_

 Центральний державний історичний архів України, м.Київ
(ЦДІАК України)

Тел./факс: (044) 275-30-02
E-mail: [email protected]

До уваги користувачів
НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ
електронна пошта, надіслана з доменів
@mail.ru, @mail.ua, @list.ru, @yandex.ru, @yandex.ua, @rambler.ru
Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України) до історії національних менших та міжнародних зв’язків

Греки - Вірмени - Французи - Болгари - Чехи - Серби - Поляки - Поляки на півдні - Зв’язки з Латвією - Зв’язки з ЛитвоюГреки в Україні

XIII ст. – Євангельські читання.
ф. 228, оп. 1, спр. 98. Пергамен. Мова грецька. Рукопис.

1640 р., грудня 21. – Польський король Владислав IV звільняє грека Олександра Мозелі від королівського суду у справі привласнення дорогоцінностей грецьких царів, що були у померлого монаха Корецького монастиря Афанасія та які потрапили до нього у Константинополі під час війни з Туреччиною.
ф. 220, оп. 1, спр. 129. Мова польська.

Карта Греції з Географічного атласу країн Європи.
ф. 739, оп. 1, спр. 389.

1734 р., грудня 1. – Універсал про підтвердження прав і привілеїв Ніжинського грецького братства.
ф. 51, оп. 3, спр. 19659.

1750 р., квітня 20. – Лист очаківського Магмута Паші до кошового отамана Василя Григоровича Сича про захоплення запорожцями майна у турка Османа Паші.
ф. 229, оп. 1, спр. 12, арк. 2,5а. Оригінал. Мова грецька.

1834 р. – Указ про призначення Миколи Мацано грецьким консулом у м. Керчі.
ф. 442, оп. 770, спр. 13, арк. 21.

1893 р. – Послужні списки ченців і послушників Києво-Синайського Катерининського грецького монастиря.
ф. 898, оп. 1, спр. 6а.

1896 р., травня 21. – Дозвіл керуючого портом м. Одеси грецькому підданому матросу Георгію Мазаракі на виїзд.
ф. 339, оп. 1, спр. 49, арк. 30.

1907 р. – Диплом студента Київської духовної академії грека Миколи Костянтиновича Пахіопуло.
ф. 711, оп. 3, спр. 3055, арк. 1-2.

Вірмени в Україні

1528 р., червня 29, Вільно. – Грамота з дозволом польського короля Сигізмунда І троцькому городничому кн. Петру Михайловичу заснувати в маєтку Острожець Волинського воєводства міста з Магдебурзьким правом, де мають оселитися поляки, українці, євреї і вірмени. Мова староукр.
ф. 220, оп. 1, спр. 20. Печатка.

1601 р., березня 30. – Скарга пана Станіслава Помаського на вірменського священника Ґрегора Вартиховича. Є згадка про існування в Луцьку вірменської церкви та її володінь в с. Цепорові. Актова книга Луцького гродського суду. Мова староукр.
ф. 25, оп. 1, спр. 62, арк. 193-194, акт 186.

1619 р., вересня 12. – Позов до пана Петра Гулевича-Воютинського від вірмен капітули Львівської. Актова книга Луцького гродського суду. Мова староукр.
ф. 25, оп. 1, спр. 114, арк. 274зв., акт 334.

[1614-1616 рр.]. – Статут вірменських різників. Актова книга Кам’янець-Подільського вірменського війтового суду. Мова (вірогідно) кіпчацька і вірменські літери.
ф. 39, оп. 1, спр. 26, арк. 132-132зв.

[1618 р.], травня 18 [28]. – Cтатут вірменських шевців. Актова книга Кам’янець-Подільського вірменського війтового суду. Мова (вірогідно) кіпчацька і вірменські літери.
ф. 39, оп. 1, спр. 27, арк. 160-161зв.

1621, лютого 17. – Позов до каноніка Луцького ксьондза Станіслава Лози від священника Луцької вірменської церкви Св. Стефана [Симона Михайловича]. Актова книга Луцького гродського суду. Мова староукр.
ф. 25, оп. 1, спр. 120, арк. 316-316зв., акт 342.

1621, жовтня 11. – Скарга купця вірменина з м. Кафи Гасана Вартєрисовича на пана Калусовського з Володимирського повіту і пана Мартина Карського з Краківського воєводства. Актова книга Луцького гродського суду. Мова староукр.
ф. 25, оп. 1, спр. 123, арк.658зв.-659зв., акт 631.

[1622 р.] листопада 13 [23]. – Вливок диякона Хачка Юсуфові на право стягнення боргу під заставу будинку. Актова книга Кам’янець-Подільського вірменського війтового суду. Мова (вірогідно) кіпчацька і вірменські літери.
ф. 39, оп. 1, спр. 28, арк. 98зв., запис 1.

[1629 р.] – Рукописна книга (можливо – Євангіліє) (ex libris Nicolaij Krzysztofowicz). Мова вірменська.
ф. 228, оп. 1, спр. 36, арк. 1зв.-2, 2зв.-3, 140зв.-141, 158зв-159.

1653 р., травня 27. – Апеляція до головного Люблінського трибуналу у вирішенні спору між владикою Луцьким Йосипом Чапличем і капітулою Луцькою (з одного боку) та вірменами Луцької вірменської церкви (з іншого). Актова книга Луцького гродського суду. Мова староукр.
ф. 25, оп. 1, спр. 274, арк. 1350 зв. – 1352 зв., акт 152.

