logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Номер фонду 1
Назва фонду Колекція документів Скарбу коронного
Номер і назва опису 1
Крайні дати 1546–1792
Кількість справ 15
Номер справи Назва справи Крайні дати Кількість аркушів