_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Адреса: 03110, м. Київ-110,
вул. Солом'янська, 24
Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: mail.cdiak@arch.gov.ua


До уваги користувачів
НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ
електронна пошта, надіслана з доменів
@mail.ru, @mail.ua, @list.ru, @yandex.ru, @yandex.ua, @rambler.ru     Список фондів


     Описи

     Зведений каталог метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів

     Зведений каталог метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів релігійних громад м. Києва

     Алфавітні книги Київського рабинату


     Покажчики

  Фондові

  Ф. 51, Генеральна військова канцелярія, м. Чигирин, м. Гадяч, м. Батурин, м. Глухів

  Ф. 57, Генеральний опис Лівобережної України 1765–1769 років

  Ф. 127, Київська духовна консисторія, м. Київ

Тематичний   
Географічний (до клірових відомостей та метричних книг)  

  Ф. 128, Києво-Печерська Свято-Успенська лавра, м. Київ

Предметно-тематичний  

  Ф. 256, Замойські

Предметно-тематичний  
Іменний  
Географічний  

  Ф. 442, Канцелярія київського, подільського та волинського генерал-губернатора, м. Київ

  Ф.707, Канцелярія попечителя Київського навчального округу, м. Київ

Тематичний  

  Ф. 1235, Грушевські


  Міжфондові покажчики

Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: Путеводитель / Науч. ред.-сост.: Е. И. Маламед, М. С. Куповецкий; Государственный комитет архивов Украины, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Еврейская теологическая семинария. - Киев: Дух і Літера, 2006. - 752 с.

Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр. / Упоряд.: Боряк Г. В., Полегайлов О.Г., Ціборовська-Римарович І.О., Яковенко Н.М. – К.,1999. – 266 с.

Музей Украины (Собрание П. П. Потоцкого). – Ч.І.: Указатель архивных материалов и библиографии / Сост. Климова Е. И. – К.,1995. – 140 с.

Гаркавець О. Вірмено-кипчацькі рукописи в Україні, Вірменії, Росії: Каталог / НАН України. Інститут української археографії. Інститут сходознавства ім. А. Кримського. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – К., 1993. – 328 c.

Мнишки. Указатель архивных материалов и библиографии / Составитель Ульяновский В. И. – К., 1989.

Каталог документів з історії Києва ХV–ХІХ ст. / Упоряд.: Боряк Г. В., Яковенко Н. М. – К., 1982. – 202 с.

Твори В.І. Леніна на Україні (1894 – лютий 1917 р.). Покажчик архівних документів / Упоряд.: М. І. Бутич, І. І. Глизь, М. І. Крячок, П. М. Шморгун. – К., 1977. – 256 с.

Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України) до історії національних менших та міжнародних зв’язків.


Головна сторінка         Про архiв         Довідковий апарат         Часті питання         Контакти

Copyright © 2020 - ЦДІАК України
Всі права застережені