1669 р., жовтня 26. – Польський король Михайло Вишневецький підтверджує привілей Сигізмунда I, виданий кам’янецькому ткацькому цеху від 22.03.1600 р., та підтверджує рішення цехмістрів цього ж цеху про боротьбу з партачами й вірменськими купцями, які порушують цеховий привілей.
ф. 220, оп. 1, спр. 182. Пергамен. Мови латинська і польська.

1673 р., лютого 7. – Грамота російського царя Олексія Михайловича про дозвіл вірменській торгівельній компанії торгувати шовком-сирцем. Мова російська.
ф. 59, оп. 1, спр. 1954, арк. 155зв.-156, 158зв.-159, 163зв. Діловодна копія поч. 1750-х рр.

1676 р., липня 14. – Грамота російського царя Федора Олексійовича про підтвердження дозволу на торгівлю купців-вірмен, «жителів Перської землі», в Росії шовком-сирцем. Мова російська.
ф. 59, оп. 1, спр. 1954, арк. 145-147. Діловодна копія поч. 1750-х рр.

1682 р., березня 17. – Скарга посесора маєтку Луцької вірменської церкви в с. Цеперів Луцького пов. Волинського воєводства міщанина Бенедикта Богдановича до Луцького гродського уряду на власника сусіднього села Олександра Цьолка Зелінського про підбурення підданих с. Цепорів проти Богдановича, заподіяння збитків тощо. Засвідчений випис з Луцьких гродських книг. Мова польська.
ф. 223, оп. 1, спр. 680, арк. 1-4.

1727 р., червня 2. – Указ Верховної таємної ради та Комерц-колегії про мито на шовкові товари та супровідний лист на ім’я київського [віце-губернатора] генерал-майора Штока (від 1727 р., липня 6). Згадується Жулфінська (Джульфінська) вірменська компанія у зв’язку із рівним митом для вірмен та росіян. Мова російська.
ф. 59, оп. 1, спр. 154, арк. 1-4.

1754 р., травня 4. – Наказ віце-губернатора Київської губернії генерал-майора І. Костюрина підполковнику П. Синельникову на дозвіл продовження подорожі людям після перебування у карантині, в тому числі і вірменам, що прямують в м-ко Ніжин з м. Могилева для зустрічі з рідними (згадуються, зокрема, вірмени Іван Назаров і Богос Овязенов).
ф. 59, оп. 1, спр. 2519, арк. 95-95зв. Оригінал.

1764 р. – Документи (вірогідно) вірменською мовою.
ф. 229, оп. 1, спр. 161, арк. 4-5, 36, 107, 113.

1764 р., – Документ (вірогідно) вірменською мовою (з печаткою).
ф. 1392, оп. 1, спр. 100, арк. 1-1зв.

1784 р. – Протокол Київського намісницького правління на дозвіл архієпископу Могилевської церкви згідно указу Сенату надіслати до м. Львів двох вірмен для навчання у Львівському вірменському училищі.
ф. 194, оп. 1, спр. 456, арк. 1-2зв. Копія.

1787 р., січень. – Скорочене особливе географічне описання Київської губернії. Є відомості про поселення вірмен у Києві у 1565 р.; карта Київського повіту і зведена статистична таблиця. Мова російська.
ф. 193, оп. 2, спр. 303, арк. 1, 8 зв., 19(карта), 41зв.-42(таблиця).

1799 р., травня 13-31. – Справа про пограбування вірмен, мешканців сл. Бішікінських Вершин, кадетом Степаном Бородаєвським, сином відкупника, під виглядом обшуку. Мова староукр.
ф. 1720, оп. 2, спр. 1889, арк. 1а, 1-2зв.

1810 р., грудня 15, Ечміадзін. – Грамота каталікоса Єфрема про призначення єпископа Григорія єпископом Волощини, Молдавії і Бессарабії. Мова (вірогідно) вірменська.
ф. 220, оп. 1, спр. 590. Печатка.

1869 р., серпня 25. – Розпорядження Міністерства внутрішніх справ у справі розгляду звернення вірмен – мешканців м. Могильова Подільської губернії, щодо звільнення їх від рекрутської повинності.
ф. 442, оп. 48, спр. 184, арк. 1, 14

1895 р. – Карта розподілу вірменського населення в Турецькій Вірменії та Курдистані за казами.
ф.2194, оп.1, спр.349.

1909 р., червня 17. – Донесення помічника начальника Харківського ГЖУ у Сумському повіті про кількість вірмен, які належали до партії «Дашнакцутюн».
ф. 336, оп. 1, спр. 2411, арк. 189

1914 р. – Список творів вірменською мовою, які дозволено використовувати як театральні вистави.
ф. 442, оп. 864, спр. 296, арк. 180

Французи в Україні

1594 р., липня 18. Париж. – Наказ французького короля Генріха ІV в королівську скарбницю про видання генеральному скарбникові Франції Іоану де Фурі 50 талярів з королівської казни.
ф. 220, оп. 1, спр. 77. Оригінал. Мова французька. Пергамен.

XVII ст. – Карта України, що перебувала у складі Речі Посполитої. Склав інженер Г.-Л. Боплан.
ф. 2194, оп. 1, спр. 2. Копія 1829 р.

Карта франції з Географічного атласу країн Європи.
ф. 739, оп. 1, спр. 389.

1745 р. – Бойовий порядок французької армії при битві під Фрідбергом 4 червня 1745 р. у війні за австрійську спадщину.
ф. 228, оп. 2, спр. 94. Мова Французька. Друкарський відбиток.

