logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
2 1 5 Актова книга 14 січня 1689 р. –
30 грудня 1690 р.
492