logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
2 1 7 Актова книга 14 травня –
22 грудня 1696 р.
401