1799 р. – Оголошення влади департаменту Верхні Піренеї про черговий продаж земель з фонду національного майна.
ф. 228, оп. 2, спр. 96. Мова французька. Друкарський відбиток.

Друга половина XVIII ст. – Життєписи французьких королів за період з 511 до 1643 р. Рукопис з портретами королів.
ф. 228, оп. 2, спр. 95. Мова французька.

Кін. XVIII – поч. XIX ст. – Маніфест про відновлення пам’ятного напису на честь спорудження принцем Савойським Карлом Еммануїлом ІІ дороги через Альпи із центру Франції до П’ємонта.
ф. 228, оп. 2, спр. 97. Мова французька. Друкарський відбиток.

XIX ст. – Заповіт імператора Наполеона. Копія з оригіналу. Відозва його дофранцузького народу після взяття Відня.
ф. 228, оп. 2, спр. 98. Мови французька і польська.

1808-1815 – Листи Рішельє до Софії Потоцької.
ф. 49, оп. 2, спр. 2348. Мова французька. Оригінали.

1847 р., вересня 10. – Донесення Кременецького земського справника київському військовому, подільському та волинському генерал-губернатору Д. Г. Бібікову про приїзд до Росії відомого французького літератора Оноре де Бальзака з метою одружитися з вдовою поміщицею Ганською, в дівоцтві графмнею Ржевуською.
ф. 442, оп. 797, спр. 215, арк. 2.

1848 р., серпня 8. – Справа про дозвіл французькому підданому Оноре де Бальзаку в’їхати в Росію та про встановлення над ним нагляду.
ф. 42, оп. 210, спр. 342, арк. 1-8 (5).

1859 р., серпня 16. – Звернення графа Строганова до київського військового, подільського та волинського генерал-губернатора І. І. Васильчикова з проханням сприяти французькому консулу в Одесі Ягершмідту в його роботі по збиранню різних агрономічних відомостей у Південно-Західному краї.
ф. 442, оп. 36, спр. 1341, арк. 1.

1881 р., червня 10. – Портрети правителів країн світу, серед яких Жюль-Греві, президент французької республіки.
ф. 419, оп. 1, спр. 1026, арк. 1.

1881 р., листопада 16. – Прохання актора Йосипа Сєтова до київського, подільського та волинського генерал-губернатора О. Р. Дрентельна дозволити французькій актрисі Сарі Бернар давати вистави у Києві французькою мовою.
ф. 442, оп. 534, спр. 341, арк. 2.

1891 р., травня 12. Париж. – Указ Президента французької республіки про нагородження статського радника Миколи Забугіна орденом Почесного легіону.
ф. 220, оп. 1, спр. 621. Мова французька.

1898 р., травня 12. – Справа про влаштування у Києві французьким громадянином Жюлем Ратцковським виставки картин французьких художників, з можливістю їх продажу та перерахування отриманих коштів на благодійність.
ф.442, оп.628, спр.128, арк.2.

1898 р., жовтня 12. – Повідомлення канцелярії київського, подільського та волинського генерал-губернатора про можливість влаштувати в листопаді 1898 року у Києві концерту французького віолончеліста Генрі Марто. Фото музиканта та програма виступу.
ф. 442, оп. 628, спр. 434, арк. 1-9.

1903 р., вересня 4. – Список особового складу консульства Франції в Одесі.
ф. 385, оп. 1. спр. 1090, арк. 82

1904 р. – Вид на Монмартр з Великих бульварів. Акварель невстановленого художника.
ф. 228, оп. 2, спр. 328. Є авторський напис польською мовою.

1907 р., лютого 11. – Афіша французького цирку Н. Лар, що давав вистави в Одесі.
ф. 335, оп. 1, спр. 99, арк. 219 а.

Б/д. – Посібні матеріали до вивчення історії Франції, що використовувалися в київських гімназіях.
ф. 707, оп. 317, спр. 639.

Болгари в Україні

1725-1726 рр. – Справа про виплату грошового жалування порцій, та рацій сербам, болгарам та ін.
ф. 59, оп.1, спр. 89, арк. 1-56

1729 р. – Справи про прийом на службу до військових полків болгар.
ф. 59, оп. 1, спр. 193, 194

1746 р. – Відомості про те, що садовник Київського казенного виноградного саду був болгарином.
ф.59, оп.1, спр. 1225, арк. 71, 364

1750-ті-1760-ті рр. – Вірші іноземних підданих, які вступили на службу до російської армії: сербів, болгар та ін.
ф. 59, оп. 1, спр. 1835, арк. 1-22

1755 р. – Відомості про бажання болгар визволитися з-під іга турків та перейти у Російське підданство.
ф. 59, оп. 1, спр. 2622, арк. 36

1768 р. – Справа про видачу з Лаври лісу на будівництво домів для болгар, які прийняли російське підданство.
ф. 128, оп. 1 заг., спр. 369

[1840-ві рр.] – Лист екзарха Болгарії Олександра до короля Франції Луї Філіпа, з проханням про надання аудієнції та зауваженням, щоб про цей лист не довідався турецький посол.
ф. 2056, оп. 1, спр. 856, арк. 1

1842 р. – Дипломатична записка кн. Святополк-Мирського екзарху Болгарії Олександру Столову Бой галу.
ф. 2056, оп. 1, спр. 481

1846 р. – Справа про збір церковного приладдя для болгарських церков.
ф. 130, оп. 1, спр. 982

1880-1882 рр. – Справа про збір пожертв на будівництво храму поблизу Шипки.
ф. 442. оп. 533, І вітд., ІІ стіл, спр. 145

1891-1898 рр. – Списки болгарських підданих, висланих з Росії.
ф. 320, оп. 1, спр. 1д

1915 р. – Наказ голови Ради міністрів від 20 жовтня 1915 р. про обмеження прав болгарських підданих у зв’язку з війною.
ф. 692, оп. 62, спр. 158, арк. 387-390

Чехи в Україні

[1748 р.] – Карта Богемії.
ф. 739, оп. 1, спр. 179, арк. 75.

