_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: [email protected]

До уваги користувачів
НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ
електронна пошта, надіслана з доменів
@mail.ru, @mail.ua, @list.ru, @yandex.ru, @yandex.ua, @rambler.ru

     Список фондів

     Зведений каталог метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів

     Зведений каталог метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів релігійних громад м. Києва


     Описи “on-line”      Описи видано друком

     Покажчики

  Фондові

  Ф. 51, Генеральна військова канцелярія, м. Чигирин, м. Гадяч, м. Батурин, м. Глухів

Географічний

  Ф. 57, Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років

Географічний

  Ф. 127, Київська духовна консисторія, м. Київ

Тематичний покажчик до ф. 127, Київська духовна консисторія / Укл. О. М. Івахова. – Т. 1–12. – К., 1989–1992; машинопис.
   Том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6, том 7, том 8, том 9, том 10, том 11.


Географічний (до клірових відомостей та метричних книг)

  • Географічний покажчик до клірових відомостей ф. 127, оп. 1010 / Укл. Н. В. Замкова, Д. М. Топчій. – К., 1992; машинопис.
  • Географічний покажчик до клірових відомостей ф. 127, оп. 1009 / Укл. С. Р. Кагамлик, Т. П. Прись, Д. М. Топчій, Н. Е Філіпович. – Т. 1–3. – К., 1994; машинопис.
  • Географічний покажчик до клірових відомостей ф. 127, оп. 1011 / Укл. Т. П. Прись, Н. Е. Філіпович. – Т. 1–6. – К., 1996; машинопис.
  • Географічний покажчик до метричних книг ф. 127, оп. 1012 / Укл. К. А. Вислобоков, Т. А. Посніченко, Д. М. Топчій. – Т. 1–6. – К., 1993–1997; машинопис.
  • Географічний покажчик до метричних книг ф. 127, оп. 1013 / Укл. К. А. Вислобоков, С. Р. Кагамлик, В. М. Кравченко, О. М. Кугай, Н. В. Замкова, Т. А. Посніченко, Д. М. Топчій. – К., 1990; машинопис.
  • Географічний покажчик до метричних книг ф. 127, оп. 1014 / Укл. К. А. Вислобоков, С. Р. Кагамлик, В. М. Кравченко, О. М. Кугай, Т. А. Посніченко, Д. М. Топчий. – К., 1991; машинопис.
  • Географічний покажчик до метричних книг ф. 127, оп. 1078 / Укл. Н. В. Замкова, О. М. Кугай. – К., 1992; машинопис.

  Ф. 128, Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ

Предметно-тематичний

Іменний

  Ф. 256, Замойські

Предметно-тематичний покажчик до ф. 256, Замойські, польський магнатський рід / Укладачі: Н. М. Яковенко, О. Л. Зотіков, Н. О. Черкаська, І. О. Ціборовська. – Т. 1–4. – К., 1992; машинопис.
   Том 1, том 2.

Іменний покажчик до ф. 256, Замойські, польський магнатський рід / Укладачі: Н. М. Яковенко, О. Л. Зотіков, Н. О. Черкаська, І. О. Ціборовська. – Т. 1–4. – К., 1991; машинопис.
   Том 1, том 2, том 3, том 4.

Географічний покажчик до ф. 256, Замойські, польський магнатський рід / Укладачі: Н. М. Яковенко, О. Л. Зотіков, Н. О. Черкаська, І. О. Ціборовська. – Т. 1–4. – К., 1991; машинопис.
   Том 1, том 2, том 3, том 4.

  Ф. 442, Канцелярія київського, подільського та волинського генерал-губернатора, м. Київ

Тематичний покажчик до описів господарської частини, господарського відділення і ІІ діловодства ф. 442, Канцелярія київського, подільського та волинського генерал-губернатора / Укл. О. М. Івахова. – К., 1976; машинопис.


  Ф.707, Канцелярія попечителя Київського навчального округу, м. Київ

Тематичний покажчик до описів ф. 707, Управління Київського учбового округу (іменний покажчик професури Київського університету). – Т. 1–4. – К., 1983; машинопис.
   Том 1, том 2, том 3, том 4.

  Ф. 1235, Грушевські

Іменний


  Міжфондові покажчики

Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: Путеводитель / Науч. ред.-сост.: Е. И. Маламед, М. С. Куповецкий; Государственный комитет архивов Украины, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Еврейская теологическая семинария. - Киев: Дух і Літера, 2006. - 752 с.

Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр. / Упоряд.: Боряк Г. В., Полегайлов О. Г., Ціборовська-Римарович І. О., Яковенко Н. М. – К., 1999. – 266 с.

Музей Украины (Собрание П. П. Потоцкого). – Ч. І.: Указатель архивных материалов и библиографии / Сост. Климова Е. И. – К.,1995. – 140 с.

Гаркавець О. Вірмено-кипчацькі рукописи в Україні, Вірменії, Росії: Каталог / НАН України. Інститут української археографії. Інститут сходознавства ім. А. Кримського. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 1993. – 328 c.

Мнишки. Указатель архивных материалов и библиографии / Составитель Ульяновский В. И. – К., 1989.

Каталог документів з історії Києва ХV–ХІХ ст. / Упоряд.: Боряк Г. В., Яковенко Н. М. – К., 1982. – 202 с.

Документи ЦДІАК України з історії м. Києва XV ст. – 1919 р. том 1, том 2, том 3, том 4, том 5, том 6.

Твори В. І. Леніна на Україні (1894 – лютий 1917 р.). Покажчик архівних документів / Упоряд.: М. І. Бутич, І. І. Глизь, М. І. Крячок, П. М. Шморгун. – К., 1977. – 256 с.

Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України) до історії національних менших та міжнародних зв’язків.


Головна сторінка         Про архiв         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2023 - ЦДІАК України
Всі права застережені