нелегальна періодична преса дожовтневого періоду у фондах ЦДІА УРСР у м. Києві // Архіви України. – 1984. – № 4. – С. 57–62.

  Дубина С. В. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві, як джерело до вивчення діяльності більшовицьких організацій України по мобілізації трудящих мас на революційну боротьбу (1910-1914) // Архіви України. – 1984. – № 5. – С. 68–70.

  Гирич І. Б., Люта Т. Ю. Картографічні джерела XVII–XX ст. про розвиток і забудову Печерська, що зберігаються в ЦДІА УРСР // Історичні дослідження. Вітчизняна історія: Республіканський міжвідомчий збірник наук. праць. – К., 1985. – Вип. 11. – С. 90–93.

  Овсієнко О. Ф. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про революційну діяльність М. В. Криленка (до 100-річчя з дня народження) // Архіви України. – 1985. – № 3. – С. 55–57.

  Крикун М. Г. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві як джерело до вивчення міграції населення на Україні у першій половині XVII ст. // Архіви України. – 1985. – № 5. – C. 49–57.

  Миронець Н. І. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про використання поезії революційною соціал-демократією в агітаційно-пропагандистській роботі напередодні та в роки першої російської революції // Архіви України. – 1985. – № 5. – C. 23–26.

  Северинюк В. М. Джерела з історії київського “Союзу боротьби за визволення робітничого класу” у фондах ЦДІА УРСР у м. Києві // Архіви України. – 1985. – № 5. – С. 46–49.

  Крикун М. Г. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві як джерело до вивчення міграції населення на Україні у першій половині ХVІІ ст. // Архіви України. –1985. – № 5. – С. 49–57.

  Стришенец Н. М. Актовые книги судов Украины ХVІ – первой половины ХVІІ в. как источник по истории водяных мукомольных мельниц. – Тернополь, 1986. – 19 с.

  Кику І. О. Актові книги 1638–1648 рр. як джерело з історії селянства Волині // Архіви України. – 1986. – № 2. – C. 67–70.

  Татолі Т. В. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про російсько-болгарські революційні зв'язки у 1900–1914 рр. // Архіви України. – 1986. – № 4. – С. 46–48.

  Ціборовська-Риманович І. О. Нововиявлені твори мініатюрної графіки ХVІ–ХVІІІ ст. в актових книгах ЦДІА УРСР у м. Києві // Архіви України. – 1987. – № 4. – С. 57–59.

  Шандра В. С. К истории деятельности Харьковского историко-филологического общества. Обзор фонда 2017. // Археографический ежегодник за 1985 г. – М., 1987. – С. 221–229.

  Скрипник П. І. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про поширення творів І.Я.Франка в Росії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Архіви України. – 1987. – № 1. – С. 65–67.

  Єкельчик С. О. Використання революційними народниками творів М. Г. Чернишевського у пропагандистських цілях на Україні (за документами ЦДІА УРСР у м. Києві) // Архіви України. – 1988. – № 1. – С. 56–59.

  Мицик Ю. Фонд 1230 ЦДІА УРСР у м. Києві як джерело до історії Волині у роки визвольної війни 1648–1654 рр. // Минуле і сучасне Волині: Тези доп. та повідомл. 2-ї Волин. іст.-краєзнав. конф., м. Луцьк, 1988. – Луцьк, 1988. – Ч. 1. – С. 168-170.

  Мицик Ю. А., Степанов В. С. Огляд колекції документів ЦДІА УРСР у м. Києві з історії Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. і возз'єднання України з Росією // Архіви України. – 1988. – № 5. – С. 43–47.

  Юрій М. Ф. Документи Південно-Західного комітету Всеросійського земського союзу як джерело до вивчення історії першої світової війни // Архіви України. – 1988. – № 6. – С. 54–62.

  Стрішенець М. М. Архівні документи про будівництво водяних млинів на Україні в XVI – першій половині XVII ст. // Архіви України. – 1989. – № 2. – C. 64–66.

  Гирич І. Документи академіка М. Грушевського у фонді 1235 ЦДІА УРСР у Києві // Архіви України. – 1989. – № 4. – С. 53–63.

