logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
2 1 4 Актова книга 14 січня 1686 р. –
31 грудня 1688 р.
391