logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
2 1 34 Актова книга 3 січня –
21 грудня 1743 р.
827