logo

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
(ЦДІАК України)

Фонд Опис Справа Назва справи Крайні дати Кількість аркушів
2 1 56 Актова книга 3 січня –
31 грудня 1759 р.
1921