  Шандра В. С. Огляд документів про П.О.Куліша (документи ЦДІА УРСР у м.Києві про П. О. Куліша): Огляд // Архіви України. – 1989. – № 5. – С. 20–27.

  Шандра В. С. До вивчення діяльності Комісії для описання губерній Київського учбового округу [Огляд фондів ЦДІА УРСР у м. Києві та Відділу рукописів ЦНБ АН УРСР] // Архіви України. – 1990. – № 6. – С. 49–56.

  Лаптєва Л. П. Визначний дослідник і пропагандист історії і культури слов'ян: [Огляд фонду проф. Київського ун-ту О. Котляревського ЦДІАК України (ф. 2223), матеріалів Держархіву м. Києва] // Архіви України. – 1991. – № 1. – С. 49–56.

  Гирич І. Архів М. Грушевського // Київська старовина. – 1992. – № 1. – С. 29–37.

  Хитерер В. М. Обзор источников по еврейской истории Центрального государственного [исторического] архива Украины // Єврейське населення Півдня України: Історїя та сучасність: Тез. до наукової конф. 19-20 листопада 1992 р. / Ін-т нац. відносин і політології України, Запорізьк. держ. ун-т, Запорізьк. міське відділ, товариства "Україна – Ізраїль". – Запоріжжя, 1992. – С. 113–116.

  Коротенко В. В. Особистий архівний фонд І. Ф. Павловського в ЦДІА України // Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської вченої архівної комісії. – Полтава, 1993. – С. 108–112.

  Хитерер В. Обзор источников по еврейской истории Центрального государственного исторического архива Украины // История евреев в России: Проблеми источниковедения и историографии: Сб. науч. тр. / Петербур. еврейс. ун-т, Ин-т исслед. еврейс. диаспоры. – СПб., 1993. – С. 78–83. – (Труды по иудаике. Сер. "История и историография". Вып.1).

  Журба О. Шляхи реконструкції колекції документів Київської археографічної комісії // Повернення культурного надбання України: Проблеми, завдання, перспективи. – К., 1996. – Вип. 6: Матеріали національного семінару "Проблеми повернення національно-культурних пам'яток, втрачених або переміщених під час Другої світової війни". Чернігів, вересень 1994. – С. 199–203.

  Гисцова Л. З., Антоненко Л. Е. Значение материалов фонда Радзивиллов, хранящихся в Центральном государственном архиве Украины в Киеве для реконструкции Архива Радзивиллов: Обзор // Miscellanea historico-archivistica. – Варшава. – 1997. – Т. VII. – С. 99–105.

  Гісцова Л. З., Шовковий Д. Тульчинська лінія Потоцьких у документах державного історичного архіву України, м.Київ: Огляд // Історія України. – 1997. – № 18 (34).

  Гисцова Л. З. Тульчинская линия Потоцких в материалах фонда № 49 Государственного архива Украины в Киеве.: Обзор // Miscellanea historico-archivistica. – Варшава. – 1997. – Т. VIII. – С. 99–104.

  Довбищенко М.В. Діяльність гетьманського уряду Пилипа Орлика в еміграції (за матеріалами ф. 2236 ЦДІА України, м. Київ) // Пилип Орлик — перший гетьман в екзилі. Матеріали науково-практичної конференції 23 жовтня 1997 р. – К., 1997. – С. 45–47.

  Мандебура О. С. Особовий фонд М. Сумцова як джерело вивчення історії етнологічної науки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Огляд фонду № 2052 ЦДІАК України] // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996). – К., 1997. – Ч. 2. – С. 120–125.

  Мицик Ю. А. Листи І. М. Каманіна до М. С. Грушевського [ЦДІАК ф. 1235] // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996). – К., 1997. – Ч. 1. – С. 209–212.

  Мірущенко О. П. Висвітлення в архіві Коша Нової Запорозької Січі російсько-кримських відносин наприкінці 50-х – на початку 60-х рр. XVIII ст. // Запорозьке козацтво. В пам'ятках історії та культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Секція I, II. – Запоріжжя, 1997. – С. 196–201.

  Шовковый Д. История и содержание документов фонда Потоцких, Хранящихся в Центральном государственном историческом архиве Украины в Киеве (ф. 49, оп. 1, 2, 3). Обзор // Miscellanea historico-archivistica. – Варшава. – 1997. – Т. VIII. – С. 105–111.