1750 р. – Списки іноземців, які перебувають на російській службі і мешкають в Російській імперії.
ф. 59, оп. 1, спр. 1835, 4963.

1767 р. – Список болгар, німців, угорців, чехів, які переселились до Росії.
ф. 59, оп. 1, спр. 5272, арк. 1-3; ф. 59, спр. 4963, арк. 12, 14, 18, 22

1777 р. – Документи зі справи про одержання уродженцем м. Праги пивоваром Францішком Ванжулою дозволу на тимчасове проживання у м. Києві (свідчення на Межигірському форпості при в’їзді до Києва, присяга на вірність російській імператриці).
ф. 59, оп. 1, спр. 8498, арк. 2 і 4.

1792 р. – Союзний договір про дружбу між Росією, Україною і Богемією.
ф. 193, оп. 1, спр. 1849, арк. 1-14. Копія

1839 р. – Лист чеського філолога, поета і громадського діяча Вацлава Ґанки до ад’юнкт-професора університету М. Д. Іванішева з питань слов’янознавства.
ф. 228, оп. 2, спр. 107. Мова чеська. Автограф

1844 р., липня 26.– Пруська міністерська публікація з приводу замаху чеського громадянина на життя пруського короля у м. Берліні
ф. 442, оп. 794, спр. 10, арк. 30-36

1846 р. – Згадка про знаходження у повітах Київської губ. великої кількості чехів-музикантів, які приїхали до Російської імперії через неврожай
ф. 442, оп. 1, спр. 6806, арк. 26; ф. 442, оп. 805, спр. 62, арк. 88-91

1848, травень. – Заклик богемських слов'ян “Брати слов'яни”, надісланий у Київ празьким вченим Гануком
ф. 442, оп. 798, спр. 153, арк. 242-243

1852 р., лютого 22. – Повідомлення Міністерства народної освіти про купівлю гімназіями Київського учбового округу твору Шафарика “Слов'янські старожитності” у перекладі з чеської професора московського університету О. Бодянського
ф. 707, оп. 87, спр. 2769, арк. 20

1862 р., лютого 20. – Повідомлення ІІІ відділення про з'ясування причин відправки переселенців-чехів з Одеси у с. Диканьку Полтавської губ. замість Криму
ф. 1252, оп. 1, спр. 47, арк. 21

1869 р., березня 26 – травня 12. – Справа про переселення з Богемії чехів-колоністів у с. Липське
ф. 442, оп. 48, спр.180, арк. 1-11

1873 р. – Справа про дозвіл чехам-колоністам відкрити однокласне народне училище у с. Купичеве Волинської губ.
ф. 707, оп. 225 (1873 р.), спр. 78

1874 р., жовтня 14. – Прохання чеха Й. Свободи про надання йому свідоцтва на звання домашнього вчителя
ф. 707, оп. 40, спр. 1, ч. 2, арк. 266

1878 р. – Відомості про створення у с. Гульче третього чеського приходу
ф. 442, оп. 317, спр. 95, арк. 4

1882 р. – Справа про призначення викладачів чеської мови у чеські училища
ф. 707, оп. 225, спр. 153

Справи про чеські колонії у Південно-Західному краї:
ф. 442, оп. 315, спр. 92, (1877 р.); оп. 323, спр. 26 (1883 р.); оп. 616, спр. 295 (1886 р.); оп. 617, спр. 128 (1887 р.); оп. 620, спр. 21 (1891 р.); оп. 620, спр. 391 (1891 р.); оп. 693, спр. 343 (1894 р.); оп. 695, спр. 62 (1896 р.); оп. 322, спр. 342 (1882 р.); оп. 617, спр. 128, ч. 6 (1887 р.)

Справи про чеські училища у Київському учбовому окрузі:
ф. 707, оп. 296 (1886), спр. 54; оп. 296 (1889), спр. 78; оп. 296 (1890), спр. 74

1879 р. – Справа про запровадження у Києві чеського доброчинного товариства
ф. 442, оп. 532, спр. 75

1880-1884 рр. – Яновський І. Вальс, мазурка і полонез. Ноти для чеського оркестру с. Леонардівка Бердичевського пов. Київської губ. Вирізки з газет зі статтями з історії музики.
ф. 228, оп. 2, спр. 338. Мови польська і чеська

1887 р. – Повідомлення і диплом Королівського чеського наукового товариства у Празі про обрання О. Потебні членом Товариства
ф. 2045, оп.1, спр. 7

1887 р., січня 26-серпня 17. – Справа за клопотанням чехів Хвойка і Мислівца про видачу їм патенту на виготовлення крохмалю
ф. 442, оп. 540, спр. 29, арк. 1-5

1890 р. – Відомості про кількість чехів, які прийняли православ'я у Волинській губ.
ф. 442, оп. 544, спр. 173, арк. 22-23

1890 р. – Справа про виселення з чеської колонії у с. Великі Дорогостаї російського підданого-чеха Долежала Ф. за засудження чехів, які прийняли православ'я
ф. 442, оп. 840, спр. 132, арк. 1-24

1891 р. – Справа за скаргою православних чехів на зумисні образи з боку односельців – чехів-католиків
ф. 442, оп. 620, спр. 21

1891 р. – Справа за клопотанням директора Києво-Печерської гімназії В'ячеслава Петра про заснування товариства “Бесіда”
ф. 442, оп. 620, спр. 383

1892 р. – Справа про виселення з Волинської губ. псаломщика Ящевського за внесення розбрату між православними і неправославними чехами
ф. 442, оп. 842, спр. 59, арк. 1-20

1895 р. – Повідомлення про відправлення привітальної телеграми чеським вченим з приводу 100-річчя від дня народження Й. Шафарика
ф. 2017, оп. 1, спр. 51, арк. 1, 64

1896, 1901, 1905, 1906 роки. – Листи чеського мовознавця М. М. Мурка до М. Сумцова
ф. 2052, оп. 1, спр. 828-831

1898 р. – Справа за клопотанням селян-чехів с. Ульбарова про дозвіл влаштовувати театральні вистави
ф. 442, оп. 697, спр. 265, арк. 1-5

1899 р. – Справа про прийом у російське підданство чехів
ф. 442, оп. 629, спр. 11, т. 1-2, арк. 12

1908 р., липня 3-9. – Лист про майбутній з'їзд “Спілки чесько-слов'янського студенства” у Празі
ф. 705, оп. 1, спр. 287, арк. 36

1910-1916 рр. – Повідомлення директора Київського художньо-промислового наукового музею про дозвіл влаштувати у залах музею з 15 січня по 1 березня 1910 р. виставку картин чесько-моравських і польських художників
ф. 442, оп. 663, спр. 5, арк. 2

1912 р. – Відомості про конфлікт між російськими і чеськими робітниками заводу “Гретер і Кріванек”
ф. 442, оп. 861, спр. 259, ч. 1, арк. 34

1914 р. – Список членів “Чеського комітету допомоги жертвам війни” у м. Києві
ф. 442, оп. 864, спр. 245, арк. 24-25

1914 р. серпня 14. – Розпорядження начальника Волинського ГЖУ про ставлення до чехів під час війни
ф. 1599, оп. 1, спр. 130, арк. 106

1914 р. – Телеграми з Петербургу на ім’я начальника Київського ГЖУ про формування у м. Києві чеських добровольчих частин з клопотанням чеських товариств.
ф. 274, оп. 1, спр. 3260, арк. 52

1914 р. серпня 12. – Циркуляр київського, подільського і волинського генерал-губернатора про негайне звільнення усіх затриманих чехів за умов політичної благонадійності
ф. 274, оп. 1, спр. 3260, арк. 91

1914 р., вересня 10. – Штат “Чеської дружини”
ф. 274, оп. 1, спр. 3260, арк. 169

1915 р. – Стаття Бронібора “Новая комбинация Масарика”
ф. 274, оп. 1, спр. 3686, арк. 375-379

1915 р. – Відомості про участь службовців-чехів австрійських підданих чеського акціонерного товариства “Лаурін і Климент” у “Чеській дружині”
ф. 575, оп. 1, спр. 767, арк. 22

1916 р., квітня 10-26. – Вирізки з газет “Киевская мысль”, “Киев”, “Киевлянин” про з’їзд чехословацьких товариств у Росії
ф. 274, оп. 4, спр. 595, арк. 1-14

1917 р., червня 11 - липня 14. – Статут союзу чехословацьких товариств Росії і листування з Київським відділенням Союзу про відкриття шкіл для дітей чехів у Волинській губ.
ф. 715, оп.1, спр. 1800

Серби в Україні

1719 р., січня 14. – Універсал гетьмана Івана Скоропадського жителеві м. Ніжина сербу Костянтину Костенецькому про звільнення від повинностей
ф. 51, оп. 3, спр. 264І, арк. 3. Копія.

1717 р., жовтня 13. – Лист сербського нішського єпископа архімандрита Сосницького монастиря Всемилостивого Спаса Рувима гетьманові Івана Скоропадському про присилку осавула для розгляду спору з п. Омеляновичем щодо забезпечення водою їхніх млинів на р. Пісні
ф. 51, оп. 3, спр. 251, арк. 3

1720р., лютого 8. – Універсал гетьмана Івана Скоропадського архімандритові Сосницького монастиря Всемилостивого Спаса Іоасафа Зотовичу про підтвердження права власності монастиря на млини, ліси, сіножаті, хутір Яремівщина, озера та ін. угіддя, придбані засновником монастиря сербським нішським єпископом Рувимом у жителів Чернігівського полку
ф. 134, оп. 1, спр. 10, арк. 1.

1752 р., липень-серпень. – Присяжний лист слов’яносербської команди з підписами.
ф. 59, оп. 1, спр. 2186, арк. 49 і зв.

1752 р., листопада 5. – Донесення Київського магістрату Київській губернській канцелярії з проханням звільнити київських міщан від повинності виділяти дрова на опалення квартир, де розмістилися слов’яносербські переселенці
ф. 59, оп. 1, спр. 2168, арк. 1-3 зв.

1754 р., червень. – Справа про відправлення на будівництво укріплень у Новій Сербії підданих монастирів м. Києва. Цих робітників відправляли на роботи в Новомиргородському, Могильному, Кальниболотському і Петроострівському шанцях з інструментом, підводами і провіантом
ф. 127, оп. 1020, спр. 2381

1754 р., липня 21. – Припис віце-губернатора Київської губернії Івана Костюріна Київській духовній консисторії про виділення з маєтків київських монастирів 235 підвід з провідниками для перевезення сербів з команд генерал-майорів Прерадовича і Шевича (Слов’яно-Сербія)
ф. 127, оп. 1020, спр. 2438, арк. 1 і зв.