  Михальченко С. И. Личный фонд М. В. Довнар-Запольского в Центральном государственном историческом архиве Украины в Киеве: (обзор) // Замежная архіўная Беларусіка: Матэрыалы мыжнар. навук. канф., 25-26 крас. 1996 г. – Мінск, 1998. – С. 262–269.

  Чернецький Є. Шляхта Васильківського повіту Київської губернії за сповідальними розписами православних храмів початку ХІХ ст. (Білоцерківщина, Васильківщина, Мотовилівщина, Рокитнанящина, Фастівщина). – Біла Церква, 1998. – 26 с.

  Чернухін Є. К. Грецькі справи в ЦДІА України в м. Києві // Україна – Греція: архівна та книжкова спадщина греків України: Наук. зб. – К., 1998. – С. 145–149.

  Соломко T. До історії сім’ї Потоцьких (за документами ЦДІАК України) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. І: Архів і особа. – К., 1999. – С. 223–229.

  Тесленко І. Острожчина у фонді Волинського церковно-археологічного товариства [Огляд ф. 2205 ЦДІАК України] // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 1999. – Вип. 1: Архів і особа. – С. 292–301.

  Полегайлов О. Кириличні стародруки XVI-XVIII ст. у збірці Центрального державного історичного архіву України (м. Київ): попередні підсумки вивчення // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 73–82.

  Гісцова Л. З. Родовий архів Галаганів ЦДІАК України // Архіви України. – 2000. – № 4–6. – С. 39–44.

  Довбищенко М. В. Нова колекція документів з історії Української Церкви у фондах ЦДІАК України // Архіви України. – 2001. – № 1–2 (245). – С. 70–71.

  Сухих Л. А. Документи з історії Києво-Печерської лаври у фондах Центрального державного історичного архіву України // Могилянські читання 2000 року. Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – К., 2001. – С. 261–263.

  Черкаська Н.Інформативний потенціал магнатських родових архівів Правобережної України // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2001. – 14 с.

  Чернецький Є. Документи фонду "Переяславсько-бориспільська духовна консисторія" ЦДІАК України як джерело дослідження східних теренів Речі Посполитої у XVIII ст.: [Огляд фонду № 990] // Студії з арх. справи та документознавства. – 2001. – Т. 7. – С. 49–52.

  Преловська І. Архівні джерела про київські некрополі (на матеріалах каталогу ЦДІАК України) // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 2002. – Т. 9. Тематичний випуск: Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Джерела та результати досліджень. – С. 389–394.

  Шемета Ю. Особовий архівний фонд М. Владимирського-Буданова в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та Центрального державного історичного архіву України у м. Києві // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Подільський осередок. – Хмельницький, 2002. – С. 64–75.

  Черкаська Н. О. Графи Замойські – власники Козловецької ординації у документах ЦДІАК України (До генеалогічних зв’язків однієї з гілок Замойських) // Архіви України. – 2002. – № 1/3. – С. 205–231.

  Сухих Л. Серби в Україні (Документи з історії сербських поселень) // Архіви України. – 2003. – № 4/6. – C. 130–144.

  Черкаська Н. Документи Браницьких герба “Гриф” з Вишнівця у “магнатських” фондах ЦДІАК України // Архіви України. – 2005. – № 4. – C. 117–131.

  Путова Г. Колекція документів Волинського музею в Житомирі: огляд фонду Центрального державного історичного архіву України в м. Києві // Музейна справа на Житомирщині: історія, досвід, проблеми. – Житомир, 2005. – С. 56–59.

  Василюк О. Д. Східні джерела у фонді “Архіву Коша Нової Запорозької Січі” Центрального державного історичного архіву України, м. Київ // Східний світ. – 2008. – № 1. – С. 16–25.

  Василюк О. Д. Документи східної тематики із фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ // Східний світ. – 2009. – № 2. – С. 5–9.

  Василюк О. Д. Документи ЦДІАК України про візантолога Юліана Андрійовича Кулаковського (огляд особового фонду) // Орієнтальні студії в Україні. До ювілею Л. В. Матвєєвої. Збірник наукових статей. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 93–99.Головна сторінка         Про архiв         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2022 - ЦДІАК України
Всі права застережені