1756 р., травня 16. – Супровідний лист Івана Шевича та імен¬ний список його команди, надіслані до Військової колегії
ф. 1413, оп. 1, спр. 6, арк. 4І-74 зв.

1757 р., травень. – Іменний список тієї частини Чорногорської команди, яку вирішено направляти не в Самару, а в Слов’яно-Сербію, в команду генерал-майора Шевича
ф. 59, оп. 1, спр. 3060, арк. 36-39 зв.

1760 р., вересня 23. – Оприділення дійсного статського радника Фліверка за указом Сенату про іменування Канцелярії при головному поселенні Нової Сербії - Миргородському шанці, Головною канцелярією Новосербського корпусу з підпорядкуванням її Сенатові
ф. 1413, оп. 1, спр. 19, арк. 174 і зв.

1759 р., липня 4. – Іменний список членів Чорногорської команди з зазначенням національної приналежності (всі – серби), які перейшли в Курську з цієї команди до команди Прерадовича
ф. 1413, оп. 1, спр, 14, арк. 36-40.

1764 р., липня 27. – Указ імператриці Катерини ІІ про включення Слов’яно-Сербії до складу новоствореної Новоросійської губернії
ф. 229, оп. 1, спр. 165, арк. 1.

1756 р., червень. – Донесення з Київської губернської канцелярії в Колегію іноземних справ про хід переселення Новослобідського полку з земель, зайнятих під Нову Сербію, на територію Запорозької Січі на рр.Домоткань, Самоткань, Бешка, Верблюжка та ін.
ф. 59, оп. 1, спр. 2660, арк. 2-3.

1756 р., жовтня 12. – Лист Івана Хорвата до кошового отамана Війська Запорозького Григорія Федорова з проханням про розшук втікачів з Нової Сербії, забезпечення охорони купцеві, якого Хорват послав для придбання товарів, і з обіцянкою сприяння запорожцям, які приїздитимуть у Нову Сербію на ярмарки
ф. 229, оп. 1, спр. 18, арк. 77.

1763 р., червень. – Атестат Коша полковому старшині (писареві) козаку Полтавського куреня Йосипу Івановому сину Сербинову про службу в Війську Запорозькому (з 1743р.) та дозвіл на вихід для поселення в Лівобережній Україні
ф. 229, оп. 1,. спр. 8, арк. 136-137.

1765 р., вересня 4. – Лист кошового отамана Петра Калнишевського до військового судді Павла Головатого про хід переговорів у верховних органах Петербурга щодо повернення Війську Запорозькому земель, відібраних під поселення Нової Сербії, Слобідського полку, Слов’яно-Сербії тощо, про зволікання царських сановників у вирішенні цього питання
ф. 229, оп. 1, спр. 175, арк. 150-152.

1752 р., жовтня 12. – Указ російської імператриці Єлизавети Петрівни Війську Запорозькому про порядок звільнення задніпровських земель, відведених для поселення сербів та інших іноземців, які переселялися а Україну
ф. 1407, оп. 1, спр.37, арк. 1.

1757 р., грудня 10. – Ордер генерал-лейтенанта Івана Хорвата військовому осавулові Петру Калнишевському про подальші дії запорозької команди, направленої до Нової Сербії для боротьби проти гайдамак.
ф. 229, оп. 1, спр. 44, арк. 37.

1755 р., квітня 10. – Витяг з протоколу допиту гайдамаки Михайла Зайченка про його участь у нападі на Нову Сербію.
ф. 59, оп. 1, спр. 2585, арк. 4

1756 р., лютого 7. – Повідомлення Гендріха Христофорова з Лубенської польової аптеки про відпуск ліків для Слов’яносербської команди. Каталог цих ліків
ф. 1413, оп. 1, спр. 7, арк. 203-204 зв.

Поляки в Україні

1585 р., березня 1. – Стефан Баторій викликає до королівського суду суддю Київського гродського суду Івана Солтана для розгляду справи про захоплення ним у київського митрополита Онисифора Петровича Дєвочки збору мита з продажу худоби.
ф. 220, оп. 1, спр. 68.

1646 р., квітня 20. – Владислав IV підтверджує шлюбну умову між князем Лівонії, Семигалії та Курляндії Якубом та дочкою бранденбурзького електора Людовіка Каролоттою про посаг нареченої в коштовностях і передачу з боку нареченого дружині замків та префектури Шруден, Дюрбен, міст Лібава, верхній і Нижній Бартів, Рудів та Гейлігенах.
ф. 220, оп. 1, спр. 144. Мови латинська і німецька.

1649 р., березня 27. – Ян Казимир, на прохання гетьмана Богдана Хмельницького, дарує Іліашу і Яцьку Таранським за особисту хоробрість в битвах з татарами звільнення мешканців їх хуторів від усіх повинностей, крім несення військової служби.
ф. 220, оп. 1, спр. 148. Мова польська.

Герб “Новина”. Опис.
ф. 2227, оп. 1, спр. 923.

Копія 19 ст. – Географічна карта Польщі на час правління Болеслава Хороброго за кінець 12 ст.
ф. 49, оп. 2, спр. 277.

Портрети польських шляхтичів.
ф. 49, оп. 1, спр. 180а.

Щоденники Аделі Кеневич, невістки Ієроніма Владислава Кеневича – одного з організаторів Варшавського повстання 1863 р.
ф. 2227, оп. 1, спр. 948-986

Річ Посполита. Географічний атлас країн Європи.
ф. 739, оп. 1, спр. 389.

Малюнки і літографії Максиміліана Фаянса.
ф. 49, оп. 2, спр. 2981а.

Документи до законодавства Речі Посполитої, сеймових ухвал, історії життєдіяльності польських королів.
ф. 739, оп. 1, спр. 152, 154 (1733  р.); спр. 176, 177 (1744 р.); спр.222 (1754 р.); спр.260 (1761 р.) ; спр.491 (1781 р.).

Не раніше 1806 р. – Документ про внесення родини Рокітницьких до родової книги Радомишльського повіту Київської губернії. Зі справи про документи вилучені в учасників Польського повстання.
ф. 467, оп. 1, спр. 21а, арк. 88

Укази російського імператора Миколи І від 22 березня і травня 1831 р. про покарання учасників польського визвольного повстання 1830-1831 рр.
ф.2227, оп.1, спр.11, арк.1-2. Друкарські відбитки.

1832 р. – Алфавітний список осіб, що емігрували за кордон під час Польського повстання 1832 року.
ф. 467, оп.1, спр.24а, арк. 43

1834 р., січня 29. – Реєстр книг дозволених Санкт-Петербурзьким комітетом іноземної цензури, що вийшли друком в типографії ксьондзов кармелітів у м. Бердичеві Київської губернії.
ф. 442, оп. 783, арк. 9

1834 р., травня 12. – Протокол розгляду Київською губернською комісією для розбору справ осіб, що приймали участь у Польському повстанні, особової справи дворянина Адольфа Покршевницького.
ф. 467, оп. 1, спр. 45, арк. 165.

1834 р. – Алфавітний список осіб, що приймали участь у Польському повстанні на території Київської губернії.
ф. 467, оп.1, спр. 48, арк. 22

1850 р. – Молитовник І. Дзорського в оксамитовій палітурці з зображенням Св. Антонія.
ф. 2227, оп. 1, спр. 784, арк. 1

Б/д. – Обкладинка молитовника послушника францисканського монастиря.
ф. 2227, оп. 1, спр. 850

Б/д. – Молитва для дітей.
ф. 2227, оп. 1, спр. 861, арк. 62

Б/д. – Друковані видання до історії розвитку польської мови та культури.
ф. 442, оп. 813, спр. 326

1857 р., серпня 21. – Повідомлення Міністерства народної освіти про надання права на літературну спадщину поета А. Міцкевича його дітям.
ф. 293, оп. 1, спр. 397, арк. 13 та зв.

1864 р., травня 29. – Фотографії невстановлених осіб у національних польських костюмах.
ф. 442, оп. 814, спр. 527, арк. 4, 5

1910 р., липня 2. – Список споруд та заводів, збудованих землевласниками-поляками в Ізяславському повіті Волинської губернії.
ф. 1262, оп. 1, спр. 39, арк. 89

1905 р., листопада 15. – Циркуляр Окремого корпусу жандармів щодо порядку заміщення посад у західних губерніях особами польського походження з додаванням «Списка должностей, не подлежащих замещению лицами польского происхождения».
ф. 289, оп. 1, спр. 20, арк. 165-168

1914 р. – Справа про заборону написання вивісок польською мовою та вживання польської мови у римо-католицьких костьолах.
ф. 442, оп. 855, спр. 187, арк. 1-68

1906 р., січня 11. – Циркуляр Управління залізниць щодо заборони приймання на залізничні роботи осіб польського походження.
ф. 285, оп. 1, спр. 228, арк. 68-72

1907 р. – Про накладення арешту на брошуру «О том, как поляки 40 лет не дремали».
ф. 295, оп. 1, спр. 4, арк. 32

1907 р., травня 7 – 1909 р., листопада 17. – Справа про обмеження права на придбання земель у Південно-Західному краї польськими товариствами.
ф. 442, оп. 637, спр. 300, арк. 1-16

1907-1908 рр. – Листування з жандармськими та поліцейськими управліннями та Управлінням Південно-Західної залізниці про кількість залізничників польської національності та їхню політичну перевірку.
ф. 278, оп. 1, спр. 63, арк. 1-296

1907 р., листопада 12. – Пам’ятна записка про можливість призначення осіб польського походження на посади повітових предводителів дворянства у зв’язку з відсутністю бажаючих з числа місцевих землевласників.
ф. 442, оп. 707, спр. 42, арк. 45

1912 р. – Справа про мову викладання закону Божого.
ф. 442, оп. 858, спр. 418, арк. 1-221

1908-1913 рр. – Справа про закриття Польського гурта Київського економічного інституту за націоналістичну діяльність.
ф. 442, оп. 858, спр. 111

1908 р., лютого 21. – Представлення Волинського губернатора про клопотання Ковельської міської думи про надання дозволу на викладання польської мови у міській гімназії для учнів польської національності.
ф. 442, оп. 858, спр.114, арк. 1

1910 р., лютого 8. – Циркуляр Департаменту поліції довідкою про польський національний конгрес, що мав відбутися у Вашингтоні у травні 1910 р.
ф. 274, оп. 1, спр. 2634, арк. 29-30, 65-66

1916 р. – Щодо «польського питання» у Південно-Західному краї.
ф. 274, оп. 4, спр. 456, арк. 71, 80, 87

1916 р. – Щодо безправного становища поляків у Російській імперії
ф. 385, оп.1, спр. 3030, арк. 44,46

Поляки на Півдні України

1851 р. – Листування генерал-майора Граве та начальника 5-го округу Корпусу жандармів про встановлення нагляду поліції у м. Одесі за графом Потоцьким М.
ф. 1252, оп. 1, спр. 110, арк. 1-2

1866 р. – Розпорядження міністерства внутрішніх справ київському, подільському і волинському генерал-губернатору про заборону перебування у м. Одесі особам польського походження, які не мають на це дозвіл місцевих губернаторів.
ф. 442, оп. 816, спр. 465, арк. 1-1зв.

1872 р. – Відомості про розшук Яна Костецького, підозрюваного в організації революційної партії у Південних губерніях.
ф. 385, оп. 1, спр. 43, арк. 42а, 45

1871 р. – Припис ІІІ відділення Власної його імператорської величності канцелярії про спостереження за прибуттям в Одесу з-за кордону учасників Паризької комуни 1871р. польських емігрантів.
ф. 385, оп. 1, спр. 45, арк. 20-21

1911-1912 рр. – Відомості про діяльність в м. Одесі польських національних товариств (серед яких – “Ognisko”), діяльність кс. Грузинського.
ф. 268, оп. 1, спр. 710, арк. 27 - 31

1912 р., травня 19 – Повідомлення начальника Полтавського ГЖУ від про існування у м. Одесі притулку для бідних дівчаток римо-католицького віровизнання, головою якого є Држевецька М. К.
ф. 323, оп. 2, спр. 11, арк. 4-7

1915 р., грудня 3 – 1917 р., лютого 24. – Листування з головним начальником Одеського військового округа та генерал-губернатором про політичну перевірку ксьондза католицького собору у м. Одесі Ф. Лишевського, підозрюваного в антиурядовій діяльності. У справі є вирізки з газети “Одесские новости” про протистояння польської та німецької римо-католицьких общин.
ф. 385. оп. 2, спр. 221, арк. 23-26

Зв’язки з Латвією

1775 р. – Справа про втрату паспорта вихідцем з Курляндії Канцлером Й. під час перебування у м. Києві.
ф. 59, оп. 1, спр. 7894

1900 р. – Листування з Курляндським ГЖУ про арешт у м. Харкові Першберга Г. за обвинуваченням у приналежності до “Соціал-демократичної либавської латиської робітничої спілки”.
ф. 336, оп. 1, спр. 44, арк. 110-111

1905, 1908 рр. – Циркуляр Головного управління у справах друку від 22 червня 1905 р. та 7 червня 1908 р. про заборону розповсюдження у Росії деяких газет латиською мовою.
ф. 295, оп. 1, спр. 60, арк. 112-132

Зв’язки з Литвою

1541-1557 рр. – Литовська Метрика. Внутрішній опис до книги №  36, складений у 1747 р. Яном Храповицьким та Яном Шадурським.
ф. 228, оп.1, спр. 40.

1558 р., лютого 20. – Віленський воєвода, канцлер Великого Князівства Литовського кн. Микола Радзивілл викликає кн. Богдану Четвертинську до королівської комісії для розгляду справи про захоплення її навозницькими підданими Боровицької землі у Луцькому повіті.
ф. 220, оп.1, спр. 33. Мова українська, печатка М. Радзивілла.

1569 р. – Діаріуш Люблінського сейму. Список XIX ст.
ф. 228, оп. 1, спр. 32.

1569 р. – Королівський універсал про терміни складання присяги на вірність польському королю жителями Волинського воєводства (Люблінська унія).
ф. 256, оп. 1, спр. 37.

1588 р. – Статут Великого Князівства Литовського. – Вільно. Мова старобілоруська
ф. 739, оп. 1, спр. 12

Те саме. – Рукописні уривки.
ф. 228, оп. 1, спр. 91, 92.

1612 р., червня 21. – Князі на Олиці та Несвіжу Микола-Христофор та Альберт-Станіслав Радзивілли, на прохання війта, райців, лавників та громади м. Олика, підтверджують та повторюють грамоту їх діда віленського воєводи, найвищого маршалка Великого Князівства Литовського Миколи Радзивілла та їх батька жамойтійського старости Станіслава Радзивілла, видану 31 травня 1564 року і затверджену Сигізмундом Августом, про навдання Олиці магдебурзького права.
ф. 220, оп. 1, спр. 91. Мова латинська.

1658 р. – Гадяцька угода гетьмана Івана Виговського (Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства входять на рівних правах до федерації з Польщею і Литвою як незалежне Велике Князівство Руське).
ф. 221, оп. 1, спр. 186

1679 р., квітня 12. – Київський митрополит Антоній Вінницький призначає своїм намісником у Великому князівстві Литовському слуцького архімандрита Феофана Креховецького.
ф. 220, оп. 1, спр. 195. Мова українська, печатка митрополита.

1680 р. – Полоцький Симеон. Псалтир віршований. – Москва. Мова церковнослов’янська.
ф. 739, оп. 1, спр. 77.

1702 р., травня 24. – Канцлер Великого Князівства Литовського кн. Карл-Станіслав Радзивілл забороняє євреям м. Олики наймати служниць християнок, в разі порушення цього магістрат повинен карати винних шеститижневим ув’язненням, а при повторенні – виганяти з міста.
ф. 220, оп. 1, спр. 236. Мова польська, печатка К. Радзивілла.

Головна сторінка         Про архiв         Довідковий апарат         Часті питання         Контактна інформація

Copyright © 2016 - ЦДІАК України
Всі права застережені